KarI Erik BirkeIand

Alder: 44
  RSS

Om KarI Erik

Ateist, trebarnsfar og veterinær. Skriver på vegne av meg selv, ikke på vegne av arbeidsgiver eller organisasjoner jeg er medlem av eller har tillitsverv i.

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Leif Knutsen – gå til den siterte teksten.

Det er det da heller ingen som påstår. Hvor har du det fra?

Jeg regner med at det er unødvendig å peke på innleggene de rdu skriver at omskjæring sannsynligvis har en viss positiv effekt i forhold til disse aspektene.

Selv om man ensidig velger å ta mest hensyn til de studiene hvor det påvises en viss positiv effekt er likevel denne effekten liten i forhold til andre metoder.  Jeg mener derfor at det ikke er saklig å benytte dette som et vektig argument for å tillate omskjæring av spedbarn.  Ut i fra dette mener jeg at disse argumentene er dårlig fundert - de har kanskje en viss faglig styrke, men de har liten relevans.

(Jeg registrerer ellers at du fremdeles velger å unngå problemstillingen om at det å beskytte spedbarn mot HIV og HPV neppe burde være noe tungtveiende behov.)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Leif Knutsen – gå til den siterte teksten.

Så du mener at artikler i New England Journal of Medicine, Lancet, samt anbefalninger fra WHO er

Jeg mener det er svært dårlig fundert at omskjæring forebygger kjønnssykdommer i større grad enn seksusell praksis, bruk av kondom eller vaksinasjon der det er aktuelt (f.eks. HPV).

Wikipedia gir en oppsummering av studiene på området, og selv om det er funnet en viss beskyttende effekt er ikke denne mye å skryte av - en vaksine med like dårlig effektivitet ville neppe ha blitt godkjent.

Ellers hopper du jo bukk over at norske barn under 15 år ikke burde ha så stort behov for beskyttelse mot seksuelt overførbare sykdommer.  Ja, jeg er klar over at mange er seksuelt aktive før den tid, men de burde uansett bruke kondom - med mindre omskjæring beskytter mot herpes, gonorré og klamydia også.

Gå til kommentaren

Hensyn til barn, hensyn til dyr

Publisert rundt 9 år siden

Tidligere i tråden er hensynet til dyr trukket inn i ulike sammenhenger - tyrefekting, slaktemetoder m.m.  Det er muligens interessant for omskjæringsdebatten at dyrevelferdsloven § 9 nedlegger forbud mot operative inngrep og fjerning av kroppsdeler fra dyr uten at " uten at det foreligger forsvarlig grunn ut fra hensynet til dyrets helse".  Det er likevel lovlig å merke dyr (f.eks. øremerking), å avhorne dyr og å kastrere dyr - de to siste når hensynet til dyrets egen velferd eller andre "særlige grunner" tilsier dette.

For (hus)dyras del tillater vi dermed inngrep som er langt mer inngripende enn en omskjæring - vårt behov for sedate dyr som er trygge å håndtere gjør at vi fjerner hornanlegg og testikler, vi lager hull eller hakk i ørene for å vise hvem som eier dem.  Vi har gjort dyra til vår eiendom og har derfor lillagt oss selv rettigheten til å kue dem og påføre dem slike kroppslige modifikasjoner - og i siste instans, å ta deres liv slik at vi kan benytte kjøtt, skinn og annet - for vår egen nytte.  I bytte mot dette gir vi dem stabil tilgang på mat og drikke, beskyttelse mot rovdyr, husly og medisinsk hjelp.

Jeg ser noen av de samme mekanismene i forholdet mellom religioner og deres tilhengere.  En religion kan love fellesskap på jorden og i det hinsidige, guddommens beskyttelse og mangt annet.  I bytte mot dette kreves bekjennelse, lojal underkastelse (som kan ta mange ulike former) eller ved ritualer som skal synliggjøre tilhørigheten (dåp, sakramenter, omskjæring m.m.m.).  Der hvor bønder merker sine dyr med et øremerke i plast merker religionen sine tilhengere på ulike måter - synlig eller usynlig, permanent eller flyktig.  Omkjæring er én av mange slike merkelapper.

I mange land vi ellers er glade i å sammenligne oss med er det helt rutinemessig å foreta inngrep på dyr som vil vekke avsky hos oss - for eksempel fjerning av testikler eller haler ved at en stram gummistrikk tres over kroppsdelen som ønskes fjernet, uten bruk av smertelindring.  Hva om en norsk bonde ønsket å starte med slike inngrep?  Han ville sannsynligvis bli dømt etter dyrevernlovgivningen, uavhengig av om hans praksis var vanlig i andre land, eller selv om han for eksempel kunne påvise at haleamputasjonen ga mindrre møkk på juret (og dermed renere melk).

Jeg mener at menneskebarn fortjener en større beskyttelse enn andre dyr.

I Norge er det en minoritet som velger å omskjære sine barn.  Inngrepet er viktig for dem det gjelder, for å uttrykke sin tilhørighet og tradisjon.  Likevel mener jeg at dette ikke er noe frikort for å fortsette praksisen.  Inngrepet er medisinsk unødvendig for de aller fleste barn (ca. 1 % av gutter har fimose som betinger kirurgiske inngrep), hypotesene om at det forebygger kjønnssykdom virker dårlig fundert og burde uansett være irrelevant for barn langt under seksuell lavalder.

La derfor 15-åringene få velge selv.  Om de i sin religions eller kulturs navn ønsker å foreta kirurgiske inngrep på sin kropp, la dem gjøre det da, og ikke la foreldrene påføre dem irreversible inngrep før de har noen som helst evne til selv å uttrykke sitt syn på saken.

- Karl Erik Birkeland, ateist og veterinær

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3326 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
11 dager siden / 1217 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1061 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 877 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 805 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 618 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
21 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere