KarI Erik BirkeIand

Alder: 44
  RSS

Om KarI Erik

Ateist, trebarnsfar og veterinær. Skriver på vegne av meg selv, ikke på vegne av arbeidsgiver eller organisasjoner jeg er medlem av eller har tillitsverv i.

Følgere

Publisert nesten 9 år siden
Randi Johnsen – gå til den siterte teksten.

Dette er jo greit (men omfattende) beskrevet i straffelovens § 12.

Kjøp av sex er regulert av straffeloven er regulert i strl. § 202a, og dette er blant bestemmelsene som er straffbare i Norge selv om den er begått i utlandet av en norsk borger (en utlending kan ikke straffes for det samme).  Noen slik bestemmelse om gyldighet i utlandet finnes ikke i bioteknologiloven.

Hvor har du det fra at Høyesterett diskuterer bioteknologilovens stedlige virkeområde?  Så vidt jeg vet er det svært sjelden at Høyesterett uttaler seg om lovene Stortinget har vedtatt med mindre det foreligger en sak til behandling, eller dersom HR finner grunn til å vurdere om en lov er i strid med Grunnloven.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Randi Johnsen – gå til den siterte teksten.

Karl Erik Birkeland, man bryter ikke norsk lov ved å kjøre på en vei i den hastigheten som er tillatt på veien. Forøvrig en idiotisk parallell.

Det er du som påstår at norske lover gjelder også utenfor kongeriket selv om dette ikke er presisert i loven.   Det er få lover som har slike unntak.  Bioteknologiloven er ikke blant dem, dermed er det tillatt for norske borgere å bryte den i utlandet inntil Stortinget eventuelt endrer loven.

Finnes det noen rettsprosesser hvor bioteknologilovens gyldighet i utlandet er prøvd, eller er dette bare ønsketenkning fra din side?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Randi Johnsen – gå til den siterte teksten.

Rune Huseby, det hersker absolutt ingen tvil om at Mæland har brutt norsk lovgivning, biotekologilovgivningen. Dette har også justisministeren erkjent. Den smule usikkerheten som råder er hvorvidt lovens virkeområde også omfatter utlandet. Dette er faktisk ikke avklart enda.

Bryter man norsk lov om man kjører 120 km/t på tysk motorvei?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Oddvar Eidsvik – gå til den siterte teksten.

Det vitnar om manglande bibelkunnskap når barneombud Reidar Hjermann kjem med forslag om ei anna aldersgrense for omskjering enn den som Abraham, Isak og Jakob`s Gud har fastsett for sitt eigedomsfolk. Han bør ta seg tid å lese BOKA (Bibelen) 1.Mos.kap.17 om han ikkje alt har gjort det

Det er heldigvis ikke slik at mosebøkene har noen vesentlig betydning for moderne rettsstater.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden
Randi Johnsen – gå til den siterte teksten.

Nei, Rune Huseby, det er forbudt ifølge norsk lov å inngå avtale om surrogati, uansett hvor hen i verden det foregår.

Hvor finner du lovhjemmelen for dette?  Jeg har lett uten å finne noe slikt.  Barneloven §2 fastslår at det er kvinnen som faktisk har født barnet som er mor (dette kan bare endres ved adopsjon), og at surrogatiavtaler ikke er bindende, men ikke at det er forbudt å inngå slike avtaler.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1493 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1084 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 983 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 939 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 506 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere