Kristen Edvard Skaar

Alder:
  RSS

Om Kristen Edvard

Beskriv deg selv her
Prest i Oslo i en årrekke. Nå pensjonist bosatt i Lillesand. Opptatt av teologi og kirkeliv, bønn og evangelisering,arbeid for flyktninger og rom-folk/tiggere, arkitektur og byutvikling, historie og museums-
virksomhet.

Følgere

Publisert nesten 5 år siden

Ingmar Bergmann og helvete

Da jeg i min ungdom så Bergmans film Jordbærstedet, skjønte jeg som ikke-troende hva fortapelsen/helvete må gå ut på. Hovedpersonen ble i en domssituasjon konfrontert med alle dem han hadde gjort eller sagt noe negativt til. Han skjønte at han var skyldig og spurte dommeren: Hva blir så straffen. Han svarte: Som for de andre. Mannen spurte da: Hva er så det. Han fikk til svar: Den totale ensomheten.

(Sitert etter hukommelsen)

Den totale ensomheten. Alene. Uten andre menneskers godhet og kjærlighet. Uten Guds godhet og kjærlighet. Må ikke det oppleves fryktelig?

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Englesyn i New Age og hos K. Drangsholt

Publisert rundt 5 år siden

Engler finnes. Bibelen omtaler dem. De har levd i folks fromhetsliv. Man har hatt skytsengel eller opplevd englehjelp. Så lenge dette ikke får en dominerende plass i troen og ikke overordnes Bibelens ord, mener jeg at det kan fungere i kristen sammenheng.

Men det er annerledes i ny-åndeligheten, New Age. Her får englene en selvstendig plass som ikke samsvarer med Bibelens englesyn. De får der gjerne samme betydning som Gud eller erstatter troen på ham. Man synes å være særlig opptatt av erkeenglene og deres påståtte kraft. Gjennom meditasjon kan man få visjoner av f.eks. erkeengelen Gabriel. Visualiseringsteknikker kan også være en hjelp til englemøtet. Gabriel kalles for den moderne budbringeren. Han kan hjelpe til med å forandre oss, se klart hva vi skal gjøre og til å kommunisere klokt. Dette kan vi gjerne be om støtte til. Så engelen Gabriel oppleves i New Age som en god hjelper som det er godt å samarbeide med.(Theolyn Cortens: Erkeenglenes kraft)

Kjetil Drangsholt forteller at engelen Gabriel fikk han til å gå i bresjen for Åpen folkekirke. For han sa: "Kom igjen Kjetil - - - Stå på!" Men det er ikke bare i denne situasjonen at Gabriel  har sagt hva han skal gjøre. Og "erkeengelen skyver han opp og fram og demper han rolig ned" (God Helg, bilag til Fædrelandsvennen 12/9). Han sier at han vil holde fast på sin engletro og at det er en sammenheng mellom det kontemplative og operative hos han. Han snakker om meditasjon og bønn, men sier ingenting om at han benytter dette  i forholdet til engelen. Imidlertid synes jeg at hans kontakt med engler ligger svært nær det jeg har redegjort for som vanlig i New Age. Dermed kan hans englesyn lede inn i New Age - tenkning som fører langt bort fra kristen tro.

Hvordan stiller man seg til dette i Åpen folkekirke der K. Drangsholt jo er en regional leder? Er det helt greit med ledere der som har en spiritualitet som  passer i en New Age - sammenheng? Er alt gangbart blant lederne bare man har "det rette" synet på kjønnsnøytrale ekteskapsinngåelser?

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Men engelen Mikael og jeg - - -

Publisert rundt 5 år siden

I kommentaren fra Kjetil Drangsholt fremgår det at han står ved det som han sa i intervjuet i Fædrelandsvennen. Dessuten kan jeg ikke se at han kritiserer mitt innlegg.

Så han holder fast på sitt subjektive(1) og sekteristiske (2) englesyn.

1) Engelen Gabriel og han mener det samme om kjønnsnøytrale ekteskap -  hevder han. Men hva hvis han møter en annen som sier: Engelen Mikael og jeg mener noe annet. To jeg-er med hver sin engel på sitt parti. Hans subjektive oppfatning forsøker han å gi en viss guddommelig begrunnelse. Så står han vel sterkere? Ja, kanskje helt til han møter en annen med sin subjektive engleopplevelse som begrunnelse for sitt syn. Det viser vel bare at slike subjektive begrunnelser for meninger ikke kan benyttes i debatter?

2) Jesu ord om at ekteskapet er for en mann og en kvinne (Mat.. 19,4-6; Mar. 10,6-9), betyr visst ingenting for han. For engelen Gabriel og han mener noe annet. Dette er religiøst svermeri. En slik engletenkning tas det i Bibelen klart avstand fra.(Gal.1,8).

Jeg vil kritisere at slikt tas frem i en debatt samme hvilken side som evnt. benytter seg av det.(Moderator har, også etter avtale med trådstarter, tatt ut en melding sendt trådstarter på sms)

Gå til kommentaren

Engel som sannhetsvitne?

Publisert rundt 5 år siden

Nei til engleord i kirkelig debatter

Først av alt: Jeg mener at det finnes engler. Vi leser om dem i Bibelen. Jeg kan fortelle om flere engleopplevelser. Det hender at jeg gjør det, slev om noen smiler av det. Et englevitnesbyrd mener jeg kan gå ann hvis det passer i sammenhengen og ikke strider mot det Bibelen forteller oss. Men å bruke dette i debatter er helt forkastelig. Og særlig av en leder som skal lede andre. Det blir lett noe autoritativt over det man sier hvis man trekker inn engler eller noe som man mener Gud har vist eller fortalt en. Det skal mot til å stå imot dem som sier de handler slik engler eller Gud vil. Derfor blir vel all form for henvisning til engleopplevelser en form for maktspråk?

Med sin engleledelse mener jeg K. Drangsholt har plassert seg helt på sidelinjen i den kirkelige debatten. Ja, utenfor den. For her er det jo ikke bare snakk om engler som hjelpere i selvutviklingen. Men om en bestemt engel som hjelper han til å mene det han gjør i kontroversielle teologiske og kirkelige spørsmål. Han mener jo ikke bare at det engelen leder han til, er godt og sant for han. Nei, det skal gjelde hele kirkens forståelse av ekteskapet. Dermed gjør han engelen Gabriel til et sannhetsvitne for alle i kirken.

Står vi ikke da igjen med engelen Gabriels ord mot Jesu ord om ekteskapet?

Kan K. Drangsholt virkelig tas på alvor med sine meninger? Eller er det slik at bare man er homoliberal kan man få mene det man vil?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere