Kristen Edvard Skaar

Alder:
  RSS

Om Kristen Edvard

Beskriv deg selv her
Prest i Oslo i en årrekke. Nå pensjonist bosatt i Lillesand. Opptatt av teologi og kirkeliv, bønn og evangelisering,arbeid for flyktninger og rom-folk/tiggere, arkitektur og byutvikling, historie og museums-
virksomhet.

Følgere

EN LITEN VRI

Publisert over 4 år siden

Jeg er helt enig i at departementets bestemmelse om reisegodtgjørelse er urimelig. Men hva med en liten vri? Man regner ut hvor langt det er hjemmefra til kontoret, og så fører man opp reisen hjemmefra til bestemmelsesstedet minus avstanden til kontoret.

Eller: Man reiser innom kontoret en snarvisitt og så videre til stedet man skal til og måler avstanden fra kontoret og dit.

Gå til kommentaren

POETISK DU-FORM

Publisert over 4 år siden

Jeg har latt meg overbevise av kommentarer at du-formen om jomfru Maria i salmene nok må forstås poetisk og primært ikke kan bedømmes teologisk/dogmatisk. Men det er glidende overganger.  I svensk salmebok, nr. 480, heter det: Du gode Jesu moder, o Mara, i nødens stund Den torgna, o Maria. Neste vers har samme Maria-tiltale. Her mener jeg at poesien viser et syn på Maria som teolgisk sett ikke er i samsvar med luthersk Maria-forståelse.

Gå til kommentaren

Sex-vesen?

Publisert over 4 år siden

Marianne Solli skriver : "Godt at de blir godtatt med sin egen fødte identitet" . De = homofile. Om man fødes som homofile eller blir det, tar jeg ikke opp nå. Men jeg vil kritisere betegnelsen homofil identitet - og også hetrofil identitet . For homo-eller hetro-identitet må bety at man har sin identitet i en type sex. Da betyr vel  sex så mye for meg at det preger meg og kanskje styrer meg både når det gjelder tanker, ord og handlinger? Min sex-legning og evnt. sex-ønske er det som gjør meg til meg. Altså: Jeg er et sex-vesen.

Men vi er skapt av Gud som mann eller kvinne - ikke som sex-vesen.

Gå til kommentaren

Hvem stemmer hva?

Publisert over 4 år siden

Kommer representanter i Kirkemøtet som er valgt inn på Åpen folkekirkes lister til å stemme som ledelsen i bevegelsen/kirkepartiet ønsker? Dag Løkke tror ikke at alle vil gjøre det og isteden stemme for biskopenes forslag om to likeverdige liturgier. Det kan jo være tilfellet. Det får vi vel ikke vite før Kirkemøtet.

Svenske tilstander i det norske Kirkemøtet? Kjetil Kringlebotten er redd det blir tilfellet hvis Åpen folkekirke kommer til å opptre som et parti der. Men det mener jeg ikke stemmer. De fleste partiene/blokkene i det svenske Kirkemøtet er politiske og stemmer etter sitt politiske partis kirkepolitikk. Men Åpen folkekirke er jo ikke partipolisk.

Gå til kommentaren

Ny skapelsesteologi

Publisert over 4 år siden

I skapelsesberetningen i 1. Mos.bok kap. 1 står det at Gud skapte mennesket som mannkjønn/hankjønn og kvinnekjønn/hunkjønn. Denne kjønnspolariteten finnes ikke i likekjønnede forhold. En nye likekjønnet vigsel bærer preg av denne tankegangen.

Kristen Edvard Skaar

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere