Johannes Taranger

Alder:
  RSS

Om Johannes

Følgere

Preterisme på frammarsj

Publisert rundt 2 måneder siden - 266 visninger

Den såkalte preterismen er på frammarsj og burde mane kristenfolket i Norge til ettertanke. Jeg mener det er en farlig lære og håper den ikke får rotfeste blant norske menigheter og forkynnere. Kort sagt går preterismen ut på at beskrivelsene i Åpenbaringsboken fant sted like før og i år 70, med ødeleggelsen av Jerusalem.De mener også at Matteus kap 24 kun beskriver tiden før og under år 70. Den Store Trengsel fant sted i år 70, og vi har derfor ingen anledning til å tro at dette ligger i framtiden, hevder de. Dette får også støtte fra Welton Academy i USA i boken "Raptureless" Bare tittelen er megetsigende, og jeg leste boken, og er meget kritisk til dens innhold. Kort sagt kan man ut fra Bibelen se flere skriftsteder som kolliderer med denne teorien. Bare noen få:  Jesus snakker om dette i Matt 24,15 der det står " Når dere ser det motbydelige som ødelegger, det som profeten Daniel har talt om...." Her viser altså Jesus til profeten Daniel, og hva sier han ?. Vi ser i Daniel 12,1-2 "På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten, som står ved dine landsmenns side. Det skal komme en trengselstid som det ikke har vært maken til fra folkeslag oppstod til den tiden. Men på den tiden skal skal ditt folk bli berget, alle som er skrevet opp i boken. Mange av dem som sover i jorden, skal våkne, noen til evig liv, andre til spott og evig avsky." Dette viser helt klart at det ikke dreier seg om år 70, men opprykkelsen. Se også i Åpenbaringsboken kap 7 der det omtales en skare i hvite kapper, som ingen kan telle, som har kommet ut av Den Store Trengsel. Kan umulig vise til år 70. Åpenbaringsboken kap 20 viser til tusenårsriket. Paulus omtaler bortrykkelsen. Det sies at dette ikke kan taes bokstavelig, men vi har fått Guds Ord for at vi skal lese det og tro det som står, og at det er innåndet av Gud selv. Bibelen er vår eneste troverdige fasit, og ikke enhver lære som skulle komme til vårt land. Og som "klør i øret". Preterismen høres veldig behagelig ut. Men er den basert på Skriften ? Jeg mener ikke det

Gå til innlegget

Hvilken dåpspraksis er bibelsk?

Publisert rundt 2 år siden - 649 visninger

Det har vært flere debatter her på Verdidebatt agående hvilken dåpspraksis er bibelsk. Den lutherske eller den baptstiske ? Vi må her minne på at Luthers reformasjon var meget banebrytende da den Katolske kirke på den tiden virkelig var ille ute å kjøre. Men Luther klarte ikke helt å fri seg fra den katolske barnedåpspraksis, og denne praksis med barnedåp gjelder fremdeles i Den Nortske Kirke. Men er dette en bibelsk praksis ?

Vi må forstå at det greske ordet baptismos betyr full neddykkelse, slik som det praktiseres i mange frimenigheter idag. Om vi ser tilbake på urkirken så ser vi ingen tegn til at den praksis som nå benyttes  i DNK ble praktisert den gangen. Barnedåp kom mye senere.

DNK praktiserer også det synet at det er frelse i dåpen, og deerfor har praktisert hastedåp der barn som er døende eller det er fare for det. Etter Bibelens syn er ikke dette et riktig syn. Vi ser allerede i Mark 10,14-16: "Da jesu så det (når disiplene ville avvise barna) ble han harm og sa. La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til" Altså, disse barna hørte allerede Guds rike til. Barn som er for unge til å ta en egen beslutning ser vi her kommer under Guds nåde. 

Om vi ser på flere bibelvers som omhandler frelse og dåp ser vi at troen alltid kommer før dåpen. Man bør døpes ved første anledning etter at en har tatt imot troen ifølge flere skriftsteder. Som Ap.gj. 10,44-48 " Mens Peter fremdeles talte kom den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet. De troende  jøder som var kommet dit sammen med Peter, var forferdet over at Den Hellige Ånds gave ble utøst også over hedningene. For de hørte dem tale i i tunger og prise Gud. Da sa Peter: Disse har fått Den Hellige Ånd så vel som vi. Kan noen da nekte dem vannet og hindre at re blir døpt. Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn..."

Her ser vi rekkefølge. Høre Ordet, Ta imot, Få DHÅ's gave, Bli døpt.

Se også Ap.gj 16-30-34 der fangevokteren spurte hva han skulle gjøre for å bli frelst. Han og familien hørte, tok imot og ble straks døpt.

Eller Ap.gj 8,12: Men nå trodde de Filip som forkynte evangeliet om Guds rike, og Jesu Kristi navn, og de lot seg døpe, både menn og kvinner"

Eller Ap.gj 2,38: "Peter svarte dem: Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få den Hellige Ånds gave" Altså, hørte Ordet, tok imot og ble døpt

Eller Ap.gj.8,36-38 som viser til den etiopiske hoffmannen som hørte Filip tale Ordet, han tok imot og lot seg straks døpe.

Dette bare for å nevne noen vers fra Apostlenes gjerninger som også gjenspeiler urkirken.

Rom 6,4 :"Vi ble altså begravet med han da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde" Her snakkes altså om dåpens grav

Eller Kol. 2,12: "For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham. ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde" 

Altså. Dåpen i seg selv frelser ingen. Men Paulus skriver i Ef. 2,8-9 " For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk,men en Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger , for at ingen skal rose seg

Dåpen er derfor en lydighets handling, eller gjerning om man vil, etter at man er kommet til troen. En baby kan ikke tro. Ingen kan heller tro på hans vegne. Tro er ikke en gjerning man gjør, men gave fra Gud når man hører frelsesbudskapet.Man tar så en beslutning

Etter det jeg kan se ut fra disse Bibelversene og flere andre er det det baptistiske dåpssynet bibelsk basert. Der de store kristne vekkelser går fram i dag er det det baptistiske dåpssyn som er dominerende

Og så har vi kjente ordene i Mark 16,16 " Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt" Legg merke til rekkefølgen her.Den er ikke tilfeldig. Som alt annet i Bibelen. Bibelen er Guds Ord til oss og er uforanderlig med tidene. Vi må ha respekt for Guds Ord og tro det Han sier der er det Han fremdeles mener. Han skifter ikke med tidene. Så gjør heller ikke tolkningen av Bibelen. Guds Ord er suverent og står fast. Det føler oss på blindspor om vi lar andre lærer komme inn og erstatte Bibelens sannheter.

Vi trenger en Jesusvekkelse her i landet. Altfor mange går fortapt. Derfor må vi stå fast på Ordet og ikke la andre lærer som ikke kan begrunnes på Bibelen få forårske de skiller vi har innen kristenheten. Hadde vi holdt oss til Ordet hadde vi ikke hatt disse skillene

Det er Jesu forsoningsdød på korset der han tok på seg all verdens synd som er grunnlaget for vår frelse. Kun av nåde får vi ta imot

Johannes Taranger

Hvitsten

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6319 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6760 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
19 dager siden / 2202 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3552 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 474 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3533 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 7987 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2659 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Midtøstens nye urokråke
av
Erling Rimehaug
rundt 14 timer siden / 332 visninger
2 kommentarer
Tillkomme Ditt Rike
av
Anders Ekström
rundt 15 timer siden / 52 visninger
0 kommentarer
#metoo
av
Tove S. J Magnussen
rundt 15 timer siden / 160 visninger
0 kommentarer
Spor i ørkensanda
av
Kjell A. Nyhus
rundt 18 timer siden / 215 visninger
1 kommentarer
Ledsagere som ikke lytter
av
Øyvind Håbrekke
rundt 21 timer siden / 804 visninger
6 kommentarer
av
Audun Wold
1 dag siden / 81 visninger
1 kommentarer
Evig prøvekanin
av
Solveig-Marie Oma
1 dag siden / 165 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kjetil Nilsen kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
2 minutter siden / 804 visninger
Odd Sverre Hove kommenterte på
Midtøstens nye urokråke
rundt 1 time siden / 332 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1357 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4402 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4402 visninger
Lukas F. Olsnes-Lea kommenterte på
Klart nei til dødsstraff
rundt 1 time siden / 237 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Midtøstens nye urokråke
rundt 1 time siden / 332 visninger
Audun Wold kommenterte på
Nøff said
rundt 1 time siden / 756 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1357 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Ledsagere som ikke lytter
rundt 2 timer siden / 804 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 2 timer siden / 4402 visninger
Kjell Sørsdal kommenterte på
til krig mot frelsesbønn!
rundt 4 timer siden / 76 visninger
Les flere