Johannes Taranger

Alder:
  RSS

Om Johannes

Følgere

Hvilken dåpspraksis er bibelsk?

Publisert nesten 2 år siden - 626 visninger

Det har vært flere debatter her på Verdidebatt agående hvilken dåpspraksis er bibelsk. Den lutherske eller den baptstiske ? Vi må her minne på at Luthers reformasjon var meget banebrytende da den Katolske kirke på den tiden virkelig var ille ute å kjøre. Men Luther klarte ikke helt å fri seg fra den katolske barnedåpspraksis, og denne praksis med barnedåp gjelder fremdeles i Den Nortske Kirke. Men er dette en bibelsk praksis ?

Vi må forstå at det greske ordet baptismos betyr full neddykkelse, slik som det praktiseres i mange frimenigheter idag. Om vi ser tilbake på urkirken så ser vi ingen tegn til at den praksis som nå benyttes  i DNK ble praktisert den gangen. Barnedåp kom mye senere.

DNK praktiserer også det synet at det er frelse i dåpen, og deerfor har praktisert hastedåp der barn som er døende eller det er fare for det. Etter Bibelens syn er ikke dette et riktig syn. Vi ser allerede i Mark 10,14-16: "Da jesu så det (når disiplene ville avvise barna) ble han harm og sa. La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til" Altså, disse barna hørte allerede Guds rike til. Barn som er for unge til å ta en egen beslutning ser vi her kommer under Guds nåde. 

Om vi ser på flere bibelvers som omhandler frelse og dåp ser vi at troen alltid kommer før dåpen. Man bør døpes ved første anledning etter at en har tatt imot troen ifølge flere skriftsteder. Som Ap.gj. 10,44-48 " Mens Peter fremdeles talte kom den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende  jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale i i tunger og prise Gud. Da sa Peter: Disse har fått Den Hellige Ånd så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at re blir døpt. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn..."

Her ser vi rekkefølge. Høre Ordet, Ta imot, Få DHÅ's gave, Bli døpt.

Se også Ap.gj 16-30-34 der fangevokteren spurte hva han skulle gjøre for å bli frelst. Han og familien hørte, tok imot og ble straks døpt.

Eller Ap.gj 8,12: Men nå trodde de Filip som forkynte evangeliet om Guds rike, og Jesu Kristi navn, og de lot seg døpe, både menn og kvinner"

Eller Ap.gj 2,38: "Peter svarte dem: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den Hellige Ånds gave" Altså, hørte Ordet, tok imot og ble døpt

Eller Ap.gj.8,36-38 som viser til den etiopiske hoffmannen som hørte Filip tale Ordet, han tok imot og lot seg straks døpe.

Dette bare for å nevne noen vers fra Apostlenes gjerninger som også gjenspeiler urkirken.

Rom 6,4 :"Vi ble altså begravet med han da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde" Her snakkes altså om dåpens grav

Eller Kol. 2,12: "For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham. ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde" 

Altså. Dåpen i seg selv frelser ingen. Men Paulus skriver i Ef. 2,8-9 " For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk,men en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger , for at ingen skal rose seg

Dåpen er derfor en lydighets handling, eller gjerning om man vil, etter at man er kommet til troen. En baby kan ikke tro. Ingen kan heller tro på hans vegne. Tro er ikke en gjerning man gjør, men gave fra Gud når man hører frelsesbudskapet.Man tar så en beslutning

Etter det jeg kan se ut fra disse Bibelversene og flere andre er det det baptistiske dåpssynet bibelsk basert. Der de store kristne vekkelser går fram i dag er det det baptistiske dåpssyn som er dominerende

Og så har vi kjente ordene i Mark 16,16 " Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt" Legg merke til rekkefølgen her.Den er ikke tilfeldig. Som alt annet i Bibelen. Bibelen er Guds Ord til oss og er uforanderlig med tidene. Vi må ha respekt for Guds Ord og tro det Han sier der er det Han fremdeles mener. Han skifter ikke med tidene. Så gjør heller ikke tolkningen av Bibelen. Guds Ord er suverent og står fast. Det føler oss på blindspor om vi lar andre lærer komme inn og erstatte Bibelens sannheter.

Vi trenger en Jesusvekkelse her i landet. Altfor mange går fortapt. Derfor må vi stå fast på Ordet og ikke la andre lærer som ikke kan begrunnes på Bibelen få forårske de skiller vi har innen kristenheten. Hadde vi holdt oss til Ordet hadde vi ikke hatt disse skillene

Det er Jesu forsoningsdød på korset der han tok på seg all verdens synd som er grunnlaget for vår frelse. Kun av nåde får vi ta imot

Johannes Taranger

Hvitsten

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
17 minutter siden / 6255 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
36 minutter siden / 6255 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
37 minutter siden / 6255 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Egil Svartdahl på enhet og homofilisaken
rundt 1 time siden / 6255 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Israels hovedstad
rundt 2 timer siden / 132 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Om du kan være god uten Gud?
rundt 2 timer siden / 213 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Israels hovedstad
rundt 2 timer siden / 132 visninger
Roald Øye kommenterte på
Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel
rundt 3 timer siden / 425 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
rundt 3 timer siden / 547 visninger
Rune Eidsaa kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
rundt 3 timer siden / 547 visninger
Les flere