Kirsten M. Aase Finch

Alder: 29
  RSS

Om Kirsten M. Aase

Følgere

Diakoni er mer enn kaffekoking og eldrearbeid!

Publisert 4 måneder siden - 1970 visninger

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det forbindes ofte med gode gjerninger, medmenneskelighet og inkluderende fellesskap. Kirkelig arbeid med nestekjærlighet som perspektiv. Diakonien beskrives gjerne i ord og vendinger som assosieres med myke egenskaper. Gjør det noe med hvordan vi ser på diakoni?

Diakoni er egentlig i sin ytterste form samfunnskritikk. De diakonale tiltakene opprettes ofte for å bøte på en utfordring som samfunnets strukturer ikke selv klarer å fange opp eller gjøre noe med. Et praktisk eksempel: Hver onsdag og fredag formiddag brukes Grønland kirke som venterom for de som trenger å få mat fra Fattighuset i Oslo. Køen får komme inn i kirken, mottar kølapp til senere matutdeling og tilbys en kopp varm eller kald solbærtoddy. Det er fint og flott at kirken driver et slikt diakonalt arbeid og at de åpner opp for at kirkerommet, rent bokstavelig, kan møte samfunnet på denne måten, men man skulle jo helst ønske at det slettes ikke var behov for et slikt tiltak. Det beste hadde tross alt vært om ingen i dagens samfunn trengte å stå i kø for å bli mett.

Også de mer tradisjonelle diakonale tiltakene som eldretreff, kirkekaffe og åpen kirke har en kime av samfunnskritikk i seg. De arrangeres ikke bare fordi det er hyggelig. Nyere forskning viser at blant de over 80 år oppgir 3 av 10 at de er ensomme. Det er snakk om ganske mange ensomme mennesker. Ensomheten har heller ingen aldersbegrensning og den har i lang tid blitt snakket om som en av vår tids folkesykdommer. Blant annet derfor arbeider diakonien for flere møteplasser og fellesskapsinnbydende tiltak, sånn som nettopp eldretreff, kirkekaffe og åpen kirke. Tiltak som bidrar til at folk kan komme sammen og bli kjent med hverandre. Fellesskap i bytte med ensomhet.

Samfunnskritikken har hengt ved diakonien helt siden sin spede begynnelse i Norge. Da den første diakonisseanstalten ble etablert i 1868, var målet langt på vei å møte samfunnets utfordring med en økende masse av pleietrengende. Lokalisert i kommunalgården på Grønland (der vi i dag finner spisestedet Asylet) fantes både opptakten til det første sykehus, samt Norges første utdannelsessenter for diakonisser og sykepleiere. Staten tok etter hvert over og bygget opp en offentlig omsorg for syke, og diakonien utviklet andre oppgaver for å kunne tjene mennesker i vanskelige situasjoner. I dag definerer den norske kirke diakoni som kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Omsorgsperspektivet står fremdeles sterkt, men det har også fått hektet på knyttnevebegrepene ”vern om skaperverket” og ”kamp for rettferdighet”. Det kan virke som om diakonien på nytt understreker sin rett til samfunnskritikk. Diakonien kan på nytt bidra til å drive samfunnet framover, slik den en gang gjorde med diakonissen Cathinka Guldberg i forhold til sykepleien i Norge.

Det er når diakonien utfordrer og kritiserer at den er på sitt beste. Derfor er det viktig at diakonien blir flinkere til å snakke om seg selv, hva den driver med og – ikke minst – hvorfor den gjør som den gjør. Kun når refleksjonen og begrunnelsen for hvorfor diakonien prioriterer som den gjør i landskapet av samfunnets utfordringer ser man omsorgstjenesten i sin bredde. Den diakonale kirken vil aldri miste sin relevans – nettopp fordi den er kontekstuell og stadig søker å møte de hullene samfunnet. Så lenge diakonien holdes fram som noe mer enn bare gode gjerninger, vil kirken fortsette å kunne være en viktig aktør i samfunnsdebatten. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Sannhetsbegrepet
av
Gunnar Hopen
rundt 9 timer siden / 81 visninger
0 kommentarer
Endetid skrevet av Derek Prince.
av
Knut Rasmussen
rundt 12 timer siden / 92 visninger
0 kommentarer
Jonas håper fortsatt på sentrum
av
Berit Aalborg
rundt 13 timer siden / 635 visninger
0 kommentarer
Blikket mot himmelen
av
Petter Mohn
rundt 16 timer siden / 73 visninger
0 kommentarer
Kommentarer til en bokanmeldelse
av
Kjell Tveter
rundt 17 timer siden / 169 visninger
1 kommentarer
Allmenningens tragedie
av
Lars Gilberg
rundt 17 timer siden / 834 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1292 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1292 visninger
Svein Ole Hansen kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1292 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1292 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Er dåpen nødvendig til frelse?
rundt 6 timer siden / 87 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1292 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Realpresens eller preteritum
rundt 6 timer siden / 546 visninger
Karl Yri kommenterte på
Endens tid
rundt 6 timer siden / 1292 visninger
Svein Ole Hansen kommenterte på
Endens tid
rundt 7 timer siden / 1292 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Realpresens eller preteritum
rundt 7 timer siden / 546 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 7 timer siden / 1292 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Realpresens eller preteritum
rundt 7 timer siden / 546 visninger
Les flere