Kristen Edvard Skaar

Alder:
  RSS

Om Kristen Edvard

Beskriv deg selv her
Prest i Oslo i en årrekke. Nå pensjonist bosatt i Lillesand. Opptatt av teologi og kirkeliv, bønn og evangelisering,arbeid for flyktninger og rom-folk/tiggere, arkitektur og byutvikling, historie og museums-
virksomhet.

Følgere

Bli i kirken - for å påvirke den?

Publisert over 4 år siden

Hvis man melder seg ut av D.n.k., mener Sannes at man gir fra seg muligheten til å påvirke den. Mange har prøvd det i lang tid. Anledningen har vært der til nå. Men når det nye ekteskapssynet blir offisiell lære nedfelt i kirkens liturgi, blir dette svært vanskelig. Ihvertfall ville det være fint å få høre  hvordan vi kan påvirke dem som har et annet syn enn oss. Hva med noen klare råd av typen "Slik-gjør-du-det"?

La meg ta noen eksempler på situasjoner der det er godt å få hjelp:

- Slik påvirker du kirkemøtedeltakerne så de ikke vedtar kjønnsnøytral liturgi i 2017.

- Slik argumenterer du overfor dem som mener at vi ikke trenger å bry oss om Jesu ord om  ekteskapet.

- Slik imøtegår du dem som sier at kirken må være "salgbar".

- Slik overbeviser du den som ikke er interessert i å høre på deg med ditt diskriminerende syn.

- Slik får du gjennomslag for ditt syn i en splittet menighet.

- Slik ungår du å bli preget av tenkningen bak det motsatte synet.

- Slik forholder du deg til media når du blir uthengt der.

Listen kunne gjøres mye lenger. Selv om jeg ikke mener at det skal foregå på dennne avis-populære måten, ville det være en god hjelp med konkrete råd. Hvordan kan vi påvirke kirken med vårt syn i fremtiden? Vi har hørt nok generelle oppfordringer om å gjøre det.

Gå til kommentaren

Sannes oppfordrer oss som er i mot likekjønnet vigsel til å bli i D.n.k. bl. a. fordi læreavviket var større i begynnelsen av 1900-tallet. Nå er det ikke troen på Jesu person og hans frelsesverk som angripes slik tilfellet var da.

Nei, ikke direkte. Men i kjølvannet av dagens uenighet mener jeg man finner mye som kan sammenlignes med den tidens debatt.

Dessuten ble ikke de liberale oppfatningene antatt som kirkens læresyn nedfelt i en liturgi. Noen prester utelot trosbekjennelsen i gudstjenesten av teologiske grunner. Men det ble ikke vedtatt at den skulle utgå av kirkens liturgi. Tvert imot fikk man beskjed om å holde seg til den fastlagde liturgien. Dermed er forskjellen fra da til nå ganske stor. For nå blir det nye ekteskapssynet presentert som kirkens lære i og med at det nedfelles i en liturgi.

Heller ikke opplysningstidens vranglære på slutten av 1700-tallet fikk liturgisk uttrykk eller på annen måte erklært som kirkens lære.

Derfor synes jeg ikke at henvisningen til tidligere tiders liberale syn er noen god grunn til å forbli i kirken. Det var ikke værre før.

Gå til kommentaren

Gude-mennesker på kirkemøtet?

Publisert over 4 år siden

Vi er skapt i Guds bilde og har derfor mer innsikt enn Jesus slik at vi kan overprøve det han har sagt. Dette mener altså en teolog på kirkemøtet som Steinar Aanstad snakket med. Og kanskje også flere der? For det er mange som hevder at erfaringene vi gjør, setter oss i stand til å vurdere Jesu ord og se bort fra dem, f.eks. når det gjelder ekteskapet. Ja, ikke bare det, men mene at de er uriktige. Hans innsikt om hva som er rett og godt, er dårligere enn min/vår. Jeg vet bedre enn han. Det må vel også gjelde andre ord av Jesus?

Har man ikke da satt seg over Jesus? Gjort seg selv større enn han; ja, til et menneske av høy guddommelig rang, et gude-menneske?

Gå til kommentaren

BISOPPELIG TILSYN

Publisert over 4 år siden

Jeg er enig med Norhauug når han skriver at en prest ikke kan fraskrive seg tilsyn av sin biskop.Men biskopene i D.nk. må vel kunne velge en eller flere pensjoneret biskoper til å føre tilsyn med prester og menigheter som holder fast på det klassiske ekteskapsynet?! Da skje denne biskopenes tilsyn på vegne av den lokale biskopen. Så indirekte står prestene under hans tilsyn.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Hvis vi har kommet så langt at man i praksis må stjele penger fra ikke-medlemmer

Livssynsavgift er ikke tyveri

Jeg kan ikke forstå at å innføre en lissynsavgift for alle skattebetalere er å stjele penger til kirken fra ikke-medlemmer. Det er bare kirkemedlemmer som betaler til kirken. De andre betaler til noe annet som de ønsker.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere