Even Martinsen

Alder:
  RSS

Om Even

Følgere

Må man alltid gå i tog?

Publisert 3 måneder siden

Årets Pride er igang, og pressen kaster seg over politikere som maur over en sukkerbit.

Jeg tenker ikke gå i Pride parade. Jeg er ikke enig i politikken som Pride representerer. Ja, de har et politisk budskap også. 

Er jeg da homofob? Jeg er ikke redd for homofile så nei. Er jeg intolerant? Jeg anser meg ikke som det. Jeg tolerer fint disse menneskene, men jeg er sterkt uenig i noen av deres løsninger for samfunnet.

Hvis opp oppmøte i Prideparaden er lakmustesten for hvorvidt en person er tolerant, ikke homofob, og tilhenger av kjærlighet så tenker jeg samfunnet er i feil retning.

Hvis man ikke stiller i tog for å markere krystallnatten, hva er man da? Jødehater, antisemitt, nazist? 

Hva med 17.mai toget?

Kan vi ikke prøve å akseptere at vi er uenige, og ikke benytte hver eneste hersketeknikk/adjektiv på hele kloden når ikke alle er enige med oss. God helg

Gå til innlegget

Vigselsrett

Publisert 3 måneder siden

Hvorfor tviholder DNK på vigselsretten? Når man ser hvor mye dritt noen prester må finne seg i så bør kirken virkelig vurdere å si fra seg den retten. 

Prestene har vigselsRETT, ikke vigselsPLIKT, noe det virket som ikke alle forstår. En prest må ikke vie noen, men har rett til å vie noen hvis vedkommende mener det er juridisk forsvarlig.

En kirkelig vielse er nemlig todelt. En juridisk, og en åndelig del. 

Den juridiske delen følger ekteskapsloven og har ingenting med den bibelske delen av ekteskapet å gjøre. 

Den kirkelige delen av inngåelsen er en velsignelse av paret, og deres samliv. I de fleste tilfeller ender bryllupsdagen med en fullbyrdelse, (hvis de har klart å holde seg, ellers er de strengt talt gift før presten får velsignet dem).

Når man deler ekteskapsinngåelsen inn i disse to så burde det være enkelt å skille mellom hva som er prestens rolle og hva som bør forbeholdes det offentlige.

Kirken og staten har skilt seg, og da burde de rettigheter kirken har fått til å utøve på vegne av staten også fratas.

Så ble kirkelig ekteskapsinngåelse det det er ment for, en seremoni. Da hadde forhåpentligvis prestene sluppet billigere unna, da de kun skal gi et par det de er ment å gi, en velsignelse.

Når man da ser hvor mye oppstandelse det blir når prester av ulike årsaker ikke vil vie et par, kan man lure på hva parets egentlige motivasjon for å involvere kirken egentlig er.

Konklusjon. Når staten og kirken er skilt, så må alt være skilt. Si ifra deg vigselsretten DNK.
Gå til innlegget

Kristne, vokt dere for fallgruvene!

Publisert over 3 år siden

Mye er blitt skrevet, og mye vil bli skrevet. Senest et innlegg fra Stein Reinertsen der han gir svar på spørsmålene han blir stilt av Johannes Kleppa.Kan leses her : http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/synspunkt/Fortsatt-mulig-%C3%A5-v%C3%A

Jeg skal ikke kommentere innlegget. Jeg er ikke nødvendigvis enig i mindretallet av bispenes avgjørelse og forklaring, men vil heller si litt til dem som kommenterer.

Døm ikke, for du skal selv bli dømt etter den dom du feller over andre.

Jesus sa vel aldri at homofili var synd, men han var nokså klar på hvordan familierammen skulle være. Det burde være udiskutabelt. Det er Paulus som trekker frem seksuelt samkvem mellom to menn som synd. Men han stopper ikke bare med det: Han trekker fram hor, ekteskapsbrudd, pengegriskhet, spott, ran, tyveri og avgudsdyrkelse for å nevne noe. Er alle dere som kommenterer fri fra alle punktene? Kan noen av dere med hånden på hjertet si at dere ikke har falt på noen av punktene? Griskhet ser vi hver vår når lønnsforhandlingene skal gjøres ferdig. Er vel få eller ingen kristne som ikke vil ha det? Det er vel også menn som har sett en fin dame og tenkt på mer enn bare skoene? Hvor mye tid bruker kristne aksjespekulanter på na24 og hegnar fremfor å lese bibelen. Jeg har ikke svar, men bare spør. Selv tror jeg nok jeg har gått i noen av disse fallgruvene. I salme 37 vers 21 står det at den ugudelige låner men betaler ikke tilbake (lån uten avdrag?).

Tilbake til det å ikke dømme. Min tolkning her er at det ikke er Guds dom det blir referert til, men det problemer troende får når de påpeker alle folks synder, for en dag kan de bli konfrontert med sine, og da hjelper det lite å gradere galskapen for Gud gjør ikke forskjell på synd eller hur?

La fokuset være på Guds skaperordning. Gud gav Adam en brud, lik han selv har fått en brud gjennom Kristi blod. Det er derfor jeg mener det er feil å tillate likekjønnet ekteskap i kirken.

På syndsspørsmålet så må ALLE troende erkjenne at de er syndere, enten folk har sett det eller ikke, vende seg bort fra det og sikte mot målet. Fallgruvene vil være der, og vi vil ofte falle nedi. Men Jesus vil alltid trekke oss opp, forklare gjennom sitt ord, og lede oss inn på stien igjen.

Gå til innlegget

Idag er det en artikkel om Time og de konservative mørkemennene (les prestene).I kommentarfeltet lufter toleransen seg som vanlig. Både støtteerklæringer og hets. Slik det pleier å være.http://www.vg.no/nyheter/innenriks/den-norske-kirke/ingen-vil-

Er det slik at det er kun kirken som behandler homofile annerledes? Hadde kirken vært en renspikket privat affære så hadde kritikken vært der, og det offentlige kunne fjernet økonomisk støtte. Utover det er virkemidlene få. Men hva så med folkehelseinstituttet? Kan homofile menn gi blod? Nei, ifølge folkehelseinstituttet, og hvorfor er ikke dette diskriminering?

Utover det så har jeg min dypeste respekt for prester som av samvittighetsgrunner vil reservere seg, på lik linje med hvem som helst som tør å stå for sine meninger uten å gi etter for presset. Om jeg er enig eller ikke.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
22 dager siden / 5216 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 3249 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
24 dager siden / 2364 visninger
Om Atle Sommerfeldts oppgjør med Alv Magnus
av
Andreas Nordli
rundt 1 måned siden / 2289 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
rundt 1 måned siden / 2223 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
20 dager siden / 1788 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
25 dager siden / 1766 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
22 dager siden / 1748 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1680 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere