Kjell Bjørn Veland

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Bjørn

Litt om meg selv.

Jeg vokste opp i en liten bygd der alle kjente alle.
Jeg hadde kristne foreldre som lære meg om Jesus og det bibelen lærte om han.
Dette fikk jeg også tidlig lære om da jeg gikk på søndagsskolen og i skolen også.
Det var ingen kirke i bygda vår så alt som hadde stort sett med kristen aktivitet var på bedehuset.
Jeg var bevist i min barnetro på at jeg ville hører Jesus til.
Jeg var ca 12 år gammel da jeg gled gradvis fra han, og gikk ut i den kalde ugudelige verden, og sølte meg skikkelig til, men som den onde og de elder guttene sa, at dette var virkelig å leve livet, det var altså en løgn.
Jeg kom tilbake til Jesus da jeg var 20 år gammel og har fått lev med han i gods dager som i de onde dager.
Jeg ser meg selv som ingen ting har i meg selv og ser at jeg har alt i Jesus.
Jeg tror at jeg ligger i graven til han roper meg på navn ut derfra og gir meg et herlighets legeme som er evigvarende.
Dette legemet er da likt med Jesus herlighets legeme som han også fikk da han døde og sto opp fra de døde.

Følgere

dere som ble kalt

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi – gå til den siterte teksten.
Av topp 25 på lista er det berre Irland som ein ikkje ikkje finn på topp 25 med omsyn til ateistar sin andel av samfunnet. Mykje tyder på at dess meir utvikla og opplyste ei befolkning er, dess svakare står gudstrua.

Det kan du ha rett i.

1 Kor 1,25-27 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.

26  Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt.

 

27 Men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme, og det som i verdens øyne er svakt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme.

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
men meir faktaorienterte fag. Soleis legg eg ikkje brett på kva kristenzionistar kokar saman for å gjere eit folk rettslause, men kva FN seier om denne saka. Det ver liksom eit høgare nivå med omsyn til rett og gale enn kva Bibelen utpeikar som "den utvalgte stamma blant ørkennomadar".

Hvis du ikke vet det så er det har det ingen hensikt til å diskutere dette heller, da for du bare leve i dine løgner og egne fantasier jeg forholder meg til fakta.

Gå til kommentaren

Kva kalla dei seg?

Publisert over 5 år siden

Til Vågnes

 

Som høgskolelærarså burde du vite hva de kalte seg?

Gå til kommentaren

Publisert over 5 år siden
Det budde mange palestinarar i Palestina i 1948. Det var deira heimstad.

Den ugudelege "påskereingjeringi"- mivtza biur hametz drap og jaga ut

dei som hadde sin heim og sitt liv der.

Det er levande menneske det handlar om!

Det var ikke noe eget folk som kalte seg det palestinske folk i 1948, hvor har du det fra er det en drøm?

Gå til kommentaren

Alle Kristne!

Publisert over 5 år siden
Så vil jeg da påstå at jeg sa noe om at alle skulle bli kledt i ufogjengelighet når jeg henviser til 1.Kor.15.51-52? ): Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

Alle er vel alle det?

Ja alle de som tro på Jesus som den eneste frelser, som frelser et menneske fra død og evig dom.

Dette har da ikke noe med ugudelige menneske som ikke vi tro på Jesus!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1195 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1191 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 826 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 745 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 686 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere