Johannes Morken

Alder: 60
  RSS

Om Johannes

Frå 1.2.2017 Redaktør og medierådgjevar i Stefanusalliansen. Alt eg har skrive før den tid vart gjort som tilsett i Vårt Land - frå 1987, skrivande i avisa sidan 1980. Var reporter på ulike felt innanriks (helse og etikk), utanriks (Midtausten) og kyrkjeliv i mange år til eg blei vaktsjef hausten 2003. Debattleiar frå hausten 2011. Debattredaktør frå hausten 2012 til 31.12.2016.

Følgere

Kan kyrkja fornye seg?

Publisert nesten 9 år siden

Sju av ti kandidatar til Kyrkjemøtet meiner Den norske kyrkja slit med å vere aktuell.

Det melder Vårt Land på papir og nett. I dagens papirutgåve forklarar avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes i Kyrkjerådet at kyrkja på lokalplanet er nær menneskes liv i både fest og sorg – og at kyrkja nasjonalt har fleire reformer i arbeid for å fornye seg: Diakoniplan, gudstenestereform, trusopplæring og arbeid med kunst og kultur.

KJØP DAGENS PAPIRUTGÅVE

Kva bør den Den norsKe kyrkja gjere for å fornye seg?

Gå til innlegget

Pollestads harde oppgjør

Publisert nesten 9 år siden

Etter Pollestad oppgjør med gamle venner skriver Olav Rune Ekeland Bastrup om «ondskapens herredømme som erobret det katolske maktsentrum...»

«Jeg anså det som uverdig å kjempe for en stilling i Kirken,» skriver den profilerte katolikken i Anklaget dagbok 2008-2011.

LES MER PÅ VL.NO.

Pollestad omtaler Den katolske kirke i Norge som «en mer og mer ghettopreget minoritetskirke». Dette er Pollestads forsvarsskrift der han avviser alle anklager om seksuelle krenkelser og overgrep. Pollestad tar her et kraftig oppgjør med sine navngitte og anonymiserte motstandere, og takker samtidig sine venner og støttespillere. Han mener seg utsatt for minst to årtiers ondsinnet ryktespredning.

«Det eneste jeg nå skjønner er at jeg ikke har noen fremtid i en slik gjørme av hykleri og vilkårlighet,» skriver Pollestad.

Biskop Bernt Eidsvig sier blant annet til Vårt Land at han tror Pollestad har «problemer med å se konsekvensene av egne handlinger»:

– Det ville på dette tidspunkt ha vært ytterst vanskelig for Pollestad å komme tilbake. Med mange av sine utsagn hadde han provosert de fleste av sine kolleger utover det rimelige. Han antyder visst selv i sin bok at han ble grundig lei av å være «pater Pollestad». Jeg tror nok problemet heller var at han ikke lenger uttalte seg som den pater som tidligere hadde gledet, inspirert og oppbygget så mange. Jeg håper ennå at han finner tilbake til denne identitet og ikke søker å bli en sekulær kulturpersonlighet, sier Eidsvig.

Har Pollestad rett i at Den katolske kirke i Norge er preget av hykleri og vilkårighet? Eller har biskop Eidsvig rett i at Pollestad har provosert sine kolleger utover det rimelige?

Gå til innlegget

Dawkins trur på det han kan bevise

Publisert nesten 9 år siden

Sjefsateisten Richard Dawkins er intervjua i Vårt Land laurdag 3.9.

Dawkins: Trur på det han kan bevisePublisert 40 minutter sidenKommentar #181

Kollega Erling Rimehaug har intervjua Richard Dawkins i Vårt Land i dag, i serien Min Tro.  Her er nokre sitat:

«Det finnes ingen hensikt bak fjell, hav eller universet».

«Du tror ikke på troll, gjør du? Så hvorfor tror du på Gud?»

«Å finne mening i det mystiske vi ikke forstår, synes for meg å gå et tomt liv.»

«Jeg tror på det du kan bevise.»

«Du kan ikke anta noe som må forklares for å forklare noe annet.»

«Kampen mot fundamentalistisk kreasjonisme er viktig.»

For dei som vil lesa intervjuet kan avisa kjøpast her på nettet.

Erling Rimehaug stiller han spørsmålet:

«Så når noen sier at de elsker deg, så tenker du at det er noe som bare hender ut fra elektriske impulser i hjernen?

Dawkins svarer: jeg avskyr at religiøse mennesker kidnapper våre dype følelser til å argumentere for sitt syn. Dette er komplisert å forklare, men i prinsippet har det sin vitenskapelige forklaring i det som skjer i hjernen vår.

Debatten om tru og vitenskap pågår i Ola Didrik Saugstads blogg. Eg har lagt ut desse sitata der også, og debatten må gjerne pågå vidare i den tråden.

Gå til innlegget

Bør vi få ei interkommunal kyrkje?

Publisert nesten 9 år siden

Eit utval i Den norske kyrkja har levert ei utgreiing der konklusjonen mellom anna er at fellesråda i kvar kommune skal vekk og proestane skal tilsetjast av eit prostiråd, ikkje av eit bispedømmeråd.

Dei 426 fellesråda, som samordnar Den norske kyrkja i kvar kommune, skal erstattast av 80 prostiråd med ein representant for kvar kyrkjelyd i prostiet. Prostiråda skal forvalte løyvingar som skal komme frå kommunane i prostiet. I dag går kommunale løyvingar til fellesrådet i den same kommunen. Utvalet vil ha ei interkommunal kyrkjeordning.

Utvalet, leia av Trond Bakkevig, meiner at desse prostiråda skal bli den nye felles arbeidsgjevaren for kyrkjeleg tilsette – både dei som i dag er tilsette i fellesråda og prestane som er tilsette i bispedømma.

Presteforeminga seier i dagens papirutgåve av Vårt Land at dei er skeptiske til at prestar skal bli tilsette av einingar mindre enn dagens bispedømme. Leiar Gunnar Mindestrømmen seier at Den norske kyrkja på den måten blir svekka.

Styreformann Eigil Morvik i KA stør derimot forslaget.

– Vi ønskjer ei kyrkje som er robust organisert, som ivaretek den lokale tilknytnanden og som har ein naturleg struktur, seier han.

LES MEIR PÅ VL.NO

LES UTGREIINGA PÅ KYRKJA.NO

KJØP PAPIRAVISA

Vil ein slik kyrkjestruktur bli godt for lokale kyrkjelydar og for dei tilsette? Køyr debatt.

Gå til innlegget

Jødisk kritikk av israelsk bosetting

Publisert nesten 9 år siden

Den tidligere lederen av Det Mosaiske Trossamfund, Anne i Oslo tar i dagens Vårt Land et oppgjør med det hun kaller israelske feilgrep, blant annet bosettingspolitikken på Vestbredden og norske kristne som samler inn penger til ulovlige bosettinger..

Kritisk debatt er det normale, skriver Anne Sender. Hun viser til at Det Mosaiske Trossamfund (DMT) har i større grad enn i mange andre jødiske menigheter i Europa lojalt holdt diskusjoner og uenigheter internt om hva som bør gjøres i Israel for å oppnå fred. Det har vært så mange andre i Norge som har hatt så sterke meninger, peker hun på.

– Vi ville unngå å legitimere den offentlige ubalansen, skriver hun og legger til hvor viktig Israel er for en sionistisk menighet som den norske jødiske menigheten.

SE OGSÅ ANNE SENDERS EGET INNLEGG PÅ VERDIDEBATT

Dras inn. Hun legger til flere DMT-ledere brukte mange år på å lære norsk offentlighet at norske jøder ikke kan stilles til ansvar for hva Israel som stat gjør. Men etterhvert har Sender skiftet linje:

– De religiøse og de politiske miljøene i Israel drar oss inn i problemstillinger vi er nødt til å forholde oss til som et trossamfunn av jøder. De berører vår selvforståelse uansett hvor vi bor. 

Hun nekter å godtra at det bare er den konservative oppfatningen av konflikten som kan høres, debatten må speile mangfoldet i jødiske meninger også om det som skjer i Israel.

Bosetting. Sender mener at hele bosettingspolitikken i dag er til hinder for den tillitten som må til for at arbeidet for fred skal lykkes.

– Hva den andre parten må gjøre for å bygge tillitt, er en annen historie, skrver hun. Men Sender er klar:

– Vi kan ikke med troverdighet bekjempe den demoniseringen av Israel som foregår med stor styrke hvis vi samtidig er tause om egne feilskjær i Israel og i jødiske miljøer i diasporaen.

Sender avslutter med å slå fast at konflikten må løses ved forhandlinger.

– Alle kommer ikke til å få alt de ønsker seg. Det gjelder også de spesielle, kristne miljøene som vi også har noen små av i Norge. Disse samler inn penger til ulovlige bosettinger der lederne oppfordrer soldatene i en demokratisk stat til å nekte å ta ordre fra sin general, men lyde rabbineren sin. De er inspirert av sin forventning om endetid og jødenes omvendelse og sin motstand mot islam som religion heller enn fred for alle som bor der. Slik opprettholder de en virkelighetsforståelse som hemmer en løsning mer enn noe annet, skriver Sender.

Debatten. Dette er et utdrag av Anne Senders innlegg som du kan lese i sin helhet i papiravisen i dag.

Spørsmålet er: Bør Israel lytte til økende kritikk fra jødiske menigheter og miljøer utenfor Israel?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
18 dager siden / 1473 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
28 dager siden / 1286 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
9 dager siden / 1050 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
5 dager siden / 938 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
27 dager siden / 597 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 538 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere