Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

pensjonist

Følgere

Jeg ble litt oppgitt og flat da jeg leste biskop Atle Sommerfelds orientering i Vårt Land, 18.04.-20 om et nytt dåpshefte som han vil skal være utgangspunkt for debatt blant medlemmer i kirken fremover. Initiativet er bra selvsagt, for debatt er velkomment ,men etter som jeg leste videre i orienteringen om hva han som konstituert preses i Kirken, legger i dåpen, så ble jeg etter hvert litt «sjokkert» over hans lille teologiske utlegning om hva han legger i vanndåpen.


Jeg må skynde meg å si at jeg selv er barnedøpt og medlem av Kirken, men at jeg ikke lenger mener at vanndåpen hører til for den troende i vår tid, men at vanndåpen var nødvendig og påkrevd for de Messiastroende jøder: Den som trodde, måtte også la seg døpe. Det var et påbud. Den som ikke tok vanndåpen ville gå fortapt, så sant ikke omstendigheten gjorde det umulig å bli døpt. Røveren på korset er jo et slikt unntak.

Vår  apostel , Paulus, som taler direkte til og for oss i dag  i Nådens tidsalder, utnevnt av Jesus selv, døpte noen få i sin tidlige gjerning. Men sluttet så å døpe, for det tok fokuset bort fra Jesu fullstendige verk med oss på korset. Dessuten skapte dåpen mye splid , slik den gjør nå også.

Evangeliet trenger ingen handling  eller tillegg som du skal utføre, annet enn den indre personlig hjertetro på det evangeliet står for. Jeg tror likevel ikke at det er noe galt å la seg døpe når en i god tro ser på det som en symbolsk handling som en gjerne vil gjennomføre for sine barn.

 Men noe frelsende er det ikke i dåpsvannet, selv om DNK til dels hevder dette. Alle som er døpt er ikke nødvendigvis frelst, og ikke alle som er frelst, er døpt. Alle barn er i utgangspunktet Guds barn, døpt eller ikke, så må de selv ta stilling til evangeliet når de blir modne nok til det og vil det selv.

Utgangspunktet mitt  var altså dette da jeg leste Sommerfelds tanker om dåpen i Vårt Land. At Kirken mener dåpen er ytterst viktig, vet vi jo, og kirken er vel ikke altfor begeistret for Paulus, tror jeg , til tross for at han er den apostel som ble utnevnt av Jesus til å være vår apostel og vår  lærer i evangeliet.

Det som forbauset meg var noen av Sommerfelds uttalelser om dåpens symbolikk ,hvor han gjør et forsøk på også å sette dåphandlingen inn i en  politisk korrekt ramme, etter min mening da . Ikke overraskende, kanskje, i denne tid, hvor kirken også gjør mye for å presentere Jesusbarnet i juleevangeliet som først og fremst et flyktningbarn i tråd med verdenskirkenes globalistiske føringer og den grønne nypuritanismen som til dels har fått  forrang foran  det enkle og frie nådeevangeliet som Paulus forkynner oss i dag.

Her er noen av de formuleringer i artikkelen til biskop Sommerfeld som jeg mener først og fremst ligner nærmest politisk språkbruk og overtolkninger i forbindelse med Kirkens vanndåp/barnedåpen:

-Gud velger spedbarnet og alle som søker dåp og gir dem en bærekraftig relasjon til seg i liv og død.(uthevet av meg)

-dåpsvannet synliggjør vår nære relasjon til alt levende og hele naturens mangfoldige livsutfoldelse.

- i dåpen bringes menneskets storhet inn i sitt økologiske hjem med alt levende og minner oss om vår avhengighet av alt levende for å leve.

 -Dette mangfoldet (av de døpte) vi er en del av gir oss mindre grunn til å frykte dem som er annerledes enn oss.

Det er kanskje ikke så mange som vil reagere på noe av dette i dag. For meg ligner det på et lite  forsøk fra vår konstituerte preses på å mikse politisk korrekthet-nå også i inn i dåpshandlingen.

Gå til innlegget

Skaff deg et nytt folk ,Emil Andre Erstad!

Publisert 7 måneder siden

Erstad går i sitt innlegg "Eit ansvarslaust Europa" i kjent stil ut mot Europas elendige folk og politikere til forsvar for Erdogans frekke islamisme og utpressningspolitikk.

Vi kjenner igjen polemikken. Europa har ingenting gjort eller ofret. Til tross for  at migrasjonen trolig koster bare et land som Norge fra 200 til 250  milliarder for året i følge journalister i Finansavisen.

 De politiske og kulturelle kostnadene, motsetningene og polariseringen. Økt gjengkriminalitet, overfallskriminalitet og  paralellsamfunn, religiøs kontroll og kvinnediskriminering, manglende integrering, konflikter og spetakkel om vår kultur og verdier, med nedstengning av tradisjonell ytringsfrihet som resultat. 

 Erstad fremstår i sitt innlegg  som pave Frans og  lederen av Kirkenes Verdensråd, den nye biskop Fykse Tveit, som i skrift og tale har teppelagt det europeiske folk som lite rause og fulle av fremmedfrykt som må ta seg sammen. Med deres vanvittige politiske  tolkning av Bibelen og Jesu nestekjærlighet som brekkstang, passer det dem ikke å snakke om konsekvensene, men heller holde seg oppe i skyene i en hellig virkelighetsflukt som det sømmer seg for selvutnevnte apostler.

Det nåværende folk har Erstad ingen empati med. Erdogan som har invadert Syria og skapt den aktuelle flyktningstrømmen med sin ekspansjonspolitikk ,er det det europeiske folk som skal ta kostnadene for. 

I de rike arabiske gulfstatene med sine milliardskyskrapere og luksushotell er det god plass. Likeens i Saudi-Arabia hvor en tipp-topp moderne teltleir med plass til 3 millioner mennesker står tom det meste av året.   

Gå til innlegget

Shoshana Ohana går i sitt innlegg om den nyoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen hardt ut mot kulturminister Abid Raja som har utnevnt Karpe Diems Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid som en av de 17 medlemmene.

 Hun hevder  at nettopp denne artisten og denne musikkgruppe har bidratt til  at jøder i Norge går under jorden som et resultat av  deres uttrykte jødehat gjennom noen av sine tekster.

Takk for at hun tør å a ta opp dette, for i pressen er det taust som i graven. Bortsett fra den alternative presse da. 

Shoshana kunne kanskje også ha  påpekt at denne gruppen også fikk minimalt  med  motbør i pressen  for noen år siden da de rappet en lite fordekt drapsoppfordring mot Frps Carl Ivar Hagen i en av sine tekster. Det hører også med.

I en ytringsfrihetskommmisjon bør det jo være høyt under taket dersom den skal ha et mandat om å verne om ytringsfrihet og ikke ha som oppgave å å begrense den.

En kan jo se det på ulike måter dette at de utnevner et Karpe Diem -medlem. Forhåpentligvis borger det for at de ikke har tenkt å innskrenke vår ytringsfrihet når en artist som ikke har gått av veien for nettopp hatprat mot både jøder og andre i sine tekster, nå er blitt belønnet med medlemskap i denne kommisjonen.

Men hvor er alle de i pressen og de politiske partiene som angriper vanlige mennesker og" sinte gamle menn" i kommentarfeltene(og noen ditto eldre kvinner), eller  "rightwingers" som Erna liker å benevne dem når hun er i likesinnet selskap  i utlandet?  Har de ingen innsigelser mot denne utnevnelsen?

Hva om Hege Storhaug ble utnevnt? Det ville ha blitt et rabalder uten like. Ervin Kohn, Antirasistisk Senter , Erna Solberg og MSM ville nok protestert med høylytt moraliserende patos om så skulle ha skjedd. 

Islamkritikere og mennesker med tradisjonelle vestlige frihetsverdier  er som kjent å anse som  de verste i disse kretser. Mennesker som er sleivete mot jøder og ledere i Israel, og FrP, er det ikke så farlig med.

 Det oppleves vel av mange som om  hatprat  ikke alltid er  så ille. Det spørs litt hvem det rettes mot og hvem som er avsender kan det sees ut som.   

Det må være lov å håpe på at  den nye Ytringsfrihetskommisjonen kan bidra til å rydde litt opp.  

      

Gå til innlegget

Redaktør Helge Lurås i Resett har mottatt for 3.gang avslag i sin søknad om å bli medlem i Redaktørforeningen. Vedtaket i styret var enstemmig til tross for en del positive signaler til Lurås ,gitt tidligere under den lange saksbehandlingstiden. Likevel var det ingen av disse redaktørene i styret(14 representanter?) som våget å ytre seg for medlemskap ved å stemme for. Det vitner mye om den intellektuelle og politiske fattigdom(ufrihet) norsk presse er belemret med. Det frie ord står antagelig like svakt i denne foreningen som under regimer vi helst ikke vil sammenlignes med.

Avslaget vil for Resett bety enda større vansker for å klare seg økonomisk, men jeg  håper  at nettavisen vil overleve gjennom økte bidrag fra leserne og andre. Avisen er et viktig korrektiv til gammelmediene. 

Nettstedet har hatt en eventyrlig økning av lesere og stoffet deres blir delt i stadig større grad i sosiale medier. Det er tydelig at nettstedet dekker et økende behov i å få frem saker og meninger som gammelmedia i mange år har unnlatt å informere og skrive om. Særlig gjelder dette bagatelliseringen av innvandringen/migrasjonens konsekvenser for samfunnet vårt, globaliseringsiveren, klimahysteriet  og sensurviljen av meninger i det politiske miljøet og gammelmedias likegyldighet til å stå opp for meningsmangfold og det frie ord.

 Brunbeising og rasiststempling mot kommentarfeltet og til dels mot  redaksjonen i Resett har ikke vært uvanlig fra maktpersoner i samfunnet, alt  fra stortingsrepresentanter fra ytterste venstre side til liberale "demokratifesttalere" i Venstre og  Høyre. De såkalte antirasister  i Antirasistisk Senter har ikke minst latt høre fra seg. I sin klappjakt på å politianmelde "hatprat" fra den jevne nordmann, kvir de seg selv ikke med å stemple folk for rasisme i tide og utide. Og  med rikelig pengebidrag fra de politiske myndigheter. Men Resett har ikke latt seg kue og har svart tilbake og avslørt deres hykleri.

Redaktørforeningen har angitt som en hovedårsak til avslaget at en del artikler  blir skrevet under pseudonym og ofte inneholder sterke personangrep. Helge Lurås har svart tilbake at samfunnsutviklingen er blitt sånn at en del mennesker ansatt i alle deler av næringsliv og statlige institusjoner  i verste fall  risikerer jobb og karriere dersom de avslører meninger og overgrep de er blitt utsatt for ved å oppgi fullt navn når de skriver på Resett. Bare det å skrive  meningsinnlegg på Resett, kan få konsekvenser som ikke er til å leve med for alle. Dette burde heller være et presseetisk  samfunnsproblem Redaktørforeningen selv  burde ha ryggrad til selv å ta i tu med, i stedet for å kritisere Resett for å la folk slippe til orde- også med pseudonym. Alle som blir kritisert på Resett har full tilsvarsrett på nettstedet.

Nylig hadde vi en kjent skribent og prisbelønt  journalist og tidligere redaktør som fikk sitt innlegg publisert her på Verdidebatt hvor han uttrykte bekymring for sinte nordmenn som ytrer stygge ord mot muslimer, eksemplifisert med den eldre damen som fikk en betinget fengselsdom da hun i sinne hadde ytret ordet "fordømt kakkerlakk" om en kjent muslim. Her malte den prisbelønte journalist opp for leserne og sammenlignet kvinnens  ordbruk med ordbruken mot jødene i Tysklandunder nazitiden. Men lite nevnte han om sin egen ordbruk og stempling når han i skrift selv hadde karakterisert Helge Lurås for "kloakkbestyrer". Hykleriet  taler for seg selv.  

Vel, Helge Lurås vil nok ta avslaget som en mann, sindig og rolig som han ellers fremstår. Trolig er det ikke noe å trakte etter heller .Det å komme under Redaktørforeningens klamme og trange konsensusnarrativ i de aktuelle politiske spørsmål, vil nok etter hvert for en mann som Helge Lurås oppleves som å underordne seg et meningsfengsel, ikke ulikt det som Fremskrittspartiets Listhaug opplevde i regjering. Avslaget sier nok mer om Redaktørforeningen enn Resett. Det frie ord står ytterst svakt i samfunnet og pressen er mer en garanti for enfold enn mangfold. 

Når det gjelder den kristne pressen, er det svært skuffende at nesten ingen, så vidt jeg vet,  står opp for de alternative mediene, og aller minst for Resett. Den eneste som har gitt en viss støtte til Resett gjennom årene, er vel Selbekk i Dagen. Men så vet jo Selbekk alt om hvor tøft det kan være å stå alene når det blåste som verst under karikaturstriden , da selv vår daværende statsminister la seg flat for de krefter som ropte om "anstendighet".   

Jesus likte seg best blant tollere og syndere. De var ærligere enn andre mennesker og ikke så selvrettferdige.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere