Kjell Arne Norum

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Arne

Jeg er prest i Den norske kirke. Nå er jeg pensjonist, men tar på meg vikartjenester og deltar i menighetsarbeid på forskjellige måter ellers. Jeg liker å reflektere og grunne på ting. Dessuten er jeg glad i å ferdes i li og hei. Jeg bor i Oslo. Jeg har skrevet boken "Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?" (Verbum forlag, 2019)

Følgere

Publisert rundt 6 år siden

Jeg tror ikke at folk flest har tatt inn over seg bredden og omfanget av den kristne kirkes sosiale innsats.

Jeg mener at de positive virkningene av den kristne troen er svært stor, historisk sett, og at de er for lite kjent. Derfor har jeg trukket frem litt av dette i innlegget mitt.

Det er riktig at jeg ikke har gått inn på Hitchens´ kritikk av religion og kristentro. Mye kunne sies om det, men det vil sprenge rammen for denne tråden.

Hitchens nevner at kristne mennesker kan gjøre gode ting, men han kan også skrive som om godgjørenhet og hjelpearbeid er noe vi bare har fått fra modernisme og opplysningstid. Da er det som om jeg nesten ikke tror mine egne øyne.

 

Gå til kommentaren

Dersom man vil pådra seg kritikk, skal man gjøre noe godt. Da vil det alltid være noen som kommer og sier at du ikke har gjort det godt nok.

Det er her jeg mener mye av kritikken mot Mor Teresa feiler. Mor Teresa og hennes  ordenssøstre og frivillige har gjort det som ingen andre brydde seg om, i et samfunn der mangelen på helsepersonell er skrikende, og der fattigfolk ikke teller.  De har tatt seg av de skrøpeligste på den måten de var i stand til. Det er i dette perspektivet vi også må se de manglene som utvilsomt har vært til stede.

Det er lett å falle i den grøften å måle virksomheten etter våre hjemlige krav og forventninger. Et eksempel på dette er når den unge kvinnen på Hitchens´ video fra 1994 blir sjokkert over at de ikke ville sende en døende 15-åring til sykehus. ”Det er jo bare å ta en drosje!” Her fremstår hun som naiv. Den dag i dag er det dessverre slik mange steder i verden at hvis du ikke har penger, må du dø. At den unge kvinnen tror at man bare kan kjøre en fattiggutt inn på et sykehus i Calcutta, denne byen der de fattige måtte telles i millioner, og forlange en operasjon, er én ting. At ikke filmskaperen luker ut dette, er atskillig verre.

Hun beskriver mangelfullt stell, og ser en som vasker sprøyter i kaldt vann, noe som utvilsomt er ille. For sikkerhets skyld forteller hun oss at hun får assosiasjoner til en av Hitlers konsentrasjonsleirer, fordi kvinnene vi ser bilder av hadde fått barbert håret. Det må nødvendigvis ha en grunn, men den får vi ikke vite noe om. Ettersom vi ikke får noen motforestillinger, fremstår denne kvinnens opplevelse som representativ for forholdene på hjemmet for døende. Hun sier også at hun ikke skjønner poenget med å ta inn døende folk fra gaten når de ikke får bedre stell. Det er det umulig for meg å forstå. Som sagt har jeg vært i det samme huset og sett den kolossale forskjellen i forhold til gatelivet utenfor, der fattigfolk levde.

Rett skal være rett: Det medisinske legetidsskriftet Lancet mente i sin tid at den smertestillende hjelpen var for dårlig, men skrev samtidig at hjelperne var gode på å vise omsorg.

Svært underlig er det å se at Mor Teresa utnevnes til hykler fordi hun fikk behandling på sykehus som var bedre enn de tilbudene hun selv kunne gi. Hun levde ellers i den største enkelhet sammen med sine ordenssøstre.

Den tidligere skeptikeren Malcolm Muggeridge blir også presentert på videoen. Der blir han bare latterliggjort gjennom sin fortelling om et høyst tvilsomt under med en kodak-film. Jo da, utsagnet hans er ekte nok, men det var ikke dette påståtte underet som grep mennesker verden over. Det var hans fortellinger om den omsorgen han så fra mennesker som hadde gitt livslang avkall på enhver komfort, og Mor Teresas ord og holdninger. Da hun for eksempel sa at det viktigste for en fattig er å få kjenne at han eller hun er ønsket, så var det talt inn i et samfunn der mange er utstøtte, men det er også til ettertanke for en kultur som vår, der så mange midt i sin velstand knuges av det nådeløse spørsmålet om de er gode nok. Det betyr naturligvis ikke at hun syntes det var ok å være fattig. I en annen sammenheng sa hun at det var stor forskjell på hennes egen fattigdom, som var selvvalgt, og den fattigdommen som man ikke kan velge seg bort ifra. Den som har sett nøden i Calcutta på nært hold – og det har jeg – kan ikke annet enn å fortviles. Det var derfor Mor Teresa oppsøkte den.

Her er et vitensbyrd fra en annen frivillig medarbeider, et vitnesbyrd av en type det finnes utallige av, og som ikke kommer frem i videoen. Denne kvinnen er døpt katolikk, men ikke en troende, og hun skriver til Huffington Post at hun ikke har religiøse grunner for å forsvare arbeidet (link er lagt ut tidligere). ”De fleste som søstrene tar seg av er fysisk og mentalt handicappede, eller veldig gamle eller veldig syke. De lever på steder i verden hvor det er hardt nok å overleve hvis du er ung og frisk. Jeg har sett søstrene gjøre alt de kan for å gjøre livet til disse menneskene bedre, og jeg har sett hjertet deres revet i stykker da en liten jente døde i Cuzco, enda de er så sterkt overbevist om at det er så mye bedre å være med Gud enn å være på denne planeten. Ja, kanskje denne lille jenta ville ha levd lenger hvis hun hadde dratt til et eksklusivt hospital i Amerika. Men faktum er at hun kunne ikke ha dratt til det hospitalet, og til sjuende og sist hadde hun et langt bedre liv enn det hun ville ha hatt hvis søstrene hadde forlatt henne i det søppelet de fant henne i.”

Det hun forteller, svarer til hva Nobelkomiteen kom til gjennom sine undersøkelser.

Er dette det riktige tidspunktet til å minne om at Hitchens kalte Mor Teresa for en engel fra helvetet? Eller at han krydret sin versjon med å kalle henne en ”antatt jomfru”? Dette er det nivået han la seg på.

Hitchens avfeier Mor Teresas gode rykte med noen billige ord om at dersom man har fått ry for å stå opp tidlig, kan man ligge til langt på dag. Man kan jo snu på det og si at når noen påføres et ry om å stå opp klokken halv tolv, så hjelper det ikke at man hele tiden har stått opp klokken halv fem.

Fr. Peter Gumpel arbeider ved den kongregasjonen i Roma som styrer prosessen mot eventuelle helgenkåringer (nevnt på en link som er lagt ut tidligere). Han sier at i stedet for å overse kritikken mot Mor Teresa, ble påstandene tatt helt seriøst. ”Det blir gjort feil selv i de mest moderne fasiliteter, men når enn en korreksjon var nødvendig, viste Mor og ordenssøstrene og -brødrene seg våkne og åpne for konstruktiv forandring og forbedring. Det mange ikke forstår er de desperate forholdene Mor Teresa hele tiden sto overfor, og at hennes spesielle gave ikke var å grunnlegge eller drive hospitaler (Kirken har mange som gjør det), men å redde dem som ikke hadde noen sjanse til å overleve, og ellers ville ha dødd på gaten.”

Så var det påstandene om uryddighet i pengesaker. Dette er jeg ikke så godt inne i, men igjen gjengir jeg Gumpel: Påstander om pengemessig uryddighet er på samme måte ugrunnede. Faktum er at den velsignede Teresa hjalp til å samle inn og brukte enorme pengesummer på de fattige, og hun donerte fond til Den hellige stol, som så igjen distribuerte dem til katolske hospitaler og andre gode formål.

Her står påstand mot påstand. Jeg vet hvem jeg tror på. Andre får svare for seg.

Sverre Olsen sier at man må være skeptisk til hva en katolikk uttaler om Mor Teresa. Skal man i så fall være mindre skeptisk til en anti-katolikk?

Hvorfor skulle jeg tro på vurderingene til Hitchens? Jeg er teolog, og i boken som jeg har nevnt, god is not great, tar Hitchens opp teologiske spørsmål. Her er det så mange faktafeil at det er helt utrolig. Ikke bare småtterier, men feil om grunnleggende spørsmål. Og boken er ikke noe hastverksarbeid. Han sier selv i etterordet at han har skrevet på den ”hele livet”. Mange har påpekt bokens svakheter, og det ser ut til at et stigende antall ateister kjenner et ubehag over å ha ham som ”kollega”. Hva er det som gjør at nettopp denne notorisk uetterrettelige mannen skulle ha spesiell troverdighet når det gjelder å tegne et objektivt bilde av Mor Teresa?

Mor Teresa har sagt at hun ikke er noen politiker. Det er det grunn til å tro på, men det betyr ikke at det hun gjorde er uten politiske implikasjoner. Det gjelder både hennes syn på abort, som både er et moralsk og et politisk spørsmål, og på prevensjon. Det gjelder også noen av hennes møter med til dels høyst tvilsomme politikere. I den grad det er riktig gjengitt, fremstår hun for meg som svært naiv, noe som vel nettopp bekrefter at politikk ikke var hennes greie, i tillegg til at hun må ha hatt dårlige rådgivere.

Når det gjelder virkningene av den katolske kirkes syn på prevensjon i forhold til aids, nøyer jeg meg med å vise til Olav Rune Ekeland Bastrups innlegg ”Aids, Afrika, den katolske kirke og kondomer”.

Dette får holde. Ikke regn med at jeg skriver så mye mer om dette. God helg!

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Det er akkurat her du bommer så monumentalt.

Hitchens har i sitt virke som journalist og forfatter saumfart store deler av verden. Han kjenner godt til alt du skriver om. Han erkjenner også at alt det du viser til faktisk skjer.

Påstanden "religion forgifter alt" går altså på noe annet. Han forsvarer da denne påstanden, på tross av at kristne faktisk utfører hjelpearbeid over hele kloden. Dette gjør han også på en svært overbevistende måte. Perspektivene er interessante og veloverveide. Ikke minst skriver han veldig godt.

Intet av det du skriver i ditt hovedinnlegg imøtegår Hitchens forsvar av tittelen på boka.

Hvis du ikke forstår det, så kan du umulig ha lest eller hørt noe av det Hitchens faktisk har sagt.

Forgifter religion alt?

Hitchens svarer ja på spørsmålet. Jeg har sett hans begrunnelse på videoen du linket til. Det var saktens interessant, så takk for henvisningen. Men selv svarer jeg altså nei på det samme spørsmålet - og jeg har også min begrunnelse.  Jeg mener at den kristne troen har hatt stor betydning for både tenkning og moral, og at den har inspirert mennesker til mye godt og verdifullt. I innlegget mitt har jeg nevnt ett enkelt livsområde som eksempel. Den kristne troen har ført med seg en omfattende sosial innsats. Så har jeg brukt norsk kirke- og organisasjonsliv som et eksempel på akkurat dette.  Jeg kan ikke se at jeg med dette bommer på noe som helst.

Og lenger kommer vi kanskje ikke i denne omgang.

 

Gå til kommentaren

Svar kommer

Publisert rundt 6 år siden

Jeg vil svare dere, både Kvangarsnes, Olsen og Østby, men det har kommet andre gjøremål som gjør at det vil ta litt tid.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Vel, en slik spissformulering kan vel tolkes som "absolutt alt".

Gitt at Hitchens har ganske tydelig forklart hva han legger i denne spissformuleringen, så virker det noe meningsløst å fastholde en slik forståelse.

Han mener f.eks. definitivt ikke at religion forgifter andromedagalaksen (hvis du lurte på det...), selv om dette også er en mulig tolkning.

Dette kunne vært en ekte (og interessant) diskusjon om du hadde kritisert det Hitchens faktisk sier og mener. Da må en selvsagt være villig til å kommentere de faktiske eksempler og argumenter.

Det gjør du dessverre ikke.

Jeg skjønner at det er en spissformulering han bruker. Den er likevel såpass sterk at det er grunn til å reagere. Den står på forsiden av boken hans, og man må kunne kommentere den slik den står. Etter min mening er formuleringen rett og slett helt på jordet, og det mener jeg innlegget mitt eksemplifiserer. 

Å gå inn på en bredere diskusjon om Hitchens´ ulike synspunkter kunne vært interessant, men dette er ikke en tråd for det. Jeg har vurdert å skrive et innlegg om boka hans der jeg ser nærmere på faktagrunnlaget han bruker, men prosjektet ligger på is foreløpig.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere