Knut Haug

Alder: 95
  RSS

Om Knut

. Tidligere forstander/pastor. Interesser: Kristusliv, verdidebatt, og alt som kan gi større klarhet i åndelige sannheter. Glad i mennesker og ønsker for alle at de må få se inn i evangeliets rikdom og gjennom det få trøst og rettledning for livet her, og erfare at vi i Kristus av Gud har fått evig liv .

Følgere

Nytt er alltid litt spennende-

Publisert nesten 10 år siden

Synes det "gamle" fungerte bra,-

Når dere nå mener å ha funnet fram  til noe bedre, så stoler jeg på dere.-Så forstår jeg dere er innstillt på å "prøve og feile" litt, og tar gjerne imot det som må komme av koreksjoner fra oss.-Til nå velger jeg å vente og se, og ønske dere lykke til!

Gå til innlegget

Er du i form?

Publisert nesten 10 år siden

Dette er til alle tider et aktuellt spørsmål: Om en er i god fysisk og psykisk form.- Fordi når vi leser om de store milliardbeløp som går med til sykehus - aldershjem og uførehetspensjon - er det betimelig - å spørre om den enkelte av oss kan være med å forebygge vår helse - og dermed spare store beløp, og avhjelpe - den prekære situasjonen - i ovennevnte institusjoner . -

Jeg mener det er verdt å overveie. Hva kan vi så praktisk gjøre.

1. Det var en eldre dame som sa det så treffende på t.v. for noen år siden da hun ble spurt hvordan hun holdt seg i så god form: "En må plage kroppen sin litt, ellers plager kroppen deg". Det rådet glemmer jeg aldri. (Hun løp visst nok flere km. daglig.) - Men så drastisk behøver en ikke gjøre det. - Det skal jo være nok med å gå ca. en halv time, hver dag. - Om en så driver litt gymnastikk og ellers er i virksomhet - så får en lett den morsjon som "bevelsesapparatet" - Kroppen vår trenger. Søren Kierkegård sier det slik:

"Tap for all del ikke lysten til å gå. For når jeg går, så går det. Jeg går meg til mitt daglige velbefinnende. Jeg går meg fra all sykdom, og jeg går meg til mine beste tanker".

2. Her ser en at både det fysiske og psykiske er det nødvendig å ha omsorg for. - Vi må derfor og huske på den psykiske form er viktig.

Slik Johannes uttrykke det i sitt tredje brev vers 2: "Du kjære! Jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt".

Gå til innlegget

Venter du ?

Publisert over 10 år siden

Venter du på at Jesus skal komme igjen?--For ifølge Apostlenes Gjerninger så kommer han igjen på samme måte som de så ham fare opp til himmelen.- Ap.Gj. Kap:1. 6-12. Les!

Jesus forsvant ikke fra denne verden i hemmelighet, han ble tatt opp til himmelen mens disiplene så på. De to hvitkledde mennene (englene) sa at denne Jesus skulle komme igjen på samme måte som han ble tatt opp til himmelen.

Hvem var Jesus, han som for opp til himmelen?- Jo, han var den som av Gud var sendt oss som VERDENS FRELSER. Etter et fullbragt frelsesverk for oss,- for han opp til himmelen som vi hører om, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.--

Så kommer dette herlige evangelium til oss:" Joh: 3, 16- 18a:" For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men forat verden skulle bli frelst ved ham.--DEN SOM TROR PÅ HAM, BLIR IKKE DØMT.

--Er du av de som tror på Jesus, så behøver du ikke være redd når Jesus kommer, for da er du rede, og venter på "etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor".

Gå til innlegget

Hva kan erstatte KrF?

Publisert over 10 år siden

Hva kan erstatte KrF, det er verdt å tenke etter.--Tenk nå at partiet at partiet skulle bli redusert så mye, at det kommer under sperregrensen.-Det er jo nå faretruende nær.- Tenk så at KrF blir radert bort. ---Hva vil vi så få istedet?

Hva er HOVEDGRUNNEN til så avvikende meninger i partiet?-Det kunne det også være grunn til å få klarhet i.--Det må da være mulig og finne fram til enighet om de hovedpunkter som er innlagt i KrFs fastlagte program, og eventuellt behandle tilleggspunkter om det siden om det blir aktuellt.--For alle kan da være enige om at det program som gjelder er så langt et godt   (verdi)program, og som er mulig å bygge videre på. Nå er ikke tidspunktet å gå utenom dette og trekke inn kontroverse synspunkter. Her må strategiutvalget få arbeide i ro og fred. -

Så bør en respektere hverandres meninger. Men også granske sine motiver at de er fri fra selvviskhet. --Det er ikke alle synspunkter som virker til det gode for partiet, men vil være med på å bryte det ned.

Derfor bør en nå mest tenke etter hva som kan samle partiets krefter, for hva vil vi eventuellt få i stedet?

Gå til innlegget

Ad.nødhjelp.

Publisert over 10 år siden

Det er mye nød i vår verden.- Nå sist er det Haiti som er hardt rammet av jordskjelv.-Det er  mange av oss som gjerne vil være med å hjelpe.- Det blirt jo mest med penger, men vi må heller ikke glemme bønn for de som lider.--

Nå settes det spørsmål om det som blir gitt kommer best mulig til nytte til de som trenger dem.-Leser i Vårt Land idag en artikkel som skaper ettertanke nettopp om dette hvordan en best mulig kan gjøre seg bruk av hjelpen. Her er over skriften: HJELPEKAOS KREVER SAMORDNING. -Den erfarne katastrofelederen Halvor Fossum Lauritzen uttaler erfaringsmessig:"ET VOLDSOMT KAOS MØTER DE SOM SKAL HJELPE.DET PREGER ALT SAMMEN". Så uderstreker han videre:"Det viktigste er å møte myndighetene og legge en plan med dem etter en rask analyse av situasjonen. En bør også møte alle organisasjonene og lage plan med dem for hvem som gjør hva".--

Så tenker også mange på at så mye av det som blir gitt blir borte på veien i administrasjon osv. så en kan like godt la det være.--Jeg håper og tror at hjelp som blir gitt kommer best mulig fram. --At hjelpeorgasisjonene streber etter å overgå hverandre i  å sørge for at mest mulig av giverkronene VIRKELIG kommer fram til de nødlidene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2934 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
18 dager siden / 1131 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 796 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
11 dager siden / 635 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
17 dager siden / 593 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
9 dager siden / 477 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
2 dager siden / 414 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere