Knut Sand Bakken

Alder: 1
  RSS

Om Knut Sand

Følgere

LUNCHBRYLLUP- ET ALTERANTIV

Publisert rundt 9 år siden

det er ikke nødvendig med kirkebrylup til 300 000 kroner. lunchbryllup er et godt alternativ

Sommeren er tiden for den hvite bruden, selv om noen foretrekker
nyttårshelgen. Og det er all grunn til å markere den store
begivenheten med slekt og venner slik mange gjør. Jeg har forrettet i
flere bryllup denne forsommeren. Og flere blir det i august og septmeber

Kirkebryllup er en begivenhet som mer har fått karakter av en
jærlighetsfeiring, hvor de forelskede som ofte har levd sammen i>flere år, får sin kjærlighet velsignet. Og Folkekirken leverer
ritualet, og den folkelige tradisjonen leverer scenografi Og den hvite
bruden som går opp kirkegulvet sammen med sin far blir avlevert til
sin mann.

Jeg taler om livet og kjærligheten til en stor forsamling. For det er
ikke uvanlig at det er 100 gjester.Jeg synes det er hyggelig med bryllup.  Det koster å gifte seg, Men det finnes alternativ.  De som ønsker et enklere og billigere kan for
eksempel gifte seg i lunchpausen, gjerne i kirkerommet. Og kantor og
prest vil stille opp. Også menighetskontoret kan selvsagt benyttes.

Mange planlegger nå kirkebryllup neste sommer. Noen er litt usikre på
om det kanskje blir 2 år til de sier ja i kirken da de nettopp har
kjøpt leilighet og føler at de ikke vil ta opp et større lån da renten
vil gå opp. For dem og mange som reiser utenlands for å inngå ekteskap
ved en ambassade eller sjømannskirke (noe som blir stadig mer
populært) kan et lunchbryllup være et godt alternativ.

Gå til innlegget

Krf bør snart finne sin plass.

Publisert rundt 9 år siden

Sentrum er kun en fjern drøm. Tiden er overmoden for et tettere samarbeid mellom Ap og Krf. De bør legge ned stridsøksene og samle seg om det de har felles.

 

Jeg prioriterer daglig hva jeg skal irritere meg over. Men debatten om hva som er ukristelig politikk som reises under hver valgkamp, har jeg ikke helt klart å la være å irritere meg over. Den kommer sikkert før sommeren. For når det går mot valg, blir det ofte et tema om hvordan det kristne folket bør stemme. 

 

Kristne har ulikt livssyn og ulike politiske holdninger. Og slik må det være! Det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok med oppskrifter på politiske løsninger. Det finnes i Norge praktiserende kristne i alle partier.

 

Vår kulturarv må bygge på respekt for andres tro. Jeg er redd for er at enkelte politikere kommer til å spille bevisst på fremmedfrykten i den kommende valgkampen. Det er i hvert fall ikke bygget på bibelske verdier. Det er vanskelig å gjøre det flerkulturelle med all dets mangfold til en god valgkampsak, dessverre! For når gode og viktige saker settes opp mot hverandre, må det gå galt. Og det vil det sikkert også gjøre frem mot 12.september. Det skal etter mitt syn et visst mot til å stemme på partier som kun bekjenner seg til markedskreftene og gjennom ”sine kristne grunnverdier” overser de svakeste og skaper angst for det ukjente og fremmede!

 

Det er ikke så merkelig at mange på venstresiden nå frir til Krf. Partiet må snart velge side. Ap og Krf har begge et bankende hjerte for de svake, de som av ukike grunner ikke lykkes og faller utenfor. Bibelen er ingen verktøybok for hvordan kompliserte politiske spørsmål skal løses. Men vi er skapt med en viss person sunn fornuft! Kanskje kunne denne fornuften brukes til å inngå allianser mellom venstresiden og Krf, først nå til høsten i Oslo.  Og resultatet kan bli at det er naturlig med regjeringsarbeid om 2 ½ år!

Gå til innlegget

Festrus for pinsevenner

Publisert over 9 år siden

Været er viktig når våren er på det høyeste, alt slår ut i blomst og vi feirer pinse. Varmfronter og høytrykk er det som betyr noe for oss etter en lang og kald vinter Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskem

Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskemorgen. Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende. Det er ikke uten grunn pinsen blir kalt for den glemte høytid. De fleste vet fremdeles hvorfor vi feirer jul. I følge meningsmålinger er det langt færre som vet hvor vi har påske. De aller fleste i det sekulariserte Norge blir svar skyldig hvis de ble spurt oss hvorfor vi feirer pinse.

Regjerningen Brundtland foreslo i 1993 å gjøre om 2.pinsedag til vanlig arbeidsdag, men dette fant ikke støtte på Stortinget, heller ikke blant Arbeiderpartiets stortingsgruppe som heller ikke den gang var blant landets flittigste kirkegjengere!

Et hvert folkeslag har sine fester. Vi kjenner indianske og eskimoiske fester.

Og vi kjenner fester fra vår egen kultur som jødiske fester.Det skulle være en grunn for å feste. Ofte var en av grunnene til å minnes sin fortid og historie som vår 17.mai. Og det var en anledning til å komme sammen. Og det hørte med tilfestens vesen at den ofte rykket deltakerne ut av hverdagen. Man hadde en intens opplevelse som om man var i rus.

Festrus skal visstnok være spesielt festelig. Man kunne drikke seg til de store høyder som grekerne kunne hos Platon eller så kunne festdeltakerne drikke seg under bordet som enkelte har for vane her hjemme. Uten festene ville tilværelsen bli heller kjedelig. Og de er som den første pinsen preget av liv. For 1. pinsedag var det fest, liv og bråk. Det ligner ikke mye på pinsefeiringen i vår kirke.

Og når kirken feirer sin fødselsdag og inviterer til fødselsdag 1.pinsedag, er det et fåtall som ønsker å delta i feiringen. For ca 100 år siden skilte folk seg ut ved ikke å gå til gudstjeneste. I høytidene var det nærmest obligatorisk. Nå er det nærmest omvendt. Før gikk man for å høre nytt på kirkebakken. Det var mer spennende enn å høre presten utlegge skriftene. Nå får vi nyhetene gjennom andre kommunikasjonsformer, så heller ikke av den grunn bør vi gå til gudstjeneste.

Det er derfor langt mellom fulle gudshus som vekker begeistring og skaper liv i norske bygder og byer denne pinsen. Og det sosiale samværet opplever de fleste i skog og mark, på badestranden eller på en uterestaurant. Det er nemlig ikke så viktig å høre til i et menighetsfellesskap. Så de fleste nordmenn og kvinner vil nok også i år oppleve pinsedagene som en langhelg hvor varmfronter forbindes med noe helt annet enn åndens ild og et fellesskap som varmer.

Vi feirer pinse, kjærlighetens og fellesskapets fest. Vi behøver ikke å ruse oss. For ånden gir oss alle adgang til høyere makter, Gud. På alle steder og til alle tider.

Pinsen er en fest som minner oss om han som gir liv og fornyer våre liv. Så la oss slippe livet løs!

Gå til innlegget

bør kristi himmelfartsdag bli hverdag?

Publisert over 9 år siden

Har vi for mange helligdager i kongeriket? Tiden er overmoden for å ta opp dette.

Det har ved jevne mellomrom vært diskutert om vi bør kvitte oss med Krist himmelfartsdag, skjærtorsdag og 2.dagene i julen, påske og pinsen. Dagene har på mange måter utspilt sin rolle som kirkelige helligdager. Og det er få som finner en god grunn til å gå i kirken disse dagene. Men dagene står sterkt i den norske folkesjelen. Et eksempel på det er arRegjerningen Brundtland i 1993 foreslo å gjøre om 2.pinsedag til vanlig arbeidsdag. Dette fant ikke støtte på Stortinget, heller ikke blant Arbeiderpartiets stortingsgruppe som heller ikke den gang var blant landets flittigste kirkegjengere!


Torsdag 2. juni er det Kristi himmelfartsdag. For ”folk flest” er det kun en fridag. Også tar de ut en feriedag dagen etter (Grodagen) så det blir en langhelg også før pinsehelgen.


Og de færreste vet hvorfor vi feirer dagen. Kristi himmelfartsdag kommer 40 dager etter påske. Med den markeres en 40 dagers gledetid etter påske på linje med 40 dagers fastetid før påske. I Apostlenes gjerninger kapitel 1 kan vi lese om hva som skjedde Kristi himmelfartsdag.. Jesus holdt en tale på Oljeberget i Jerusalem. ”Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte seg for øynene deres.” Det er altså ikke snakk om noen ”himmelsprett” som enkelte kaller dagen. Den har lite med romfart å gjøre, som enkelte litt fleipende vil ha de til. Når turister står på Oljeberget og ser fotavtrykk som guider mener kan være Jesus sine, så er nok dette noe som har kommet til siden.


Bibelske tekster forteller gjennom bildet at på Kristi himmelfartsdag dro Jesus til Gud for at han kan ha makt til å være overalt. Jeg er fullstendig klar over at dette for de aller fleste oppfattes som klisjeer, et kanaans språk som er fremmed for våre liv og vår måte å tenke på. Men bak ordene kommer en ny dimensjon frem. I stedet for å forkaste disiplene kommer han til dem og oss. Det kan derfor være nyttig å reflektere litt over hva dagen betyr for oss og våre liv. Han som kan være overalt, møter mange i naturen, i skog og mark og på sjøen denne dagen. For det er heller tomme benkerader Kristi himmelfartsdag.


Jeg tror ikke det er kirken som bør ta initiativ til å fjerne de 5 røde dagene. Og kirken må for all del ikke bruke pekefineren og moralisere over at folk ikke prioriterer kirkegang disse dagene. Ola og Kari Nordmann må bruke velfortjente fridager slik de slev vil. Et eventuelt initiativ bør komme politiske myndigheter. Men fjernes disse 5 røde dagene fra kalenderen, bør de yrkesaktive få en ekstra ferieuke. Hva sier NHO og LO til et slikt forsslag? Kanskje er det likevel bedre å spre dagene slik de er i dag så vi på våren og forsommeren kan få noen langhelger til rekreasjon og fornyelse.

Gå til innlegget

en farveklatt har tatt farvell

Publisert over 9 år siden

Det er en åpnere kirke jeg arbeider i nå enn for 25 år siden. Den gang tilhørte jeg mindretallet. bl.a i homofilispørsmålet. Mye har endret seg siden den gang, heldigvis.

 

 

 

Vi har en åpen folkekirke i kongeriket. Siden Oslo på mange måter er trendsetter, også i i kirkelig sammenheng er det viktig å følge med på hva som skjer nettopp her. Mange ansatte opplever at det er viktig å lytte til grasrota. Den lokale menighet må være en del av nærmiljøet og ikke fjerne seg fra medlemmenes virkelighet.Og ansatte må kunne prøve og feile. De må ha en viis tabbekvote.

 

Det hadde Einar Gelius som nå har hatt sin avskjedsgudstjensteneste i Vålerenga kirke. Og som ventet ble det stor mediadekning da han tok farvell. Kanskje kan han komme tilbake i en «lightutgave» om noen år? Men det vanskelig å tenke seg venn og kollega Einar i en «lightutgave.» Vi trenger fargeklatter i Oslo bispedømme, som for mange oppleves som heller grått. Det er mange dyktige prester, men mange er mer foreningssektetærer for den indre krets enn virkelige folkekirkeprester.

 

 

Den norske kirke er gift med ekteskapet, dvs. de autoriserte kirkelige ordninger som er vedtatt av kirkemøtet. Men den må aldri glemme menneskene den er satt til å tjene som ønsker å benytte seg av ritualene. Av den grunn er det nødvendig å åpne opp for et større mangfold og ha mot til å tenke annerledes om folkekirken for å tilpasse den tiden vi lever i. For det er fullt mulig å tenke seg tro uten tilhørighet og fellesskap. De fleste klarer seg tilsynelatende bra uten folkekirken, men en kirke som ikke lever i nåtiden og lytter til det som rører seg i samfunnet, vil på sikt ikke overleve. Derfor er tiden overmoden for å tenke nytt og utradisjonelt om det å være kirke. Til det trenger vi fargeklatter som våger å tenke høyt og liker å provosere - i kjærlighet til kirken!

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3285 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1215 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1057 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 876 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 803 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 617 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
20 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere