Kjell Arne Norum

Alder: 71
  RSS

Om Kjell Arne

Jeg er prest i Den norske kirke. Nå er jeg pensjonist, men tar på meg vikartjenester og deltar i menighetsarbeid på forskjellige måter ellers. Jeg liker å reflektere og grunne på ting. Dessuten er jeg glad i å ferdes i li og hei. Jeg bor i Oslo. Jeg har skrevet boken "Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?" (Verbum forlag, 2019)

Følgere

Matteus 17, 20

Publisert over 4 år siden
vil bare korrigere denne oversettelsen, det stär riktignok "lite tro" i den tragiske oversettelsen her, men 1930 sier "For eders vantros skyld", og det er det greske ordet " apistia, som aldri har betydd "lite tro", men har alltid betydd det motsatte av tro, nemlig vantro. Det er to helt forskjelilge saker, og her må vi hudflette oversetterne for at de har så lite til overs for gdus ord at de gjör så store brölere.

Jeg kommer ikke til å delta i noen diskusjon videre, men vil bare gjøre oppmerksom på hva Hans Kvalbein skriver i sin bok Matteusevangeliet (bind 2, side 86):

«Jesu svar viser først til at de har så «lite tro». Mange senere tekster har her det vanlige ordet for «vantro», apistia, som lå til grunn for NO30 (Bibelselskapets oversettelse fra 1930, min anm.). Men det er ingen tvil om at substantivet oligopistia, «lite tro», som bare forekommer her i NT, er det opprinnelige. De eldste og beste tekstene har det, og det svarer til de tidligere anklagene om «lite tro» (6, 30; 8, 26; 14,31 og 16, 8. Her brukes et adjektiv: «lite-troende».) Disse anklagene om «lite tro» er alltid rettet mot disiplene, mot dem som Jesus ventet tro og tillit fra.»

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Martin Enstad – gå til den siterte teksten.
Prestenes arbeidstid er ikke ute av kontroll. Tvert imot: Endelig er den kommet under kontroll.

Kirkeverge Nygaard hevder at halvparten av arbeidstiden for prestene i Finnmark brukes til annet enn menighetsarbeid. Gir det deg ingen bekymring?

Gå til kommentaren

Hvordan blir man medlem?

Publisert over 4 år siden
Robin Tande – gå til den siterte teksten.
Hvis jeg søker medlemskap i menigheten, altså i kirken? Hva er betingelsen? Jeg må kanskje døpes, men min grad av tro er vel en privatsak? Og den ene ateisten er vel like bra som den andre? Er kirken åpen så er den åpen.

Hvis du vil bli medlem i kirken må bli døpt, det er riktig.

Før dåpshandlingen vil du først bli spurt av presten: "Vil du sammen med denne menigheten bekjenne forsakelsen og troen som du døpes til?" Om du svarer ja på dette, fortsetter presten: "La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til." Deretter fremsier du sammen med forsamlingen forsakelsen og troen, med den apostoliske trosbekjennelsen ("Jeg tror på Gud Fader...").

Rett før selve dåpen blir du spurt: "Robin Tande, vil du bli døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og leve i den kristne forsakelse og tro?" Hvis du svarer ja på dette, blir du døpt.

Gå til kommentaren

To spørsmål

Publisert over 4 år siden

Dette er et spørsmål til deg, Wara:

Når mennesker blir tråkket på, skal da uretten påtales - eller skal vi la det være?

Jeg mener at svaret er opplagt, og jeg håper at du er enig med meg i at det eneste riktige er å si fra.

Et spørsmål til: Er du enig med meg i at ansvaret for uretten ligger hos den som begår den?

Dessverre kan jeg ikke følge opp noen samtale videre. 

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Så dessverre, Norum, de få uttalelsene du har funnet frem til som forsøker å glatte over og bagatellisere forskernes uenighet, er dessverre svært lite representative.

Vel, her kommer noen ord til:

Blant forskere er tilhengerne av majoritetsteksten få.

Forskjellene mellom majoritetsteksten og den teksten de aller fleste forskere følger, har liten betydning og kan bare sjelden merkes i en oversettelse.

Med dette sier jeg god helg og takk for meg.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere