KarI Erik BirkeIand

Alder: 44
  RSS

Om KarI Erik

Ateist, trebarnsfar og veterinær. Skriver på vegne av meg selv, ikke på vegne av arbeidsgiver eller organisasjoner jeg er medlem av eller har tillitsverv i.

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Bente Haukaas – gå til den siterte teksten.
Som jeg har skrevet i svaret til Oddbjørn Johansen, så var det det at læreren ikke kunne være åpen PÅ FORHÅND om at han hadde til hensikt å forhøre barnet om kristenpraksisen jeg reagerte på. Det minner nemlig om et slags politi jeg ikke liker å tenke på.

Jeg er ikke enig i din vurdering her. Dersom en lærer har mistanke om at alt ikke er helt som det skal være hjemme hos en elev mener jeg det er helt nødvendig at man har en samtale med eleven uten at foreldrene er varslet på forhånd.  I de tilfellene hvor noe faktisk er galt vil et forhåndsvarsel kunne føre til at foreldrene får ungdommen til å forklare seg urett, eller på annen måte saboterer at saken blir undersøkt.

Skolen bør selvsagt bestrebe at en tredjepart kan være til stede, f.eks. helsesøster eller andre som er utenom skolen, men vant til å arbeide med ungdom.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Bente Haukaas – gå til den siterte teksten.
Syns du har gapt over litt for mye her. Bregslid har ikke nevnt at kunst som «Fucking Åmål» og «Få meg på for faen» er kunst av dårlig kvalitet. Hans artikkel handler ikke om god og dårlig kunst det hele tatt. Budskapet hans er derimot om det sekulære samfunnet har inntatt en moral-korrigerende handling som gjør at kristne kun må praktisere sin tro i det skjulte. Hva muslimer har på maten var heller ikke hans tema. Hva han mener om shikens hår ga han vel heller ikke utrykk for. Mener du at han ikke hadde lov til å påpeke hva han mener hans sønn bør utsettes for i skoletiden eller ikke på et foreldremøte? Altså, mener du at kristne skal og må knebles? I hvilket livssyn forankrer du i så fall det?

Nei, jeg aner ikke konkret hva det var Bergslid hadde tatt opp med læreren; han skriver bare at han tok opp at han "synes ikke [...] det er greit at misbruk av Guds navn inngår som en del av undervisningen."  Det er vanskelig for meg å forstå konkret hva han tenker på her.  Tolket i sin strengeste betydning er det vel bare utrop som "herregud!" og slikt som omfattes av budet, men jeg har oppfattet det slik at bannskap generelt (inlkudert påkallelser av djevler, ekskrementer og kjønnsorganer) gjerne også regnes inn under dette.

Henvisningen til filmtitler preget av tabuord er mitt eget påfunn, det hadde kanskje vært riktigere å henvise til filmer som spesifikt problematiserer gudstro, f.eks. Life of Brian.  Likeså trekker jeg sammenligninger til forbud/påbud i andre religioner, fordi jeg mener respekten for annerledes troende bør gå begge veier. Som ugudelig har jeg ikke noe ønske om å tråkke andre på tærne så lenge de ikke legger seg opp i hvordan jeg selv lever mitt liv.  Problemet er når en troende forlanger at ikke-troende rundt seg skal rette seg etter den troendes dogmer. Å kreve at eleven skånes for å sanse egen religions tabuer er ikke nødvendigvis OK.  En kristen bør tåle å høre et "herrejesus", en jøde bør kunne tåle at naboeleven spiser skinke, og en åsa-troende bør tåle at naturfagslæreren forteller at lyn skapes av elektriske utladninger i atmosfæren, ikke gnister fra tordengudens vogn.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Så vidt jeg forstår det ble bekymringsmeldingen utløst av at Bergslid problematiserte at det forekommer banning (hva det nå måtte være) i undervisningen, noe han oppfatter som "misbruk av guds navn".

Bergslid kan selvsagt mislike at folk bruker ord han ikke liker, og det er godt mulig at han finner støtte i sin tro for dette.  Da står han selvsagt fritt til selv ikke å bruke ord som er tabu for ham, og han kan selvsagt si ifra dersom han føler seg støtt av dem.  På samme måte kan en muslim eller jøde avstå fra å spise svinekjøtt, og en sikh kan la være klippe håret.

Men Bergslid kan ikke forvente at samfunnet rundt ham nødvendigvis skal ta hensyn til hans tro.  Muslimen kan ikke kreve at ingen andre skal ha skinke på matpakka, og sikhen kan ikke forvante at de som ikke deler hans tro skal la håret gro.

På samme måte kan ikke en som lar sitt liv styre av et bud som forbyr "misbruk av guds navn" forvente at de som ikke deler hans tro skal rette seg etter budet.  Om læreren mener det er relevant og nyttig å bruke Få meg på, for faen! eller Fucking Åmål i undervisningen kan Bergsvik selvsagt be om at barne fritas fra å utsettes for disse filmene dersom han mener at deres åndsliv skades av dette, slik muslimen kan be om å få bruke lammekjøtt i stedet for svinekjøtt den dagen dette står på menyen på skolekjøkkenet.

(Så får skolen vurdere om det å isolere seg fra alment aksepterte kulturuttrykk gir grunn til bekymring...)

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Jeg fikk dessverre ikke med meg at Bergslids innlegg allerede var lagt ut her på Verdidebatt.  Jeg legger derfor inn kommentaren min der i stedet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Bergslids innlegg kan leses her.

Så vidt jeg forstår det ble bekymringsmeldingen utløst av at Bergslid problematiserte at det forekommer banning (hva det nå måtte være) i undervisningen, noe han oppfatter som "misbruk av guds navn".

Bergslid kan selvsagt mislike at folk bruker ord han ikke liker, og det er godt mulig at han finner støtte i sin tro for dette.  Da står han selvsagt fritt til selv ikke å bruke ord som er tabu for ham, og han kan selvsagt si ifra dersom han føler seg støtt av dem.  På samme måte kan en muslim eller jøde avstå fra å spise svinekjøtt, og en sikh kan la være klippe håret.

Men Bergslid kan ikke forvente at samfunnet rundt ham nødvendigvis skal ta hensyn til hans tro.  Muslimen kan ikke kreve at ingen andre skal ha skinke på matpakka, og sikhen kan ikke forvante at de som ikke deler hans tro skal la håret gro.

På samme måte kan ikke en som lar sitt liv styre av et bud som forbyr "misbruk av guds navn" forvente at de som ikke deler hans tro skal rette seg etter budet.  Om læreren mener det er relevant og nyttig å bruke Få meg på, for faen! eller Fucking Åmål i undervisningen kan Bergsvik selvsagt be om at barne fritas fra å utsettes for disse filmene dersom han mener at deres åndsliv skades av dette, slik muslimen kan be om å få bruke lammekjøtt i stedet for svinekjøtt den dagen dette står på menyen på skolekjøkkenet.

(Så får skolen vurdere om det å isolere seg fra alment aksepterte kulturuttrykk gir grunn til bekymring...)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
25 dager siden / 1502 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1381 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 1000 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere