Nina Langfeldt

Alder:
  RSS

Om Nina

Følgere

Har du tenkt over hvorfor over 12 000 barn ikke får lov å vokse opp sammen med foreldrene sine, men isteden blir tvangsplassert i fosterhjem? Tror du på myndighetenes påstander om at omsorgsovertakelser er "siste utvei"? Tror du på at alle disse barna har hatt det vondt hjemme og har udugelige foreldre? Les videre...

Den egentlige grunnen til at over 12 000 norske barn må vokse opp i fosterhjemsinstitusjoner på tvangsparagraf ( det samme som barnefengsler) er at tvungne omsorgsovertakelser nesten bare anvendes overfor barn som ligger NAV-budsjettene til byrde (barn med kostnadskrevende lyter, adferdsproblemer,funksjonshemninger etc) eller barn som har foreldre som ligger nav-budjettene til byrde (langtidsarbeidsledige, uføretrygdede, foreldre som rammes av langvarig sykdom, har funksjonshemming som krever hjelpetiltak for å gi barna god nok omsorg etc.)

Men myndighetene kan ikke fortelle dette åpent til befolkningen. Det er jo ikke legitimt å ta barna fra foreldrene sine bare fordi barn eller foreldre har behov for hjelp fra NAV, og stikker sugerører langt end i velferdsstatens godtepose. For å gjøre slik vedtak om omsorgsovertakelser legitime, må myndighetene fremskaffe tilleggsbegrunelser. Dette fører til at barnas foreldre blir utsatt for en trakkasseringsprosess som få vil tro på, før de opplever den selv.

Det er denne trakkasseringsprosessen, alle taktikkene som barnevernet og rettsinstansene benytter seg av for å få stemplet foreldrene som uskikkede til å ha omsorgen for barna sine,som gjør foreldrene så fortvilede, sinte og frustrerte. Men myndighetene styrer pressen og nekter mediene å skrive om taktikkene barnevernet og rettssystemet benytter seg av for å stemplet foreldrene som uskikkede til å ivareta omsorgen for barna sine.-Myndighetene ønsker selvføgleig ikke at folk flest skal få kjennskap til sannheten om hvordan barnevernet fungerer. Da vil jo ikke systemet fungere lenger. Ved å hindre at befolkningen får kjennskap til sannheten om hvordan barnevernssystemet fungerer,overlever systemet. Dermed blir stadig nye barn og foreldre, ofre for de samme taktikkene som er blitt anvendt i over 100 år- og det er nesten bare NAV- brukere som blir utsatt for tvungne omsorgsovertakelser.....så pass opp for å ta i mot ytelser fra velferdstaten. Den gir deg penger til livsopphold og tilbyr hjelp og behandling med den ene hånda og tar barna dine med den andre....

Gå til innlegget

Nordmenn flest later til å tro at Norge er verdens beste land på det meste. Ihvertfall når det gjelder human fangebehandling og menneskerettigheter. Men kanskje er ikke virkeligheten akkurat slik?


Joshua French har en fantastisk mamma.Det mener jeg virkelig. Den måten hun stiller opp for sønnen sin på år etter år er beundringsverdig . Men Kongolesiske myndigheter utviser også en stor posjon hjertevarme og medmenneskelighet- som vi kan se langt etter i Norge. Hvilket norsk fengsel, ville tillatt at en mor besøkte sin fengslede sønn hver dag i årevis?Ingen norske fengsler,meg bekjent. I Norge har vi barn som tvangsplasseres i fosterhjem-  I realiteten er disse barna fanger.Foreldrene,som ofte ikke har gjort noe annet "galt" enn å være fattige pga sykdom, blir truet med fengsel hvis de prøver å holde kontakt med barna sine eller fortelle dem at de er glad i dem og savner dem. Mon tro om ikke Norge har mye å lære av Kongo, når det gjelder human fangebehandling og genell medmenneskelighet?

Gå til innlegget

Latterliggjøring av «dumhet»

Publisert over 3 år siden

De ligger ofte dype tanker og mye erfaringsbasert kunnskap, bak tilsynelatende «dumme» ytringer".

Kommentar til Lars Gules innlegg: Dumhet som problem og fenomen:

Lange nyanserte innlegg, representerer ikke nødvendigvis tegn på "klokskap"GULE ;) Du glemte,kanskje at det å definere andre mennesker eller andres skriverier som "dumme" eller "dumt", kan brukes som en form for hersketeknikk. 

Nå er det dessverre slik at skal man få debattinnlegg eller kronikker på trykk, så krever som regel redaksjonene at innleggene må kortes ned, ofte betydelig. På den måten presses debattanten ofte til å kutte ut nyanserte refleksjoner og argumenter for og mot sine egne synspunkter- debattanten presses også ofte til å spissformulere for å få gode overskrifter -som kommer på trykk og blir lest. 

Men med utgangpunkt i din definisjon av "dumhet" blir de "kloke"også  tvunget til å skrive "dumme " debattinnlegg. Og skriver man korte, spissformulerte innlegg, vil du mao.definere skribenten som "dum".? 

Jeg mener du tar grundig feil i din taktikk for å takle "de dumme".Du anbefaler å "overse" "de dumme" eller latterliggjøre dem. Begge deler er velkjente hersketeknikker. "De kloke" skal m.a.o definere "de dumme" og i tillegg til anvendelse av slik definisjonsmakt,mener du de bør håndtere situasjonen ved å anvende hersketeknikker til som kan usyneligjgøre, undertrykke eller latterliggjøre "de dumme" og deres meninger.

Mener du virkelig at bruk av hersketeknikker er en god måte å takle meningsmottandere på? Tror du ikke det kan gi en mer fruktbar prosess å ta den "dumme " seriøst og utfordre vedkommende til å begrunne sine synspunkter nærmere? Da vil vil du kanskje finne ut at noen av "de dumme", ikke er så "dumme " likevel- og man vil kunne utvikle dialogen fra i Habermasiansk stil, der det beste argument vinner- isteden for å skape en skyttergravskrig ved bruk av hersketeknikker- 

Hvis du er "dum" Gule, overser eller latterliggjør du andres innlegg , deriblant mine. Hvis du er litt "klokere", begrunner du dine synspunkter for din evt. uenighet og inviterer dermed til en gjensidig berikende argumentasjon...og debatt. Det er nemlig slik at folk som skriver på fb eller verdidebatt.no ikke alltid tar seg tid til å skrive lange og nyanserte debattinnlegg.

Men dette behøver ikke nødvendigvis bety at personene eller innleggende deres/våre fortjener å bli stemplet som "dumme" av den grunn? Min erfaring er at det ofte ligger dype tanker og mye erfaringsbasert kunnskap, bak tilsynelatende "dumme"; ensidige, plumpe, unyanserte, provoserende, frekke, "hatefulle ytringer" etc. 

Jeg utfordrer deg Lars Gule, til å gi noen nyanserte refleksjoner omkring dette debattinnlegget.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1511 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
6 dager siden / 1431 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
17 dager siden / 1104 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
13 dager siden / 1004 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 672 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
22 dager siden / 457 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere