Karl Øyvind Jordell

Alder:
  RSS

Om Karl Øyvind

Følgere

Det handler om Vårt Lands journalistikk

Publisert over 1 år siden

Jeg har ikke noe sted antydet at overtramperen ikke er tilregnelig, men stilt spørsmålstegn ved hennes skjønnsomhet.

Redaktør Gjøsund tar fram storslegga når han 9. februar hevder at jeg, i et innlegg der jeg kritiserer det eneste overtramp jeg har registrert i debatten om ny biskop i Stavanger, skulle være av den oppfatning at overtramperen ikke er tilregnelig og burde vært beskyttet mot seg selv. Det er en utilbørlig ekspanderende tolkning som ikke har grunnlag i det jeg skrev.    

Et hovedanliggende fra min side var å kritisere to punkter i Vårt Lands dekning 26.1. Mitt hovedinntrykk av dekningen var at man ville sette saken på spissen. Det ene punktet var Gjøsunds eget innlegg, som hadde som overskrift «Gjør Åpen folkekirke rent bord?» Innlegget er neppe blitt lest som primært å dreie seg om hvordan en gruppe tolker utnevnelsen, slik Gjøsund hevder 9.2. Anførselen om andres tolkning fremkommer først langt nede i artikkelen. Leserne vil legge til grunn at overskriften viser til det han selv mener. Jeg pekte på at Kirkerådet ikke bare har utnevnt liberale biskoper, og dermed ikke kan oppfattes som å ville gjøre «rent bord».

Det andre var intervjuet med en aktør som hadde formulert seg spenstig («Rå maktarroganse») på sin blogg, og som i intervjuet fremmet en negativ og spekulativ påstand om hvordan andre, blant annet bispedømmeråd og biskoper, hadde vurdert Ådnøys innsats som fungerende biskop.

Mitt anliggende var at Vårt Lands redaktør burde unngått en overskrift som ikke hadde dekning i Kirkerådets samlede utnevninger, og at journalisten burde unngått 1) en ukritisk gjengivelse av en kilde som fremmet svært spisse formuleringer, samt 2) fremfor alt unngått kildens svært spekulative synspunkter på andres oppfatninger av Ådnøys kvalifikasjoner. Dette siste kunne ikke tjene noen hensikt enn å ramme henne, så lenge utnevnelsen var et faktum.

Jeg har ikke noe sted antydet at overtramperen ikke er tilregnelig, men stilt spørsmålstegn ved hennes skjønnsomhet.

Karl Øyvind Jordell, professor, UiO

Gå til innlegget

Fra ‘rent bord’ til liturgisk orden

Publisert over 1 år siden

Dette er en bearbeidet versjon av et innlegg som allerede er publisert på Verdidebatt; bearbeidelsen skyldes at jeg tok feil da jeg antok at debatten om utnevnelse av biskop i Stavanger stort sett var overstått 31.1.

Jeg fastholder for så vidt min kritikk av Gjøsund, som i Vårt Land 26.1., med referanse til vigsel av likekjønnede, hevdet at utnevnelsen viste at Åpen folkekirke ville gjøre ‘rent bord’. Jeg gjorde gjeldende at man burde se et råds utnevnelser over fire år samlet, og pekte på at det sittende rådet allerede hadde utnevnt minst en biskop som er mot slik vigsel.

Men 2.2. fremmer Gjøsund et helt annet perspektiv på utnevnelsen. Han griper tilbake til presentasjonen av kandidatene i november. Et utsagn fra Gaard om at han «… har vært med på gudstjenester der vi har tatt nattverd før preika» betegnes som «ord … som kan ha vært avgjørende for at Gaard senere ble vraket som biskop». Gjøsund hevder at motstanderne av Ådnøy «… tror hun er favorisert fordi hun er liberal i dette spørsmålet [vigsel av likekjønnede]. Men for flertallet av i Kirkerådet handler det snarere om liturgi» - rekkefølgen mellom preken og nattverd oppfattes som viktig.

Hvis Gjøsund har korrekt informasjon om hvordan flertallet tenkte, er det altså tale om noe helt annet enn å gjøre ‘rent bord’ med utgangspunkt i spørsmålet om vigsel. Det er mulig dette er noe som har gått opp for Gjøsund i løpet av uka. Men hvis han var klar over det da han skrev sitt første bidrag, har han med utrykket ‘rent bord’ bidradd til å hause opp en debatt som allerede er så vidt heftig at det var helt unødvendig.

Thor Bjarne Bore har pekt på at kirkerådet ikke er en postkasse, men et tilsettingsorgan. Det har imidlertid ikke kommet fram at både leder og nestleder i bispedømmerådet hadde ønsket at kirkerådet var en postkasse – ved behandling av tilsettingsprosedyren på siste kirkemøte, stemte begge for direkte valg av biskoper. Etter mitt skjønn vil dette primærstandpunktet ha kunnet farge deres nokså sterke uttalelser om utnevnelsen nå.

Med noe uklare formuleringer peker Bore på mulige motiver for at disse to og andre i bispedømmerådet ikke fulgte avstemningsresultatet hva angår nr to og tre, men satte Ådnøy sist. Bispedømmerådets flertall mener altså man skal følge avstemningen for de kandidater man er enig med, men ikke for de kandidater man er uenig med. Akk, ja.

Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt:

Vårt Lands journalist Westergaard har intervjuet Mongstad-Kvammen (26.1.), og listet opp at hun er direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole, har vært generalsekretær i Bibelselskapet, og har vært styreleder i KFUK-KFUM. Hun skal ha blogget samme kveld som utnevnelsen forelå, med overskriften ‘Rå maktarroganse’. Det må hun gjerne mene, og gjerne skrive på sin blogg. Men jeg vet ikke om Vårt Land, etter å ha kuttet kommentarene på Verdidebatt, uten videre bør bringe slike utsagn til torgs – man kan blogge så mangt en sen kveldstime.

Verre er det at Westergaard også har intervjuet henne; her sier hun: «Ådnøy har vært fungerende biskop i halvannet år. De som nå har gitt sitt råd i tilsettingsprosessen kjenner henne og har allerede jobbet med henne. Gitt dette skulle man forvente at stemmetallet var motsatt av hva det var. Når de allerede kjenner til hennes virke som fungerende biskop, skulle man jo anta at hun ville få massiv støtte om hun var rett kandidat.»

Jeg skal begrense meg til tre kommentarer: Mongstad-Kvammen fremhever at hun har «… en viss erfaring med topplederrekruttering». Siden jeg kan litt om evaluering, må jeg få si at det er sjelden en aktør så raskt som i det foreliggende intervjuet undergraver sin selvevaluering – det kan være svært mange andre momenter som bispedømmerådet og biskopene  har lagt vekt på, enn hvordan Ådnøy har fungert. Som gammel KFUMer er jeg glad for at Mongstad-Kvammen ikke lenger er styreleder. Og jeg håper hennes fagstøtte – hva nå det måtte være – ved VID er mer skjønnsom enn hennes uttalelser.

Gå til innlegget

Ikke-tramp, tramp og overtramp i Stavanger

Publisert over 1 år siden

Når kruttrøyken nå har lagt seg, kan det være betimelig å peke på hovedtrekk i debatten. Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt.

I dag (31. januar) finner man bare ett lite leserinnlegg om bispeutnevnelsen i Stavanger i Vårt Land. Når kruttrøyken nå har lagt seg, kan det være betimelig å peke på hovedtrekk i debatten.

Det viktigste er etter mitt skjønn noe som ikke er berørt, nemlig at det sittende kirkeråds utnevnelser må vurderes samlet. En biskop har en holdbarhetstid på ca 12 år, og med 12 biskoper utnevner et råd i prinsippet fire biskoper. Man kan neppe forlange at et parti som har gått til valg på en fanesak, vigsel av likekjønnede, skal utnevne to som er mot, og to som er for, så meget mer som man i forrige periode nettopp hadde utnevnt konservative biskoper både lengst nord og lengst sør. Det sittende kirkeråd har allerede utnevnt minst en som er mot, nemlig Braut. Det er derfor unødig polariserende når Gjøsund i Vårt Land 26. januar antyder at Åpen folkekirke vil gjøre ‘rent bord’. Videre debatt ville tjene på om de som ikke representerer bispedømmet, har et bredere perspektiv på utnevnelser.

En innsender peker meget betimelig på at kirkerådet ved å utnevne Ådnøy har sørget for veksling mellom liberale og konservative biskoper i Stavanger: Hvis man går ett hakk bakover, har vekslingen vært slik: Pettersen, ikke Aano; Braut, ikke Lalim; Åndøy, ikke Gaard.

Thor Bjarne Bore har pekt på at kirkerådet ikke er en postkasse, men et tilsettingsorgan. Det har imidlertid ikke kommet fram at både leder og nestleder i bispedømmerådet hadde ønsket at kirkerådet var en postkasse – ved behandling av tilsettingsprosedyren på siste kirkemøte, stemte begge for direkte valg av biskoper. Etter mitt skjønn vil dette primærstandpunktet ha kunnet farge deres nokså sterke uttalelser om den konkrete utnevnelsen nå.

Med noe uklare formuleringer peker Bore på mulige motiver for at disse to og andre i bispedømmerådet ikke fulgte avstemningsresultatet hva angår nr to og tre, men satte Ådnøy sist. Bispedømmerådets flertall mener altså man skal følge avstemningen for de kandidater man er enig med, men ikke for de kandidater man er uenig med. Akk, ja.

Det har vært gledelig å se at de aller fleste som har uttalt seg, ikke kommer med negative kommentarer om Ådnøy. Men der foreligger ett overtramp, som ingen har påtalt:

Vårt Lands journalist Westergaard har intervjuet Mongstad-Kvammen (26. januar), og listet opp at hun er direktør for fagstøtte ved VID vitenskapelig høgskole, har vært generalsekretær i Bibelselskapet, og har vært styreleder i KFUK-KFUM. Hun skal ha blogget samme kveld som utnevnelsen forelå, med overskriften ‘Rå maktarroganse’. Det må hun gjerne mene, og gjerne skrive på sin blogg. Men jeg vet ikke om Vårt Land, etter å ha kuttet kommentarene på Verdidebatt, uten videre bør bringe slike utsagn til torgs – man kan blogge så mangt en sen kveldstime.

Verre er det at Westergaard også har intervjuet henne; her sier hun: «Ådnøy har vært fungerende biskop i halvannet år. De som nå har gitt sitt råd i tilsettingsprosessen kjenner henne og har allerede jobbet med henne. Gitt dette skulle man forvente at stemmetallet var motsatt av hva det var. Når de allerede kjenner til hennes virke som fungerende biskop, skulle man jo anta at hun ville få massiv støtte om hun var rett kandidat.»

Jeg skal begrense meg til tre kommentarer: Mongstad-Kvammen fremhever at hun har «… en viss erfaring med topplederrekruttering». Siden jeg kan litt om evaluering, må jeg få si at det er sjelden en aktør så raskt som i det foreliggende intervjuet undergraver sin selvevaluering – det kan være svært mange andre momenter som bispedømmerådet og biskopene  har lagt vekt på, enn hvordan hun har fungert. Som gammel KFUMer er jeg glad for at hun ikke lenger er styreleder. Og jeg håper hennes fagstøtte – hva nå det måtte være – ved VID er mer skjønnsom enn hennes uttalelser.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1472 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 1046 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 928 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 590 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 537 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere