Knut Ivar Heggem

Alder: 4
  RSS

Om Knut Ivar

Følgere

Vet du hva jeg kan?

Publisert nesten 8 år siden
Svein Skjei – gå til den siterte teksten.

Når det gjelder sannsynlighet for at liv skal oppstå i universet er det beregnet en langt større sannsynlighet for enn mot. Universet er faktisk ganske STORT. Det er større sannsynlighet for enn mot at det skal finnes liv på langt flere steder enn her hos oss. Dette finnes også en mengde litteratur på, men det synes ikke som om kunnskap er blant dine interesser.

Jeg ser absolutt sannsynligheten av at det er livsformer andre steder i vårt STORE univers. Men jeg ser ikke at det automatisk skal være et argument for ditt syn på saken.

Kunnskap er viktig, men det betyr ikke at vitenskapelige teorier er fasiten. Hvor mange ganger gjennom historien har vitenskapen slått fast at de har funnet sannheten om et tema? Og hvor mange ganger har neste generasjon vitenskapsmenn funnet ut at sannheten kunne være annerledes?

Ved siden av kunnskap, behøves også åpenhet, klokskap og visdom. Da kunne man kanskje få en god samtale selv om man er uenige i utgangspunktet. Men jeg registrerer dessverre at Svein Skjei må ty til negative personlige karakteristikker av andre for å fremme sitt eget syn.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Svein Skjei skrev:

"De fleste lærebøker vil legge størst vekt på den gruppen av teorier som baserer seg på en organisk «ur-suppe». Det er trolig at jordens atmosfære på den tiden var slik som på andre planeter som fremdeles er uten liv. Intet oksygen, massevis av hydrogen og vann, karbondioksyd, sannsynligvis ammoniakk, metan og andre enkle organiske gasser. Kjemikere vet at klimaer uten oksygen har en tendens til å fostre spontane synteser av av organiske sammensetninger. I reagens-forsøk er det sendt elektriske gnister gjennom slike kjemiske supper for å simulere lyn og ultrafiolett lys, som ville vært mye sterke dengang før jorden fikk sitt ozonlag. Organiske molekyler lik dem man finner i levende ting har spontant blitt dannet. Så langt har man ikke sett dannelse av DNA eller RNA, men byggestenene til disse molekylene, kalt puriner og pyrimidiner, har man funnet, sammen med byggestener for aminosyrer og proteiner. Poenget med dette er at vi ser at spontan dannelse av liv er mulig om man har de riktige forbindelsene og riktige forholdene. Dette er som du kanskje skjønner kompliserte ting. Om du ønsker å lære litt, og har forutsetninger for å lære, finnes det en mengde litteratur. Men det er kanskje ikke særlig aktuelt for deg?"

Jeg vet ikke mye om hverken puriner eller pyrimidiner, DNA eller RNA, men jeg har forstått at dette er svært kompliserte ting, som Skjei skriver. Så vidt jeg har forstått eksisterer det intet bevis for at alt liv stammer fra en slik ursuppe. Jeg leste for noen år siden en god beskrivelse av hvor stor sjanse det er for at liv skulle oppstå i denne ursuppen (fritt gjengitt): "En tornado finner sin vei tvers gjennom en haug av skrap. Etter at tornadoen har passert, har det av skraphaugen blitt laget en flett ny bil, med nøkkelen i tenningslåsen, bensin på tanken , og motoren i gang".

Jeg vil tro at det er problematisk å finne store nok tall til å beskrive oddsen for at dette skulle skje. Da finner jeg det mye mer rasjonelt å tro at det er en intelligent skaper som står bak vår eksistens.

Gå til kommentaren

Sult

Publisert nesten 8 år siden

Frode Meland skrev:

"Samt Hamsuns "Sult".  Vanskelig å velge når det er så mange
bøker å ta av!"

Jeg tipper det er mer nytte i Markens Grøde på en øde øy:)

Gå til kommentaren

Verdighet ja

Publisert nesten 8 år siden
Anders Fongen – gå til den siterte teksten.

Jeg vil oppfordre Knut Ivar Heggem til å tenke over sin bruk av ordet "verdig". I god humanistisk og kristen tradisjon er verdighet noe som et menneske har, og ikke noe som forutsetter et visst helse- eller funksjonsnivå. Bruk av "uverdig" om et meget sykt menneske er å gjøre styrke til en kvalifiserende egenskap. Med dyp bedrøvelse vil jeg avvise slikt fascistisk tankegods.

Jeg fryktet nettopp dette da jeg skrev mitt forrige innlegg. Det er tydeligvis svært lett å bli misforstått i dette ømtålige temaet.

Jeg mener absolutt ikke at syke mennesker har mindre menneskeverd enn andre. Det er du Anders Fongen som drar inn ordet "uverdig".

Jeg respekterer at du er uenig med meg, men å kalle mine tanker for fascistiske, det kan du holde deg for god til.

Gå til kommentaren

Hjelp til å dø

Publisert nesten 8 år siden
Erik Lunde – gå til den siterte teksten.

Frps forslag om aktiv dødshjelp er et angrep på de verdiene det norske samfunnet er bygget på.

Jeg synes at Erik Lundes argumentasjon blir veldig forenklet. Spørsmålet om aktiv dødshjelp er komplekst, følsomt og vanskelig.

Å hjelpe et menneske over den siste terskelen kan absolutt oppleves verdifullt, både for den det gjelder og de nærmeste pårørende. Jeg ser ikke at det er noe galt i å gi dødshjelp til det mennesket som ikke har noe mer verdifullt å se frem til i livet.

Vi har tilegnet oss nok kunnskap til å holde liv i et menneske som er rammet av dødelige sykdommer/ulykker. Har vi rett til å berge liv, slik at vedkommende må leve i årevis med forferdelige plager og smerter? De fleste er vel enige om det. Men da må vi også ta innover oss at det noen ganger er riktig å la et menneske få avslutte livet med verdighet.

Med all den kunnskap vi har i dag, så kan vi ikke unngå å behandle spørsmål om liv eller død. Å kategorisk avvise eutanasi er respektløst overfor dem det gjelder. Det er å stille seg til doms over mennesker som allerede har lidd mye, og som vil ha hjelp til en verdig avslutning på livet.

Vi trenger en åpen og god debatt om dette temaet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere