Kristen Edvard Skaar

Alder:
  RSS

Om Kristen Edvard

Beskriv deg selv her
Prest i Oslo i en årrekke. Nå pensjonist bosatt i Lillesand. Opptatt av teologi og kirkeliv, bønn og evangelisering,arbeid for flyktninger og rom-folk/tiggere, arkitektur og byutvikling, historie og museums-
virksomhet.

Følgere

Å bli det vi ikke er - Guds barn

Publisert over 4 år siden

Hallgeir Elstad skriver om dåpsliturgien: "Barnet blir i disse formuleringane ikkje sett som Guds barn i utgangspunktet, det er noko det må bli". Dette synet kritiserer han sterkt: " - - barnet er Guds barn fra fødselen av. Barnet blir motteken til dåp i kyrkja fordi det er skapt av Gud. I dåpen feirer vi livet - "

Dette er vel ren og skjær metodisme?. Hva det nå enn er, luthersk lære er det ihverfall ikke. Det stemmer heller ikke med NT. I Joh.1,12 heter det: "Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn". Vi blir i dåpen det vi ikke er fra fødselen: Guds barn.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

SVAR TIL SVAR

Publisert nesten 5 år siden

Jeg holder fast på min påstand tross Trond Wathne Tveitens svar. Når ekteskapet ikke lenger forstås som et forhold mellom 1 kvinne og 1 mann, har man åpnet opp for å akseptere polyamorøse "ekteskap". Og det så lenge man ikke tar et forbehold: nemlig å beskrive eller definere ekteskapet som et forhold mellom to personer. Men dette har ikke vært fremme i debatten. Jeg tviler på at det tas med ved utformingen av ny ekteskapsliturgi. Dermed mener jeg at den er klar til fremtidig bruk ved polyamorøse ekteskapsinngåelser.

Jeg regner med at dette er min siste kommentar i denne saken.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

INGEN SVAR ER OGSÅ ET SVAR

Publisert nesten 5 år siden

I debatten etter mitt innlegg "En vigsel for fremtidem?" synes jeg det er kommet få relevante kommentarer til mine påstander.

Jeg mener at det nye kjønnsløse ekteskapssynet kommer til å -

1) - prege den nye ekteskapsliturgien,

2) - åpne for ekteskapsinngåelse av personer som lever i polyamorøse forhold.

Så har jeg stilt spørsmålene:

1) Om dette blir få eller mange, vil det ikke være diskriminerende overfor dem som vil leve i slike forhold, dersom de ikke får lov til å gifte seg i kirken?

2) Hvilke argumenter har man hvis man ikke ønsker slike "ekteskap" når man ikke lenger forbeholder det for 1 mann og 1 kvinne?

Dette har jeg ikke fått noen svar på. Hvorfor? Fordi man ikke har noen motargumenter for slike ekteskapsinngåelser? Det vil jeg tro er forklaringen. For konsekvensen av det nye ekteskapssynet er at man må akseptere slike "ekteskap". Den fremtidige ekteskapsvigselen kommer sikkert ikke til å ta forbehold overfor slike forhold.

Så ingen svar er også et svar. Og svaret må være: Jeg har dessverre rett i min påstand.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

IKO - IKKE VÆR SÅ KONSERVATIV!

Publisert nesten 5 år siden

Bevar skolegudstjenesten skriver Marianne Uri Øverland fra IKO. Ingressen som argumenterer for skolegudstjeneste, bør isteden være:

Skolen er en viktig arena for å synliggjøre ulike lissyn og religioner. På denne bakgrunn hører skolegudstjenesten IKKE hjemme.

Nei, skolegudstjenesten før jul hører fortiden til da det var en annen skolehverdag. Nå bør en heller gjøre som Ivar Skippervold foreslo i Vårt Land for noen dager siden: Skolegudstjenesten før jul bør erstattes av et kirkebesøk. Hvorfor ikke kalle det: Før-juls samling i kirken? Ingen gudstjeneste med salmesang og bønner. Men en orientering om kirkens feiring av advent og jul. Adventstakens symbolikk kan forklares. Juletreet pyntet med kristne symboler sier mye om kristen julefeiring. Juleevangeliet hører med som forklaring på hvorfor man feirer kristen jul. Noen (elever?) kan synge de meste kjente julesangene, eller de kan bli avspilt. Man kan gjøre mye ut av en slik kirkesamling. Den er av orienterende karakter, og det er derfor naturlig at den ikke gir rett til fritak.

IKO kan gjerne gir hjelp til opplegg for skolegudstjenester. Jeg har mange gode erfaringer med slike, og noen steder er det vel ennå godt mulig å arrangere slike før-juls gudstjenester. Men IKO bør også lage pedagogiske opplegg for en slik Før-juls samling i kirken.

La oss som kirke ikke tviholde på fortidens skolehverdag, men møte fremtiden med nye kirkelige tiltak! Og det med hjelp fra IKO!

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Ny etterlysning

Publisert nesten 5 år siden

Først til Dag Løkke

Jeg hadde ikke brydd meg  om at du skrev at jeg harselerte. Men det er jo greit at du beklager det.

Også til andre: Jeg angrer at jeg skrev - -" kjærligheten (den erotiske?)" Det burde jeg ikke skrevet. Det fører bl. a. til at man blir opptatt av andre ting enn jeg ønsker.

Det er ikke tale om "bevisbyrde". Jeg påstår at--

1) Det nye ekteskapssynet kommer til å prege den nye vigselsliturgien.

2) Den vil da åpne for ekteskapsinngåelser av personer som lever i polyamorøse forhold.

3) Om de blir få eller mange, så vil det vel være diskriminerende overfor dem å ikke la dem få gifte seg i kirken?

4) Hvilke argumenter har man å komme med dersom man ikke ønsker at det skal skje når man ikke lenger forbeholder ekteskapet for 1 mann og 1 kvinne?

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere