Jonas Gahr Støre

Alder: 58
  RSS

Om Jonas

Leder, Arbeiderpartiet

Følgere

Straff som virker

Publisert 4 måneder siden - 2808 visninger

Det er på høy tid at det reises en verdidebatt om hvilken kriminalomsorg vi skal ha i fremtiden.

av Jonas Gahr Støre, partileder, 
Arbeiderpartiet; og Maria Aasen-Svensrud, talsperson for 
kriminalomsorg, ArbeiderpartietMÅLET MED STRAFF må være at færrest mulig faller tilbake til ny kriminalitet, ikke bare at straffen skal svi. Det er etiske problemstillinger som utspiller seg i dette rommet mellom straff og rehabilitering. Mellom å gi lovbrytere en sjanse for rehabilitering eller ensrettet å påføre frihetsberøvelse og isolasjon under straffegjennomføringen.

Når tidligere straffedømte gis mulighet for å vende tilbake til samfunnet som lovlydige deltakere, tjener det både den enkelte og samfunnet som helhet.

 

En viktig debatt. Biskopen i Bjørgvin og virksomhetslederen ved Kalfarhuset løfter i Vårt Land 28. mai debatten om menneskeverdet og muligheten for å leve gode liv også etter lovbrudd, dom og straff. Det er vi glad for, dette er en viktig debatt.

I løpet av tidens gang har vi sett både politiske og praktiske endringer i utøvelsen av straffegjennomføringen. Problemstillingen knyttet til innstramningene gjort i permisjonsreglementet for innsatte, er et eksempel på dette. Overgangen fra fengsel til frihet er vanskelig, skal man lykkes i dette arbeidet må prinsipper som lenge har vært gjeldende for kriminalomsorgen overholdes. Nærheten til eget lokalsamfunn og muligheten for å leve i en tilnærmet normal situasjon er viktig. Muligheten for dette er blitt stadig mindre med regjeringens harde kutt ovenfor fengslene. Usikkerheten rundt rammene til de mange frivillige og ideelle organisasjonene bidrar til dette.

 

Skulle praktiseres fleksibelt. I 2015 ba Stortinget regjeringen å sikre at regelverket knyttet til permisjoner fra soning skulle praktiseres fleksibelt, slik at rehabiliteringstilbud i regi av frivillige organisasjoner kunne gjennomføres under soningsperioden. Slik vi forstår fra eksemplet vedrørende Kalfarhuset har situasjonen ikke blitt bedre. Snarere har regjeringen gjennom sine massive kutt i kriminalomsorgen i tillegg bidratt til at også rehabiliteringsmuligheten i fengslene er betydelig svekket.

Tilbakemeldingen de siste årene fra kriminalomsorgen og fengslene selv er at viktige livsmestringsprogram, arbeide med sinne- og rusmestring er blitt kuttet ut på grunn av en svært stram økonomisk situasjon. Videre ser vi store bekymringer rundt en økning av isolasjon og tvang overfor de innsatte, og mer vold og trusler overfor de ansatte.

Arbeiderpartiet har lyttet. Igjennom våre alternative budsjetter styrkes kriminalomsorgen, vi aksepterer ikke den situasjonen fengslene er satt i av regjeringen. Flere innsatte får ikke lenger et tilbud som bidrar til menneskelig utvikling og rehabilitering. Det er uverdig for enkeltmennesket og farlig for samfunnet.

 

Kriminalomsorg i fremtiden. Det er på høy tid at det reises en verdidebatt om hvilken kriminalomsorg vi skal ha i fremtiden.

Arbeiderpartiet vil fortsette kampen for anstendige og gode soningsforhold, vi vil legge til rette for rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet for straffedømte. Arbeiderpartiet vil igjen ta opp problemstillingen knyttet til permisjon fra soning slik at de innsatte på best mulig måte får muligheten til å vende tilbake til samfunnet som gode naboer for deg og meg.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Vårt Land og politikken
av
Alf Gjøsund
17 minutter siden / 20 visninger
0 kommentarer
Skudd for baugen
av
Odvar Omland
rundt 4 timer siden / 70 visninger
1 kommentarer
Bollestad blander kortene
av
Berit Austveg
rundt 4 timer siden / 108 visninger
0 kommentarer
Gud, - "den vannmektige"?
av
Oddvar Haugland
rundt 6 timer siden / 66 visninger
0 kommentarer
Den store glemselen
av
Lars Gilberg
rundt 9 timer siden / 337 visninger
2 kommentarer
Ulikhetens pris
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 67 visninger
0 kommentarer
Utidig innblanding
av
Ingrid Vik
rundt 10 timer siden / 565 visninger
2 kommentarer
KrF-måten
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 773 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
4 minutter siden / 193 visninger
Morgan Lindstrøm kommenterte på
KrF-måten
4 minutter siden / 773 visninger
Fredrik Glad-Gjernes kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
6 minutter siden / 193 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
10 minutter siden / 1430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
21 minutter siden / 1430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
25 minutter siden / 1430 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Personlig åpenbaring
26 minutter siden / 1430 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
KrF-måten
27 minutter siden / 773 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
KFUK-KFUM Global og den israelske okkupasjonen
28 minutter siden / 193 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Personlig åpenbaring
42 minutter siden / 1430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
44 minutter siden / 1430 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Personlig åpenbaring
rundt 1 time siden / 1430 visninger
Les flere