Kåre Kvangarsnes

Alder:
  RSS

Om Kåre

Følgere

Kirkens budskap under globalismens tegn.

Publisert rundt 1 måned siden

Noen frimodige ytringer sett i lys av de store verdenskirkers vei mot en falsk kristendom ledet av bispekollegiene og Pavekirken i fellesskap.

Kirken er på vei til å bli en religiøs budbringer av globalismens utopier og "herligheter" som redningsplanke for menneskeheten og jordens snarlige undergang. Mer enn noe annet budskap er det dette budskapet som skal berge og frelse menneskeheten,  men  især den skyldige og mest syndige  delen av den- vi som lever i Vesten.

Det er i grove trekk 3 hovedkomponenter i Kirkens budskap:

-FN og EU er de entiteter som støtter opp og arbeider for nasjonene og menneskets beste. Under disse institusjonenes styring og direktiver vil vi best kunne oppnå fred og velstand og ta vare på Jorden. 

 - Innvandring og migrasjon er Vestens ansvar. Gjennom arbeid for å ha en    mest mulig liberal migrasjon og innvandringspolitikk kan kristne gå foran    og få vist Jesu nestekjærlighet i praksis. Dette er noe vi skylder å gjøre hvis vi skal kunne si oss å være lydige og moralsk høyverdige  kristne. Å tenke på negative konsekvenser er uetisk og egoistisk. 

-Opplyse om og følge opp klimahysterikernes dommedagsprofetier om den globale  oppvarming og bruke talerstolene og media  til å oppfordre myndigheter og den enkelte kristne til å handle og legge om sin livstil  tråd med  den CO-2 - alarmismen som de promoterer.

Disse tre "dogmer" er de bærende dogmer for kirkens arbeid nå under globalismens tid. 

I tillegg nevnes av og til evangeliet. Som egentlig er å forstå og ta i mot evangeliet pluss ingenting. Altså "all religions ende". Men kun frelse i det en annen person, Jesus, har gjort for oss. Guds Nåde.

Traurige greier dette evangeliet. Ikke noe jeg kan gjøre meg til av.... Ikke dåp, ikke kirkegang, ikke klimahysteri, donasjoner til de fattige , ikke hva jeg unnlot å gjøre eller det jeg gjorde, ikke   faste , ikke salmesang og under, ikke ... . Men bare dette ene: Evangeliet i tro. 

   

    

Gå til innlegget

På NRKs tekst-tv kunne jeg i dag lese at biskop A.Sommerfelt har innført kjøttforbud på alle arrangementer i Borgs bispedømme regi. Årsak: Kjøttspising er ikke bærekraftig for klodens klima og miljø, så da så.

Vi får også vite at biskopen med dette vil vise at klimaspørsmålet er blitt et hovedanliggende for kirken.

Min første kjetterske tanke var at biskopen med sitt forbud nå er bitt mer lovtrell enn fariseerne , og min andre tanke var at nå er biskopene og kirken i ferd med å grave sin egen grav. Min tredje tanke var at riktignok er det viktig å gjøre en innsats for å motarbeide eventuelle negative menneskeskapte klimaendringer, men har biskopen dekning for at et forbud nødvendigvis er bærekraftig miljø- og klimapolitikk?

Ikke har jeg særlig greie på dette, men kanskje ikke biskopen heller?

Har han tenkt grundig gjennom konsekvensene av sitt sikkert velmenende klimatiltak og nye dersom det skulle bli normgivende for kristne og den verdensvide Kirke  generelt.?

Min siste tanke var at når han så drastisk vil  vil gripe fatt i sin kirkes medlememmers spisevaner på Kirkens arrangementer, noe han naturligvis kan ha rett til, om han da også har sørget for om det er noe han selv først kan gå foran med som et eksempel for de som da må underlegge seg biskopens nye bud innen for sin kirke? Om ikke annet for sin egen troverdighets skyld?

Har han sjekket sin bil i embeds medfør og sin egen handlekurv?Velger han selv å la være å reise med fly? Sjekker han selv at han ikke får i seg noe kjøtt ved arrangementer han deltar i, eller andre like "skadelige" produkter? 

Jo, det bør koste litt når man vil frelse verden.

Så får vi avvente i spenning bøndenes reaksjon. Lakseoppdretterne går fri denne gang. Enn så lenge.

 

Gå til innlegget

En smak av Midtøsten i AUF?

Publisert nesten 3 år siden

AUF-leder om Listhaug: – Kast kjerringa på hue ut av regjeringa!

AUF-leder Mani Hussaini var tydelig på hva han mener om innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da han holdt sin 1. mai-tale, kan vi  lese i nettavisene i dag.

Nå er jo dette sagt på et "misjonsmøte" fyllt av  entuastiske og ungdommelige fremtidige politikerspirer og kan sikker unnskyldes som ungdommelig overmot, men enkelte vil sikkert hevde at en slik respektløs(?) uttalelse også  gjenspeiler  den (u)kultur han har med i bagasjen fra fjernere strøk.Personlig håper jeg at han ikke fremstår som en rollemodell for hverken fremtidige etniske norske ungdomspolitikere eller som representant for nye landsmenn som etterhvert trer inn på den politiske arena. Men faren for det er vel ganske stor, vil jeg tro. Kommentariatet blant våre korrekt innstilte pressefolk, vil vel heller ikke gi ham noen korrigerende impulser,vil jeg anta.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere