Knut Haug

Alder: 95
  RSS

Om Knut

. Tidligere forstander/pastor. Interesser: Kristusliv, verdidebatt, og alt som kan gi større klarhet i åndelige sannheter. Glad i mennesker og ønsker for alle at de må få se inn i evangeliets rikdom og gjennom det få trøst og rettledning for livet her, og erfare at vi i Kristus av Gud har fått evig liv .

Følgere

Gud ble menneske i Kristus.

Publisert over 7 år siden

Og takk og lov for det- for ellers hadde vi ingen mulighet for frelse.-Guds kjærlighet er overveldene. Hvem du enn  er så er du elsket inntil døden av Gud  som ofret sin Sønn Jesus Kristus for deg.-Forstå det den som vil.- Joh 3.16.

Så er dette det eneste håp som er gitt oss som frelsesvei.-Men så er den og trygg og sikker for Gud selv er garantist for den.-Den tas imot i tro.-Når en ser sin sanne til - stand ut fra  slik Guds ord beskriver den, da får en bruk for og er evig takknemlg for denne Guds frelse.--Men det er derfor så viktig å sette seg inn i Guds ord, for da vil Guds Hellige Ånd belyse denne SANNHET.


Gå til kommentaren

I Jesus Kristus er vi evig trygge!

Publisert nesten 8 år siden

Ja Svein! I sin Sønn Jesus Kristus har Gud gitt oss alt til frelse og vi er evig trygge når han får bo ved troen i våre hjerter.-Det er så fint å tenke på at ved utgangen av Egypt var det blodet som Israellittene hadde strøket på huset`s øverste dørstokk og dørstolpene i husene de satt som Gud så etter, og gikk de husene forbi, mens "morderengelen" slo ned på de andre hus.-

Nå kan det vel være forskjellig hva de "følte" de som hadde fått blodet av lammet strøket på dørstolpene i de hus de satt.-Noen kunne kanskje "føle" seg utrygge likevel og tenke som så er jeg trygg med det som  her er gjort? Andre "følte" seg helt trygge og tillitsfulle.- Men det var jo ikke hva de "følte"-som var avgjørende- men BLODET AV DET SLAKTEDE LAM-det var det Gud så etter! Så får vi huske at det var i påsken  dette skjedde!- Påske betyr "forbigang". ( 2 Mosebok Kap: 12.)i

Så leser vi i N.t. 1 Kor.5,7. "For vårt påskelam er slaktet, Kristus".----

Det står så fint i en sang:" Å Lammets blod ,det dyrebare blod, som ga meg liv da jeg ved korset stod, det er min trøst i all min sorg og nød, min tilflukt og min ankergrunn i død."


Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Takk til Jon Magne Lund for et meget godt innlegg med sitert overskrift.-Hadde nettop tenkt de samme tanker.-Så kom de altså fra Lund, som formulerte det så fint.-

Våre gode idrettsstjerner skulle jo nettop være et forbillede for andre.-Men så skjer det at her kommer banneord fra noen, som på et øyeblikk ødelegger det posetive vi har opplevd av utøveren, og således fratar seg selv "stjernestatusen"i våre øyne.

Derfor var det fint om disse gode idrettsutøvere nettop tenkte på at de har ansvar for det de sier, og ikke sier slike ord som ødelegger det inntrykk vi har fått av dem.- Det beste inntrykk gjøres når en midt i seierrusen kan vise litt YDMYKHET, så en er takknemlig for sine prestasjoner.-

Så nevner Lund noen gode eksempler på det, som vi kan lære av!

Gå til kommentaren

Nei!

Publisert rundt 8 år siden
Johannes Morken – gå til den siterte teksten.

ER DU ENIG MED TYBRING-GJEDDE I AT VI IKKE FÅR NOE IGJEN FOR ETIKKEN? ELLER MENER DU AT VI MÅ SETTE ETIKK FØRST SELV OM DET KOSTER MILLIARDER?

Vet ikke helt hva som er Tybring-Gjedde sin grunnholdning, men for meg er det ikke milliardene som teller i første rekke, men  etikken.-Dvs. at om fortjenesten går ut over det som er rettferdig, og kommer fra uetiske forretninger, som bare ønsker å berike seg selv, uansett hvem det går utover eller hvordan det ellers slår ut, ja da må det ikke herske tvil om at det er etikken vi får mest igjen for.

Gå til kommentaren

Takk Rune.

Publisert rundt 8 år siden

Takk at du siterte hele 23 salme.-Jeg har selv opplevd sannheten i den.-Vært trett og fått ny kraft ved at han har ledet meg til hvilens vann. Å om mange kunne gjøre seg bruk av denne salmen!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 1498 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
4 dager siden / 1193 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1087 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
11 dager siden / 988 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 817 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 471 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
20 dager siden / 452 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere