KarI Erik BirkeIand

Alder: 44
  RSS

Om KarI Erik

Ateist, trebarnsfar og veterinær. Skriver på vegne av meg selv, ikke på vegne av arbeidsgiver eller organisasjoner jeg er medlem av eller har tillitsverv i.

Følgere

Publisert over 2 år siden

Er dom falt i denne saken ennå? Jeg har ikke hørt noe i mediene, og det begynner å bli en stund siden hovedforhandlingen ble avsluttet.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Hvis biskopen pålegger sine prester å rapportere til ham om ting som blir sagt i skriftemålet, så er det biskopen, og ikke presten, som er i utakt med Kirkens lære og regler. For slike ting finnes det sanksjoner mot prester og biskoper. Kirken er ikke en rettsløs kirke. 

La oss nå si at en biskops samvittighet overbeviser ham om at han skal kreve at en prest røper innholdet i skriftemål, i utakt med hva kirken krever av ham. Bør denne biskopen selv forlate sin post, eller bør han vente til han tvinges til å forlate sin stilling?

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Både dette, og måten du forklarere legens yrke på, mener jeg viser en instrumentell tilnærming til arbeid, hvor arbeidstageren kun skal være et redskap i arbeidsgiverens hender. Jeg vil hevde at arbeid generelt er noe som følger personen, og springer ut av dens personlige valg og at arbeidet dermed også må formes av den som påtar seg arbeidet.

Norge har et fritt arbeidsmarked. En lege kan velge å arbeide i mange forskjellige stillinger.  Ca. 20% av disse stillingene er fastlegestillinger, hvor det offentlige betaler for at man skal tilby et bredt, generelt førstelinjetilbud til befolkningen.  Blant disse oppgavene er henvisning til abort og tildeling av den prevensjon som medisinsk sett passer pasienten best.

Dersom en lege ikke liker disse oppgavene har jeg problemer med å forstå hvorfor man skal ønske seg til en stilling hvor det offentlige betaler deg for å gjøre ting du ikke har samvittighet til å gjøre.  Det finnes svært mange andre muligheter.

(På samme måte trenger ikke en ung, norsk katolikk som ønsker å bli prest å konvertere til den lutherske tro, selv om det er slik presteutdanning det norske samfunnet best tilrettelegger for.  Man må selv velge sin livsvei, og ta konsekvensene av sine valg.  Det er ingenting som tvinger en til å søke eller bli hos en arbeidsgiver som stiller krav en ikke kan eller vil oppfylle.)

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
I eksempelet med prester forutsetter du at Kirken som arbeidsgiver pålegger et moralsk onde, som i seg selv er en absurd situasjon. Ingen kan pålegge et mennesket å utføre et moralsk onde. Hvis det derimot er snakk om to goder som står opp mot hverandre, og presten rett og slett har en annen mening enn biskopen om hvordan noe bør gjøres, så er han etter lydighetsløftet forpliktet til å lytte til sine overordnede. Men jeg understreker, når det er et valg mellom to goder. 

Det virker nesten som om du mener at den katolske kirkes ledere aldri har pålagt noen å gjøre et moralsk onde, og at dette aldri vil kunne skje i fremtiden. Er det et katolsk dogme at kirkens mellomledere er ufeilbarlige?

Men sett nå at dette (som du mener er absurd) faktisk skulle skje. Hvis du kommer i en situasjon hvor du ikke har samvittighet til å fortsette i din stilling uten å trosse arbeidsgiverens krav, hva velger du?  Å frivillig å legge ned ditt verv og fortsette ditt liv utenfor kirkens kontroll, eller å vente til du blir fjernet fra din stilling?

I denne saken har jeg mye mer respekt for legene som sa opp sine fastlegestillinger da det ble klart at arbeidsgiver forventet at legene skulle henvise til abort og gi prevensjonstyper legene ikke likte.  Da tar du konsekvensene for ditt valg, i stedet for å late som om man man har et gudommelig fritak fra loven.

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Katarzyna Jachimowicz­  mister ikke retten til å praktisere som fastlege fordi noen har klaget, eller fordi hun ikke er medisinsk kvalifisert, eller fordi hun har begått feil som krever påtale.

I følge Telemarksavisa den 12. januar i år påberopte Jachimowiczseg følgende i sitt sluttinnlegg i rettssaken:

"Saksøker har ikke opplæring og kompetanse til innsetting av spiral og har i de få tilfeller hun har henvist pasienter benyttet dette som begrunnelse, heter det i prosesskrivet."

Nå er det selvsagt ikke nødvendigvis at det er hennes påstand om at hun er faglig inkompetent til inngrepet som er avgjørende for utfallet av saken, men hun hevder altså selv at dette er noe hun ikke er faglig egnet til.  (Nå er ikke innsetting av et spiral et særlig komplisert inngrep sammenlignet med andre oppgaver en fastlege har, så det er vel snarere viljen enn evnen det står på.)

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2987 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1675 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1519 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 663 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere