Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 82
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Når er det fullt her?

Publisert rundt 1 måned siden

Ingen har nådd frem med anmodning om konsekvensanalyse for matsikkerhet grunnet den rause innvandringspolitikken.

Importen av landbruksvarer i 2017  var på 63,7 milliarder. Milliardvekst i importen av matvarer i fjor.Nationen 02.03.2018. Redaksjonen får klipp.

Importen av landbruksvarer i 2018 var på 66,5 milliarder. Rekordvekst i importen. Nationen 07.03.2019.

Norge er avhengig av soya fra Brasil som ingrediens i kraftfor for å øke produksjonen.Det brukes til husdyr, fjærkre og oppdrettsnæringen.Likevel er vi på dundrende underskudd.

Brasil er brutal mot befolkningen for å skaffe nok soya for eksport. En hel landsby ,til og med kirken, ble rasert,er en av historiene som er kommet offentligheten for øre. Soya betyr sult I Brasil.KariGåsvatn.Nationen 10.02.2018.

Selvforsyningsevnen i Norge er altså farlig lav. Vi er avhengig av fred og åpne handelsruter og land som kan eksportere. Har lest at i alle fall et land,Etiopia tar jorda fra småbønder for å skaffe basismat for eksport.  

Forsvaret frykter matsvikt.Klassekampen. 08.01.2016.    

Det sløses enormt med korn og ris på verdensbasis. 20 % av kornet(kliet) skilles ut ved utmalingen til hvittmel.Det meste går til grisemat.       Mølle sentralen opplyste våren 2016, at deres 3 møller i Skien,Buvik og Vaksdal  skiller ut 7,2 tonn kli pr time ved utmalingen  til hvittmel. Også kimen skilles ut. Hva det betyr for folkehelsen er ikke målbart.

Gå til innlegget

Sluttreplikk.

Publisert rundt 2 måneder siden

Du skriver at vi er uenige,fordi vi har forskjellig syn på frelsen. Jeg har ikke presentert noe frelsessyn i denne sammenheng. 

Mitt eneste ærende til deg var ,at ikke noe skriftsted i NT bærer bud om at de jødekristnes grunnlegging av menigheter  ekskluderte barna fra Jesu dåpsbefaling.De var vant til å inkludere spedbarna gjennom omskjærelsen .

Gå til innlegget

Svar til Daniel Krussand.

Publisert rundt 2 måneder siden

Du kan ikke bruke historien om Filip og hoffmannen som bevis mot barnedåpen. Det var misjonærtid og når voksne kom til tro, måtte det jo bli voksendåp etter bekjennelse av å være kommet til tro.

Jeg har gjentatt det til det kjedsommelige. Neste generasjon ble døpt på husherrens tro, slik det har vært fra generasjon til generasjon gjennom århundrene inntil nå.

Sekulariseringen gjør at det er ventet at udøpte personer kommer til tro, så det blir aktualisert med voksendåp igjen.

Gå til innlegget

Svar til Daniel Krussand.

Publisert rundt 2 måneder siden

Apostlene døpte. Mener du at barna deres måtte bli troende før de ble døpt? Forøvrig. Den Høyeste kaller uavhengig hvilket dåpssyn en har.

Det vi vet om dåpen i kirkehistorien, er at voksendåp med hel neddykkelse  og spedbarndåp fulgtes ad opp gjennom århundrene ,etter hvert som kristendommen hadde vekkelse med seg og erobret land etter land. I Nidarosdomen og andre gamle stenkirker står det dåpsfont for hel neddykkelse av spedbarn. Der de er i bruk, ligger et pent utsmykket fat over åpningen. Rimeligvis ble det problemer etter hvert som Kirken etablerte seg i land med kulde, snø og is, så løsningen med overøsing tvang seg frem.

Men hvor er kilden til at barnedåpen ble som en inngangsportal til Kirken?

Jeg har ikke observert at historikere har gravd på det, så jeg tillater meg å tenke høyt.

Det var jødekristne som grunnla de første kristne menigheter. Søndag ble sabbat. Alle hadde dåpsbefalingen I friskt mine. Dåpen måtte med. Jødene var vant med omskjærelsen på den åttende dag, så det var naturlig for dem å inkludere spedbarnet i dåpsseremonien.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere