Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 81
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Det er ikke bare å klage på FrP uten å gjøre noe praktisk med det.Hva mener dere?

"Hvis vi tar det store skrittet å gå i regjering med FrP,må vi ta Landbruksdepartementet fra dem,sier Halleland til Nationen."(01.11.2018)

Vestlandsordføreren vet hvor skoen trykker,som har den på. Hittil i år er rundt 1000 gårdsbruk lagt ned. Det skjer ofte når bonden pensjonerer seg. Unggenerasjonen ser ikke økonomisk grunnlag for å ta over.

Over 15 milliarder i statlig jordbruksstøtte i 2018, prioriterer ikke distriktsjordbruket i fordelingen av det.

Innovasjon Norge gir lån til bygging av store fjøs med opptil 100 kyr med robot og løsdrift. KrFs Line Hjemdal ville prioritere renovering av fjøs med 25 kyr,for geografien i distriktene passer jevnt over ikke for storfjøs. Vil ha redningsaksjon.Nationen 25.02.2017.

"Landbrukspolitikken er blant årsakene til at KrF ikke kan regjere med Erna Solberg og regjeringen mangler helhet i distriktspolitikken,mener Knut Arld Hareide (KrF)" Nationen 19.10.2018. 

KrF kan altså føre nederlag til seier ved å lede Landbruksdepartementet,for er det noe distriktsjordbruket på det jevne venter på ,så er det en mere rettferdig fordeling av jordbruksstøtten, så unggegerasjonen kan føre gården videre.

FNs klimakonferanse i Bonn i november 2017,vedtok en 3årsplan for jordbruk som skal jobbe med å øke karbonlagring i jord, og medarbeider iFNs klimaorganisasjon UNEP,Stefan Schwatzer,er medforfatter av boka DIE HUMUSREVOLUTION,som er med i en internasjonal gryende humusrevolusjon.Det går altså ut på å utvikle humuslaget i jorda(økologisk jordbruk).Det er arbeidskrevende og håndarbeide og passer på mindre gårder.


Gå til innlegget

Nationen i dag:Ber KrF kaste FrP ut av Landbruksdepartementet.

Publisert 17 dager siden - 158 visninger

Det er Finnøy-ordfører Henrik Halleland som ber om dette.

KrF kan altså ende med en gedigen seier i kjølvannet av tapet i dag, hvis KrF benytter anledningen i forhandlingen med H,Frp og Venstre til å kreve landbruksministeren.

Henrik Halleland foreslår Line Henriette Hjemdal som landbruksminister.

Hun var iflere år medlem av Næringskomiteen på Stortinget og markerte seg så tydelig i mot regjeringens jordbrukspolitikk, at det ga gjenklang I stortingsveggene. Ikke dagligdags at noen våger å opponere mot innkjørte spor ,med en storgårdsprofil på bekostning av mindre og mellomstore gårder. Økonomisk underprioritering av bønder ,så de blir tvunget til å legge ned er et middle til nedleggelse.Hitill I år er rundt 1000 gårder lagt ned og regjeringen viser ansikt.Unggenerasjonen ser ikke økonomisk mulighet til å ta over,når bonden når aldersgrensen.

 

Line Henriette Hjemdal markerte at hun vil ha redningsaksjon for mellomsjiktet av gårder,og røper dermed at de er i faresonen.Nationen 25.02.2017.

"Mykje av graset ligg spreidd og på små areal som ikkje egnar seg for fjøs med 50-60 kyr.For store delar av landet er fornying av bruk med 25 kyr avgjerande for å videreføre melkeproduksjonen,seier Hjemdal,som vil har meir støtte til den typen bruk." 

Arild Hareide sier i Nationen den 19.oktober." Landbrukspolitikken er blant årsakene til at KrF ikke kan regjere med Erna Solberg,og regjeringen mangler helhet i distriktspolitikken.


 Gå til innlegget

Kan det påberopes som ærlig , når Rogaland KrF manøvrerer bort faktabildet ?

Det er sikkert flere enn meg som synes det skurrer der,selv om det vises til at å bruketryllestaven mot mattematikk var fullt lovlig.

Det er vanskelig å ikke velge gult etter å ha lest artikkel I Nationen i dag: "Vil miste landbruksmakt." Vårt Lands Berit Aalborg tror at på akkurat landbruk vil det bli krevende for KrF å få gjennomslag i en flertallsregjering.

Steinar Reiten nevner vippeposisjonens fordel."Partiet har dermed stor makt i politikken,noe blant andre stortingsmann Steinar Reiten(KrF) vektlegger når han mener partiet skal fortsette i opposisjon."

Det er så viktig at KrF kan ha sikker hand på rattet i jordbrukspolitikken akkurat nå. KrF er gjennom mange år blitt overkjørt vedrørende kristelig jordbrukspolitikk?Den seirende linja har gått ut på å fremme nedleggelser gjennom bla. økonomisk underprioritering av mindre og mellomstore gårder,så det tvang frem nedleggelser,som i sin tur kan kjøpes opp av nabogårder. Nedleggelser skjer ofte når bonden pensjonerer seg. Unggenerasjonen har ikke økonomisk mot til å ta over.

Knut Arild Hareide viser muskler i Nationen den 19.oktober:"Landbrukspolitikken er en av årsakene til at KrF ikke kan regne med Erna Solberg,og regjeringen mangler helhet I politikken."

Må også få med fra Nationen den 29.oktober om hvordan redde klimaet. Forsker ved  Norsk Senter for Økologisk Forskning(Norsøk),Reidun Pommeresche,viser til at klimaløsningen kan ligge under føttene våre. Altså jordstell som binder karbon;økologisk jordbruk er sentral her.Det er arbeidskrevende og passer på mindre gårder. FN vedtok en treårig plan for jordbruk på FNsklimakonferansei Bonn I November,2017,som går ut på et jordbruk som skal øke CO2 i jord.Det er nå snart gått 1 år og hva er gjort for å følge opp?

KrFer nå så viktig for å følge opp FNresolusjonen,og det er to muligheter.

KrF i opposisjon som nå,eller kreve landbruksministeren.


Gå til innlegget

Har ikke observert at det er vanlig med politiske vurderinger til grunn for å velge side. Unnskyld til de som har markert det;jeg rekker jo ikke å følge med på alt..

Baksiden av medaljen er at både Høyre,Venstre,Arbeiderpartiet og Senterpartiet har saker som Kristelig Folkeparti ikke bør godta, men som Kristelig Folkeparti har jattet med på.

Jeg tar utgangspunkt i Jesu torden mot det man kan kalle storkarslighet på andres bekostning.Han ville vel ikke sagt noe mot de som erhverver seg formue ved å skape arbeidsplasser,som Ekornes .

Kystbefolkningen ble umyndiggjort av politikerne som raserte det tradisjonelle med kystflåte,fiskeindustri og smålandbruk, og det som fulgte med av næringsvirksomhet.

Trålerflåten med kvotebaroner tok over,med Kjell Inge Røkke som den fremste der. Ungdommen måtte reise bort for å finne levemåten. Undertrykkingen av det som er igjen av kystflåte og befolkning fortsetter med massiv motstand av de berørte, Men hvem bryr seg vel om at Fiskeridepartementet foreslår kvoteordning for sjarkene på 11meter også .Hittil har det ikke vært mulig.

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal vurdere konsesjonsloven og odelsloven. Erfaringen med politisk påtrykk for nedleggelser av gårder for å utvikle storgårder,sier meg at vurdering av odelsloven ikke kan bety annet ,enn at det skal tjene storgårdsprofilen. KrF har jattet med i det politiske arbeidet for storgårdsprofilen også.

Det kan synes hipp som happ hvem man velger,når det gjelder primænæringene.Høyre med Erna som los leder an nå,men det var like ille under Arbeiderpartiet og Jonas og Senterpartiet og Trygve.Så ingen grunn til svermeri hverken hit eller dit. Regjeringen hadde et blaff I år med økt støtte til mindre gårder,men kan vi stole på at det føres videre?Da Venstre hadde Landbruksdepartementet rundt 2005,var det skikkelig ille. Små melkebønder ville berge seg ved å danne samdrifter.Venstre og Bondelaget var som konger på haugen til å sette kjepper i hjulene for det.Dokumentasjon sendes debattleder.

Kristelig Folkeparti, hva med å bli primus motor for en politikk som berget resten av primærnæringene og gjenreiste der det falt seg naturlig. F.eks. sørge for øremerket støtte til økologisk jordbruk,så bønder som grunnet økonomisk underprioritering ble tvunget til å forpakte bort jordveien og reise bort, kan få komme tilbake til slektsgården igjen? Økologisk drift er arbeidskrevende og passer på mindre gårder.

Videre tør jeg enda engang minne om at mye god matjord ligger brakk og gror igjen,mens halvparten av maten vi spiste i fjor ble importert Økologisk produkter ble importert fra Danmark.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roger Christensen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 5 timer siden / 7247 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 6 timer siden / 1507 visninger
Ben Økland kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 6 timer siden / 7247 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Kaster du avfall i toalettet?
rundt 7 timer siden / 56 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 7 timer siden / 7247 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 8 timer siden / 1507 visninger
Monica Karlsen kommenterte på
Kollektiv oppreisning
rundt 8 timer siden / 91 visninger
Les flere