Kjetil Kringlebotten

Alder: 36
  RSS

Om Kjetil

Sokneprest i Kvinnherad med ein kjærleik for både tru og tanke.
Bloggar på http://katolikken.wordpress.com/

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Discovery reklamerer for alkohol og TV3 har reklame retta mot born. Desse sender ikkje programma sine frå Norge. Det er i alle fall slik eg har skjønt at dei kan sende reklame som elles er ulovleg i landet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
290 millionar av dei er plassert i Betsson, som står bak ein fjerdedel av all ulovleg TV-reklame for pengespel i Noreg. I 2015 brukte slike selskap totalt 609 millionar kroner på ulovleg reklame.

Det er mange gode poeng her, men blir det ikkje litt misvisande å kalle dette 'ulovleg'? TV3, t.d., sender frå utlandet, det same gjeld mange andre norske kanalar. TV Norge er eigd av amerikanske Discovery Communications og TV2 av danske Egmont.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Robert Wright,

Men hvordan måler vi kirkelig aktivitet? Er det kun oppmøte til gudstjenesten klokken 11, slik Vårt Land og kirkens egne folk viser til? Nei, det må være aktiviteten gjennom hele uken.

Problemet er at det er gudstenestene som definerer oss som kyrkje. Kyrkja er «forsamlinga av dei heilage, der evangeliet vert lært reint og sakramenta forvalta rett,» for å sitere Confessio Augustana VII, ein av våre vedkjenningar, i Arve Brunvoll si omsetjing i Vedkjenningsskriftene åt Den norske kyrkja (Oslo: Lunde 1979). Når du då samanliknar Oslo domkirke med Nationaltheatret og seier at den «slår alle publikumsrekorder» så har du misforstått formålet med kyrkja. I kyrkja snakkar vi ikkje om publikum. Og vidare må vi påpeike at ja, kultur er viktig, og vi kan forkynne evangeliet gjennom kulturelle uttrykk, noko vi gjer heile tida. Men alt det vi gjer i kyrkja må ha ein relasjon til, og gro ut av, vår misjon; å forkynne evangeliet reint og forvalte sakramenta rett. Det er faktisk messa, gudstenesta, som er det sentrale. Viss messa blir handsame som om den var mindre viktig enn all annan ‘aktivitet’ så har vi heilt feil perspektiv.

Kirkegjengerne bruker kirkene­ på en annen måte enn tidligere. Mange av menighetene våre tilbyr et bredere spekter av aktiviteter enn vi har vært vant til. Etter vår oppfatning er det derfor misvisende å bare trekke frem antall gudstjenester og gudstjenestedeltagere, og det forundrer oss at selv kirkens egne folk i KA eller Kirkerådet, gjør dette. De burde vite bedre.

Nei, her har dei heilt rett fokus. Vi må prioritere gudstenestene før alt det andre. Vi er ikkje fyrst og framst ein kulturinstitusjon på linje med Nationaltheatret eller andre. Vi er fyrst og framst ei kyrkje som skal feire gudsteneste, forkynne evangeliet og forvalte sakramenta. Dette må prioriterast over alt anna.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Dog er nok kirken livredde for hva en slik reel valgfrihet ville gjøre med besøkstallet !!

Du kan jo heller spørje oss i staden for å leggje fordommane dine til grunnlag.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Svaret er åpenbart. Det vil komme langt mindre barn. Langt mindre. Dersom det blir reelt frivillig.

Her har vi ein skulegudsteneste som er reelt frivillig. Den er lagt til kveldstid. Her kjem det ca. 200 stk, dvs. rundt 10% av folketalet i soknet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5403 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3733 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
19 dager siden / 1304 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1190 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 1075 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
14 dager siden / 1025 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 950 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere