Jon Ivar Dypedal

Alder: 27
  RSS

Om Jon Ivar

Jon Ivar Dypedal er nesten blind og har førerhunden Jupiter. Jobber som Informasjonsmedarbeider i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte KABB. Dypedal er fast deltager i KABBs skribentprosjekt Synlige Stemmer.

Følgere

Hindrer funksjonshemmede seg selv?

Publisert 18 dager siden - 186 visninger

Bør jobbsøkere med nedsatt funksjonsevne fortelle om det i søknaden, eller vente til de kommer på intervju? Jeg tror arbeidsgivere og funksjonshemmede arbeidssøkere har unødvendige fordommer – mot hverandre.

Det er mange funksjonshemmede som sliter med å få seg jobb og det er som regel arbeidsgivere med fordommer som får skylden. Samtidig sier politikerne at alle som kan og vil jobbe, skal få jobb. Hvorfor er det så få funksjonshemmede som er inkludert i arbeidslivet? Er funksjonshemmede mindre attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg er selv arbeidstaker, jeg er nesten blind og jeg har førerhund. Statistisk sett er jeg en av de med dårligst odds for å lykkes i arbeidslivet, jeg har vært heldig. Det er mange, noe slikt som 86 000 funksjonshemmede som ikke kommer seg ut i arbeid. Og jeg hører stadig historier om blinde som sliter med å få seg jobb, og de skylder ofte på at arbeidsgiverne har fordommer. Men som ofte ellers, har denne saken også to sider. Arbeidsgiverne skulle nok ønske at funksjonshemmede var litt mer frimodige.

Nederst på listen

I 2012 til 2014 gjennomførte arbeidsgiverorganisasjonen Spekter et prosjekt, hvor de fant frem til 130 stillinger som skulle lyses ut spesielt rettet mot funksjonshemmede. Det hele endte opp i kun fire funksjonshemmede søkere og ingen ansettelser. Spekter med sine medlemsbedrifter ville prøve noe nytt for å ta sin del av samfunnsansvaret. Konklusjonen ble at funksjonshemmede lar rett å slett være å søke på jobber. I dette tilfellet var arbeidsgiverne innstilt på å ansette. Men blir det oppfattet som stigmatiserende å bli kvotert inn fordi du er «blind» og ikke nødvendigvis fordi du er flink i jobben, er det en grøft?

Blinde med førerhund kommer nederst på listen, etter rullestolbrukere og tidligere straffedømte. Dette var statementet i en radiodokumentar publisert av NRK P3 i desember 2016. Dokumentaren henviser til en noe omdiskutert undersøkelse fra 2006 gjort av MMI, hvor ni av ti bedriftsledere sier «nei, vi vil ikke ansette blinde personer med førerhund». Intervjuobjektet i dokumentaren, Lena Gimsøy hadde søkt 50 stillinger, men fikk ikke jobb. Hun var godt kvalifisert, og på mange måter er dette en historie vi har hørt før i blindemiljøet.  Hun ville ha en helt ordinær jobb, ikke noe tilrettelagt, «man vil jo ikke assosieres med å være på institusjon». Hun er et godt eksempel på en funksjonshemmet som virkelig prøver, men at arbeidsgiverne ikke er med på notene.

Ulike

Jeg kan bare snakke for meg selv, alle funksjonshemmede er ulike når det gjelder arbeidskapasitet, holdninger og forventninger til jobben og arbeidsgiveren. I hvilken grad man tør å være tydelig på sin egen funksjonsnedsettelse og hvilken kapasitet den enkelte blinde eller rullestolbrukeren tenker at en selv har, det varierer. For min del kan jeg jobbe som en ganske normal kontorrotte, ansatt på ordinære premisser, mens andre er avhengige av tilrettelagte arbeidsplasser.

Enten man liker det eller ikke, kommer arbeidsgivere og andre til å plassere en i kategorien «funksjonshemmet ansatt» om man er blind eller sitter i rullestol. Sånn er det bare, og da tenker jeg at man må spille på lag med virkeligheten og ikke opponere mot. På den annen side må arbeidsgivere ta sitt sosiale ansvar på alvor, kanskje de vil oppleve at de får mer igjen enn det de hadde forventet.

Funksjonshemmede selv kan med fordel være mer uredde og frampå i jobbsøkerprosessen. Å fortelle arbeidsgiverne at «jeg er funksjonshemmet» kan kanskje bidra til å bygge ned fordommer både hos de som ansetter og hos den funksjonshemmede selv.

Gå til innlegget

Trøst først, dernest helbredelse

Publisert 3 måneder siden - 283 visninger

Han ville tvangshelbrede meg. Jeg skulle ønske han ville lære noe av hvordan Jesus møtte blinde mennesker. Helbredelse er bra, men omsorg og trøst er viktigere.

Jeg skal fortelle en historie. For noen uker siden var jeg på kveldsmøte i en stor pinsemenighet i Oslo. Denne kvelden brukte jeg hvit stokk, stereotyp blind mann. Minuset med stokken er at handicapet mitt blir veldig tydelig. En mann som sikkert var «høy på Jesus» nærmest overfalt meg uten å introdusere seg, slengte hånda si opp i ansiktet mitt og skulle be for meg. Jeg prøvde å vri meg litt unna, men da fikk jeg hånda hans i ansiktet enda en gang. Jeg synes ikke den type opptreden er greit. Selv om han hadde sett at jeg kom fra et kristent møte, kan ikke det forsvare handlingen hans. Så annerledes Jesus opptrådte i møte med blinde mennesker.

 

Man får hele 45 treff på søkeordet «blinde» i Bibelen,. Den blinde Bartimeus fra Mark 10:46 er fortellingen om tiggeren ved veien som ropte på Jesus, og da folkemengden ba ham holde opp ropte han bare enda høyere. Historien om den blinde mannen i Betsaida fra Mark 8:22 er historien om at vennene til den blinde leder ham til Jesus. Jesus leder mannen utenfor byen, spytter på øynene hans, legge hendene på ham og mannen blir helbredet. Det er nødvendigvis ikke slik at en blind først og fremst vil ha synet tilbake.

Jesus visste at omsorg og trøst er førsteprioritet, helbredelse er nummer to. Jeg er selv synshemmet, jobber i KABB, møter mange kristne blinde og vet at mange føler seg tråkket på når disse danner grunnlaget for en dårlig helbredelsesteologi. Synshemmede i dag kjenner seg igjen og kan si noe om hvordan de helst vil bli behandlet, og Jesus behandler de blinde på en eksepsjonelt god måte.

Jesus spør Bartimeus: «Hva kan jeg hjelpe deg med?» En del av oss vil tenke at det var et unødvendig spørsmål av Jesus. «Alle ser at Bartimeus er blind og trenger helbredelse for synet.» Forholdene for funksjonshemmede den gangen var nok adskillig vanskeligere enn det er i dag, det fantes ikke noe Nav på Jesu tid. Likevel tenker jeg at dette er et godt spørsmål. Det er ikke gitt at en som alltid har vært blind uten videre vil ha tilbake synet. Jesus møter Bartimeus først med omsorg og trøst. Dernest med helbredelse.

I historien fra Betsaida leder Jesus den blinde mannen ut av byen, for å unngå oppstyr, for å gi mannen tid til å bli komfortabel med situasjonen. Det var ikke den blinde som oppsøkte Jesus, det var vennen hans som tok han med. Men Jesus møter den blinde spesielt med omtanke og medmenneskelighet, dernest med helbredelse.

Jeg går regelmessig i kirke og vet at det er oppsiktsvekkende få funksjonshemmede der. Utfra statistikken er det omkring tre prosent blinde og sterkt svaksynte i Norge. Jeg vet at det er mange blinde som ikke finner seg til rette i kirken. Noen opplever at de ikke kan delta fordi det praktiske er lite tilrettelagt. Andre skygger unna etter dårlige opplevelser med ivrige helbredere.

Jeg tror et godt utgangspunkt for møtet mellom oss er å respektere at jeg først og fremst er menneske, deretter blind. Så forteller jeg gjerne hvilke behov jeg har, enten det er praktisk eller åndelig. Jeg kunne godt tenke meg å få synet tilbake, men omsorg og trøst er viktigere.

 

 

Gå til innlegget

Også meg – menneskeverd og tilrettelegging

Publisert 12 måneder siden - 201 visninger

Er kirken god til å tilrettelegge for blinde og svaksynte i menighetene og i konfirmantundervisningen? Er kirken en troverdig tilrettelegger?

Menneskeverd er et stort tema og jeg har stor tillit til ledere i den kristne kirke. Intensjonen min er på ingen måte å påstå at kirken ser på blinde som mindre verdifulle fordi de ikke får tilrettelagt konfirmantundervisning. Det ville vært en ganske drøy påstand. Tilrettelegging for blinde bør heller problematiseres på et litt lavere nivå. Jeg synes likevel det er naturlig å løfte blikket litt og snakke litt om tema «menneskeverd». Det kristne synet på menneskets verdi er også et veldig viktig tema å formidle til konfirmantene rundt omkring i norske kirker og menigheter.

Da jeg begynte å se på menneskeverd som tema for denne teksten, søkte jeg litt på nettet og fant en nettside som heter «konfirmantonline.no». Siden er en ressursside for konfirmantundervisning, utviklet Damaris Norge. Jeg har lest og lært om det kristne menneskesynet i mange andre sammenhenger også, men jeg synes Damaris sitt opplegg var bra.  Derfor vil jeg bruke det som utgangspunkt.

Første skritt vil være å bli bevisst hva et menneskesyn kan være, og hva man egentlig tenker selv. Spørsmål som: «Hva er min verdi og hva gir meg verdi?». «Hva er grunnlaget for menneskers verdi og er alle mennesker like verdifulle?». Damaris har utviklet en aktivitet for å få konfirmantene til å tenke over dette. Jeg skal prøve å skissere dette.

Konfirmantlederen lager fem forskjellige stasjoner rundt i undervisningsrommet. Stasjonene representerer svaralternativer. Konfirmantene får presentert en påstand. Til påstanden er det fem svaralternativer. Konfirmantene viser svaret sitt ved å stille seg ved siden av stasjonen som representerer valgt svaralternativ.

Påstand: Jeg er verdifull på grunn av…

·         utseendet mitt, pengene mine og alt det jeg får til.

·         at jeg kan ta egne valg.

·         at jeg er skapt som et helt unikt menneske.

·         familien min, vennene mine og det menneskerettighetserklæringen sier.

·         at det er noe guddommelig i meg.

 

Hva er du mest enig i?

·         Mennesket er mer verdifullt enn alt annet i naturen, men enhver person bestemmer selv hvor denne verdien kommer fra, ut fra hva som oppleves riktig for seg.

·         Alle mennesker har enorme muligheter. Ved å gjøre de rette valgene, blir du mer verdifull.

·         Alle mennesker er like verdifulle, fordi de er skapt i Guds bilde og ønsket av Ham.

·         Mennesket er det mest verdifulle som finnes fordi vi er fornuftige, ansvarlige og gode.

·         Mennesker finner sin verdi gjennom meditasjon og selvinnsikt.

 

(Det er de tredje kulepunktene som reflekterer det kristne menneskesynet. )

 La meg trekke inn noen bibelvers:Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. (1 Mos 1, 26-27)


Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. (Matt 6, 19-21)

 

Det kristne menneskesynet baserer seg på sannheten om at Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, og at alle mennesker er elsket av ham. Alle mennesker er like verdifulle, enten de er seende,  blinde eller hva som helst annet. Jeg tror alle ledere i den kristne kirke prøver så godt de kan å leve ut dette menneskesynet. Selv om jeg ikke hadde noen veldig god opplevelse av tilrettelegging da jeg var konfirmant. Det var trist, men for min del var ikke det avgjørende for troslivet mitt.  Men jeg ble sett som menneske og behandlet med respekt. Jeg kunne reflektere over spørsmål på lik linje som seende, selv om jeg ikke kunne lese i boka. 

Gå til innlegget

Bønnesvar? - Jeg takker Gud

Publisert over 1 år siden - 373 visninger

I dag fikk jeg endelig tilslaget på min aller første egne leilighet nesten midt i Oslo sentrum. Jeg bad til Gud om at han måtte hjelpe meg med å få tak i en leilighet, og slik ble det. Jeg vant budrunden på første forsøk. Det er langt over all forve

For veldig mange førstegangskjøpere så er det svært vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet. Boligprisene er så høye at man må ha over snittlønn og i tillegg ha spart seg opp egenkapital over noen år. Sånn sett stilte jeg litt bak i køen. Jeg jobber i en Kristen organisasjon, har ikke verdens beste lønn. Jeg er funksjonshemmet, og det gjør ikke jobben lettere.

Egentlig kunne jeg ha brukt denne anledningen til å diskutert mange momenter, men det som ligger meg mest på hjertet er dette med Guds inngripen. Igjen, jeg tror dette med leiligheten var et bønnesvar. Jeg tror Gud vet at jeg har bedt om dette i lang tid, og at han bestemte seg for å gi meg det.

Folk synes kanskje det er naivt, men; Hvorfor skulle ikke Gud kunne gi folk bønnesvar om leilighet, han er jo Gud? På en annen side så skjønner jeg at folk som ikke tror kan si at det nok bare var tilfeldigheter som gjorde at jeg fikk leiligheten så lett. Riktignok brukte jeg ganske lang tid på dette med lån og den type ting, men når jeg endelig kom meg på visning og bestemte meg for å by, så fikk jeg den.  Alt gikk liksom veldig smidig, så smidig at det var nesten unaturlig. Da tenker jeg det betyr at det er Gud som jobber, han være æret.

Jeg takker Gud for hjelpen.

 

Gå til innlegget

Helbredelsespress – si nei

Publisert over 1 år siden - 3438 visninger

Jeg er nesten blind. Jeg har vært utsatt for press om helbredelse. Jeg vil gjerne bli frisk, men jeg vil ikke ha press til helbredelse.

Jeg er nesten blind, sånn teknisk sett så har jeg et stort skotom i skarpsynet som for eksempel betyr at jeg ikke kan lese vanlig skrift. Egentlig så burde jeg vel bruke hvit stokk, men det liker jeg liksom ikke, så da gjør jeg ikke det.

På jobben min er jeg ofte i kontakt med andre kristne mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser, mennesker som «funksjonsfriske» nok kan tenke at har et problemfylt liv. Det er helt forståelig at om man ser noen i rullestol eller noen med hvit stokk, så kan man fort tenke at situasjonen deres er kjip. Og i forlengelsen av det vil nok folk i kristne karismatiske miljøer tenke at disse trenger helbredelse: «vi må be for dem».

Jeg har selv vokst opp i en menighet hvor det ofte inviteres frem til forbønn. Men jeg går aldri frem selv om jeg jo er midt i målgruppen. Det er mange grunner til at jeg ikke går frem på en slik helbredelsesoppfordring, men jeg har funnet ut at i slike settinger så må jeg tenke mere på meg selv enn på de som eventuelt ber for meg. De som forventer at jeg skal ha en åndelig opplevelse eller at det skal skje noe. Men selv om jeg kan si «nei» til forbønn, så vet jeg at det finnes folk i liknende situasjoner som ikke er like komfortable med å si «nei», selv om de ikke føler for å bli bedt for.

Selv om forhåpentligvis ingen menigheter verken ønsker eller har til hensikt å sette sine funksjonshemmede medlemmer i en form for presset situasjon, så har i hvert fall jeg opplevd at det faktisk er det som skjer. Forventningen til de som ber, pluss oppfatningen om hvordan er from kristen skal eller bør oppføre seg. «Hvis du er kristen må du gå til forbønn så ofte du kan» eller noe i den duren. Det er i hvert fall det jeg har følt på, etter å ha gått til forbønn mange ganger uten resultat. Det handler ikke om at jeg ikke tror at Gud helbreder, det handler om at jeg ikke vil la meg presse av mennesker. Gud er ikke sånn, han presser ikke. Jeg skal gå til forbønn den dagen jeg virkelig kjenner på at Gud kaller meg, ikke før.

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Kjell G. Kristensen kommenterte på
Terror må forhindres
17 minutter siden / 1459 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Livets tvetydighet
18 minutter siden / 125 visninger
Randi Johnsen kommenterte på
Med et skjevt blikk på Reformasjonen
42 minutter siden / 1017 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Terror må forhindres
rundt 2 timer siden / 1459 visninger
Heidi Terese Vangen kommenterte på
Ekteskap til besvær
rundt 4 timer siden / 313 visninger
Roald Øye kommenterte på
Oslo-avtalene.
rundt 4 timer siden / 585 visninger
Reidar Mysen kommenterte på
Debatt om eutanasi
rundt 6 timer siden / 371 visninger
Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Hvorfor leger ikke bør drepe pasienter
rundt 6 timer siden / 839 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Terror må forhindres
rundt 14 timer siden / 1459 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Terror må forhindres
rundt 14 timer siden / 1459 visninger
Benth Castberg kommenterte på
Prinsipielt om samliv
rundt 14 timer siden / 2689 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Terror må forhindres
rundt 14 timer siden / 1459 visninger
Les flere