Knut Arild Hareide

Alder: 2
  RSS

Om Knut Arild

Partileder og stortingsrepresentant for KrF

Følgere

Mindre kristelig?

Publisert nesten 10 år siden

Jeg mener KrF må bli enda mer tydelige i kampen mot fattigdom og for miljøet. Det vil ikke gjøre oss til et mindre kristelig parti. Jeg vil ikke være med på på en snever definisjon av kristne verdisaker.

Valgerd Svarstad Haugland hadde på lørdag et foredrag om sin egen karriere og KrFs fremtid i norsk politikk. Jeg hadde dessverre ikke anledning til å være stede selv. Men jeg er enig i hennes vurderinger om at kontantstøtten var en del av suksessoppskriften, og at vi må lete etter saker som engasjerer og provoserer innen rusomsorg, familiepolitikk, miljøpolitkk og fattigdomsbekjempelse.

Konklusjonen som dras er at KrF vil måtte bli mindre "kristelig". Det mener jeg er en feilslutning. De som kun aksepterer "sine" saker som viktige verdisaker, og samtidig definerer bort andre verdisaker som mindre viktige, ser ikke helheten i vårt kristne verdigrunnlag. KrF bygger sin politikk på et kristent verdigrunnlag og en kristendemokratisk ideologi. Vårt verdigrunnlag har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

På ett viktig punkt er jeg uenig med Valgerd. Da NTB konfronterte meg med hennes uttalse om at "vi må tørre å miste noen velgere for å få noen nye", advarte jeg mot nettopp det. Vi må nå nye velgergrupper, men det må gjøres ved at vi ivaretar de som stemmer på KrF allerede. Den som faktisk lykkes med det - var Valgerd på 90-tallet.

Noen som fikk med seg Valgerd Svarstad Haugland på lørdag? Hva mener dere?

 

 

Gå til innlegget

Imponert over NRK

Publisert rundt 10 år siden

Denne uken har det kommet frem at Staten kan bli sittende på eiersiden i både TV2 og NRK. Med min fortid i Schibsted kan vel noen tolke seg til hva jeg mener om det. Men det skal jeg la være og heller si at jeg er imponert over NRK.

 

NRK var et statsmonopol som først ble utfordret på radio og deretter på TV. Det har skjedd og skjer stadig en enorm utvikling i mediebransjen både i Norge og verden for øvrig. Og jeg synes allmennkringkasteren har taklet dette på imponerende måte. Eksemplene på det er mange:

-          De bygde først opp en bredde av radiokanaler som favner både unge og oss litt eldre.

-          De har nå bygd opp ulike TV-kanaler som også evner å favne bredt.

-          De greier – og da sammenligner jeg med andre land i Europa, på en meget god måte å samle hele ”folket” med sendinger som Dagsrevyen og gode underholdningsprogrammer.

-          De har evnet å opprettholde kritiske programmer som eksempelvis Brennpunkt.

-          Debattprogrammet Debatten har også vist at en kan lage godt TV selv om gjestene får prate uten at en til stadighet blir avbrutt.

 

Rett nok var NRK litt sent ute med nettsatsing. Men også her ser vi nå en vilje til satsing og nye tjenester av stor verdi. Her må en også opptre ryddig slik at en ikke går inn i reklamemarkedet. Det er andre aktører som skal konkurrere om annonsekronene i mediemarkedet enn NRK – det gjelder selvsagt også på nett.

 

TV 2 har for noen minutter signert avtalenom en ny konsesjon. Og det er naturlig at TV2 må ta markedsmessige hensyn i en helt annen grad enn NRK. Men også NRK må ta hensyn til hva markedet har av ønsker for å få lyttere, seere og lesere. Det er nettopp her jeg opplever at NRK har funnet en god balanse med å vise både bredde og dybde - og samtidig sette en standard som et bra for hele mediemiljøet i Norge.

Gå til innlegget

Endelig på Verdidebatt

Publisert rundt 10 år siden

Jeg har med stor glede fulgt nøye mange av debattene på Verdidebatt på vl.no det siste året. Men idag går jeg fra rollen som "lytter" til også å bli "deltaker." Det gleder jeg meg til!

Jeg vil nok følge ekstra de mange "KrF-debattene" som går på Verdidebatt. Kommer med et innlegg om det senere i uken. Men noe av det som er veldig bra med verdidebatt er at en får nye impulser og ideer. Da jeg nå gikk inn på verdidebatt nå lå det på forsiden et veldig godt innlegg av Bjarne Bjelland. Det inspirerte meg til å ta opp et annet tema i mitt første innlegg.

 

Vi står nå foran julebordssesongen. Fra fjorårets sesong husker vi ansikter med store kuttskader etter at vedkommende ble angrepet med glass og flasker. Det mest tankevekkende for meg var likevel å høre en politimann - han hadde ikke sett voldsepisoder uten at alkohol var inne i bildet.

 

I forrige uke satte Brennpunkt fokus på en skjenkenæring som er helt ute av kontroll, og på at politiet bruker opp ressursene i helgene på å rydde opp i flatfyll og alkoholrelatert vold. Samtidig har legevaktene fullt opp hver eneste kveld i helgene.

 

Regjeringen har lenge varslet at de vil redusere skjenketidene med en time. Justisministeren skrev i Aftenposten for en tid tilbake at: ”Vi ønsker å redusere omfanget av alkoholrelatert vold. Forskning og erfaring peker i samme retning: Reduksjon av skjenketiden virker. Derfor har Helse- og omsorgsdepartementet foreslått å innskrenke maksimaltiden for skjenking."

 

Akkurat dette forslaget fra Storberget var et tjuveri fra KrFs partiprogram. Men det var ingen fare for at KrF ville politianmelde tjueveriet. Men da Hans olav Syversen tok opp saken i spøøretimen forrige onsdag ble det en regelrett retrett fra regjeringen: Regjeringen vil ikke gjøre noe med skjenketidene nå, de vil heller ha nye runder med forskningsrapporter.

 

Visepolitimester Roger Andresen i Oslo slår også fast at politiet ikke ser noe behov for mer forskning, og at sammenhengen mellom skjenketid og voldsepisoder er udiskutabel. Det blir mindre vold og uro med redusert skjenketid.

 

Nei, når forslaget nå legges bort, skyldes det ikke manglende forskning. Kunnskapen er der, det er evnen og viljen til å ta kunnskapen på alvor som mangler. Det er trist, enten det nok en gang er næringsinteressene som har overkjørt hensynet til trygghet, helse og velferd, eller det er frykten for å ta upopulære beslutninger som lammer regjeringen.

 

Enig eller uenig?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere