Kari Rein Time

Alder: 71
  RSS

Om Kari Rein

Følgere

Publisert nesten 2 år siden

Det spesielle i denne saken er ikke at det er en prest i KrF som har viet et lesbisk par, for det er det sikkert flere andre også som har gjort. Det spesielle er at det var den personen som skal fronte partiets syn som gjorde det, og at bruden var partiets kommunikasjonssjef. Det betyr jo at det blir Bekkevolds syn som blir stående som KrF sitt standpunkt, og da vakler selvsagt tilliten fra velgerne. Siden Hareide og Bondevik mener at KrF sitt standpunkt er uendret siden 2008 da KrF stemte mot loven, bør de komme velgerne imøte ved å velge en ny familiepolitisk talsperson for partiet. Da kan kanskje partiet hindre videre velgerflukt.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Gudstro eller ikke,- dersom menneskeverdet er en universell og objektiv verdi blir den ukrenkelig og den enkelte ansvarliggjøres på en helt annen måte enn om det er opp til den enkelte å sette standard. Gudstroen blir for meg en begrunnelse, og får det til å henge sammen. Den som mangler denne må forholde seg til et ukrenkelig menneskeverd, men får et forklaringsproblem, eller lage sine egne verdier.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Det er fint at Horn er kommet til at likeverd for alle mennesker er det mest hensiktsmessige og beste for alle parter, den beste "konstruksjon", om du vil, og vi kan ønske at alle verdens kulturer skal omfavne dette. Problemet er bare at det forutsetter at alle andre også ønsker det samme som deg. Det er det faktisk ikke er alle som gjør. Noen mennesker/ menneskespirer velges vekk i dag også, og vi ser ut til å være på veg mot et sorteringssamfunn hvor nettopp menneskeverdet er i fare. Land som India og Kina har i mange år gradert jenter lavere enn gutter og de har ikke fått leve opp. Men vi har ikke vært så mye bedre i Europa heller, det er det mange eksempler på, både i fortid og nåtid, for ikke å snakke om de framtidsenarier en aner konturene av innen bioteknologien.

Det må nødvendigvis bli slik dersom våre egne preferanser skal styre, og vi konstruerer våre egne verdier. Likeverd må derfor være noe objektivt, begrunnet i noe utenfor oss selv, ellers vil det være opp til den enkeltes forgodtbefinnende hvordan en vurderer. Dette  er faktisk et sterkt argument for at Gud finnes,  for ellers lar det seg ikke begrunne hvorfor det må være slik (Søvik og Davidsens utmerkede bok "Eksisterer Gud?" tar dette tema grundig opp, og anbefales!).          Vi kan selvsagt håpe på at alle vil lande på Horns verdsetting av menneskeverdet, men jeg tviler på det, så lenge det skal være opp til den enkelte å sette standard. Vi ser i dag nok av eksempler på hvordan menneskeverdet relativiseres. Jeg tror det finnes objektive moralske verdier (og her er menneskeverdet den viktigste!) som vi alle er forpliktet på, at de er gudgitte, og må derfor ikke tukles med.

Gå til kommentaren

Levende folkekirke

Publisert over 4 år siden

Hva med å videreføre levende folkekirke som nettopp det?

Gå til kommentaren

Ett ekteskap, ja nettopp!

Publisert over 4 år siden

Sturla Stålsett antyder med sin overskrift at fordi det er en kirke og en dåp, kan det også bare være ett ekteskap, og derfor bare en liturgi ved vigsel. Dermed setter han (og takk for det!) fokus på det som er hele poenget til sine meningsmotstandere, nemlig at ekteskapet er ett begrep, en enhet mellom mann og kvinne og ikke noe annet. Slik har det vært i alle kulturer og i alle tider, siden Skaperen selv ordnet det slik.  At det finnes mennesker med en annen legning eller som ikke er egnet for, eller ønsker ekteskap, er en helt annen sak. Og det er viktig å presisere at ingen skal diskrimineres, alle er like verdifulle. Men det trenger ikke kalles det samme! Det er ikke i navnet at likeverdet ligger. Et navn skal vise innholdet. Partnerskap viste mer tydelig at det var et likekjønnet par. Nå er det blitt to ekteskapstyper, det er det som er problemet. Sturla blir derfor på en måte fanget av sitt eget ordspill: Det kan ikke finnes "to ekteskap"!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2987 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1675 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1519 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1290 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 663 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere