Kjell Sørsdal

Alder: 67
  RSS

Om Kjell

Følgere

Mystiske kristne

Publisert 9 måneder siden

Hvordan Kundalini ånden har sneket seg inn i menigheten gjennom katolske mystikere, New Age og Vineyard bevegelsen samt «den tredje bølgen»

Jeg har i lengre tid fundert noe på om det finnes en kobling mellom den Romersk Katolske Institusjon (RKI) og New Age. Dette i forbindelse den siste boken jeg holder på å skrive. Boken skal vel hete; «Se til at ingen fører dere vill – Det store frafallet» og skrives sammen med en bror. Den kom til liv etter at det er blitt en kjensgjerning at så mange som kaller seg kristen mener at reformasjonen var et feilsteg. Dette kom igjen til overflaten i feiringen av 500 års jubileet da man feiret økumenisk sammen med paven og Roma.

Som kjent har Vatikanet i lengre tid holdt på å invitere det de før kalte bastarder og kjettere, men nå kaller bortkommende eller separerte brødre, tilbake til «Moder kirken». Både Pave Frans og Kenneth Copeland med flere går nå så langt at de sier rett ut at de som sier at det er feil at alle må tilbake til Roma er fra djevelen. Det er selvfølgelig trist og følge denne utviklingen og enda tristere er det å se at de som prøver og virke mest «hellige» i Norge også følger opp om dette og faktisk går i spissen.

Metodistene skriver på en av sine sider:
KONTEMPLATIV BØNN

Gammel visdom aktualiseres

På denne siden vil du kunne lese om det som i den kristne tradisjonen er kalt kontemplasjon. Dette er en bønn uten ord og begreper, en hvilens bønn. Den fikk en renessanse i forrige århundre. I mange år hadde evangeliets kontemplative side hatt trange kår, selv i klostrene var det slik. En av de tingene som var med å skape en fornyet interesse og forståelse for kontemplativ bønn, var inspirasjonen fra Østens religioner. Mange ble tiltrukket av det som i Østen går under benevnelsen meditasjon. Det førte til at flere begynte å grave i sin egen kristne tradisjon, og det skapte en markert kontemplativ orientering som har bredt seg i den verdensvide kirke. Navn som Thomas Merton, John Main, Thomas Keating, William Johnston, Henri Le Saux og Bede Griffiths er navn som kan nevnes i denne sammenheng.

La oss ta noen stikkord i mest mulig riktig rekkefølge;

Så man har altså leddene i denne rekkefølge; RKI – kontemplativ bønn – mystikk – Østens mystikk -  meditasjon - yoga – «RKI karismatiske bevegelse» - økumene - New Age – Vineyard m/John Wimber -  NAR m/Peter Wagner – «Den tredje bølgen» – Kundalini – TOTAL FORFØRELSE OG FRAFALL.

Romersk katolske innflytelser

Wimber ga stor troverdighet til romersk-katolske kilder for å etablere gyldigheten av mirakler. (Power Healing, s. 7). Han motsatte seg de falske påstandene om helbredelse av "Elmer Gantrys, menn og kvinner ut for materiell gevinst på de troendes bekostning", med den katolske kirkens "strenge kriterier" for å validere sanne mirakler fra Gud (Power Healing, s. 10). Wimber antydet at den romersk-katolske tilnærmingen til mirakler var mer pålitelig enn protestantene (Power Healing, s. 11).

Men hvorfor skal dette overraske oss? Wimber kone Carol ble oppdratt i den romersk-katolske kirke. Wimber uttalte at han og Carol var blitt gift på nytt i den katolske kirken etter å ha skilt for en stund over ekteskapsproblemer. Ingen av Wimbers har neon sinne avvist deres romersk-katolske opplevelser - en annen grunn til at okkulte påvirkninger av romersk-katolsk mystikk finner uttrykk i Vineyard.

I tillegg skrev Wimber for den katolske karismatiske publikasjonen, New Covenant (juni 1988). Hans artikkel, "Hvorfor elsker jeg Maria," bekreftet ikke de katolske dogmer av Maries syndfrihet, hennes evige jomfruelighet eller hennes opprykkelse til himmelen. Men det gav heller ingen tilbakekallelse av dem. Å kjenne den katolske troen på Maria som "Guds mor" og de ubibelske læresetningene som deltar i hennes ærbødighet, gav en slik artikkel inntrykk av at Wimber ikke hadde noe problem med den katolske tilnærmingen til Maria. (Dessuten unnskyldte Wimber i sin økumeniske glede til ærkebiskop av Los Angeles på vegne av alle protestanter.) (fritt oversatt)

Link: http://www.inplainsite.org/html/vineyard_john_wimber.html

Som vi kan lese videre i denne artikkel så er ikke veien lang fra «RKI mystikk» til «okkult New Age» eller vise versa. Forbindelsen er der allerede på 60-70 tallet. Mye av det som var medvirkende til dette var hippiebevegelsen, The Beatles, Musikaler som «Hair» og «Jesus Christ Superstar» og festivaler som Woodstock. Mange unge kristne begynte å føle seg godt hjemme i «All you need is love - love, love, love» og Østens Hare Krishna.

For at dette ikke skal bli for langt må jeg gå over til den Norske biten. Det reiste en del kristne pastoren og lekmenn over til Toronto og Florida og også Lekeland. Disse bragte med seg Kundalini ånden til Norge. At vi senere inviterte folk som Rodney Howard- Browne og Bill Johnsen gjorde ikke ting bedre.

På en side kan vi lese:

Ledere i IMI-kirken i Stavanger v/ Martin Cave, Storsalen i Oslo (Normisjon), OASE v/Arne Simonnes, Einar Ekerhovd og Trond Løberg, Ungdom i oppdrag (UiO) v/Alf Magnus, Kristkirken v/Reidar Paulsen i Bergen, Filadelfia i Vennesla v/Gunnar Jeppestøl, Elin Fagerbakke ( Kvinner i nettverk) Anne Cristiansen (Jesuskvinner), Håkon Fagervik (Nordic harvest mission Nordisk bønnesenter), Salem misjonsmenighet v/Geir Johannessen, Kristiansand og flere går god for - og bidrar nå til å innføre denne ånd og denne tankegang inn i norske menigheter.

Link: http://www.bbif.no/aktuelt/apologetikk/forfoerelse/

Det snakes om det som skjedde under den såkalte «tredje bølgen»

Videre kan vi nevne fra samme nettside:

Også i 2009 ble det avholdt møter med John og Carol Arnott  i Bergen og i juni 2012 i IMI-kirken Stavanger. En antikristelig ånd er tilstede der Arnott, Howard-Browne og Randy Clark (og likesinnede) er - og der de blir invitert." OASE profetene " Bob Hartley, Marc Dupont Duncan Smith.

Nytt i 2010 er ReformNorge. Lederkonferanse "Himmelen inntar jorden" med Bill Johnson (fra Bethel Redding) , John & Carol Arnott (Toronto TACF). Pinsemenigheten Filadelfia v/Daniel Egeli er arrangør og innbyder med bl a Alv Magnus, Håkon Fagervik, Elin Linde Fagerbakke, Einar Ekerhovd, Asbjørn Simonnes, Tore Kjell Drangsland (CTF Oslo).

Som vi kan forstå så startet det hele med RKI – kontemplativ bønn – mystikk – Østens mystikk -  meditasjon - yoga – «RKI karismatiske bevegelse» - økumene og New Age og videre til de evangeliske menigheter via bl.a. Vineyard bevegelsen.

En som er en foregangsmann for dette i Norge er bloggeren Bjørn Olav Hansen. Han skriver på sin blogg hvor han underviser om kontemplativ bønn:

Fra undervisningen om kontemplasjon, del 1;

«Kontemplative mennesker er mennesker hvis hjerte er helt overveldet, og fanget av Herren Jesus. Det er mennesker som er himmelvendte i en slik grad, at de setter djupe spor etter seg på jorda. I deres liv kan en tydelig se avtrykk etter Gud.»

http://bjornolav.blogspot.com/2007/10/fra-undervisningen-om-kontemplasjon-del.html

Vi skal huske på at de som innførte denne type bønn var de samme som utførte mord og tortur av utallige bibeltro mennesker.

Dette er hva Bjørn Olav Hansen skriver om seg selv på sin blogg:

Pastor i Det Norske Baptistsamfunn. Forstander for Kristi himmelfartskapellet. Medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby. Nestleder Nasjonalt Bønneråd. Forfatter.

Etter å ha studert hans blogg innlegg over en tid kan jeg forsikre at han har de fleste av karakteristikkene som kvalifiserer til å bli kalt «Norges største mystiker» - «en norsk Charles de Foucauld» om du vil, eller noe av de andre katolske mystikere som han skriver så varmt om. Hvis man gidder å bruke 15 minutter på å «skrolle» bloggen til Bjørn Olav Hansen vil man finne igjen alt det som linkes opp imot RKI mystikk – kontemplativ bønn, økumene og til slutt Kundalini. Han sier seg at han er pastor og forstander, økumenikker og bønneråds nestleder samt forfatter. Ikke småtteri. På toppen av dette vil han fremstå som en «hellig person» som vet å forklare andre de Bibelske sannheter. Sannheten er derimot at hans blogg er full av RKI – kontemplativ bønn – mystikk – Østens mystikk - meditasjon - «RKI karismatiske bevegelse» - økumene og de andre kjennetegn som gjør at man bør flykte for ikke å bli smittet av Kundalini.

Det er på sin plass å advare mot dette som har ødelagt så mange mennesker. Folk har vitnesbyrd om at det tar årevis å komme ut av slik forførelse. Ta derfor avstand fra dette og advar andre om at;

14 Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel! 15 Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighets tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. 2Kor 11:14f

Boka blir å få gratis om et års tid. Gled dere. Det vil komme STORE avsløringer som blir vel dokumentert.

Gå til innlegget

Ikke å handle er «å handle» …

Publisert 10 måneder siden

Dietrich Bonhoeffer — 'Silence in the face of evil is itself evil: God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act.'

Fritt oversatt: Stilhet ovenfor ondskapens er i seg selv ondt: Gud vil ikke holde oss uskyldige. Noen ganger er å la være å snakke «å snakke». Ikke å handle er «å handle»

Det jeg deler nå er for om mulig å vekke noen fra å begå den store feilen det er å la ondt få spillerom ved å forholde seg taus. Delingen kom til liv etter mange år med forespørsel til Pinsebevegelsen både lokalt og sentralt hvor de velger å forholde seg tause eller unngå spørsmålet eller vri på det. Også etter flere artikler i Dagen og i KS. Dagen og KS med flere har også nektet å trykke mitt åpne brev til Pinsebevegelsen og jeg vet om utallige andre som har prøvd å få svar på hva vi i dag kaller «vanskelige» spørsmål.

Disse spørsmål kan være alt fra spedbarnsdåp til hvorfor medlemskap i Norges Kristne Råd. Alt fra tungetale/åndsdåp læren til helliggjørelse og rettferdighet. Alt fra såkalt «Evig sikkerhet» til en frelsesbønn. Alt fra samboerskap til LGBTQ. Alt fra abort til hatstale. ABSOLUT ALT SOM DET I DAG ER DEBATTER OM. Det er en konsekvent taushet fra ledelsen, utallige bestilte artikler om å «sitte stille i båten» til medlemmer og når den såkalte «Refleksjonsgruppen» uttaler seg så er det tåkete.

Er det for mye forlangt at de som kaller seg ledere og som kalles «støtter» innen bevegelsen forklarer hvor de står? Er det for mye forlangt at de skal kunne greie å gi et ja eller nei på de mest enkle spørsmål? For eksempel; er det beskrevet som syndig ifølge Skriften å leve i samboerskap? Ja eller nei? Ser dere på Paven som en kristen leder? Ja eller nei. Er det lov å kjøre på rødt lys? Ja eller nei? Hvor vanskelig kan det bli.

Jeg vil referer til en nylig artikkel;
«Fra Pinsebevegelsens egne korridorer ble det tidlig meldt at debatten pågår kontinuerlig bak lukkede dører. Det er der de mener den hører hjemme, og gjentatte forsøk på dialog fra «oss utenfor» blir stort sett høflig avslått – eller strengt tatt bare oversett i stillhet. Bevegelsens teologiske refleksjonsgruppe fraråder imidlertid pinsemenighetene å dele talerstol med forkynnere som har et «avvikende» syn på homofili.

Selv ble jeg kontakta av to pinsepastorer da skriveriene i mai/ juni i fjor sto på, hvorav jeg hadde en lang prat med den ene av dem. En ærlig og real samtale fra to ulike ståsteder, men hvor jeg opplevde meg både hørt og tatt på alvor selv om vi ser ulikt på det meste. Den andre samtalen uteble, og resten av debatten stilnet fort. Slik den så altfor ofte gjør. Det lukter lang vei. La oss stikke hodet i sanden og håper at det går over. Snarest.»

Dette er typisk. Hva jeg kaller «strutsementalitet». På godt norsk; FEIGHET.

For en tid tilbake ble det bråk fordi de «kalte inn» en prest fra Roma for å tale på et av deres Sommerstevner. Da var det kun noen få som åpnet munnen (bortsett fra undertegnede) og flere av de som våget å si imot fra hva vi kaller «støttene» utalte seg så forsiktig at det hadde vært bedre om de hadde latt være. Når skal nok være nok?

Dette er en skam for bevegelsen! Man kan da ikke i 2018 skjule seg bak katolske middelalder saksbehandlinger. Uansett hva de bedriver så kommer ikke ting på bordet og blir utdebattert. Det blir konsekvent dysset ned. Skjønner de ikke at dette vil straffe seg i det lange løp. De må ta side. De må tone flagg. De må i det minste være ærlige.

Gå til innlegget

Reformasjonen

Publisert 11 måneder siden

Det er nå snart et halvt år siden vi feiret 500 års jubileet til Reformasjonen, men hvorfor feiret vi?

I disse tider, «endetider» vil mange si, så er det på sin plass å minne kristne, troende eller ikke, ja for det er mange ikke troende kristne i Norge i dag, om hvorfor vi feirer Reformasjonen og hvorfor den ble feiret på denne måten denne gangen. Det er nemlig første gang den ble feiret Økumenisk. Det er første gang man feiret med en undertone av at det var en feiltagelse at kirken ble splittet for 500 år siden. Så var kanskje Luther en kjetter like vel?

Så hvorfor fikk vi reformasjonen? Og var det feil det Luther bedrev?

Ja vi er nødt for å stille oss dette spørsmålet siden vi nå igjen som såkalte protestanter er blitt uenige. Hva var det vi protesterte mot den gangen for 500 år siden? Hva var det vi ikke var enig i? Hvorfor kom en såkalt splittelse av Kirken?

La meg referer til et brev til Pinsebevegelsen, en oppfølger til tidligere åpent brev til samme bevegelse;

 --- I dag med den Økumene bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; «hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?»

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken. Dette ble også lært av menn som f. eks. Ulf Ekman og var også læren til Pinsebevegelsen inntil noen få tiår siden.

La oss stille spørsmålet igjen: Hadde alle disse menn feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld: ”den Romersk Katolske Kirke er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

Videre har vi hundrevis av bøker inklusive Dave Hunt og hans videoer på YouTube som vil kunne overbevise selv de mest forvirrede, samt Norsk Studiebibel hvor Thoralf Gilbrant slår det klinkende fast. ---

Så ønsker vi virkelig sannheten i denne problemstillingen og er vi villige til å gå noen runder for å friske opp noen minner. Har vi totalt glemt hva det hele dreier seg om? Vil protestanter gå inn i historien som noen feiginger når alt skal telles opp en dag?

For en tid tilbake sendte paven en beskjed med en biskop fra de «Communion of Evangelical Episcopal Churches» til Kenneth Copeland i USA. Pavens beskjed var klar; alle trenger å komme tilbake til Roma. Nå avdøde Palmer holdt en tale hvor han sa han var kommet i Elias sin ånd for å fortelle at protesten til Luther var over (fordi katolikker og protestanter har en felles tros-erklæring undertegnet i 1999) og at det derfor ikke lenger fantes noen som protesterte og at det da derfor ikke var noen protestanter lenger. Alle bortkommende søsken måtte nå komme tilbake til Roma, til “moderkirken”.

Det er på det rene at RKI har i sin lære at det ikke finnes frelse utenom i RKI, “moderkirken”. De har også i sin lære mye annet, men det er ikke RKI sin lære jeg vil snakke om her i denne korte posten. Det jeg ønsker er å stille spørsmålet som over;

HAR ALLE SOM HAR GÅTT FORAN I 500 ÅR TATT TOTALT FEIL? VAR DET SLIK AT LUTHER VAR EN KJETTER SOM SPLITTET KIRKEN MOT GUDS VILJE?

Gå til innlegget

Profetisk advarsel om endetiden

Publisert 11 måneder siden

Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Stanley Frodsham (1882-1969) var en skribent, redaktør og forkynner som tjenestegjorde i pinsebevegelsen i over 60 år. I 30 år var han redaktør for Pentecostal Evangel.

Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet(USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.

Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på. Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv. Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten, men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de blir overlistet av forførende ånder og leder mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt. Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk.

Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham.

Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg. Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt. Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet.

La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”. Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære.

Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk. Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet.

Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi Skriften.”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager. Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme. Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem. Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet.

Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående. Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min menighet. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

/ / Stanley Frodsham

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere