Joel Halldorf

Alder:
  RSS

Om Joel

Teolog og forfatter. Bor i Stockholm

Følgere

I følelsenes vold

Publisert over 2 år siden

Terror bekjempes ikke av folk som legger ut statuser om hvor sinte eller fylt av kjærlighet de kjenner seg.

Terrorisme handler om følelser. Hensikten er å skape frykt og lamme mennesker – ideelt sett hele samfunnet. Terrorister kan angripe hvor som helst, og når som helst. Ingen mål er beskyttet, noe som ble klart da Manchester-terroristen slo til mot en Ariana Grande-konsert og tok med seg mange barn i døden.

Det finnes en logikk i all denne grusomme galskapen.

Jentas ord

Så blir spørsmålet: Hvordan møter vi den? Den vanlige, offentlige responsen har vært å nekte å være redd. Ved å leve som vanlig nekter vi angivelig terroristene å innkassere en seier. Dette demonstrerer vi ved å legge ned blomster og tenne lys. Slik mobiliserer samfunnet all sin solidaritet og empati. Som når statsminister Stoltenberg etter terrorangrepet på Utøya 2011 siterte jentas ord: «Om én mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise sammen!»

Kjærlighetsstrategi

Nå er det flere som stiller spørsmål ved denne «kjærlighetsstrategien». Nå er tiden inne for sinne og vrede, skrev briten Brendan O’Neill (Spiked 23/5). Svenske kommentatorer har fulgt etter. Skam deg ikke over din frykt, skrev Alice Teodorescu i Göteborgs-Posten, og viste til «den berettigede følelsen av offentlig sinne» (GP 27/5). I Expressen spurte Johan Hakelius: «Hvis det ikke er greit til å bli sint nå, når skal vi da være forbannet?» (27/5). Svenska Dagbladets lederskribent Ivar Arpi formulerte seg slik: «Å bli sint, redd, sint - ja, til og med hatsk, er naturlig etter terrorhendelser.»

Tekstene har blitt delt av tusenvis av lesere, og ser ut til å svare på et oppdemmet behov for å bli forbannet. Og hvorfor ikke? Sinne er en naturlig og legitim reaksjon på urettferdighet.

De rette følelsene

Men samtidig er alle disse oppfordringene til å føle sinne et symptom på en merkelig offentlig samtale, der fokus har vært på de rette følelsene. Da media var fylt med bilder av den druknede treåringen Alan Kurdi, gråt mange - også den svenske utenriksministeren.

Etter terrorangrep har vi historisk sett blitt oppmuntret til å svare med kjærlighetserklæringer – men nå er det altså en annen følelse som anbefales. Nå er det sinne som er den foreskrevne reaksjonen.

Av kjøtt og blod

Etter et helt århundre med politikk i teknokratiets tegn, har ­følelsene blitt ønsket velkommen tilbake i det politiske ordskiftet, som en påminnelse om at vi er sammensatte mennesker med både fornuft og lidenskap. For at dette ikke bare skal bli en terapitime, må vi imidlertid ta tak i spaden og grave dypere.

I den kristne tradisjonen beskrives ­sinne som en lidelse, men ikke nødvendigvis som en last. Thomas Aquinas skiller mellom den gode vreden, som guides av fornuften og rettes mot legitime mål; og den destruktive vreden, som ikke kommuniserer med fornuften og som hindrer oss i å gjøre det rette.

Moralens anatomi

Følelser kan veilede oss i møte med moralske utfordringer, men det er ikke følelsen som sådan som avgjør om vi er moralske eller ikke. ­Moral handler til syvende og sist om å gjøre det rette, og det krever karakter – representert ved dyder som mot, rettferdighet, tålmodighet og visdom.

Like lite som flyktninger blir hjulpet av europeere som påberoper seg å være humanister og som samtidig stenger grensene; like lite bekjempes terror av folk som legger ut statuser om hvor sinte eller fylt av kjærlighet de kjenner seg.

Følelser gjør seg kanskje godt i media - men akkurat slik troen er død uten gjerninger, så er kjærligheten uten oppofrelse bare tom sentimentalitet. På samme måte som sinnet er avhengig av å bli ledsaget av fornuften. Alternativet er kaotisk lidenskap.

Først publisert i spalten Livssyn, Vårt Land, 9. juni 2017.

Gå til innlegget

Nærheten mellom kristne og muslimer

Publisert over 2 år siden

Når så mange stemmer roper høyt at vi ikke kan leve sammen, er det viktig å se den andre siden.

Man plystrer vel egentlig ikke i kirken? lurte korrespondent Cecilia Uddén i Sveriges radio etter å ha deltatt på en utendørsmesse med paven da han besøkte Egypt nylig. Men det er slik pave Frans tas imot: med jubel og gledestårer, ikke bare av landets forfulgte kristne minoritet, kopterne, men til og med av mange muslimer. Flere muslimer hadde funnet veien til gudstjenesten med paven – i ­solidaritet, men også i overbevisning om at man til syvende og sist tilber samme Gud.

Politisk er historien om kirken og islam ikke alltid vakker. Her finnes forfølgelser, korstog og diskriminering, først og fremst i Midtøsten, men også andre steder.

Sammenvevd liv

Men det finnes også en annen side – utenfor maktens korridorer: I hverdagen veves livet sammen. Kristne og muslimer som lever sammen som naboer, forretningspartnere eller venner, har ofte opplevd et sterkt slektskap.

I boken Envisioning Islam (2015), av ­Michel Philip Penn, skildres de første ­møtene mellom islam og syriske kristne fra 600-tallet. Visst fantes det spenninger, men troen skapte også fellesskap. Kristne og muslimer ba sammen i Døperen Johannes’ kirke i Damaskus. Muslimer var ofte interesserte i relikvier fra kristne helgener og bygde moskeer tilknyttet dem for å kunne be der. Det finnes også mange beretninger om hvordan muslimer oppsøkte kristne munker for å få forbønn.

Side ved side

Da journalisten Wiliam Dalrymple reiste gjennom Midtøsten på 1990-tallet, en reise han har beskrevet i den fine boken From the Holy Mountain, fantes fortsatt denne virkeligheten. Dalrymple møter en prest i Libanon som arbeider i en kirke der det finnes et mirakelbringende bilde som tiltrekker både kristne og muslimer. Og han stanser ved et kloster i Tyrkia, der barnløse kristne og muslimer kommer for å be om et livets mirakel side ved side.

Darymple reflekterer: – Det er først på 1900-tallet at denne hevdvunne toleransen må vike for en ny, hardere islamsk holdning, og det er ikke før helt nylig at den synkretismen jeg har vært vitne til er blitt en sjeldenhet av uendelig verdi.

Gjenkjennelse

Det finnes selvfølgelig teologiske forskjeller mellom kristendommen og islam, forskjeller som får praktiske konsekvenser for hvordan troen formes og leves ut. Men i vår tid, med så mange stemmer som roper høyt at vi ikke kan leve sammen, er det viktig å se den andre siden: den tette nærheten i hverdagen.

Den som tviler på denne nærheten bør følge fjerde sesongen av Skam, som gir muslimen Sana en spesiell oppmerksomhet. Visst finnes det mye i livet hennes som er fremmed, men også mye man som kristen i et sekulært samfunn kan kjenne seg igjen i.

Som å bli distrahert i sine forsøk på å be når en SMS plinger inn. Eller å tvile på troen sin etter møtet med intolerante vers i sin hellige skrift. Og hvor mange kristne tenåringer kan ikke kjenne igjen sine egne foreldre når Sanas mor vennlig minner henne på at det var flere som spurte etter henne på gudstjenesten? For ikke å snakke om gjenkjennelsen av utfordringen der er å navigere mellom religiøs overbevisning og relasjoner til venner med andre vurderinger og livsvalg.

Andre bånd

Som kristne i Vesten er vi forenet med andre kristne gjennom dåpen, og med andre vestlige gjennom et kulturelt bånd. Men troen skaper også et bånd til andre troende, spesielt til dem som deler vår tro på én Gud, som er alle tings skaper, og på den hellige historien med Moses, Abraham og profetene. Dette forener oss med muslimer.

Når det kommer til stykket, er avstanden mellom kirken og moskeen ofte ­kortere enn den er til kjøpesenteret.

Gå til innlegget

Liberalismens kollaps

Publisert over 2 år siden

Var Obama liberalismens siste sjanse?

Høsten 2008, da Barack Obama ble valgt som president, bodde jeg i USA. Det jeg husker fra denne presidentvalgkampanjen er ikke først og fremst de fantastiske stemmetallene Obama fikk, men den plutselige felles troen som oppstod – på noe. Dagen etter smilte vi til hverandre i matbutikkene. Det fantes en retning, vi var på vei et sted, og det førte oss sammen.

Det varte et par dager, kanskje en uke. Så slo vi blikkene ned igjen. Hver enkelt av oss konsentrerte seg om handlelisten igjen.

Tomheten

Men kanskje følte vi denne uken hvordan det egentlig burde oppleves å være en del av et samfunn. Samhold, noe vi hadde felles, et mål. Nå har nettopp denne lengselen brakt en helt annerledes kandidat til Det hvite hus – og i Europa driver den populismen videre.

Var Obama liberalismens siste sjanse? Når ikke engang han kunne levere noe annet enn politics as usual, gikk luften ut? Vi befinner oss, som avisen The Guardian nylig konstaterte, i en postliberal politisk tidsalder.

Dette er naturligvis ikke Obamas feil. Årsaken er i stedet den tomheten som finnes i det liberale prosjektet – den brede, politiske bevegelsen som legger vekt på individets frihet, menneskets rettigheter og den kosmopolitiske verden.

Kollapser

Når liberalismen møter en fiende, viser den sin styrke. Den kan mobilisere massene og inspirere til selvoppofrelse. Men i seierens stund kollapser bevegelsen. Mønsteret er tydelig. Det var massive demonstrasjoner mot kommunismen i Øst-Europa, men siden ble samfunnene fragmenterte.

Et vitalt sørafrikansk sivilsamfunn brøt sammen så snart apartheid ble avskaffet. Og nylig så vi det på motsatt måte i USA: Først manglet man evne til å mobilisere én samlende politisk kandidat, men så fort fienden var innsatt marsjerte hundretusener gjennom Washington.

Dette er en konsekvens av hvordan liberalismen er konstruert. En bevegelse skapes jo av at mennesker forenes om noe, men liberalismens idé er den individuelle friheten. Derfor kan den mobiliseres mot en fiende, men når den har vunnet blir bevegelsen brutt ned til millioner individuelle livsprosjekter. Den verken kan eller vil fortelle oss hva vi skal bruke friheten 
til.

Uten innhold?

 De fleste av oss synes antakelig at det er bra. Vi vil ikke ha en stat som forteller oss hva som er meningen med livet. Men går det an å bygge et samfunn uten å ha noe å samles rundt?

Egentlig er det først de siste tiårene at vi har forsøkt dette. Først ble samfunnet vårt holdt sammen av religionen, senere av prosjektet velferdsstaten. For å sitere en dansk politiker, var velferdsstaten en «sekularisert versjon av budet om å elske sin neste».

Nå er disse fellesskapsdannende visjonene borte og politikken handler om at vi skal få det litt bedre hvert år. Vi ansetter byråkrater som skal sørge for at offentlig sektor fungerer og at brutto nasjonalprodukt vokser.

Men tenk om vi egentlig, innerst inne, har andre forventninger til politikken. Tenk om vi fortsatt vil ha samhold og en felles retning?

En dypere lengsel 

I populismen finnes, som jeg tidligere har vært inne på i denne spalten, en eksistensiell dimensjon som vi har en tendens til å undervurdere. Med ord som tradisjon, fellesskap, verdighet og nasjonen henvender man seg til en lengsel hos mennesket etter dypere verdier, en lengsel etter noe som verken forbruket eller individualismen kan tilfredsstille.

At populismen fosser fram akkurat nå, handler ikke først og fremst om økonomisk krise eller arbeidsledighet. Det handler om en tomhet midt i moderniteten. Hvis vi skal stoppe denne flodbølgen må vi finne en måte å fylle dette tomrommet på.

Gå til innlegget

Idealene koster

Publisert over 2 år siden

Noora i Skam oppfordrer kjæresten til å vende det andre kinnet til. Likevel merker jeg at jeg sympatiserer med William.

Sveriges erfaring med Skam har vært intens. Første sesong kom i slutten av 2016, så fulgte nummer to og tre i rask takt. I løpet av et par måneder har vi altså levd tett sammen med Eva, Noora, William, Sana, Isak og de andre.

Jeg sier vi, for vi er mange. Antallet strømminger på SVT Play har slått alle rekorder. Nå er tallet oppe i 22 millioner.

Seriens sterkeste kort er autensitet: 
Følelsen av å få være flue på veggen i tenåringenes verden. Manuset er som ­oftest strålende, men det er skuespillernes sub­tile personlighetsskildringer også. For ikke å snakke om mimikken, blikkene som tar oss med bak replikkene og får oss til å kjenne ordenes ladninger ­nesten fysisk.

Naiv? 

Iblant skapes empati, i en slik grad at en karakters angst kan krype inn under huden og bli min egen. Iblant ­til­føres jeg selvinnsikt, som da jeg så ­dialogen mellom Noora og William i den åttende episoden i sesong to.

William har akkurat knust en flaske i hodet på en gutt under et gjengslagsmål. Bakgrunnen er at vennene hans er blitt angrepet av denne gjengen. Når han møter sine fiender, drives han av lojalitet, hevnlyst og frykt. Alt kanaliseres ut i brutal vold, noe som skremmer kjæresten hans.

Dagen etter søker William forsoning med Noora, men hun nøler. Hvorfor møter han vold med vold? spør hun, og William sukker: Nå er du naiv, altså!

– Er jeg naiv? spør Noora. – Fordi jeg ikke tror at vold løser noe?

– Vold løser ting hver dag, svarer William. Han nevner demokrati som en god sak som må forsvares med vold.

Menneskets natur

Her hender det merkelige: Noora siterer i prinsippet Jesus når hun oppfordrer kjæresten til å vende det andre kinnet til. Likevel sitter jeg der og merker at jeg sympatiserer med William. Hvorfor gjør jeg det?

Ikke fordi jeg holder med William i sak. Vold løser ikke problemer så ofte og ­enkelt som vi tror. Forskning viser at ikke-vold er et mer effektivt politisk middel enn vold. Og om våpen var veien til fred burde Midtøsten være et fredsparadis. Den hardhendte politikken som gjerne presenterer seg som realistisk er full av naivitet – ikke minst forestillingen om at mennesket er i stand til å kontrollere voldsbruken sin.

Men William er sann i en annen forstand, han forstår, og er i kontakt med, menneskets natur. Stolthet, lojalitet og rettferdighet er viktig for ham, og dette er gode verdier som det er naturlig å strekke seg etter. Når man krenkes er det naturlig å ville forsvare seg, selv med vold.

Radikalt

Det betyr ikke at vold er riktig, tvert imot. Kallet til ikke-vold er radikalt. Årsaken er nettopp at det kan kreve av oss at vi oppgir retten til å oppnå rettferdighet gjennom vold. Det kan kreve at vi avstår fra å vise lojalitet ved å forsvare gruppen vår. Å gå denne smale veien krever hengivenhet og øvelse.

Kanskje er jeg urettferdig, men det virker ikke som om Noora har innsett dette. Hun forstår ikke hva hun krever av William når hun forlanger at han uten videre skal avstå fra å forsvare stoltheten sin og vennene sine, avstå fra å søke rettferdighet.

Det er ikke mulig å kreve at et menneske skal legge ned våpnene uten å gi det en tolkningsramme. Den rammen må vise at det som ser ut som et tap i virkeligheten er veien til seier. Dette er helgenenes vei, den veien Jesus gikk, og som vi er kalt til å gå. Men vi må aldri glemme at den har en pris.

Prisen

Samtalen mellom Noora­ og ­William setter fingeren på et av problemene­ med all den politiske ­idealismen som ­preger vår tid. Man kan ikke snakke om solidaritet uten å være forberedt på å ­betale den økonomiske prisen for den, eller om åpenhet uten å være forberedt på å leve med mangfoldets konflikter.

Det er ikke idealene som er feil, men vår tendens til å glemme at idealer koster.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 17.02.2017

Gå til innlegget

Katedralen er tilbake

Publisert over 2 år siden

To trender er synlige i dagens protestantiske kristenhet: Ledere­ forsøker å skape varemerker, mens lekfolket bygger katedraler.

Det postmoderne mennesket bygger­ ikke identiteten sin på nasjonen, men ved hjelp av varemerker­. I Sverige har dette­ forandret kirker og organisasjoner, som tidligere la vekt på sin tilknytning til nasjonen. Navnet begynte gjerne med «Svenska», mens man nå bruker kirkenavnet som varemerke. Også i Norge ser man slike tendenser.


Unique selling point

Ledelsen i kirken­ og andre samfunnsinstitusjoner legger i dag store ressurser ned i å finne en attraktiv­ logo og et slagkraftig slagord, og ikke minst finne sitt USP – unique selling point, som det heter på bransjespråket.

Viljen til å profilere seg er i ferd med å ta oss inn i en ny, konfesjonell æra: Varemerkekonfesjonsalismens tid. Samfunn som, takket være ett århundre med økumenikk, egentlig står hverandre nær, velger likevel å betone sin særegenhet. Alle vil finne sin nisje og vinne markedsandeler.


En inngjerdet lekeplass

Katedralen er konfesjonalismens motsats. Den er et uttrykk­ for kirkens evne til å forene enhet­ og mangfold. Det er derfor talende at den første konfesjonelle æra, som var en følge av den reformasjonen vi feirer i år, førte til at den protestantiske kirken oppga katedralen­, både som teologisk og arkitektonisk prosjekt.

I sentrum av katedralen ligger høy-
alteret, men dette er ikke rommets eneste­ sted for gudstjenester. Langs veggene finnes­ en rekke sidekapeller, som hver for seg representerer en spiritualitet. Den middelalderske katolske kirke var, som en historiker har formulert det, en godt inngjerdet lekeplass. Grensestolpene var tydelige, men innenfor gjerdet fantes det en rekke valgmuligheter.


Ett kapell for hver spiritualitet 

Reformatorene­ var bekymret seg for at aktiviteten i sidekapellene skulle skygge for høyalteret. Man ville strømlinjeforme kirken og rense opp i det man så på som et litt for frodig mangfold.

Det fungerte en tid, men med pietismen og vekkelsen, kom sidekapellene tilbake. Fromme mennesker innenfor kirken søkte noe mer enn gudstjenesten fra høyalteret. Snart begynte de å bygge sine egne kapell, ikke inni kirken, men frittstående og atskilt fra den: Baptister, misjonsforbundere, pinsevenner, og så videre. Ett kapell for hver spiritualitet. Mangfoldet skapte splittelse.


Overlappende identiteter

I dag – særlig i byene – er katedralen på vei tilbake i den protestantiske kristenheten. Ikke som fysisk byggverk, men gjennom hvordan lekfolket faktisk forholder seg til kirken.

Det er stadig mer vanlig med over
lappende kirkelige identiteter: At mennesker­ går til en pinsemenighet på søndagene, men kompletterer dette med en ukemesse i en annen kirke. Eller at man feirer høymesse på søndagen, men til
hører en bibelgruppe organisert av et annet trossamfunn. Retreater, ikon-
malekurs, karismatiske bønnegrupper og sosiale virksomheter – sidekapellene er mange.


Lengsel etter katolisitet.

Denne grasrotøkumenikken, ivaretatt av lekfolk med doble kirkelige identiteter, både truer og trues av samfunnets varemerkekonfesjonalisme. Noen ser den økumeniske mobiliteten som uttrykk for en forbrukermentalitet, og det kan selvsagt være riktig. Men man kan også se den som en velkommen motvekt til kirkeledernes vekt på egenart, og som uttrykk for en lengsel etter en ny type protestantisk katolisitet.

De er, kan man si, et tegn på at katedralen er nødvendig, også i den protestantiske kristenheten. Kirken trenger mangfoldet, og vekkelsens kapeller har hatt en tendens til å bli for trange. De kommer bedre til sin rett som sidealtere i en katedral.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 20.01.2017

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Glansbilder av Sjømannskirken?
av
Arnfinn Eng
22 dager siden / 1828 visninger
Servietter og skam
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 1589 visninger
Tenåringstrass i regjeringen
av
Usman Rana
22 dager siden / 1566 visninger
Idiotforklarer kristen høyreside
av
Espen Ottosen
21 dager siden / 1497 visninger
Ord som truer vår religionsfrihet
av
Trond Bakkevig
13 dager siden / 1395 visninger
En samfunnsskapende kraft
av
Berit Hustad Nilsen
15 dager siden / 1343 visninger
Hva skjer Hanvold?
av
Bendik Storøy Hermansen
11 dager siden / 1257 visninger
Stolthet er undervurdert
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1164 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere