KarI Erik BirkeIand

Alder: 44
  RSS

Om KarI Erik

Ateist, trebarnsfar og veterinær. Skriver på vegne av meg selv, ikke på vegne av arbeidsgiver eller organisasjoner jeg er medlem av eller har tillitsverv i.

Følgere

Publisert over 2 år siden
Saken er den at hun er i et yrke som nettopp går ut på at hun skal verne om livet. Det er heller ikke er konsensus i samfunnet om når menneskelivet begynner; til og med lovverket legger opp til en gradering av det ufødte liv. Fra samfunnets side burde man i disse spørsmålene i det minste bruke føre var -prinsippet, og tillate fastleger, hvis samvittighet forteller at menneskelivet begynner ved unnfangelsen, å reservere seg mot inngrep som setter dette livet i fare.  

Men hvorfor mener du at man bør jobbe i en stilling som innebærer arbeidsoppgaver man nekter å utføre?  Det er ikke mer enn 5680 av landets 27.030 yrkesaktive leger som arbeider som "Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v.".

Jeg er veterinær, og jobber blant annet med tilsyn ved avliving av dyr i slakterier.  Dersom jeg skulle få anfektelser som gjør at jeg mener det er galt å ta livet av dyr for å spise dem kan jeg begynne å jobbe med noe annet, f.eks. som smådyrpraktiker, forsker, lærer eller ganske mye annet. Man er ikke lenket til å fortsette i en jobb man ikke har samvittighet til å utføre.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Eksemplene som du har kommet med på denne tråden har, som påpekt av Egil, ikke vært sammenlignbare. Jeg skriver om en lege som vil følge sin samvittighet til å redde, og i hvertfall ikke skade, et ufødt menneskeliv, og situasjonen du kommer raskende med handler om en soldat som helt kla

1 liker  
Lik Sitér
Kommentar #11

Hallvard Thomas Hole

24 innlegg  229 kommentarer

Publisert 8 minutter siden

rt ikke handler etter den samvittigheten som jeg beskriver: Gjør det gode, unngå det onde! Forøvrig vet jeg ikke hva eksempelet med presten som ikke vil gjennomføre sakramenter har med dette å gjøre, det må du kanskje utdype nærmere, hva som er sammenligningsgrunnlaget. Ovenfor betoner jeg hele tiden at Katarzynas samvittighet handler om et vern om det ufødte liv, og menneskeliv i det hele tatt. 

Spørsmålet er i så fall hva som er "ondt". Jeg vurderer det som ondskap å nekte en kvinne en trygg abort eller prevensjon; jeg verdsetter hennes rett til selvbestemmelse høyere enn det lite utviklede fosterets rett til fortsatt opphold i kvinnens livmor.  Dette kan du selvsagt være uenig i, og det er egentlig ikke en abortdebatt jeg har tenkt å bruke tid på.

Men det jeg prøver å problematisere er at en arbeidsgiver har rett til å ha visse forventninger til sine arbeidstakere.  Når staten definerer en ordning for hva en fastleges oppgaver er, og kommunene ansetter henne for å gjøre disse oppgavene har det offentlige rett til å kunne forvente visse ting av henne.  Både stat og kommune betaler henne betydelige beløp for å gjøre oppgavene en fastlege har.

Om hun ikke har samvittighet til å ta på seg en jobb som innebærer henvisning/anvendelse av abort og prevensjon bør hun velge en annen stilling. Det finnes massevis av legestillinger der dette aldri vil dukke opp som en problemstilling.  Om hun er spesielt opptatt av å redde liv er det sannsynligvis spesialiteter hvor man får utrettet langt mer enn i almenmedisinen.

Sammenligningen min med en prests plikter kan jeg utdype slik: Jeg regner med at det for en prest i DKK følger med en del plikter med jobben.  La oss nå si at din biskop kontaktet deg og fortalte at kirken hadde bestemt at du måtte gjøre ting i din prestegjerning som du ikke har samvittighet til; noe som bryter markant med hva du mener er etisk forsvarlig.  Du kan prøve å forandre kirkens syn, men om det er et lovlig direktiv fra kirkeledelsen vil du kunne havne i et ultimatum der du må velge mellom å

1: endre dine holdninger
2: rette deg etter pålegget og handle i strid med din samvittighet
3: bli i din prestestilling, men nekte å følge ordre
4: forlate kirken, for å fortsette ditt virke i en annet trossamfunn som  er i samsvar med din overbevisning

Det edleste er sannsynligvis valg 4 - å ta konsekvensen av sin samvittighet.  Man kan selvsagt stå på sitt og bite seg fast, men kan da risikere å bli fjernet fra sin prestegjerning.  Noen vil kanskje mene at det er mer ærefullt å bli tvangsfjernet fra sin stilling enn å selv forlate den.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Dette dreier seg ikke om pasientenes rettigheter, men om at akkurat denne legen og noen få andre skal ha mulighet til å velge bort enkelte arbeidsoppgaver av samvittighetsgrunner. Det å få en spiral er ikke et akutt behov, slik at pasientene har tid til å ringe andre leger og få gjennomført inngrepet. Liker man ikke denne fastlegen har man mulighet til å bytte til en annen.

Jeg kjenner ikke de lokale forholdene i denne konkrete saken, men det finnes nok av steder i Norge der det ikke er så mange fastleger å velge mellom. Flere av disse kan ha fulle pasientlister, eller av ulike grunner være personer man ikke ønsker å gå til med sine helsemessige behov (ikke alle er like komfortable med å få underlivet undersøkt av en person av "feil" kjønn, eller en person du møter i nabolaget eller på klassens foreldremøte).

En fastlege har et sett med oppgaver som er definert i en offentlig ordning. Henvisning til abort og tildeling av prevensjon er blant disse. Fastlegene mottar en betydelig økonomisk støtte for å tilby disse oppgavene.  Jeg mener det kan oppstå vanskelige situasjoner dersom leger kan plukke vekk plager de ikke vil jobbe med.  Bør en lege kunne reservere seg mot å behandle personer som røyker?  Personer som har selvforskyldt fedme?  Personer de ikke liker seksualpraksisen til?

Jeg respekterer at det finnes helsepersonell som ikke ønsker å utøve alle oppgavene en statlig finansiert stilling innebærer. Men da bør de søke seg til andre stillinger der de ikke risikerer å møte oppgavene de vegrer seg for.

Jeg mistenker dessverre at det i noen tilfeller er slik at det økonomiske incentivet ved å være fastlege trumfer det å ta konsekvensene av sin samvittighet.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Situasjonene er ikke helt sammenlignbare. Det å sette inn en kobberspiral er ikke et eksempel på helsefremmende medisin.

Blødninger i lysken er forårsaket av sykdom eller skade, å det å la være å yte hjelp kan medføre ytterligere skade. 

Kvinnen som skal sette inn kobberspiral, er kanskje i utgangspunktet frisk, uten behov for helsesfremmende medisin, derfor vil det å ikke sette inn spiral ikke skade henne ytterligere.

Men selsvagt finnes det en grense for hva det skal være mulig å reservere seg mot. 

Den kvinnelige soldaten kan ikke nekte å undersøke en medsoldat i nød.

Jeg kan være enig i at en stor blødning i lysken vil være mer alvorlig og akutt en behovet for prevensjon.  Behovet for prevensjon kan likevel være svært betydningsfullt for en kvinne (eller en mann) som ønsker å ha et seksualliv uten å sette barn til verden.  For noen kvinner kan det å bære frem et barn være en trussel mot kvinnens liv og helse. Det kan også være ikke-medisinske årsaker til at hun ikke kan bære byrden ved å få et barn.  I slike tilfeller kan bruk av spiral i høyeste grad et helsefremmende tiltak.

Saken i Forsvaret dreide seg forøvrig om om trening, ikke reell førstehjelp.  Konklusjonen der ble at det ikke var anledning til å ta på seg en tjeneste der man av religiøse grunner nektet å øve førstehjelp der øvingen innebar at man måtte berøre en person av motsatt kjønn.

Dersom man har holdninger som gjør at man ikke kan ta på en person av motsatt kjønn bør man etter min (og Forsvarets) mening ikke ha en stilling der dette kan være nødvendig.

Jachimowicz har blitt oppsagt fra en kommunal stilling der det er klare føringer for at stillingen innebærer henvisning til abort og tildeling av prevensjon til kvinner.  Hun har selvsagt anledning til å motsette seg dette, men da bør hun finne en jobb der disse problemstillingene ikke dukker opp. Det er nok av legespesialiteter med ledige stillinger hvor hun slipper å komme med i berøring av slike saker.

Hensynet til pasientens behov må gå foran legens behov for å bevare sin samvittighet ren.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Slik jeg forstår det er hun ikke villig til å utføre noen av arbeidsoppgavene som følger med stillingen hun har.

Dette ble tvetydig. Det skulle selvsagt stått: "Slik jeg forstår det er hun ikke villig til å utføre enkelte av arbeidsoppgavene som følger med stillingen hun har."

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere