Kjell Sørsdal

Alder: 66
  RSS

Om Kjell

Følgere

Reformasjonen

Publisert 1 dag siden - 73 visninger

Det er nå snart et halvt år siden vi feiret 500 års jubileet til Reformasjonen, men hvorfor feiret vi?

I disse tider, «endetider» vil mange si, så er det på sin plass å minne kristne, troende eller ikke, ja for det er mange ikke troende kristne i Norge i dag, om hvorfor vi feirer Reformasjonen og hvorfor den ble feiret på denne måten denne gangen. Det er nemlig første gang den ble feiret Økumenisk. Det er første gang man feiret med en undertone av at det var en feiltagelse at kirken ble splittet for 500 år siden. Så var kanskje Luther en kjetter like vel?

Så hvorfor fikk vi reformasjonen? Og var det feil det Luther bedrev?

Ja vi er nødt for å stille oss dette spørsmålet siden vi nå igjen som såkalte protestanter er blitt uenige. Hva var det vi protesterte mot den gangen for 500 år siden? Hva var det vi ikke var enig i? Hvorfor kom en såkalt splittelse av Kirken?

La meg referer til et brev til Pinsebevegelsen, en oppfølger til tidligere åpent brev til samme bevegelse;

 --- I dag med den Økumene bevegelse og den plass den har fått i enhver kirke og bedehus og blant den enkelte troende og blant de søkende, må vi stille oss dette spørsmålet; «hadde alle de tidligere Guds menn totalt feil når de med overbevisning og uten å tvile lærte at den Romersk Katolske Kirke (Institusjon) (RKI) er Skjøgen nevnt i Åpenbaringen?»

La os ta dette i betraktning: Var menn som John Wycliffe, William Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, John Bunyan, oversetterne av King James Bible og de menn som publiserte ”Westminster and Baptist confessions of Faith”; Sir Isaac Newton, John Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; og senere Charles Spurgeon, Bishop J.C. Ryle and Dr. Martin Lloyd-Jones: var alle disse men, blant endeløse andre, helt ute av enhver fornuftig tanke da de så Vatikanet (Roma) og Pavens virke som antikristlig? – Fritt oversatt etter: Michael De Semlyen (Author of the book All Roads Lead to Rome?: The Ecumenical Movement)

Som alle skjønner så er ikke jeg den eneste som gjør krav på denne forståelsen av Åpenbaringsboken. Dette ble også lært av menn som f. eks. Ulf Ekman og var også læren til Pinsebevegelsen inntil noen få tiår siden.

La oss stille spørsmålet igjen: Hadde alle disse menn feil? Røykte de fleste av dem marihuana? Hadde alle disse en overeksponert fantasi? Var alle svært dårlige analytikere? Var de ikke særlig belest? Hadde alle menn som President John Adams, President Lincoln, Dostoyevsky, LaFayette, Gladstone, Morse, Napoleon, osv. feil når de påstod og påpekte sannheten om Vatikanet/Jesuitt/Roma/Paven? Hva tror du? Det er på tide å stille seg spørsmålet; hadde de rett, og da i så fall, blir altså mye av dagens undervisning mange steder feil. Jeg påstår; ja, dagens undervisning mange steder er ikke i tråd med Guds Ord på dette punkt.

Alle disse menn hadde helt rett som noen andre som underviser om det samme i dag. Vi trenger ikke nevne navn lenger, men la oss ta for oss en av støttene som døde for ikke lenge siden: Leonard Ravenhill har i sin bok; ” Why Revival Tarries” beskrevet det krystallklart og vi vil sitere for korthets skyld: ”den Romersk Katolske Kirke er det største falskneriet som djevelen har gjort!”

Videre har vi hundrevis av bøker inklusive Dave Hunt og hans videoer på YouTube som vil kunne overbevise selv de mest forvirrede, samt Norsk Studiebibel hvor Thoralf Gilbrant slår det klinkende fast. ---

Så ønsker vi virkelig sannheten i denne problemstillingen og er vi villige til å gå noen runder for å friske opp noen minner. Har vi totalt glemt hva det hele dreier seg om? Vil protestanter gå inn i historien som noen feiginger når alt skal telles opp en dag?

For en tid tilbake sendte paven en beskjed med en biskop fra de «Communion of Evangelical Episcopal Churches» til Kenneth Copeland i USA. Pavens beskjed var klar; alle trenger å komme tilbake til Roma. Nå avdøde Palmer holdt en tale hvor han sa han var kommet i Elias sin ånd for å fortelle at protesten til Luther var over (fordi katolikker og protestanter har en felles tros-erklæring undertegnet i 1999) og at det derfor ikke lenger fantes noen som protesterte og at det da derfor ikke var noen protestanter lenger. Alle bortkommende søsken måtte nå komme tilbake til Roma, til “moderkirken”.

Det er på det rene at RKI har i sin lære at det ikke finnes frelse utenom i RKI, “moderkirken”. De har også i sin lære mye annet, men det er ikke RKI sin lære jeg vil snakke om her i denne korte posten. Det jeg ønsker er å stille spørsmålet som over;

HAR ALLE SOM HAR GÅTT FORAN I 500 ÅR TATT TOTALT FEIL? VAR DET SLIK AT LUTHER VAR EN KJETTER SOM SPLITTET KIRKEN MOT GUDS VILJE?

Gå til innlegget

Profetisk advarsel om endetiden

Publisert 3 dager siden - 875 visninger

Denne profetien ble gitt ved The Elim Bible Institute USA, i 1965 ved Stanley Frodsham. Stanley Frodsham (1882-1969) var en skribent, redaktør og forkynner som tjenestegjorde i pinsebevegelsen i over 60 år. I 30 år var han redaktør for Pentecostal Evangel.

Varsel om dom
Med ødeleggende dom vil Jeg komme imot befolkningen i dette landet(USA). Et stort mørke kommer over de land som har hørt evangeliet, men ikke lenger vandrer eller lever i det. Min vrede vil komme over dem. Mørket vil bli så voldsomt, frykten så stor at mennesker vil rope etter døden men ikke finne den. Det vil være langsom død, hungersnød og store katastrofer. Min vrede skal manifestere seg mot all ugudelighet. Den(vreden) skal komme med veldig intensitet. Du har kjent Min kjærlighet og nåde, men du har ikke kjent Min vrede og alvoret i Mine dommer.

Min dommer er det de blir beskrevet som i Ordet, og bør ikke taes lett på. Innse alvoret i mine dommer og Min intense vrede mot all synd i Mitt hus. Mine dommer skal begynne i Mitt hus. For jeg vil rense Mitt hus slik at det ikke skal falle under den samme dom som de ugudelige og deres byer. Før Jeg besøker byene i denne nasjonen (USA) vil jeg begynne med Mitt hus. Når Jeg lar Min vrede kommer over byene i verden så skal mitt folk være adskilt og utskilt. Jeg vil ha et folk uten flekk eller lyte, og de som er blant dem skal bli bevart fra all Min vrede som kommer over ugudelighet og urettferdighet.

Søk meg inderlig
Jeg vil forberede deg til disse dagene, gjennom vanskeligheter slik at du stadig vil vende deg til meg. For når dere har det komfortabelt og enkelt, da søker dere Meg ikke, men dere gleder dere i en velsignelse som ikke varer. Når da velsignelsen taes bort søker dere den ene og den andre veien, men dere kommer ikke til Meg. Jeg viser deg disse ting for at du helhjertet skal søke Meg. Når du søker Meg vil jeg åpenbare skjulte sannheter for deg, og skal bevare deg fra å falle i den tid som ligger foran.

Når du blir forfulgt, trykt ned og avvist av dine brødre da skal du vende deg til Meg av hele ditt hjerte og søke meg for å få tak i det åndelige livet som du så sårt trenger. Når prøvelsene da kommer over deg vil du være i stand til å stå. Mange skal bli kastet hit og dit. Mennesker skal synke ned i dyp fortvilelse fordi det er trøbbel og vanskeligheter overalt hvor de vender seg. For de dager som kommer skal være grusomme og mangle sidestykke i historien.

Når jeg kommer til mitt folk med mektige vekkelser, vil det være for å forberede dem på mørket som ligger foran dem. Med stor herlighet kommer også stort mørke. Min herlighet vil forberede mitt folk på mørket som ligger foran. Jeg vil ved Min Ånd gjøre det mulig for Mitt folk å komme seg helskinnet igjennom. Ta dere i vare så dere ikke blir oppblåste og tror at dere klarer dere selv.

Mange skal bli oppblåste. De tok imot Mitt Ord, men de vek av og fortsatte ikke i det. Salvet Jeg ikke Jehu? Likevel ble ikke Mine ønsker oppfylt i Hans liv. Hør på dem som forkynner, men ikke tenk for store tanker om dem. For mange som Jeg salver mektig med under og tegn, skal bli hovmodige og falle. Dette er ikke Min vilje for dem. Jeg har lagt alt til rette for at de kan bli stående. Jeg kaller mange inn i denne tjenesten, men husk at mange skal falle. De skal være skinnende lys som folk skal glede seg i, men de blir overlistet av forførende ånder og leder mange til frafall.

Forførende ånder
Ta disse ting ytterst alvorlig. For i de siste dager skal forførende ånder lede mange av Mine salvede på ville veier. Mange skal gi etter for diverse lyster og grove synder. Men hvis du søker meg flittig så vil jeg gi deg av Min Ånd. Når en går til høyre og en til venstre, da skal du ikke følge dem men ha dine øyne full og helt på Meg. De kommende dager er de mest farlige, vanskelige og mørke, men det skal også komme en mektig utgytelse av Min Ånd over mange byer, og mange byer skal bli ødelagt. Mitt folk må stadig advares om at disse dager nærmer seg. Mange vil følge forførende ånder og mange forfører allerede Mitt folk.

Det er de som GJØR rettferdighet som ER rettferdige.

Mange glatter over sine synder med teologi og store ord. Men jeg advarer deg. Forførende ånder vil få Mitt folk til å gjøre det onde. Jeg skal salve mange som vil rense mitt folk, for jeg vil ha et hellig folk. Mange skal holde seg til forførende ånder som får dem til å leve etter sine lyster. Du vil se at etter at Jeg har besøkt mitt folk, vil færre og færre vandre på Mine veier. Bli ikke forført. Rettferdighetens vei, er Min vei. Selv om Satan kommer som en lysets engel og gjør mektige tegn og under, så ikke følg ham.

Enhver som gjør mektige tegn og under, men ikke taler om Min rettferdighet er ikke fra Meg. Jeg forteller deg at Jeg vil dømme Mitt hus fordi Jeg vil ha en kirke uten flekk eller lyte. Jeg ønsker å åpne dine øyne og gi deg forstand slik at du ikke skal bli forført, men vandrer i hjertets oppriktighet foran Meg, og at du elsker rettferdighet og hater alt ondt. Se hen til Meg og Jeg vil opplyse dine åndelige øyne om hva som ligger og lurer i mørket, slike ting som ikke kan sees med det menneskelige øyet.

La meg lede deg slik at du gjenkjenner mørkets krefter og får kraft til å bekjempe dem. Det er ikke en kamp mot kjøtt og blod, derfor er det til ingen nytte om du kjemper med kjødelige våpen. Men lar du Meg ta over og lar du Meg føre kampen, da må mørket gi tapt og frihet vil kommet til deg og Mitt folk.

Jeg formaner deg
Jeg formaner deg med stort alvor at du setter deg grundig inn i Skriften. For det er ting som er skrevet i Mitt Ord som i sannhet skal skje i de siste dager. Det skal komme forførere fra Mitt folk i stadig voksende antall som til å begynne med skal tale sannhet for å vinne innpass hos mitt folk. Mitt folk skal undersøke Skriften og si ; ”Hva disse menn sier er sant”. Når de så har vunnet hjertene til Mitt folk, da og KUN DA skal de bringe frem sin vranglære.

Derfor sier Jeg til deg. Gi ikke ditt hjerte til mennesker, og la deg ikke rive med av beundring. For gjennom slike mennesker skal satan få innpass hos Mitt folk. Pass deg for forførere. Tror du at en forfører høylydt vil proklamere åpenbar vranglære? Nei, han vil tale ord om rettferdighet og sannhet, og vil fremstå som en lysets apostel. Han vil proklamere Ordet. Folkets hjerter vil bli vunnet.

Da, når hjertene er vunnet, vil doktriner som strider mot Mitt ord forkynnes, og Mitt folk vil bli forført. Mitt folk vil si; ” Talte han ikke om dette og dette. Undersøkte vi ikke Skriften og fant belegg for det? Da må han være en rettferdighets tjener. Dette som han nå forkynner finner vi ikke i Skriften, men det må være sant fordi hva han tidligere sa fant vi Skriften.”

Bli ikke forført
Bli ikke forført. Forføreren vil først prøve å vinne hjertene til mange og så komme med sine ugudelige doktriner. Du kan ikke bedømme hvem som er av Meg og hvem som ikke er av Meg når de begynner å preke. Men søk meg hele tiden. Når disse doktriner bringes frem skal du ha et vitne i hjertet ditt som viser at de ikke er av Meg.

Frykt ikke, for jeg har advart deg. Mange vil bli forført. Men hvis du vandrer i hellighet og rettferdighet foran Herren, skal dine øyne åpnes og Herren skal beskytte deg. Hvis du hele tiden ser til Meg vil du vite hva som er ugudelige doktriner, og du skal ikke rammes av dem. Hvis ditt hjerte er rett foran Meg vil jeg bevare deg, og hvis du hele tiden ser til Meg vil Jeg holde deg oppe.

Store farer lurer
Rettferdighetens tjenere skal være vise. Deres liv skal samstemme med Mitt Ord, deres lepper skal forkynne det som er rett og det skal ikke være noe kompromiss hos dem. Når en miks av sannhet og løgn kommer skal du vite at han ikke er av Meg. Husk at forføreren først taler sannhet, og deretter løgn. Dette gjør de for å glatte over sine egne synder som de elsker.

Derfor befaler Jeg deg å studere Skriftene nøye vedrørende forførende ånder, for dette er en av de store farer i disse siste dager. Jeg vil at du skal være grunnfestet i Mitt Ord og ikke i menneskers fortreffelighet, slik at du blir stående når de andre faller fra. Jeg vil holde deg på rettferdighetens sti. Ta dere selv i vare og følg ikke etter de forførende ånder som allerede er virksomme. Søk meg flittig når du hører noe du ikke finner belegg for i Skriftene, og Jeg formaner deg igjen, se ikke opp til mennesker, for det er nettopp på den måten at satan vil få tak i og ødelegge mange av Mine tjenere.

Sannhet i dypet av hjertet
Sannhetene som Jeg åpenbarer for deg må bli en del av deg. De må ikke bare bli en opplevelse, men en del av din natur. Er det ikke skrevet at Jeg vil ha sannhet i dypet av hjertet? Det er kun sannheten som er blitt en del av deg som vil holde deg oppe. Mange skal oppleve sannheten, men det hjelper dem ikke om ikke sannheten blir en del av dem. Når mennesker ser på deg vil de ikke se en som bare taler flotte ord, men en som lever et liv som gjenspeiler Min sannhet.

Mange skal falle bort fordi de ikke går på mine veier og ikke har latt Min sannhet bli en del av dem. Jeg viser deg disse ting for å forberede deg, og etter å ha gjort alt Jeg befaler deg , bli stående. Frykt ikke for dagene som ligger foran, men frykt Meg, at du lever et liv som er til behag for Meg. I disse dager renser jeg Min menighet. Den skal være uten flekk og lyte. Jeg vil gjøre et verk blant Mine elskede som ikke er blitt gjort siden denne verden ble grunnlagt. Jeg har vist deg disse ting for at du skal søke Herren flittig av hele ditt hjerte, og være en av dem som vokter Min hjord.

/ / Stanley Frodsham

Gå til innlegget

Listhaug «kunst»-anarki

Publisert 16 dager siden - 449 visninger

Jeg er ikke rolig og behersket lenger når en søster i Kristus blir hengt ut uke etter uke, måned etter måned, år etter år, for å tjene landets lover.

Bare for å slå det fast; en etterfølger av Jesus Kristus «bryr seg ikke det minste om», men selvfølgelig gjør det vondt, slik at han ser seg nødt til å måtte forsvare Jesus, når Jesus blir hengt ut, spottet og tråkket på med det groveste skyts. Så dette innlegget går ikke på at kristne vil ha seg frabedt at Jesus blir spottet, men selvfølgelig er dette blasfemi av kristendommen på det groveste.

Jesus Kristus ga seg selv til å bli naglet til et tre til spott og spe for vår skyld og all hans ekte etterfølgere har måtte tåle å bli brent på bålet, kokt levende, partert, spist av ville dyr, revet i stykker mellom hester og kanskje tusen andre bestialske torturmetoder for å tilbe Guds Sønn, Jesus Kristus. Vi ber for denne feige «kunstneren» som tror han har vært smart. Slik at han en dag kan finne omvendelse til den eneste Sanne Gud. Jesus Kristus gikk opp på korset for nettopp slike som han og meg.

Denne saken dreier seg ikke om at vi trenger å forsvare Jesus da han daglig opplever langt grovere spott en dette. Vi kan nevne at på toppen av å ha drept kanskje bortimot en halv milliard bibeltro kristen så prøver den Romersk Katolske Institusjon å dra Jesus ned fra Himmelen og gjøre Ham om til en kjeks ca. 200.000 ganger daglig på satans alter i deres messer. 

Denne saken dreier seg om en, som vanlig, forvirret sjel, som «kunstnere» ofte er, som ønsker å tiltrekke seg oppmerksomhet ved et alias og dermed finne tilfredsstillelse i dette på de måtene han har behov for. Man er ikke annet en feig når man prøver å skule sin identitet på denne måten. Feig og kanskje litt gal som mange «kunstnere» før ham.

Drar du av ham hetta kan det hende han mangler et øre eller to. Dessuten er han ytterst feig når han angriper en mor som han vet ikke kan eller vil slå tilbake. Sylvi Listhaug vil heve seg over dette slik at han, om det var noe av hans syke formål, ikke vil få tilfredsstillelse i å se henne annet en rolig og behersket.

Jeg derimot er ikke rolig og ikke behersket fordi om ikke han som er utlending med familie, kanskje en svenske fra Jemtland, og dermed halvt Norsk, får svare for dette stuntet så vil det si at vi har fått anarki i Norge. Jeg er ikke rolig og behersket når en søster i Kristus blir hengt ut uke etter uke, måned etter måned, år etter år, for å tjene landets lover.

Bare så jeg ikke glemmer det; opposisjonen i misstillitsaken med Hareide i spissen må og skal ta noe av skylden for å legge opp til at slike «freak» som nettopp denne «kunstneren» har fått lov å utfolde sine perverse lyster. De ga ham nærmest ideen om at Listhaug er fritt vilt.

Når skal det bli nok for det norske folk når det gjelder hetsen mot Listhaug? Folk som intervjues på gata står og fryder seg over denne «kunsten». Er de blinde? Ser de ikke at kunstneren trekker inn Adolf Hitlers «Mein Kampf» og det på et nakent underliv. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at dette går på prostitusjon og drap på 6 millioner jøder.

Hitler var for øvrig katolikk og ble tilskrevet som en helt av Roma og Paveveldet. Han ble aldri ekskommunisert fra «kirken». Hadde slike assosiasjoner blitt tilskrevet opposisjonen så hadde jo noen måtte gå i fengsel for rasistiske hat ytringer. Er det slik at hvis man kan kalle seg «kunstner» (vent til dere ser mitt kunstverk på Photoshop av Hareide) så kan man tillate seg hva som helst uten at det får konsekvenser? Og hva skal til for å kalle seg «kunstner». Hvor står det definert? Dessuten så er dette pornografi.

Ta en tur opp må Manglerud politistasjon og sjekk noen saker der og ta en titt på dommer som har falt om hva folk har blitt dømt for når det gjelder langt, langt mindre hat ytringer en dette. Hvor lenge skal vi nå vente Per Sandberg før du tupper politiet i Bergen bak og sjekker opp om han hadde innhentet tillatelse til å male på denne veggen? I skrivende stund sitter styret i borettslaget og diskuterer saken og det må vi jo ta som om det ikke finnes noen tillatelse.

Hva skal de diskutere uten å gå ned på politikammeret og anmelde saken og så få det vasket bort eller malt over? Er det ikke én bergenser med bein nok i nesa til å kaste et spann svart maling på dette makkverket av noen streker?

Dagen og da kanskje ved Selbekk har vært og besøkt denne pøbelen hjemme og skriver bak betalingsmur. Kanskje de kan komme med noe mer vettugt enn å bare stryke hunden med hårene? Finnes det ikke noen anstendighet igjen? Hvorfor fortjener denne vandalen et eneste pressebesøk? Han fortjener bare besøk av politiet.

La oss nå få vite hvor denne landstrykeren befinner seg så vi kan sende noen kaktuser med et par velmente ord om god oppførsel og skikk og bruk i dette landet. Jeg er dog redd for at det ikke vil bli satt pris på av hans kone og barn. Men det burde han kanskje ha tenk på før slik at han også kunne tenkt på Sylvis barn på skolen i dag.

Ja, jeg vil gjerne ha tak i denne slubberten slik at jeg kan forkynne ham evangeliet om Jesus Kristus slik at han kan finne rom for omvendelse, tilgivelse (ikke en tilgivelse slik Hareide forstår det) og et evig liv sammen med alle de som har tatt imot Jesus som sin frelser. Jeg ber for ham og familien om at dette skal skje slik at han ikke en dag må stå foran Jesus i Dommersete å forklare denne motbydelige handlingen og risikere en evighet i Helvete.

Har vi kommet dit i Norge at alt er fritt vilt så lenge det ikke blir utsted en fatwa på en? Er det slik at vanlige uskyldige mennesker skal kunne bli herset med, dratt ned i søla og ettertrykkelig «rundjult» uten at det får noen konsekvenser. Er en «kunstners» utfoldelse «hellig» selv om det går imot loven? Kan jeg regne med at jeg har noe som helst rettsvern hvis noen kommer og maler tilsvarende på min veg? Vel hvis denne saken ikke får ett etterspill og konsekvenser så må jeg regne med at jeg og min vegg også er fritt vilt. Men som sagt som en etterfølger av Jesus vil jeg finne meg i det å vende det andre kinnet til. Men når noen angriper min søster på denne måten så kan jeg rett og slett ikke holde kjeft. Nok må jo en gang bli nok!

Gå til innlegget

Sannheten blir spottet

Publisert 25 dager siden - 267 visninger

Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Joh. 14:6.  - Slik at når Skriften sier at sannheten og veien spottes så er det Jesus Kristus som blir spottet. Vi kan ikke stå foran Jesus Kristus i Dommersetet å være skyldige i å ha gjort det. Vi må gjøre opp slikt før vi kommer dit!  

Hvilke eksempler har vi på at veien spottes? La oss ta tre eksempler fra Skriften:

21 Du som altså lærer en annen, lærer du deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du? 22 Du som sier at en ikke skal drive hor, driver du hor? Du som har avsky for avgudene, raner du deres templer? 23 Du som roser deg av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven! 24 For på grunn av dere blir Guds navn spottet blant hedningene, slik det står skrevet. Rom 2:21-24

Dette omtaler det som vi nærmest kommer en hykler og spotter. Man sier noe, men gjør stikk motsatt. Man sier; «jeg lover det», men vet at man ikke kommer til å holde det. De er løftebrudd og løgn på verste nivå og politikkere og hyklere holder på med det i ett sett. Ingen løgner eller løftebryter vil arve Guds Rike.

Neste eksempel er falsk lære. Og folk som fornekter Herren Jesus Kristus med det livet de lever. De som ikke skyr noe for å oppnå det de vil. Igjen kan vi trekke frem politikkere.

1 Men det stod også fram falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over seg selv en brå fortapelse. 2 Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet, 3 og i sin griskhet vil de utnytte dere til sin egen vinning med oppdiktede ord. Men fra gammel tid er ikke dommen over dem uvirksom, og deres fortapelse sover ikke. 2Pet 2:1-3

Det tredje eksemplet er at når vi gir Herrens fiender grunn til å spotte så føre det med seg død. Altså at vi med våre gjerninger spotter Gud fordi vi sier vi er rettferdige, eller kristen om du vil, og så lever vi et liv og bruker alle mulige triks, som da David gjorde, for å få det som vi vil. Igjen kommer politiker på klar første plass.

13 Da sa David til Natan: Jeg har syndet mot Herren. Og Natan sa til David: Så har også Herren borttatt din synd, du skal ikke dø. 14 Men fordi du ved denne gjerning har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, så skal også den sønnen du har fått, visselig dø. 2Sam 12:13f

Siden det er det rottene politiske spillet som kommer på førsteplass sammen med falske lærere, som oftest selv er involvert i politikk, så bør vi konsentrere oss om det. Hvilken karakteristikk er det vi ser? La oss se;

Hvis man har et partiprogram som sier en ting, men ledelsen gjør stikk motsatt blir det jo feil. Som for eksempel hvis man er imot abort, men en i ledelsen tar abort. Hvis man mener samboerskap er i strid med Skriften, men noen i ledelsen lever i samboerskap. Hvis man mener at å praktisere homofili er synd ifølge Skriften, men noen i ledelsen praktisere homofilt samboerskap. Hvis man lyver, er løftebryter, …, men også hvis man nekter å uttale seg om hvor man står når man kaller seg kristen.

Så hvilke politiske partier kan vi trekke frem som eksempler på dette. Ikke sosialistene fordi de forfekter ikke at de vil holde seg etter Skriften. Mange av de tror jo ikke en gang på Gud. Så vi finner de på blant de borgerlige. Og mest hos Kristelig Folkeparti og dernest Fremskrittspartiet. Det som er paradoks er jo at det er disse partiene som de som kaller seg kristne velger å stemme på og være medlemmer av. Og det er disse partiene som kriger mest innbyrdes.

Dette er utsagns som vanlige folk som ikke kaller seg kristne tar avstand fra; «bønnesvar at Listhaug måtte gå» og mange flere av den type i siste debatt. Leseren vi skjønne hvor jeg vil hen så la oss bare avslutte uten å dra disse eksempler, men ta det verste.

«Det var Guds dom som ble sendt til Utøya» - Når noen som kaller seg kristen greier å si dette så blir det flaut å være kristen. Og når noen greier å skrive en bok om dette så er det som jeg nærmest gir opp å forkynne evangeliet og bare roper ut, JESUS KRISTUS STOPP DEM FRA Å LA VEIEN BLI SPOTTET. Eller lar meg få fri …

Hvorfor må vi være som barn og be om at vi skal vinne. Vi ber jo da stikk motsatt av det Jesus vil fordi vi sier jo dermed i bønnen; «la vår motstander tape». Men er det det vi er blitt bedt om å be når vi nå er under nåden? Nei! Vi er bedt om å be for våre fiender og velsigne de som forfølger oss.  

La oss ta tilgivelse; hvordan tror vi at vi veien ikke skal bli spottet når vi ikke greier å oppføre oss annerledes enn de verden? Fordi selv de utenfor er villige til å tilgi. I hvert fall på overflaten. Så det er jo ikke noen bragd for en troende å tilgi. Men har ikke vi lært noe mer?  Har ikke vi lært at om det er tilgitt så er det også glemt? Og er det glemt kan vi jo ikke nekte tillit da vi jo ikke har noen lang liste av oppgjort ting henge ved lenger. Har vi ikke lest at vi skal gjøre mot andre som vi vil at de skal gjøre mot oss? Vel; hvis du gjør en feil vil du bli tilgitt? Vil du at de skal glemme? Vil du ha ny tillit? JA-JA-JA! I dag tror de fleste kristne at de kan fortsett å ha nag og føre krig mot de som de har tilgitt. Det er umulig for en som kaller seg etterfølger av Jesus Kristus å ha miss-tillit til en man har tilgitt!

Jesus sier at vi skal gå til det ytterste for å oppnå vennskap og fred, men uten å gå imot Hans Ord. Han sier at hvis vi har imot noen så skal vi ordne opp. Men Han går mye lengre enn det. Han sier at hvis du står og ber (foran alteret) og DU kommer på at NOEN ANDRE har noe imot DEG så skal du gå og forlike deg med dem før du fortsetter å henvende deg til Faderen.

Hvis ikke vi kan forholde oss til verden annerledes enn verden forholder seg til verden hvordan skal vi kunne forkynne evangeliet til verden? Hvordan kan vi bli annet enn spottet av verden når vi prøver å tilby de noe som er en dårligere variant av det de allerede har?

Så når man velger å ta Kristi navn i sitt partinavn og så går hånd i hånd med de som hater Gud, hvordan kan man regne med at man skal unngå å bli spottet? Tror man virkelig at man kan rette opp det ved å delta under «regnbue» flagget? Tror man virkelig at man kan legge vinn på anstendighet i debatten når man åpenbart er villig til å fornekte sannheten på bekostning av å være politisk korrekt. Tror man at man kan ha en anstendig debatt uten sannhet? Så saken er den at det er lederen for Kristelig Folkeparti som er den største grunnen til å Gud spottes.

KrF mener nå at noen er redde for at de skal gå til «Rødt». Nei ingen er redde for det. Hvis noen ledere for Fremskrittspartiet eller Høyre sier det så er det kun et politisk spill. At de inviterer de inn i varmen er også et politisk spill. Ingen i Fremskrittspartiet vil tillate det. KrF er ikke tilgitt der. Så er man en som vil at Evangeliet skal ha framgang så må man håpe på at KrF går i Rødt. Slik at de bytter navn til Ukristelig folkeparti slik at Sannheten og Veien ikke lenger blir spottet så mye.

 

Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten?

Sannheten skal frigjøre dere!

Hva er sannhet?

Guds ord er sannhet!

Jesus sier om seg selv at Han er Sannheten!

Gå til innlegget

Kom ut fra henne!

Publisert rundt 1 måned siden - 694 visninger

Jeg har sittet i møter med mange av «Guds menn» her i landet. Temaene har vært mange og uenigheten stor. Men aldri så «skremmende» som da en av Norges mest innflytelsesrike forstandere sa rett ut i en avgjørende samtale; «Vi trenger ikke foreholde oss til Åpenbaring 18:4»

Hva er det som står i Åpenbaringen 18? Jo -

Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk! for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Åp 18:4
Med fire referanser brukte i oversettelse Norsk Data-bibel 88. Jes. 48:20, Jer. 50:8, 51,6 og 2. Kor. 6:17. Det handler om Babylon. Dessuten så handler det om Åp. 17 og begynnelsen på 19. Det handler om;

5 På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. 6 Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod. Og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Åp 17:5f

Jeg kan forsikre leseren om at denne uttalelsen ikke er unik på noen som helst måte. Gjennom Norges Kristne Råd har medlemmene forpliktet seg gjennom såkalte basis-regler/dokumenter å ikke engang snakke om dette. Man har altså blitt enige om at man ikke skal ha diskusjoner om hvem Skjøgen – Babylon er som Jesus bruker over to hele kapitler på å advare oss mot bare i Åpenbaringsboken. Dessuten mange andre steder i Skriften. Vi skal altså trekke noe fra;

Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre og fra den hellige stad, som det er skrevet om i denne bok. Åp 22:19

Men dette er i tråd med den nye fremadstormende falske kirken som har gått i kompaniskap med Skjøgen. Hvem er så denne Skjøgen? Hva sa Guds menn fra Reformasjonen om dette? Hva har blitt undervist i alle frikirker helt opp til for ca. 20 år siden om denne Skjøgen. Hva sier tusentalls av bøker om denne Skjøgen og hva sier Skriften om denne Skjøgen. Hvem er hun? Jesus sier ikke først at hvis vi ikke går ut av henne vil vi gå fortapt uten å gi oss helt klare holdepunkter om hvem hun er. Det er da de som tilhører Ham så kan se dette. For de utenfor er dette lukket. Derfor er det så få som kan se det. Er du villig til å bli gjort kjent med hva du trenger å gå ut av for ikke å gå fortapt? Eller vil du si som de vantro; vi trenger ikke forholde oss til dette.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Geir Wigdel kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
8 minutter siden / 747 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
26 minutter siden / 747 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Finn en ny Gud
28 minutter siden / 899 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ser du ulven?
28 minutter siden / 5463 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kultur og enhetspolitikk
rundt 1 time siden / 30 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 1 time siden / 151 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 747 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 747 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 1 time siden / 151 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 5463 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 747 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 2 timer siden / 151 visninger
Les flere