Knut Ivar Heggem

Alder: 3
  RSS

Om Knut Ivar

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Nasjonal Samlings nasjonalisme var langt, langt kraftigere uttalt enn nasjonalismen hos enkelte av dagens partier på Stortinget

https://snl.no/Nasjonal_Samling

Nasjonalsosialismen i NS er noe helt annet enn dagens nasjonalisme i norke politiske partier.

Strengere kontroll med utlendingers oppholdstillatelse og innvandring.

Så null kontroll med innvandringen er eneste alternativ, ellers er vi på linje med NS?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Jeg tror ikke det går an å skrive i en tråd som dette uten å grense opptil hitling. I så fall trengs det bedre skrivere enn meg. Jeg kan bare beklaget at det jeg skrev ikke tilfredstiller renhetskravene til det perfekte. I det hele tatt, det er sjelden jeg tilfredstiller renhetskrav være seg i tanke eller gjerning.

Dette handler ikke om renhet i tanke eller bedre skriveferdighet. Du mener at noen av dine debattmotstandere kan settes i samme ideologiske bås som Hitler, og den meningen skal jeg ikke ta fra deg. Du mener hva du vil.

Konsekvensen av å uttrykke en slik mening i offentlig debatt er noe helt annet. Det er alvorlige påstander du kommer med. Derfor må det stilles sterke krav til på saklig vis underbygge et slikt syn med fakta. Det har du enda ikke gjort. Du sidestiller helt ukritisk nasjonalisme med nazisme, og det er faktafeil. Dermed blir deler av din argumentasjon svært ufin.

Med spørsmålet du stiller til slutt, fortsetter du i samme stil: De påberoper seg å forsvare norske eller nordiske verdier. Er disse de samme som dine?

Dette er ynkelig debatteknikk. Her skal jeg liksom måtte innrømme at jeg er på linje med nasjonalsosialistene, fordi disse påberoper seg å forsvare norske verdier. Men jeg skal svare deg:

Jeg mener at nasjonalsosialistenes syn bryter med alt jeg står for. De ønsker å renske landet for alt som ikke kommer i kategorien "ariske nasjonalsosialister". Spesielt jøder. De står for diktatur, jeg står for demokrati.

Så hvorfor kan jeg ikke bare tilpasse meg det flerkulturelle samfunnet? Fordi flerkultur i praksis betyr mer tilpasning til islamsk ideologi, slik jeg oppfatter det. Det sies jo rett ut, at nå må slike som meg integreres på nytt.

Ja, jeg vil bevare det norske her i Norge. Men min arena for å delta ligger godt innenfor de demokratiske spilleregler. Jeg vil bevare de norske verdier, og deler av islamsk lære truer disse verdiene. Derfor omfavner jeg ikke tanken på at islam skal vokse i omfang og påvirkning på det samfunnet jeg er en del av.

Gå til kommentaren

Misforståelse?

Publisert nesten 3 år siden
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
Jeg synes det er litt mer enn en `feil reaksjon` og jeg skjønner godt at saksøker reagerte og jeg synes ikke det var særlig modig gjort å si av frisøren.

Når jeg snakket om mot, så siktet jeg altså ikke til det å nekte den muslimske kvinnen adgang, men det generelle politiske engasjementet.

Jeg blir litt nysgjerrig på hvorfor du mener at kvinner med niqab skal kunne nektes adgang, så lenge plagget er lovlig?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
Vi kjenner jo til at i et sosialistisk/kommunistisk system skal ikke folk få lov til å bestemme så mye selv.

Sosialismen er i utgangspunktet internasjonal. "Arbeidere i alle land, forén dere"

Når sosialismen blir nasjonal, og likevel skal bestemme over alle andre, ja da får vi nasjonalsosialisme.

Hitler demonstrerte veldig tydelig hva det var.

Hvis forklaringen er så enkel, så må jeg bare takke for hjelpen.

Gå til kommentaren

Helledussen

Publisert nesten 3 år siden
koblingen mellom nazistenes jødehat og nasjonalistenes motstand mot islamisering er to vidt forskjellige ting

Rent grammatisk er den siterte setningen meningsløs, men innholdet er forhåpentligvis forståelig. Beklager.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 3288 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2422 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2356 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
27 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1809 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
10 dager siden / 1636 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
26 dager siden / 1490 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
7 dager siden / 1390 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere