Karl Øyvind Jordell

Alder:
  RSS

Om Karl Øyvind

Følgere

Fra ‘rent bord’ til liturgisk orden

Publisert 8 måneder siden

Dette er en bearbeidet versjon av et innlegg som allerede er publisert på Verdidebatt; bearbeidelsen skyldes at jeg tok feil da jeg antok at debatten om utnevnelse av biskop i Stavanger stort sett var overstått 31.1.

Jeg fastholder for så vidt min kritikk av Gjøsund, som i Vårt Land 26.1., med referanse til vigsel av likekjønnede, hevdet at utnevnelsen viste at Åpen folkekirke ville gjøre ‘rent bord’. Jeg gjorde gjeldende at man burde se et råds utnevnelser over fire år samlet, og pekte på at det sittende rådet allerede hadde utnevnt minst en biskop som er mot slik vigsel.

Men 2.2. fremmer Gjøsund et helt annet perspektiv på utnevnelsen. Han griper tilbake til presentasjonen av kandidatene i november. Et utsagn fra Gaard om at han «… har vært med på gudstjenester der vi har tatt nattverd før preika» betegnes som «ord … som kan ha vært avgjørende for at Gaard senere ble vraket som biskop». Gjøsund hevder at motstanderne av Ådnøy «… tror hun er favorisert fordi hun er liberal i dette spørsmålet [vigsel av likekjønnede]. Men for flertallet av i Kirkerådet handler det snarere om liturgi» - rekkefølgen mellom preken og nattverd oppfattes som viktig.

Hvis Gjøsund har korrekt informasjon om hvordan flertallet tenkte, er det altså tale om noe helt annet enn å gjøre ‘rent bord’ med utgangspunkt i spørsmålet om vigsel. Det er mulig dette er noe som har gått opp for Gjøsund i løpet av uka. Men hvis han var klar over det da han skrev sitt første bidrag, har han med utrykket ‘rent bord’ bidradd til å hause opp en debatt som allerede er så vidt heftig at det var helt unødvendig.

Thor Bjarne Bore har pekt på at kirkerådet ikke er en postkasse, men et tilsettingsorgan. Det har imidlertid ikke kommet fram at både leder og nestleder i bispedømmerådet hadde ønsket at kirkerådet var en postkasse – ved behandling av tilsettingsprosedyren på siste kirkemøte, stemte begge for direkte valg av biskoper. Etter mitt skjønn vil dette primærstandpunktet ha kunnet farge deres nokså sterke uttalelser om utnevnelsen nå.

Med noe uklare formuleringer peker Bore på mulige motiver for at disse to og andre i bispedømmerådet ikke fulgte avstemningsresultatet hva angår nr to og tre, men satte Ådnøy sist. Bispedømmerådets flertall mener altså man skal følge avstemningen for de kandidater man er enig med, men ikke for de kandidater man er uenig med. Akk, ja.

Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt:

Vårt Lands journalist Westergaard har intervjuet Mongstad-Kvammen (26.1.), og listet opp at hun er direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole, har vært generalsekretær i Bibelselskapet, og har vært styreleder i KFUK-KFUM. Hun skal ha blogget samme kveld som utnevnelsen forelå, med overskriften ‘Rå maktarroganse’. Det må hun gjerne mene, og gjerne skrive på sin blogg. Men jeg vet ikke om Vårt Land, etter å ha kuttet kommentarene på Verdidebatt, uten videre bør bringe slike utsagn til torgs – man kan blogge så mangt en sen kveldstime.

Verre er det at Westergaard også har intervjuet henne; her sier hun: «Ådnøy har vært fungerende biskop i halvannet år. De som nå har gitt sitt råd i tilsettingsprosessen kjenner henne og har allerede jobbet med henne. Gitt dette skulle man forvente at stemmetallet var motsatt av hva det var. Når de allerede kjenner til hennes virke som fungerende biskop, skulle man jo anta at hun ville få massiv støtte om hun var rett kandidat.»

Jeg skal begrense meg til tre kommentarer: Mongstad-Kvammen fremhever at hun har «… en viss erfaring med topplederrekruttering». Siden jeg kan litt om evaluering, må jeg få si at det er sjelden en aktør så raskt som i det foreliggende intervjuet undergraver sin selvevaluering – det kan være svært mange andre momenter som bispedømmerådet og biskopene  har lagt vekt på, enn hvordan Ådnøy har fungert. Som gammel KFUMer er jeg glad for at Mongstad-Kvammen ikke lenger er styreleder. Og jeg håper hennes fagstøtte – hva nå det måtte være – ved VID er mer skjønnsom enn hennes uttalelser.

Gå til innlegget

Ikke-tramp, tramp og overtramp i Stavanger

Publisert 9 måneder siden

Når kruttrøyken nå har lagt seg, kan det være betimelig å peke på hovedtrekk i debatten. Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt.

I dag (31. januar) finner man bare ett lite leserinnlegg om bispeutnevnelsen i Stavanger i Vårt Land. Når kruttrøyken nå har lagt seg, kan det være betimelig å peke på hovedtrekk i debatten.

Det viktigste er etter mitt skjønn noe som ikke er berørt, nemlig at det sittende kirkeråds utnevnelser må vurderes samlet. En biskop har en holdbarhetstid på ca 12 år, og med 12 biskoper utnevner et råd i prinsippet fire biskoper. Man kan neppe forlange at et parti som har gått til valg på en fanesak, vigsel av likekjønnede, skal utnevne to som er mot, og to som er for, så meget mer som man i forrige periode nettopp hadde utnevnt konservative biskoper både lengst nord og lengst sør. Det sittende kirkeråd har allerede utnevnt minst en som er mot, nemlig Braut. Det er derfor unødig polariserende når Gjøsund i Vårt Land 26. januar antyder at Åpen folkekirke vil gjøre ‘rent bord’. Videre debatt ville tjene på om de som ikke representerer bispedømmet, har et bredere perspektiv på utnevnelser.

En innsender peker meget betimelig på at kirkerådet ved å utnevne Ådnøy har sørget for veksling mellom liberale og konservative biskoper i Stavanger: Hvis man går ett hakk bakover, har vekslingen vært slik: Pettersen, ikke Aano; Braut, ikke Lalim; Åndøy, ikke Gaard.

Thor Bjarne Bore har pekt på at kirkerådet ikke er en postkasse, men et tilsettingsorgan. Det har imidlertid ikke kommet fram at både leder og nestleder i bispedømmerådet hadde ønsket at kirkerådet var en postkasse – ved behandling av tilsettingsprosedyren på siste kirkemøte, stemte begge for direkte valg av biskoper. Etter mitt skjønn vil dette primærstandpunktet ha kunnet farge deres nokså sterke uttalelser om den konkrete utnevnelsen nå.

Med noe uklare formuleringer peker Bore på mulige motiver for at disse to og andre i bispedømmerådet ikke fulgte avstemningsresultatet hva angår nr to og tre, men satte Ådnøy sist. Bispedømmerådets flertall mener altså man skal følge avstemningen for de kandidater man er enig med, men ikke for de kandidater man er uenig med. Akk, ja.

Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt:

Vårt Lands journalist Westergaard har intervjuet Mongstad-Kvammen (26. januar), og listet opp at hun er direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole, har vært generalsekretær i Bibelselskapet, og har vært styreleder i KFUK-KFUM. Hun skal ha blogget samme kveld som utnevnelsen forelå, med overskriften ‘Rå maktarroganse’. Det må hun gjerne mene, og gjerne skrive på sin blogg. Men jeg vet ikke om Vårt Land, etter å ha kuttet kommentarene på Verdidebatt, uten videre bør bringe slike utsagn til torgs – man kan blogge så mangt en sen kveldstime.

Verre er det at Westergaard også har intervjuet henne; her sier hun: «Ådnøy har vært fungerende biskop i halvannet år. De som nå har gitt sitt råd i tilsettingsprosessen kjenner henne og har allerede jobbet med henne. Gitt dette skulle man forvente at stemmetallet var motsatt av hva det var. Når de allerede kjenner til hennes virke som fungerende biskop, skulle man jo anta at hun ville få massiv støtte om hun var rett kandidat.»

Jeg skal begrense meg til tre kommentarer: Mongstad-Kvammen fremhever at hun har «… en viss erfaring med topplederrekruttering». Siden jeg kan litt om evaluering, må jeg få si at det er sjelden en aktør så raskt som i det foreliggende intervjuet undergraver sin selvevaluering – det kan være svært mange andre momenter som bispedømmerådet og biskopene  har lagt vekt på, enn hvordan hun har fungert. Som gammel KFUMer er jeg glad for at hun ikke lenger er styreleder. Og jeg håper hennes fagstøtte – hva nå det måtte være – ved VID er mer skjønnsom enn hennes uttalelser.

Gå til innlegget

Kirkekamp og katedralkulde

Publisert 9 måneder siden

Siden jeg var i farvannet, ville jeg ta tempen på kirkekampen i Stavanger, etter bispeutnevnelsen, ved å overvære høymessen i Stavanger domkirke, etter at kirkerådet hadde forlatt åstedet. Situasjonen skulle åpenbart kjøles ned - domkirken var iskald.

Siden jeg var i farvannet, ville jeg ta tempen på kirkekampen i Stavanger, etter bispeutnevnelsen, ved å overvære høymessen i Stavanger domkirke, etter at kirkerådet hadde forlatt åstedet. Mitt utgangspunkt for å observere ufred var det beste, nemlig mitt barnebarns bolig like ved 'Joint Warfare Center' på Jåttå. Man tar da toget, via Paradis.


La meg innledningsvis få anføre at jeg synes bispestriden er besynderlig. Hvis jeg har oppfattet situasjonen korrekt, satte bispedømmerådet kandidaten Ådnøy ned på sisteplass, fra en annenplass etter avstemningen i bispedømmet. Man burde vite at det var en risikabel handling, i en bedrift hvor det jevnlig fremheves at de siste skal bli de første.


De færreste er klar over det, men jeg som har spesialisert meg på skjulte mekanismer ved kirkevalg, er en av de få som også vet at når det strides om biskoper, har kirkeverger et særskilt ansvar. I så måte hadde kirkevergen i Stavanger vært seg sitt ansvar bevisst. Situasjonen skulle åpenbart kjøles ned - domkirken var iskald. For første gang satt jeg gjennom en gudstjeneste med vottene på. Jeg observerte en herre med lua på gjennom hele gudstjenesten. Det synes jeg var i overkant - jeg kommer fra et fromt og møblert hjem.


De medvirkende gjorde sitt beste. Salmene ble spilt i et upåklagelig tempo.


Vi sang 'Milde Jesus' siden det var dåp, men det forble like kjølig. Med votter og vinterfrakk gikk det greit, men dåpsmødrene i bunad var nok ikke helt tilfreds. Av min hustru, som har Nordlandsbunad, fra en egn hvor man vet å isolere under linskjorten, har jeg lært at ull-liv, gjerne to, er tingen. Men unge mødre på sørvestlandet har ikke ull-liv, tror jeg. Og bunad kombinert med boblejakke er ikke det festligste. Men slik måtte det bli


Prekenen ble gjennomført på 9 minutter, jeg antar det var i samsvar med en lokal forordning om at lengden ikke kan overskride temperaturen i kirkerommet, målt i Celsius. Jeg stusset litt over at predikanten siterte en ed av Luther, hvor 'helvete' inngikk - i psykologien kalles det overkompensasjon. Men en referanse til Halldis Moren Vesaas, et dikt om varme, varmet.


Så tok det seg opp: Vi fikk synge om en dyrebar rose, som "... trosser all frost på jorden"; her omtales 'flammende ild', 'brennende busk', 'Nasarets vår', 'duften av sommer', og selv om vi også måtte innom 'Betlehems vinter', 'jordlivets nakne høst' samt 'kulde og smerte og savn', var det 5-3 til oppbyggelige og oppvarmende formuleringer.


Dyppe-nattverd, blant oss med klassisk dannelse fra møblerte hjem kjent som intinksjon, iført votter, er for viderekomne ("Vær forsiktig, lille hånd, hva du gjør"). Så jeg beholdt votten på venstre hånd og dyppet med skjelvende høyrehånd.


Jeg avsto fra kirkekaffe - regnet med at det var is-kaffe. Så jeg styrte mine steg til en uterestaurant ved Vågen, der jeg bestilte en dobbelt livets vann. Dessverre var det her ingen lokal forordning som overstyrte alkohol-lovgivningen. Det var tross alt Stavanger, en søndag formiddag.


Jeg har lært av Paulus at en god epistel skal avsluttes med formaninger. Jeg begrenser meg til en enkelt, idet jeg legger til grunn at dersom Paulus skulle ha skrevet til domkirkemenigheten i Stavanger, og ikke til filipperne (4:4) ville han formanet: "Kle dere! Atter vil jeg si: Kle dere!"Gå til innlegget

Det viktigste ved et valg er ikke nøytralitet, men gjennomskinnelighet; velgerne er viktigere enn partiene. Og valgarrangøren må spille med helt åpne kort også overfor kandidatene og nominasjonskomiteene.

Kirkerådet ved direktør Bekkelund har i Vårt Land 22.1. forsøkt å gi et svar på mitt innlegg 17.1., om mulige perverse effekter ved kirkevalget. Han hevder at Kirkemøtets vedtak « … ble gjort etter en bred høring og grundig debatt, der ulike modeller fordeler og ulemper ble belyst». Da blir spørsmålet: Hvor kan velgerne få belyst den ulempe jeg har påpekt, at valget er rigget slik at velgere kan risikere å støtte kandidater de absolutt ikke ønsker å støtte? Verken i oppsummeringen av høringen, kirkemøtekomiteens merknader, eller Kirkerådets oppsummering av evalueringen (KR 15.1/16), står det noe om dette. I evalueringsrapporten (‘Polarisering og kontinuitet’) refereres ett avisinnlegg fra meg om saken over fire linjer (s 33), men det kommenteres ikke. Bekkelund hevder der foreligger en avveining «også» av det spørsmål jeg har tatt opp. Hvor finnes den?

Videre hevder han at Kirkerådet som nøytral tilrettelegger ikke kan «… uttale seg på en måte som kan få innvirkning på utforming av listene». Nøytralitet synes her å dreie seg om at man ikke skal favorisere noen gruppe eller parti. Men hensynet til partier og grupper må være underordnet hensynet til 1) velgerne, 2) kandidatene, og 3) de som spør kandidatene om å stille, altså nominasjonskomiteene.

Kirkerådet, som organ, ikke ved en direktør med uklart mandat, må derfor klargjøre hvorfor disse aktørene ikke skal få full innsikt i at valgordningen er blitt slik at 1) velgere risikerer å fremme det stikk motsatte av det de ønsker å fremme, 2) at kandidatene vil få systematisk ulike muligheter for å bli valgt, når bare ett parti eller gruppe anbefaler kandidater på den listen det her er tale om, og 3) nominasjonskomiteene kan komme i fare for å føre dem de spør, bak lyset.

Bekkelunds innspill gjenspeiler en målforskyvning. Det viktigste ved et valg er ikke nøytralitet, men gjennomskinnelighet; velgerne er viktigere enn partiene. Og valgarrangøren må spille med helt åpne kort også overfor kandidatene og nominasjonskomiteene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere