Kjell Bjørn Veland

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Udødelig i seg selv.

Publisert nesten 9 år siden
Oddvar Sunde – gå til den siterte teksten.

Ditt første spørsmål Kjell Bjørn: Om jeg tar Skriften bokstavelig er svaret Ja.

Hei Oddvar.

Det var ikke skriften jeg spurte om du tok bokstavelig men denne lignelsen.

Men så er det også spørsmål om hvordan en mener med bokstavelig, særlig når det gjelder lignelsene i skriften.

 

Det måte i så tilfelle være at alle som døde i troen på Jesus var i fanget til Abraham, og at alle var i pine som gikk fortapt, etter de døde og hadde et legeme, som kunne føle, se og høre.

Leser vi så i 1 Kor 15 som vi kaller oppstandelseskapitlet så ser vi at det er Jesus som er den første som stod opp legemlig, fra de døde.

Det er en lignelse til som sier noe om det samme som er da kommer helt ut av det en lignelse skal være til og som du for så vidt selv var inne på, hvordan det endelige er.

Det er lignelsen om bryllupet der det er en som har kommet i inn i bryllupet uten bryllupskledningen på, hvordan kunne han det.

Vi vet jo at det er ingen som kommer inn i det himmelske brylupp uten å være ikledd Jesus Kristus rettferdighetskledning.

 

Men det var ikke først og fremst dette med den evigvarende pine som skulle være i fokus her i det stykket jeg skrev, men en saklig debatt om den udødelige sjel.

 Ta foreksempel det som en mener om 1 Mos 2,7 når det gjelder sjelen?

Når de lærde mener at sjel er det samme som liv og også kan oversettes med menneske?

Gå til kommentaren

Udødelig

Publisert nesten 9 år siden
Oddvar Sunde – gå til den siterte teksten.

Jesus har også i lignelsen om Lasarus og den rike mannen gitt oss en orientering om hva som møter oss i evigheten. Hva står skrevet: Lasarus døde(legemlig) og ble båret hjem i Abrahams skjød. Også den rike mann døde… Han slo sine øyne opp der var han i pine… (bevisst eksistens)

Se Luk 16.19-31. Videre står det om at det var et svelg mellom dem, slik at den ene kunne ikke gå over til den andre. Derfor ba han fader Abraham om å sende Lasarus tilbake (forene ånd og legeme igjen) for å advare sine brødre osv…

Tar du denne fortelingen bokstavelig at slik er det umiddelbart etter at menneskene dør, sin legemlige død.

Mener du at de mennesker som da måtte komme til denne pine staden vil umiddelbart etter sin død oppleve det slik den rike mann opplevde det, at de ser noen der som de var veldig glade i, som da er i Abrahams fang, og ber så til Abraham at han må sende noe til deres kjære som enda lever på jorden, at de ikke må komme til denne pinestaden?

 

Den rike mann var han i sitt legeme siden han kunne høre, se og føle?

Gå til kommentaren

Sjelen

Publisert nesten 9 år siden
Svein Nyborg – gå til den siterte teksten.

Dette er en annen måte å si samme sak på, det finnes selvsagt flere, men poenget er at vi kan ikke vite hva en Sjel er før vi er i stand til å absorbere mer av hva Bibelen sier enn det som ble opplyst andre, vi må selv bli oss bevisst hva Bibelen (Tora = Lys) sier, bli opplyst, bli en Sjel, først da vil vi kunne vite om Sjelen (den vi da er blitt) er evig el ikke.

Jeg kan ikke grunnteksten på verken hebraisk eller gresk så jeg er nøyd til å forholde meg til norsk oversettelse.

Vil bare ta fram en ting til fra 1 Mos 2,7

1 Mos 2,7 Og Herren Gud formet mennesket* av jordens støv**, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble en levende sjel.

Her står ikke at Herren Gud blåste en sjel inn i hans nesebor.

Men han blåste livets ånde inn i det døde menneske eller legemet så det fikk liv.

Dyrene har også sjel sier Øyvind Andresen en anerkjent bibelskolelære på Fjellhaug Bibelskole.

Han sier her:

 

”{Derimot er det å hevde at forskjellen på mennesket og dyrene er den at dyrene har sjel og legeme mens mennesket har ånd, sjel og legeme misvisende. Og hvis man sier at menneskets gudbilledlighet består i at mennesket har ånd foruten sjel og legeme, mens dyrene bare har sjel og legeme, da blir det rent galt. Forskjellen ligger ikke bare i at mennesket har ånd pluss sjel og legeme, men deri at det har et sjelsliv av helt annen art enn dyrene.}

 

 {Det rette er å hevde at enten det i Skriften bare kalles sjel eller det kalles sjel og ånd, så menes det den ene og samme ting.}”

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1506 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1411 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1101 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1003 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 671 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 456 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere