Kjell Bjørn Veland

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

Publisert over 5 år siden
Vel, problemet med Guds ord er at man kan ikke være sikker på noe, men ettersom 4.Esra 7.78 viser til Fork.12.7 : når støvet vender tilbake til jorden som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud, som ga den. - Så må man erkjenne at mennesket er skapt av støv og skal bli til støv igjen, men Gud tar altså vare på sjelen som ikke dør.

Det Gud tar tilbake er ikke noe mer enn det livet han gav mennesket og det tar han tilbake slik at mennesket dør, og blir til støv igjen og av støvet skal så Gud vekke oss opp igjen.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Det er riktig at legemet (kroppen) er forgjengelig, men sjel/ånd går ut av kroppen ved dødsøyeblikket og går til Gud. Ånden er hjernens databank som Gud benytter for å bedømme hva du har gjort i livet ditt, Fork.3.21: Hvem vet om menneskers ånd stiger opp, mens dyrenes ånd synker til jorden? (Rom.8.16: Ånden selv vitner sammen med vår ånd… )

Mener du så at alle sjel/ånd går til Gud?

Gå til kommentaren

Skjult med Kristus i Gud

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Men det går jo klart fram at det er kjødet/kjøttet som lokker oss til synd; - kjøttets gjerninger, osv. Like fullt så er du født på ny og er blitt Guds barn. Hva er det som er født på nytt av Gud, hvis det ikke er din ånd, altså ditt evighetsvesen?

Som jeg har sagt før mennesket er en helhet dør legemet så dør og den psykiske del

Her blander du noen ord begrep som går på det psykiske og det kjøtt som også er i dyr og fugler.

Vi bruker forskjellige utryk for å si noe av det mennesket og da mener jeg hele menneske.

Det kjødelige menneske betyr hele menneske, ikke bare det kroppslige, vi kan også si det falne menneske.

 

Når jeg da ser på min gjenfødelse så ser jeg den i forhold til det Jesus jorde og at det er Jesus som er denne gjenfødelsen av det rene og fullkomne hele menneske.

Det vil si at Gud fader ikke regner med noe hellig og rent i oss mennesker, han ser bare på Jesus fullkommenhet, sann gud og sant menneske i en person.

 

Kol3,3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

 

Når jeg ble en kristen så var det en kapitulasjon av min egen vilje til å kunne utføre og holde Guds hellige krav til meg.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Er ikke du født på ny allerede? Er du ikke allerede et Guds barn? Er ikke ditt åndelige jeg forvandlet allerede? Skjer dette først når den siste basun lyder?

Jovisst er vi født på nytt og vi er blitt Guds barn allerede. Derfor er det kroppen vår Paulus snakker om. Vi skal få herlighetslegemer, slik Jesus hadde etter oppstandelsen. Og da har for visst døden ingen makt over oss lenger!

Jeg tro at jeg er frelst av bare nåde og at mitt liv er Jesus og at jeg innfor Gud fader er jeg like ren som hans sønn Jesus.

Nettopp på grunn av at jeg tror på hans sønn Jesus.

Men i meg selv er jeg like syndig som jeg var før jeg ble frelst.

Derfor går det klart fram av skriften at det er først i oppstandelse at Vi/Jeg får en syndefri sjel, ånd og legeme.

For i meg bor det ikke noe godt som kan rettferdiggjøre meg for en hellig Gud!

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Her er hele avsnittet i 1. Kor 15:

Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles,52 i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. 53 For dette forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og dette dødelige må bli kledd i udødelighet. 54 Og når det skjer, og dette forgjengelige og dødelige er blitt kledd i uforgjengelighet og udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. 55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

Her går det klart frem av sammenhengen at det Paulus snakker om er vår kropp, altså det som er av den fysiske verden. Det er kroppen vår som skal forvandles og ikles udødelighet. Det står ingenting om verken ånd eller sjel. De som allerede var døde er allerede forvandlet og gjort udødelige. Men for de troende som fremdeles lever, skal kroppen forvandles og bli gjort uforgjengelig og udødelig. Og når dette skjer, da blir det oppfylt det som står skrevet. Døden er oppslukt.... osv.

Skriftstedet forteller altså ingenting om skjebnen til de ufrelste.

For meg går det klart fram at det tales om sjel, ånd og legemets forvandling og Paulus snakker om Vi skal alle forvandles, ikke bare legemet.

Det står da ikke noe om at sjelen eller ånden Vår ikke er inkludert her?

Det snakkes om hele menneske, det snakkes ikke om bare legemet? 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
17 dager siden / 1206 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
23 dager siden / 1204 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
5 dager siden / 917 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
9 dager siden / 845 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 631 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 585 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere