Knut Ivar Heggem

Alder: 4
  RSS

Om Knut Ivar

Følgere

Tidsaspektet

Publisert nesten 8 år siden

Hvorfor så travelt? Det går da fint å synge en salme eller fem ekstra, slik at alle får tid i fellesskap ved alterringen:)

Gå til kommentaren

Barnetro

Publisert over 8 år siden

Hvorfor er det mindre farlig å indoktrinere barn med politikk enn med en religion? Om ikke

Det kan vel neppe kalles indoktrinering når barn blir oppdratt og lærer holdninger av sine foreldre. Hvis foreldrene tror at Jesus er verdens frelser, er det da helt naturlig at man forteller sine barn om Jesus og legger vekt på det. Jeg tror det er sunt at foreldre er tydelige til sine barn og gir dem muligheten til et fast ståsted i livssyn og verdigrunnlag.

Da er jeg mer skeptisk til tanken om å presentere alle verdens religioner og livssyn som likeverdige til et barn. Man kan ikke vente at en 12-åring kan ta imot "objektiv" kunnskap om forskjellige livssyn, for så å gjøre sitt eget fornuftige valg.

Jeg tror at det barnet som vokser opp med et trygt ståsted og får med seg en barnetro, står sterkere rustet til å ta imot påvirkning fra de forskjellige livssyn senere i livet. De barna som vokser opp uten å bli gitt et ståsted, vil ha lettere for å bli rotløse og usikre.

Jeg har sett at det er mange ikkereligiøse mennesker som anklager kristne for å blande sin tro inn i politikken. "La troen være en privatsak, og la politikk være politikk" er ordlyden. Hva med å snu det på hodet? Hvorfor skal ikketroende mennesker bruke politiske argumenter for å bekjempe læren i en religion de ikke tror på? Det er selvfølgelig riktig å kritisere religiøs ekstremisme som blir en fare for samfunnet, men man går mye lenger enn det i dag.  Man bærer fanen med ordene "respekt" og "toleranse". Samtidig viser man ingen respekt for at noen mennesker tror på Gud og vil leve sine liv deretter.

Det har visst blitt slik at man har stor toleranse med de mennesker som er enige med en selv.

Gå til kommentaren

Upassende

Publisert over 8 år siden

Etter å ha lest innleggene til Morken og Havgar sitter jeg igjen med en liten bismak. Det å ta imot gaver fra personer/bedrifter er ikke i seg selv problematisk. Den praktiske driften av menigheter, og bygging av kirker og menighetshus, er avhengig av at mennesker bidrar økonomisk på frivillig grunnlag.

Bismaken kommer når givere som yter større beløp skal ha navneskiltet sitt på en del av kirken. At bedrifter skal kunne bruke sjømannskirken eller andre kirker til merkevarebygging blir usmakelig. For å sette det på spissen: Vil vi kunne oppleve en dag at "Denne gudstjenesten er sponset av..."? Jeg tror egentlig ikke det, men jeg kan heller ikke se at det er noe prinsippiell forskjell i å gi penger til bygging eller til drift.

Jeg ser også poenget i at dette ikke er noe nytt. Før i tiden ble det også betalt for å få sitte på første benk. Det betyr ikke at vi skal fortsette å dyrke denne kulturen.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Siden det jeg skrev for det meste ikke var ment som en beskrivelse av reell historie eller kirkelige eller aristoteliske oppfatninger

Jeg lurer på hva du egentlig mente:)

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Gudstro er ikke bare lite relevant og uten argumenter, men bygger på uvitenhet og frykt for kunnskap. Den tar gleden fra oss siden så mange gudstroende snakker om tidligere stengetider, strammere ekteskapslover og nei til abort.

Slik du skriver i innlegget ditt, gir det inntrykk av at du vet svært lite om hva gudstro er, for ikke å si hvem Gud er. Merkelig at du da kan være så skråsikker i din sak.

Hvilken glede finner du forresten i at de trygge rammene i ekteskapsordningen smuldrer opp? Hva gir deg så stor glede ved provosert abort? Jeg må si at jeg ble nysgjerrig nå.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2135 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
19 dager siden / 1778 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1769 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 1271 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
12 dager siden / 1106 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 1043 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
27 dager siden / 997 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere