Kjellrun Marie Sonefeldt

Alder: 82
  RSS

Om Kjellrun Marie

Jeg er en pensjonert sykepleier som er engasjert i helseaspektet bredt over. Derav interesse for biologisk medisin og jordbrukspolitikk for å få frem økologiske produkter for folkehelsens skyld og som diettmedisin. Er helsekoster,men det betyr ikke vegetarisme.

Følgere

Jesus la ned grunnsteinen.

Den er tydelig nok: "Meg er gitt all makt i himmel og på jord.Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler,i det dere døper dem til Faderens,Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere."

Befalingen er døpe først og lære etterpå. 

Det sammenfaller med jødisk praksis om paktstegnet  omskjæring på den 8.dag.

Dåpen er i samme spor ,som et innvielsestegn til Jesu lære.

Historien om Paulus og Silas i fangevokterens hus,vitner om at Paulus tok Jesu dåpsbefaling på alvor. Fangevokteren ble frelst den natten og hele husstanden ble døpt på hans tro. De ble vekket nattestid for en samlet dåp.En slik hastverk kan vitne om at Paulus og Silas,som rømte fanger ikke følte seg trygge og ville flykte,men ville oppfylle Jesu dåpsbefaling før de rømte. Finner andre noen annen logisk forklaring på den nattlige dåpen?

Faktaforhold om dåp i NT, som gjendøperne bygger på ,plasseres ikke i historisk sammenheng.Datidens situasjonen kan sammenlignes med våre misjonærers . Når en voksen kommer til tro, må det jo bli voksendåp. Den norske kirke følger opp med barnedåp , etter Jesu modell.

I mange gamle stenkirker finnes dåpsfont beregnet på dåp med hel neddykkelse av spedbarna.Jeg er ikke kjent med historikken om når det ble vanlig med dåp med overøsing,men at det hadde sammenheng med at det gikk på helsa løs i kalde kirker, særlig der det var vanlig med hel neddykking tre ganger.

Voksendåp og barnedåp fulgtes ad opp gjennom århundrene etter hvert som kristendommen vant terreng og voksne kom til tro. Det må vel regnes med,at dåp med hel neddykkelse av voksne ble fjernet av samme grunn som for spedbarna.


Gå til innlegget

Flere veier fører til fjellets topp

Publisert 8 måneder siden

Det er en forunderlighet at det kristne landskapet vitner om forskjellig dåpssyn,mens de er i samme kilde.

Tankebygningen om at Den norske kirke ikke er er på historisk grunn med dåpssynet sitt,slo sprekker på en omvisning i Domkirken i Trondheim. Vi ble vist et dåpskar fra da det ble praktisert hel nedykkelse av dåpsbarna.Dåpsfont for hel neddykkelse finnes i gamle stenkirker. I den over 800 år gamle stenkirken på Nesodden ligger et pent utsmykket messingfat over den opprinnelige åpningen i dåpsfonten. Rimeligvis var det kalde kirker som endret praksisen med hel neddykkelse av dåpsbarna. Dåpen kunne gå på helsa løs; verst der hvor det ble praktisert neddykkelse tre ganger.

Dåpspraksis for voksne som kom til tro, vet vi fra NT,feks.om Filip og hoffmannen.Apgj.8.38. Når voksne kom til tro,måtte det jo bli voksendåp og kan ikke brukes som argument mot dåp av spedbarn.Det viktige er hvilken praksis som ble etablert for neste generasjon.

Jødene var vant med omskjærelsen på den 8. dag som paktstegn for Den gamle pakt,med familien som vitner.Jesus valgte dåp som innvielsestegn."Gå derfor ut og gjør alle folk til mine disipler,i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Matt.28,19-20.

Paulus tok Jesu ord om å døpe først og lære etterpå på alvor. Han døpte fangevokteren og hans hus ,som inkluderte tjenerskapet ,på fangevokterens tro.Det var noe panisk over å vekke alle til dåp der nattestid,som om Paulus og Silas var innstilt på å flykte snarest mulig.Apgj. 16.  

Det er en forunderlighet at det kristne landskapet vitner om forskjellig dåpssyn,mens de er i samme kilde. 

Frelse ved Jesus Kristus og åndsdåp oppleves overalt og hele tiden,uavhengig av dåpssyn og menighetstilhørighet.

                                                                                        

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere