Kristen Edvard Skaar

Alder:
  RSS

Om Kristen Edvard

Beskriv deg selv her
Prest i Oslo i en årrekke. Nå pensjonist bosatt i Lillesand. Opptatt av teologi og kirkeliv, bønn og evangelisering,arbeid for flyktninger og rom-folk/tiggere, arkitektur og byutvikling, historie og museums-
virksomhet.

Følgere

SVAR PÅ SPØRSMÅLENE ETTER LYSES

Publisert nesten 5 år siden

Flere kommentattorer ser ut til å mene at det ikke vil bli ganske vanlig med polyamorøse forhold i årene som kommer, for det er fremmed for de fleste av oss i dag. Men for 10 år siden var det samme tilfellet med likekjønnede ekteskap - både i samfunnet og spesielt i kirken. Så vi får se om 10 år.

Men istedenfor å spekulere i dette, ønsker jeg svar på spørsmålene i avslutningen av innlegget mitt. Men kanskje man mener at det nye ekteskapssynet som skal prege den nye ekteskapsliturgien, ikke åpner for ekteskap av flere personer? Da vil jeg gjerne høre begrunnelsen for det.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Polyamorøse forhold i fremtiden

Publisert nesten 5 år siden

Sverre Avnskog spør hvordan jeg kan  hevde at polyamorøse forhold nok vil bli vanlig i fremtiden og føles naturlig og godt.

Til det har jeg ingen forskning å bygge på. Men Unge Venstre har gått inn for det. Det har vært pogram på TV der et slikt forhold ble presentert på en positiv måte.

Når en kvinner begynner å leve offentlig med flere menn, tror jeg det vil få ganske stor aksept. Dessverre.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Ekteskapet - sosial ordning?

Publisert nesten 5 år siden

I Vårt Lands ingress til innlegget En vigsel for fremtiden? har avisen skrevet at ekteskapet er en sosial ordning. Det for stå for avisen regning. For hvis man leser innlegget, vil en forhåpentligvis se at det er teologer fra Åpen folkekirke jeg har i tanken når jeg skriver: " Mener man ikke at det egentlig bare er ett ekteskapssyn? Nemlig at ekteskapet er en sosilal ordning der personer lover å leve sammen i omsorg og samhørighet".

Jeg har stidligere skrevet i en kommentar her på Verdidebatt at ekteskapet er en gudommelig ordning som Kristus vektlegger. Men ekteskapsinngåelsen er en sosial ordning som varierer i ulike samfunn, kulturer og religioner.

Gå til kommentaren

Ekteskapet - en sosial konstruksjon?

Publisert nesten 5 år siden

Hegstad hevder at ekteskapet ikke er en sosial konstruksjon. Stålsett skriver i VL 14/11 at det er en sosial konstruksjon. Har begge rett - eller feil?

For:

- ekteskapet er ingen sosial konstruksjon for det er en gudommelig ordning villet av Kristus,

- ekteskapsinngåelsen er en sosial kontruksjon som kan variere i ulike samfunn, kulturer og religioner.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

To vigslesliturgier - hvor lenge?

Publisert nesten 5 år siden

Jeg regnet med at mange i Åpen folkekirke ikke ville godta biskopenes ønske om to vigselsliturgier.

For det ville oppleves som diskriminerende. Så er det akkurat det Harald Hauge mener.

To vigselsliturgier vil vel bli vedtat at vårens Kirkemøte. Men så vil det nok ikke gå lenge før man vil arbeide aktivt for å erstatte dem med en liturgi med flere valgfrie ledd. Prester skal sikkert få reservere seg mot å vie likekjønnede - enn så lenge. For etter noen år blir vel reservasjonsretten trukket tilbake slik det antagelig nå skjer i Sverige.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere