Karoline Grosås Nordbø

Alder: 34
  RSS

Om Karoline

Følgere

Haster å oppfylle lærernormen

Publisert rundt 1 måned siden

Skolebyråden i Oslo svikter byens barn når hun ikke oppfyller lærernormen som KrF har kjempet hardt for å få gjennomslag for. Vi vet at lærerne er skolens aller viktigste ressurs og barna våre fortjener god oppfølging, å oppleve mestring og et godt sosialt miljø når de begynner igjen på skolen. Vi har derfor ingen tid å miste når det gjelder innføringen av lærernormen i Osloskolen.

Lærernormen. Jeg er stolt over at KrF i statsbudsjettet for 2018 endelig fikk gjennomslag for innføring av lærenormen som sier at det skal ikke være mer enn 15 elever for hver lærer fra 1.-4. trinn og 20 elever for hver lærer fra 5.-7. trinn. Dette har gitt Oslo kommune betydelige friske midler til å ansette nye lærere i grunnskolen. I Oslo betyr dette et stort løft for at hver enkelt elev skal få tilpasset undervisning. Det gjelder både de faglig sterke samt de elevene som trenger litt ekstra hjelp.

I fjor hadde 94 av Oslos 138 grunnskoler ennå ikke oppfylt lærenormen. Byrådet har hatt andre prioriteringer. Det virker som om å få innføre heldagsskole står høyere på agendaen. Her må man igjen minne byrådspartiene på at det er ikke alle som jobber fra 08.00 til 16.00 som byråkrater. Mange foreldre som jobber i helsesektoren, utrykningstjenesten og serveringsbransjen har ofte kvelds- og nattevakter. Da er ofte ettermiddagen en kjærkommen tid som mange ønsker å prioritere med barna.

Høyere lærertetthet gir større rom for å se hver enkelt elev og å inspirere dem til innsats. Elever som blir hengende bak de første skoleårene mister muligheter senere livet. Ifølge Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har lærertetthet stor betydning for både god klasseledelse, gode lærer-elev relasjoner og godt hjem-skolesamarbeid.

Seksårsreformen. Da seksårsreformen ble innført for 22 år siden, var det meningen at det skulle være to lærere i første klasser med flere enn 18 elever. Etter en tid ble dette kravet borte. Selv om det er store variasjoner innen Oslo-skolen, er det mange førsteklasser der én enkelt lærer har ansvaret for 28 førsteklassinger.

Men lærernormen gir ikke noen garanti for at det alltid vil være to lærere til stede i første klasse. Det vil i stor grad avhenge av kommunenes prioriteringer. Oslo bør bruke denne anledningen til å innfase tolærerordning i alle førsteklasser.

Jeg har selv en seksåring som startet i 1. klasse i fjor høst. Han var en av de heldige som startet på en skole som hadde klart å innføre lærenormen (og tolærerordningen) til skolestart. Etter endt 1. klasse er jeg overbevist om at 1 + 1 = mer enn verdien av 2 lærere. Jeg skjønner ikke hvordan man kan forvente at én voksenperson skal utøve god klasseledelse, være en god pedagog og samtidig se og følge opp 28 enkeltindivider som aldri har gått på skole før.

Den nye normen. KrF mener det viktigste virkemidlet for å skape en god skole er å rekruttere og beholde flere dyktige lærere. Det vi vet er at lærernormen og en tolærerordning vil gjøre det lettere å gi hver elev den oppfølgingen han eller hun trenger. Jeg tror den nye normen vil bidra til at flere nyutdannede og tidligere lærere faktisk velger å komme tilbake til læreryrket.

Oslo KrF mener at vi må sørge for en tolærerordningen i alle 1. klasser, når lærernormen implementeres i Oslo.

Jeg ønsker alle elever og lærere en god skolestart!

Karoline Grosås Nordbø

Oslo KrFs 2. kandidat

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
26 dager siden / 5286 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
27 dager siden / 2403 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
24 dager siden / 1811 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
28 dager siden / 1794 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
26 dager siden / 1759 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 1756 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
21 dager siden / 1696 visninger
Kravet om bagatellisering
av
Espen Ottosen
27 dager siden / 1477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere