Kjell Arne Norum

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Arne

Jeg er prest i Den norske kirke. Nå er jeg pensjonist, men tar på meg vikartjenester og deltar i menighetsarbeid på forskjellige måter ellers. Jeg liker å reflektere og grunne på ting. Dessuten er jeg glad i å ferdes i li og hei. Jeg bor i Oslo. Jeg har skrevet boken "Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?" (Verbum forlag, 2019)

Følgere

Fire sitater

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Men det faller mange kristne svært tungt for brystet å måtte innse at det de henviser til av vers i bibelen, som skal bevise hva Gud mener om dette og hint, de versene kan meget vel være en skriver som har gjort en feil, ubevisst eller bevisst, eller det kan være en skriver som i beste hensikt har forsøkt å hjelpe Gud litt slik at hans ord skulle bli klarere, mer logisk og velformulert.

Først et sitat av Bart D. Ehrman. Han er en anerkjent og dyktig tekstforsker. Han skriver om seg selv og sin gamle lærer Bruce M. Metzger. De tilhører hver sin generasjon av forskere, og de har forskjellig livssyn.

«Selv om vi er uenige om viktige religiøse spørsmål – han er en overbevist kristen og jeg er det ikke – er vi fullstendig enige om en mengde svært viktige historiske og tekstlige spørsmål. Hvis han og jeg ble plassert i samme rom og bedt om å utarbeide en felles erklæring om hvordan vi tror originalteksten til Det nye testamentet sannsynligvis så ut, ville vi være uenige på svært få punkter – kanskje på ett eller to dusin av flere tusen steder.»

Så et sitat av Daniel B. Wallace. Han er også tekstforsker. Han har et helt annet teologisk syn enn Ehrman. Likevel sier han: «Vi er enige om ordlyden i originalteksten nesten hele tiden.»

Til slutt Ehrman igjen: «Så sant det ikke blir gjort helt ekstraordinære nye funn eller skjer helt utrolige endringer i de metodene som blir brukt, er det i praksis utenkelig at den trykte teksten i våre greske nytestamenter noen gang vil bli betydelig endret.»

Så til Hans Olav Sagrusten, norsk bibeloversetter: «Diskusjonen som pågår mellom forskerne i dag, får sjelden konsekvenser for den teksten som bibeloversetterne møter. Det er stor enighet blant forskerne om hvordan den tidligste teksten til Det nye testamente må ha sett ut.»

For min del har jeg tatt en langvarig pause fra Verdidebatt. Iblant tillater jeg meg likevel å komme med en og annen saksopplysning. Jeg kan dessverre ikke påta meg å følge opp diskusjonen. 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Ånd og hjerte er ikke det samme. Men når et menneske blir fornyet, da kan det sies på to forskjellige måter: Vi får en ny ånd. Hjertet blir nytt.

Men nå tar jeg kvelden og takker for meg.

Gå til kommentaren

Noen korte bemerkninger

Publisert over 4 år siden

På hebraisk, altså i Bibelen, var det en vanlig poetisk form som het parallellisme. Det vil si at man sa omtrent det samme to ganger etter hverandre, men med forskjellige ord og på forskjellig måte. Det finnes massevis av eksempler på dette i Det gamle testamente, for eksempel i Salmene.

Det er rimelig å tro at når det står "jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere", så er det snakk om en slik parallellisme. Samme sak sies to ganger, men på litt forskjellig måte. Når vi får en ny ånd, så blir hjertet fornyet.(Jeg ser nå at Arja Larsen alt har skrevet om dette.) 

Det enkleste er ofte det beste. 

Jeg mener at man treffer riktig når man sier at i Det gamle testamentet tenker man på hjertet som personlighetens sentrum. Vi uttrykker oss på lignende måte på norsk, når vi for eksempler snakker om at "dette sier jeg av hjertet" o. l. 

Et nevron er forøvrig det samme som en nervecelle. Det er celler i nervesystemet. 

Dette får være mitt bidrag på denne tråden.

Gå til kommentaren

Takk!

Publisert nesten 5 år siden

Ottosen har levert en bokanmeldelse til å bli klok av. Takk!

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Jeg vil anbefale boken «Faith to faith» av Chawkat Moucarry (Inter-Varsity Press, 2001).

Forfatteren ble født inn i en kristen familie i Syria, gikk på en hovedsaklig muslimsk high school der, har en doktorgrad i islamske studier fra Sorbonne i Paris og underviser nå i England.

Boken går grundig inn på sentrale temaer i både muslimsk og kristen teologi og beskriver likheter og forskjeller. Muslimske motargumenter mot den kristne tro blir også beskrevet utførlig og besvart. Forfatteren argumenterer befriende respektfullt og saklig.

Jeg har hørt boken omtalt som den beste i sin sjanger. Den gir et godt innsyn i islam og på den måten nyttig basiskunnskap, men den er skrevet for fjorten år siden og omhandler ikke terrorisme.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere