Knut Haug

Alder: 95
  RSS

Om Knut

. Tidligere forstander/pastor. Interesser: Kristusliv, verdidebatt, og alt som kan gi større klarhet i åndelige sannheter. Glad i mennesker og ønsker for alle at de må få se inn i evangeliets rikdom og gjennom det få trøst og rettledning for livet her, og erfare at vi i Kristus av Gud har fått evig liv .

Følgere

Kjærlihetens Høysang

Publisert over 10 år siden

For en tid tilbake leste jeg en liten bok som hadde tittelen:"Det største i verden".--Den inneholdt en forelesning om 1 Kor.Kap:13. "(Kjærlighetens Høysang). Om du har tilgang til en bibel- gjør deg selv den store tjeneste og les dette kapitlet!---Forfatteren sier på slutten av sin forelesning følgende:"Hvor mange av dere vil gå sammen med meg å lese dette kapitlet 1 gang i uken i 3 måneder fremover?"-Så forteller han: En mann gjorde nettop det en gang og det FORVANDLET HELE HANS LIV. Det gjelder det største i verden!--Dere kunne begynne å lese det hver dag, og da særlig de versene som beskriver KJÆRLIGHETENS FULLKOMNE KARAKTER.---Her leser vi fra vers 4: Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, den blåser seg ikke opp. (Vers 5): Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter,gjemmer ikke på det onde. (vers 6): Den gleder seg ikke over urett,men gleder seg ved sannhet.(Vers 7): Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.---KJÆRLIGHETEN FALLER ALDRI BORT.---

Så var dette bare en liten begynnelse på hva Første Brev TIL KORINTIERNE inneholder.  Det kan være mange som har sett inn i det og gjerne vi dele det med andre.

Gå til innlegget

Hva er viktigst?

Publisert over 10 år siden

Det kan være klokt å av og til tenke over hva som er det viktigste i livet.- Her kan en selvfølgelig få mange svar.--Noen vil svare: " Det er å ha god helse- være frisk". Det er sikkert riktig.--For om en har en eller annen sykdom å slite med, så ser en bare fram til det å bli frisk.---Andre har en mer matriell tankegang.--Tenk å få en bra utdannelse.en god jobb, gifte meg og få familie osv. Jo det høres riktig og  bra ut, og er viktig for en selv og samfundet.--

Men her må vi søke hjelpe hverandre. Vi må forsøke å få svar på hva som er det viktigste med livet i videre perspektiv. Når vår tid her på jorden i grunnen er så  kort, slik bibelen sier det:"Vårt livs dager er sytti år, og når styrken er stor,åtti år. Deres herlighet er strev og møye. For snart er det forbi, vi flyr avsted. Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, slik frykten for deg krever? --Disse visdomsord står i Salme 90.  Versene 10 - 11. Vi bør også ta med bønnen i vers 12:" Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet!

Det viktigste må være å få EVIGHETSDIMENSJONEN med i våre liv.---Når vårt liv er slik som her et er sitert fra Salme 90- er det godt å tenke på at vi blir tilbudt et EVIG liv.

Gå til innlegget

Ad. Lotteritilsynet--

Publisert nesten 11 år siden

Leser idag på nettsiden til Vårt Land at Lotteritilsynet har avslått ønsket fra Frikirken, Kristiansand om å arrangere lotteri til inntekt for misjon.

Frikirken er godkjent som lotteriverdig, men ifølge lotteriloven kan bare ORGANISASJONER SOM IVARETAR SAMFUNDSNYTTIGE OG HUMANITÆRE FORMÅL ARRANGERE LOTTERI.

Her "skurrer" det litt for meg.---- MENER VIRKELIG LOTTERITILSYNET AT MISJON ER EN VIRKSOMHET SOM HVERKEN IVARETAR SAMFUNDSNYTTIGE ELLER HUMANITTISKE FORMÅL?--

ELLER HVA MENER DU?

Gå til innlegget

Gudstillit- gir selvtillit---

Publisert nesten 11 år siden

Det er mange som bare stoler på seg selv-, og kan ha en overdreven selvtillit. Om en det har- kan en bli hovmodig, og vi kjenner uttrykket:"Hovmot står for fall".

Så er det de som har for lav selvtillit. -Det er heller ikke så bra.-Har en for liten tro på seg selv, kan en stagnere og bli mest opptatt av det en ikke kan, og synes at alle andre kan alt så mye bedre. Så glemmer en at en er unik, at en er den en er, og at ingen er nøyaktig lik skapt. Men slik Gud har skapt en må en være fornøyd, og bruke seg selv med de resurser en har fått.--"Du er du og du duger".

En tredje vei å tenke på er nok den beste: DET ER Å HA GUDSTILLIT-OG PÅ DEN MÅTEN FÅ
SELVTILLIT-FOR DA STOLER EN PÅ HERREN!--Vi vet at å ha ÆREFRYKT for HERREN gir mere enn vi helt kan forstå.--FOR VI HAR ALT VI TRENGER I HAM FOR ÅND; SJEL OG LEGEME.---Les om dette i Første Korinterbrev Kap. 1. 30--hvor det står om Jesus som er blitt oss VISDOM fra GUD, RETTFERDIGhet, HELLIGGJØRELSE og FORLØSNING.----Mvh. Knut Haug. 

Gå til innlegget

Hvem gir du din stemme

Publisert rundt 11 år siden

Det er snart valg, og det er tid for å gjennomtenke hvem en skal stemme på og hvorfor? Alle partier har jo gode valgløfter, men spørsmålet en kan stille seg er jo hvem en mest kan stole på at de holder det de lover. En ting til: Hva vil du velge når det gjelder det som har med verdier å gjøre?--- En kan jo bare tenke matrialistisk og egoistisk, hva som er best for en selv, og glemme at det er andre som ikke har det så bra i denne vår verden. -Jo det kan være forskjellig å tenke igjennom før en avgir sin stemme.-Jeg for min del vil stemme på det partiet som jeg har gjort i alle år, og som jeg ser er det mest troverdige når det gjelder mitt kristne ståsted.---Mvh. Knut Haug.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1502 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1381 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 1000 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere