Kjell Bjarne Sandvik

Alder: 65
  RSS

Om Kjell Bjarne

Følgere

Mot falske menneskebud!

Publisert nesten 5 år siden - 184 visninger

Kol 2, 16-23. Mot falske menneskebud
16 Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat. 17 Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme. 18 La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn 19 og holder ikke fast på ham som er hodet. Men fra ham utgår hele legemets vekst slik Gud vil den skal være, og legemet støttes og holdes sammen av alle ledd og bånd.
    20 Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da, som om dere ennå levde i verden, rette dere etter slike bud: 21 «Ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? 22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer. Disse ting er jo bestemt til å brukes og gå til grunne.23 Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å tilfredsstille menneskets syndige natur. 

20 Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da, som om dere ennå levde i verden, rette dere etter slike bud: 21 «Ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»? 22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer.

Jeg prøver igjen, da Jesus døde der på korset var en av formålene med det å kjøpe menneskeslekten fri ifra Lovens forbannelse. Alle de forskrifter en troende har å leve etter finner vi her i bibelen men de er for de troende, de som står utenfor har bare de 10 bud som en fin rettesnor. Når vi da som troende reagerer kraftigt når de homofile vil ha tilgang til vårt domene synes jeg ikke er det døyt rart at de reagerer sterkt når vi prøver å dytte på dem masse av egentlige våre troendes rettningslinjer. Vi må huske at vi har våre retningslinjer i bibelen så når partiene nå skal spikre sammen en regjering er det mest for ikketroende. Når dere da alikevel vil drive politikk så denne gongen prioritere felleskapet fremfor makt og de store tonge kristne verdiene og skaff oss en regjering som alle kan leve med. Når jeg leser NT kan jeg ikke med god vilje en gong se de troende drive politikk på et slikt nivå så vi gjør, jo av de skriftlærde og fareeserne men de troende følgde Jesus. Gikk de ikke ut frivillig blei de til slutt drevet ut av forfølgelse, ser vi bibelen i sin helhet synes jeg det lett å se hvordan Gud brukte sine brikker igjennom hele bibelen til å fremme sin sak.

Gå til innlegget

Hva nå kjære brødre og søstre?

Publisert nesten 5 år siden - 267 visninger

Ja hva nå, 6,5 blei til 0,6 og enda vil dere ikke gi dere, ser der ikke at Gud vil ikke ha noen kristne partier og at satan binder opp en hel masse troende mennesker over hele landet som burde sysle med noe annet. 4 eller 5 gonger har mange troende brukt sin tid og penger for ingenting. Jesus sier; Jeg er veien sannheten og livet, skal vi finne ut hva Gud vil for våre liv er det kun i bibelen vi finner svaret. Mange tror de har hørt ifra Gud ja innkludert meg selv men de fleste gongene er det bare ønsketenkning, skal vi finne en god og sikker vei må vi lete den opp i BIBELEN.

På Jesu tid var det bare det bare de skriftlærde og fariseerne som drev med politikk, de troende var opptatt med å følge Han. Opptil 5000 mann + kvinner og barn, dette blir mange mennesker til sammen og de satt ikke bortgjømt på et menighetslokale heller. Lukas 10 skriver:10Siden utpekte Herren sytti andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til hver by og hvert sted som han selv skulle besøke.  2 Han sa til dem:
        Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.  


3 Gå av sted! Jeg sender dere som lam blant ulver. Minner ikke mye om den tiden vi prøver å skape, fred og ingen fare. Nei vi har et annet oppdrag og som vi ser er det ikke politikk men Jesus sendte ut 70 utvalgte til hver by og bygd han skulle til og hvilket budskap hadde de når de kom tilbake? Og til og med de onde ånder lydde oss, taler om at det er ikke bare noen få spesielt utvalgte evangelister som skal gå ut med budskapet men at vi alle har et ansvar der. Ordet skal forandre Norge ikke politikken, politikken vil etter hvert kaste oss i fengsel og halshugge oss å da er  det vesentlig hvor du har ditt hjerte. Politikk frelser ingen det gjør Jesus, gir vi folket Jesus med en slik iver dere driver politikk blir mang tusner flere reddet ifra alkohol, rus og andre forsetter dere har så vær ikke som de skriftlærde?

Gå til innlegget

Hvordan formidle kjærlighet uten å såre noen?

Publisert nesten 5 år siden - 789 visninger

Har vel fått min del av at jeg virker dømmende og ukjærlig  i mine skriverier her inne men det er jo slettes ikke meningen. I min verden er kjærlighet å gi mennesker Guds Ord usminket, uten å trekke ifra noe eller å legge til noe. En ikke-troende vil vel i de fleste tilhøve bare si dette tror jeg ikke på, noen tar imot ordet mens noen blir såret og sint førde det rammer dem selv eller noen de er glad i. Vi vet at den veien de vandrer på fører dem til fortapelse så da når vi gir dem Guds Ord reagerer noen forde de mener det finnes ingen fortapelse, andre for at de føler seg fordømt mens ein kanskje øyner et håp for komme seg ut av elendighet han lever i og tar imot. Hva gjør en da? Offrer han den ene til fordel forde som vil føle seg tråkket på og de som ikke bryr seg?

Synd fører til fortapelse, mye kunnskap om Jesus og Gud fører en ikke til himmelen, er man en ikke-troende må man vende om, alle må vi vende om ifra noe hvordan sier ein det til dem uten at det støter dem? Her kommer også en påstand, en virkelig kristen som er trygg i Gud føler seg aldri tråkket på for han kjenner sin posisjon i Gud?

Gå til innlegget

Hvorfor ser så få sannheten om Jesu Brud?

Publisert nesten 5 år siden - 1224 visninger

I en tråd som pågår her på VL debatt nå er det flere som fremsetter påstander de har vanskelig for å forklare, bibelvers blir tatt ut av sin kontekst å brukt for å fremme sitt eget eller sin trosretning sitt syn. Dette er ingen lek da ikke bare noen få men millioner kan føres vill, når det gjelder Brudens gang igjennom dens tid her nede på Jorden finnes bare en rett lære/bare en sannhet men her finnes mange villfarende ånder som får stor spalteplass. Jeg er ingen bibellærer med store kunnskaper men jeg har DHÅ, bibelen og god hjelp ifra noen som har gått opp stien ifra før. Hvorfor utsetter jeg meg for hogg på denne måten, noen tanker som kom til meg på badet her en morgen.

Har som sakt fulgt tråden her på VL om når skjer opprykkhelsen og grunnet på hvorfor så mange ikke ser Bruden? Tanken/svaret som kom var mild sakt skremmende, har jo hatt mine meninger om det de tankene før men aldri har de helt festet seg, de er ikke en del av Bruden.

Noe av det første som kom til meg var Gal 3,13; Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, idet han blev en forbannelse for oss - for det er skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

I følge INNSIKT Studieutgave til NT med nøkler til ordene i grunnteksten står det i Ord nr. 2671

Forbannelse betyr forkastelse og overgivelse til straff, ødeleggelse på grunn av en domsavgjørelse. Det tilsvarer en dom uten barmhjertighet,jf. Jak 2:13. Ordet innebærer både den gudommelige domsavgjørelse og ødeleggelsen som følge av den. Dette er det vi er kjøpt fri ifra og det gjør det helt umulig å feste noen lit til det mange hevder her inne.

Hvem er så de som er kjøpt Fri, i utgangspunktet alle men bare de som gjør Jesus til sin Herre og Frelser får del i det fritaket, bare de som er bærere av DHÅ å sitt hjerte, panten/seglet som viser tilhørighet som omskjærelsen var Guds tegn i GT. Ikke lutheranere, adventister, metodister, pinsevenner, katolikker eller ortodokse, bare de som bærer segler/panten på borgerskap i sitt hjerte er Jesu Kristi Brud. Den LØNN Han har vunnet seg og har med seg når Han kommer som Konge ved 1000årsrikets inntredelse.

Like viktig som jødenes omskjærelse er DHÅ for oss.

2 Kor 1,22

Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.

Man får ikke denne panten, DHÅ i barnedåpen, ei heller frelsen. Joh 3:16 den lille bibel, fine vers men har ingen betydning hvis de bare blir en sovepute. Der står blant annet tror på Ham, ja men det gjør vi sier alle men hvorfor er dere da så snar til å finne bortforklaringer på det meste. Tro på er å gjøre de gjerninger Han pålegger oss, ikke å prøve å bortforklare de. Det heter seg at mange veier fører til ROM og med rette men bare en vei fører til frelse. Rom 10 sier:8 Men hva sier den? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner.  9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. ---- Som en følge av denne handling flytte Jesus og DHÅ inn i våre hjerter og vi med rette kan kalle oss Guds barn. Neste naturlige handling er å bli døpt for å begrave det gamle livet, Kol 2 sier; 10 Og I er fylt i ham, som er hovedet for all makt og myndighet, 11 han i hvem I og blev omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved avklædningen av kjødets legeme, ved Kristi omskjærelse, 12 idet I blev begravet med ham i dåpen, og i den blev I og opreist med ham ved troen på Guds kraft, han som opreiste ham fra de døde. Kol 3 sier:Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!  2 La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!  3 I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud;  4 når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. Vil du være en del av Jesu Brud har du ikke annen mulighet, har du fortsatt ikke lys over saken, gå til kilden som er Lys å be Han vise deg og Han Gir svar uten vederlag.

Tar frem igjen Kol 3; Er I da opreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høire hånd!  2 La eders hu stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden!  3 I er jo død, og eders liv er skjult med Kristus i Gud;  4 når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. Meget interessant lesning, da søk det som er der oppe, det stadfester at Jesus er i himmelen ennå, når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. Kristus er i himmelen og neste gongen han synlig åpenbarer seg er når han setter sine føtter på Oljeberget indikerer sterkt at vi Bruden også har vert i himmelen, da når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal og I åpenbares med ham i herlighet. Les utlegging til Ord nr. 1391.

Mat 19 sier i vers:  Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen 28 sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 29 Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller akrer for mitt navns skyld, skal få mangefold igjen og arve evig liv. 30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste de første.

Da sa Jesus til dem: Sannelig sier jeg eder: I som har fulgt mig, I skal i gjenfødelsen, når Menneskesønnen28 sitter på sin herlighets trone, også sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Svekker ikke akkurat det faktum at vi i en periode er i himmelen sammen med Jesus for leter vi opp Ord nr. 2362 ser vi under ordet Trone, sete for Gud, for Kristus, for kongen, for dommeren og hvem er de eldste?

1Kor 6,2 sier:  Eller vet I ikke at de hellige skal dømme verden? og dersom verden blir dømt ved eder, er I da uverdige til å dømme i de ringeste saker?  3 Vet I ikke at vi skal dømme engler? Her snakkes om de troende, kan ikke i min villeste fantasi tenke meg at Jesus som kjøpte oss fri ifra lovens forbannelse med sitt eget blod la oss på ny nyte vredens beger eller stue oss bort inntil enden for så å gi oss dommen, nei bare de ufrelste eller navnekristne som vil det. Våkne opp å begynne å tenke sjøl, la ikke organisasjon lede dere til fortapelse, Han som har kjøpt dere med sitt blod er mere en villig til å vise den rette veien, riv dere løs og berg deres liv for evigheten?

Gå til innlegget

Hvorfor blir kristne syke?

Publisert rundt 5 år siden - 3824 visninger

Ja hvorfor blir kristne syke, her er noen grunner? La oss gå til GT for å begynne å se om vi kan finne en ledetråd, Gud utslettet hele Faraos hær der i Rødehavet, dette er også et bilde på hvordan Gud der i Rødehavet som også er et bilde på dåpen fjerner alle Israels plager. Farao og hans hær er også et bilde på den onde og hans demoner å plager, på den andre siden er Israel av Rødehavet/dåpen et frikjøpt og rent folk. Jesu blod og dåpen har totalt renset den, les hva Gud krever i sin nye pakt med Israel; Hvis dere holder alle mine bud/ ord vil jeg ikke mere legge noen sykdommer på dere, leser vi lengre ut i Moseøkene ser vi at Gud holdt sitt ord. Nå gikk det nå ikke lenge før Isrelittene syndet igjen så Moses måtte sette opp et symbol på en stav en slange som alle måtte se til hver gong de syndet , (blei bitt av slangen) for ikke å dø. Flytter vi oss til vår tid ser vi at ingenting har forandret seg vi også må bli renset i Jesu blod, la dåpen skylle vekk konsekvensene av våre synder for å bli ren til ånd, sjel og kropp. Ja for vi også må se til Jesus hvis vi synder igjen å da må vi inn i Guds Ord å se hva vi må gjøre når vi blir bitt av slangen. Ja mange undrer på mye i bibelen men den eneste kilden til virkelig å få klaret er å gå til kilden, Bibelen. Hva alle andre sier og mener er revnende likegyldig, det er bibelen Guds Ord som gir Ånd og Liv og bare den. Hva står det, men på to eller tre vitners ord skal en sak stå fast, i Bibelen treffer vi noen gonger på påstander som ikke passer inn i vår verdag men går du inn i bibelen og finner tre bibelvers som sier det samme av forskjellige fattern, gjerne ifra begge testamentene er det en sannhet, er du ikke enig er det bibelen som har rett. Vender du ikke om blir du før eller senere bitt av den onde men det som enda verre er at hvis du tviholder på din versjon volder den til slutt åndelig død. At mange kristne er syke er at de lever på andres unnfallenhet , de stoler blindt på det som blir talt ifra prekestolen, snart er den sannheten de får ifra prekestolen deres egen sannhet. Uten at de selv vet det kan de være på vei i den sorte gryte uten selv å vite det, hadde de/du selv gransket skriften ville ikke noe slik kunne skje, husk at når skriften skal granskes er det bare snakk om Bibelen, ikke DNK, DKKes katekisme eller hva noen andre har skrevet som skal legges til grunn, bare bibelen. Grunner til at kristne er syke kan være like mange som det er mennesker men en fellesnevner er nærheten til Gud og utilgivelse, jeg måtte en runde på det men da runden var gjort var jeg frisk igjen også. André grunner er lik for alle, usunn mat, for mye mat, for lite trim osv. Men slik behøver det altså ikke å være, men da må vi altså inn i bibelen for å finne motgiften. Uvitenhet er vel også en god betegnelse på at mange kristne går omkring og er syke. Stikkordet var uvitenhet, ser vi på Israel ved Rødehavets bredder de roper etter Egyptens kjøttgryter så snart de øyner motstand, hadde de ikke gått igjennom Rødehavet/dåpen ville de gått tilbake til slaveri under Egypten/den onde igjen. De var renset i Jesu blod men uten å legge av sitt gamle liv der i dåpen ville de fortsette gå å drasse på sine konsekvenser av sitt liv i Egypten, kan vel også oversettes med sitt liv i verden. Overfører vi dette til idag går tusenvis av mennesket som tror de er renset i Jesu blod og mener seg på vei til himmelen, men har forkastet Guds veg til frelse, går fortsatt rundt å dresser ikring i sitt gamle syndelegeme for de har forkastet den troendes dåp er det rart at mange som kaller seg for kristne er syke? De har tatt seg en annen veg over gjerdet inn til fårene og er blitt får i ulveskinn som er med å forråtne hele Guds menighet. De sier de er kristne, tror på Jesus men det er bare det at hadde de trodd på Jesus hadde de brydd seg mere om hva Jesus lærte, nei da det er hva Luther sier som gjelder eller hva pavene oppigjennom årstidene har bestemt. Nei det er ikke det det er hva Bibelen Guds Ord sier som teller, når inngangen blir feil og dåpen blir feil blir det bare religion og om noen skulle som Israel bli renset i Jesu blod men ikke latt seg døpe blir det ikke noe nytt liv for det står jo, oppreist til et nytt liv nå i Jesus Kristus. Det nye livet begynner der du i lydighet blir oppreist ifra graven slik Jesus startet sitt nye liv som vår frelser etter sin oppstandelse. Ingen begravelse og oppstandelse ikke noe nytt liv, ikke noen nytt liv i Kristus du er fortsatt bare en Luther etterfølger eller en annens etterfølger. Så kan en saktens spørre seg om det virkelig står noe om dette i Bibelen, ikke med rene ord som jeg skriver men det står. Da Gud satte meg til å studere dåpen ledet han meg til beretningen om Nohas Ark, den lange byggetiden står som et symbol på forkynnelsen av Ordet, selve Arken et bilde på Kristus, og mengden vann symboliserer dåpen, det som dreper all urenhet og tar oss til det nye livet. Da jeg sammenligner denne beretningen med når Israel går gjellom Rødehavet, Kaleb og Josva og de barn som var født der i ørkenen som måte over Jordan for å komme til det forrettene land og likeså formuleringen som er skrevet i NT begynner en å ane viktigheten av den. Nå vil jeg gå tilbake tilbake til Noha for å vise hvor viktig dåpen er, Noha har forkynt Ordet over en lengre periode, Arken er ferdig og både dyr å mennesker er forsvarlig innelukket i Arken, Jesus. De venter og venter men ikke noe regn kommer(ingen dåp), de lever jo godt der inne en god stund men dess lengre tid det går går de over på rasjonering og når de ikke finner noe som smaker lengre går de ut av Arken for å finne føde der. Uten at de selv skjønner det er det blitt så mye tilleggskost at det er bare er boligen som minner hva den egentlig stod for, Frelse av tro! Dåpen er lydighetserklæring Gud krever av oss, at vi fysisk og åndelig er villig til å begrave det gamle livet vi levde, starte et nytt liv der vi åndelige, sjelelige og kroppslig strekker oss etter den nye standard Jesus har lagt til rette for. Frelse til Ånd, Sjel og Legeme som også betyr helbredelse til helbredelse til Ånd, Sjel og Legeme. Du sier kanskje ja men det finnes jo syke i alle lag av kristenketen, ja det er sant det for vi har alle våre kjepphester å ri for vi har alle en fellessynd som har en fellesnevner, unnlatelses synd. Mange vet vi at barnedåp fører ingen til frelse men nesten ingen gidder å åpne sin Røst imot, bibelen sier det er bare en dåp men her i Norge er iallefall tre om ikke flere. Søk med iver etter nådegavene, idag fungerer de i et fåtall av menighetene. Gjengifte er som regel ikke noe problem i dag, ting Gud sier er en vederstyggelighet er på full fart inni menigheten og dere spør hvorfor kristne blir syke? Vi kan være så bibelsk korrekte som bare det men med våre unnlatelsesynder gir vi altså satan tilgang til å plage oss i kroppen, vi kan leve i Gudommelig helbredelse men da må vi leve i Ordet og vite hvordan vi kan bruke Ordet for å holde den onde på avstand. Så til slutt, noen vil nok reagere kraftig på dette noen vil vel si jeeees, andre hva får han alt dette ifra mens mange vil bli virkelig sinte ja skillelig opprørt og da skal du vite det er deg jeg skriver dette til, ikke for å gjøre deg sint men for å ryste deg såpass at om mulig å vekke deg av den Tornerosesøvnen du selv og andre har dullet deg inn i. Rive deg løs ifra deg selv og de omkring deg å gå til kilden, bibelen og la Ordet være din veileder, med det menes at du ikke legger til noe eller trekker noe ifra og ikke prøver å finne bibelvers som passer sånn passe inn i din situasjon. Du vil vel til Himmelen da er det ikke nok bare det du hører av andre, du må selv bli overbevist. Lykke til! Må Gud velsigne dere alle!
Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 2 timer siden / 1499 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 2 timer siden / 1767 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Robin Tande kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Bibelsk økumenisme vs skjøgekirkenes falske økumenisme
rundt 3 timer siden / 1157 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 3 timer siden / 1767 visninger
Tore Olsen kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 4 timer siden / 1767 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oase - eller religiøs villmark?
rundt 4 timer siden / 1499 visninger
Les flere