Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 80
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Vi trenger KrFs Line Hjemdal som landbruksminister..

Publisert rundt 4 timer siden - 51 visninger

Hun har slått sprekk I storgårdsprofilen.

Hun er så godt som den eneste på Stortinget som i det siste har markert seg høylydt mot sentraliseringsspøkelset i jordbruket.                                         

Som medlem av Næringskomiteen på Stortinget lanserte i hun i våres et ønske om  redningsaksjon for melkegårder med fra 15-25 kuer,og røper medmed at de er raseringstruet.

Midlet er,  sentraldirigering gjennom fordelingen av den statlige jordbruksstøtten."Mye til de store og lite til de små" har vært en gjenganger fra Småbrukarlaget i TV ved vårens jordbruksoppgjør.Det vet dere alle sammen. Spesielt interesserte vises til Flaskehalsen i jordbrukspolitikken.Bonde og Småbruker nr.2.2014.

Er ikke det jeg har meldt nok til å se nødvendigheten av Line Hjemdal som landbruksminister?

 

 

 

Gå til innlegget

Hvorfor så lite interesse for kampsaker I politikken her på verdidebatt.no?

Nationen hadde denne store overskriften den 2.sptember: "RØDGRØNN STRID OM BONDESTØTTE. Senterpartiet avviser langt på vei å kutte i den store tilskuddsveksten store gårdsbruk har fått av regjeringen. SV vil  gjeninnføre tak på støtten,mens APnøler."

Trenger jeg å skrive mer om stoda i landbruksterrenget,for at leserne skal forstå,at en "storkarspolitikk driver landbrukspolitikken.Den er blitt forsvart med at utvikling til større enheter øker produksjonen,og det har den gjort.

Men fremdeles er Norge avhengig av import av matvarer og for å overleve.Nok av fisk,men det er ikke nok for matveien.

Store områder med god matjord ligger brakk i distriktsNorge.

Innovasjon Norge har en stor hånd på utviklingen i jordbrukspolitikken. Flaskehalsen i jordbrukspolitikken.Svenn Arne Lie og Ole-Jacob Christensen .Bonde og Småbruker nr.2.2014.

Media har meldt at en jordbærbonde fikk 2,8 millioner mer under nåværende regjering. Trenden med overprioritering av store virksomheter er for lite fremme i media.

Skyldes det at innerst inne skammer de angjeldene seg for å se sin egen politikk i mediaverdenen?

Landbruksminister Jon Georg Dale,Frp, la seg på skinnene som allerede var lagt med underprioritering av mindre og mellomstore gårder,så de ble tvunget i kne. Men Frp har forsterket trenden.

 

 

Gå til innlegget

KrF vil bekjempe Frp. Venstre og andre har satt ord på at det kan gjøres ved å bli med I regjering og redusere antallet Frp-statsråder.

Det var tross alt 4,2 % av velgerne som stemte på KrF.

Er det ikke da litt for frimodig å unnlate å ta en utstarkt hånd til regjeringssamarbeide. Da gis en anledning til å fremme KrFpolitikk på høyeste nivå,i stedet for å furte over at Frp er som det er.

Gå til innlegget

Det er å finne på baksiden av medaljen.

Deler av maten vi spiser er avhengig av importert dyrefor.Vi er selvforsynt med ca.50 % av maten vi spiser. Resten er importerte landbruksvarer.Stian Eide.Selvforsyningsgraden. Bondebladet 14.04.2016.Kornproduksjonen er væravhengig og dermed forskjellig fra år til år.Det eksporteres mye fisk.

Men både landbruket og fiskeflåten er avhengig av drivstoff,og det blir rimeligvis transportkaos i evt. krig.De gamle robåtene og arbeidshester finnes knapt.

Men mye matjord ligger brakk utover landet. Jord som tidligere generasjoner dyrket opp med mannekraft,stubbbryter og hest. I mange Grender er det bake pensjonister igjen.

Det har vært lite dekning om dette i media. Men NRK har besøkt  Lierne i Grong Kommune i Nord-Trøndelag. Nettavisen 12.11.2016.Noen få bønder trosser vær og vind og lite statstøtte i forhold til større gårder i mer sentrale strøk. Bonden på gården Liming,Roger Granli med familie bor der,driver gården og trives,mens den ene etter den andre i grenda har lagt ned.Nå er det 1 km.til nærmeste nabo.Grendeskolen er lagt ned,og Oliver 11 år, kjøres 4,5 mil til skolen hver eneste dag.NRK møter postbudet Jan Arild Deviktangen,som er inne på gården til kaffe og kaker.Han fikk sin oppsigelse samme dag som NRK var der; nå ventes det postbud bare 4 ganger i uka.

NRK har også besøkt Rødøy Kommune i Sørfjorden i Nordland.Nettavisen 30.11.2016.Også der finnes mange nedlagte gårder. kent-Arne Jacobsen er den eneste i sitt skolekull,som er bosatt i hjemkommunen.Da han var liten bodde det rundt 90 personer her.I dag bor det 23.Anne Grete Tjeimann har drevet nærbutikken i flere tiår.Den ligger i tilslutning til ferjeleiet. Hun tar i mot posten og fordeler den i postkassene i gangen.Der står også en bokhylle som forvaltes med tillit.Nå fryktes det kutt i ferjeanløp i Sørfjorden.Fylkeskommunen har varslet kutt og endringer.

Forsvaret frykter matsvikt.Klassekampen 08.01.2016.                     Det er ikke gitt at Norge kan stole på matimport i fremtiden.Det kan komme forhold,da eksportlandene kan få mer enn nokmed å brødfø egen hær og befolkning.

Direkte statlig jordbruksstøtte er på  over 15 milliarder i 2017. Det er vel kjent at det er bevilget mye støtte til fjøs for 50-60 kuer.Argumentet for satsning på storgårder,er at det vil øke produksjonen,Men så er vi ikke selvforsynt engang.

 

Gå til innlegget

Litt for enøyet omtale om Jesu gjenkomst.

Publisert 24 dager siden - 277 visninger

Også her på vd er det ikke så sjelden er ser overskriften-Jesus kommer snart.

Johannes Åpenbaring tegner en heller  dyster fremtid for jordens befolkning.Naturkatastrofer som er beskrevet der,ser vi nå gradvis gå i oppfyllelse.

I Joh.Åp.kap13,v.16-17 står det:"Det sørger for at alle-små og store,rike og fattige,frie menn og treller-får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.Ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket:dyrets navn eller det tall som svarer til navnet."

Er vi i begynnelsen av utviklingen til nevnte tidsepoke?

Vi vet om IDmerking ved mikrochips.Nå brukes det på dyr,f.eks. katter.Teknologien er der for å inkludere mennesker til å bli merket med dyrets tall. Men vi ser ikke konturen av noen verdenshersker som befaler det enda.

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
16 minutter siden / 6255 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
35 minutter siden / 6255 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
37 minutter siden / 6255 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
rundt 1 time siden / 6255 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Israels hovedstad
rundt 2 timer siden / 132 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Om du kan være god uten Gud?
rundt 2 timer siden / 213 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Israels hovedstad
rundt 2 timer siden / 132 visninger
Roald Øye kommenterte på
Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel
rundt 3 timer siden / 425 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
rundt 3 timer siden / 547 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
rundt 3 timer siden / 547 visninger
Les flere