Joel Halldorf

Alder:
  RSS

Om Joel

Teolog og forfatter. Bor i Stockholm

Følgere

Når lidenskapen forsvinner

Publisert nesten 2 år siden

Om kirken bare er et kamuflert underbruk i statsapparatet, kan det være det samme.

Hundreårsjubileet for det ­svenske demokratiet nærmer seg. I 1919 vedtok Stortinget allmenn og lik stemmerett for kvinner og menn, og to år senere gjennom­førte svenskene det første valget med disse ­betingelsene.

Blekner i sammenligning. 

Hundre år er ikke dårlig. Men det blekner sammen­lignet med den første demokratiske ­organisasjonen i Sverige. Jeg tenker på ­baptistforsamlingen i Vallersvik, som neste uke feirer sin 170-årsdag.

Historien om menighetsdannelsen i Vallersvik lyder som noe ut av en spionroman. Ettersom baptistmenigheter var forbudt ved lov, snek «konspiratørene» seg ned til stranden i ly av mørket. Der møtte de en dansk prest som hadde rodd til Sverige for å gjennomføre en rask og diskré dåp – han skulle hjem den samme kvelden.

Det allmenne prestedømmet.

Fem personer ble døpt denne kvelden, 21. ­september 1848. Deretter samlet de seg i en nærliggende hytte og dannet menighet. Fordi de trodde på det allmenne preste­dømmet, var det åpenbart og selvinn­lysende at alle døpte – menn og ­kvinner – sammen kunne fatte beslutninger i ­kirkelige anliggender.

Resten er, som det heter, historie. Og en av denne historiens tråder leder hele ­veien frem til demokratiets gjennombrudd i Sverige. Baptistmenigheten i ­Vallersvik var del av en større ­bevegelse og sto ­modell for arbeidsbevegelsen, blant annet i forståelsen av demokratiske spille­regler.

Påminnelse vi trenger. 

I en tid da ­religion ofte blir sett på som et problem, er dette en påminnelse vi trenger: At det var religiøse minoriteter som introduserte Vesten for demokratiske prinsipper.

For to år siden bestilte den svenske kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke en utreding om statens bidrag til trossamfunn. Heretter skulle ­kravene til de som mottok penger bli ­skjerpet. ­Motivet var godt. Regjeringen ville 
­strupe til­førselen av midler til ­voldelige ekstremister – hvilket det er ­vanskelig å være uenig i. Men balansen er 
vanskelig.

For energien i kirken kommer fra folk som møtes og gjør ting de brenner for 
– ikke de tingene som er sanksjonert av staten. Vi samles til gudstjeneste for bønn, for å spre Guds rike og kanskje til og med for å redde verden! Dersom staten trenger seg for mye på - med sine reguleringer 
og kriterier for demokratisk målopp­nåelse – er det en risiko for at gleden går 
tapt.

Kom på kjøpet. 

Kirker og trossamfunn gjør masse gode ting, men disse tingene er bivirkninger av det kirken anser som sitt virkelige ærend. Kirken i Vallersvik ble ikke dannet for å være en demokratiskole, men for å romme det de anså som et sant kristent liv. Demokratitreningen var ikke poenget, men kom på kjøpet.

På tilsvarende vis kan ikke Staten ­handle demokrati for bidragspenger. Idealisme er ikke noe som er til salgs, og kirkens bidrag til samfunnet bygger til syvende og sist på engasjerte medlemmer. Om regjeringen blander seg inn – med sine gode intensjoner, krav og skjemaer – risikerer de å tappe menighetene for energi. På et eller annet sted går lufta ut av ballongen.

Om lidenskapen går tapt. 

Dette må også kirkene selv være oppmerksomme på. Vi må ikke bruke for mye krefter på å fremstå som «nyttige medspillere». Det er ikke «synergiene» og de sosiale ­fordelene som utgjør kirkens eksistensberettigelse. Det er ikke her det brenner. Det er ikke derfor vi er kirke. All verdens 
anerkjennelse, statsstøtte og klapp på skuldrene betyr ingenting om liden­skapen går tapt.

Hvis vi slutter å tro på troen, følger ­lykken og engasjementet hakk i hæl. 
Og da finnes ikke lenger noen kirke. For hvem vil være del av en bevegelse som bare er et kamuflert underbruk i statsapparatet?

Trykket i Vårt Land 12. september 2018 i spalten Ideologi. 

Gå til innlegget

Den forræderiske reklamen

Publisert nesten 2 år siden

De mest effektive reklamene bruker fellesskap og tilhørighet til å selge produkter som skaper avhengighet og ensomhet.

Det kan være vanskelig å ­huske, men det var en gang slik at ­reklame skulle opplyse forbrukerne om produktenes kvaliteter. I dag har markedsførere høyere mål og betydelig mer sofistikerte metoder. De vil få oss til å knytte oss til varene på en dypere, mer eksistensiell måte.

Douglas B. Holt, tidligere professor ved Harvard, undersøker dette i den moderne markedsføringsklassikeren How Brands Became Icons: The Principles of Cultural­ Branding. Hans tese er at visse vare-­
me-rker lykkes fordi de taler til sin tids smerte.

Selger løsning. 

I alle kulturer finnes redsler som skaper ubehag eller til og med gir oss angst. Om et selskap lykkes i å identifisere disse og tilby et produkt som en slags løsning på problemet, kan det raskt bli markedsledende. Varen kan bli et kulturelt ikon som treffer samtiden fordi det taler til den.

I 1984 lanserte Apple sine personlige datamaskiner med en kampanje som spilte­ på redselen for konformitet. Den rebelske 68-generasjonen hadde blitt voksen, og nå satt flere av dem med villa­, Volvo og hund. Og mange var redd for å bli som alle andre.

Hva var løsningen? 

Kjøp en Mac-­
intosh: Da sørger du for at året 1984 ikke blir som boken 1984, heter det i reklamen.
Suksessen var et faktum. Apple hadde identifisert et traume, og tilbudt sitt produkt som en løsning på problemet. Vil du være unik i de anonyme kontorlandskapenes tid? Kjøp Macintosh i stedet for PC!

Sammen. 

I dag mener markedsførerne at fellesskap er den eksistensielle verdien som er mest etterspurt. Derfor betones viktigheten av produktets «linking ability» – dets evne til å knytte sammen mennesker.

Selskapene har forstått noe fundamentalt om mennesket: At vi er vesener som søker fellesskap. Behovet er identifisert, og nå forsøker de å trykke sitt produkt inn som en løsning på problemet vårt. Vær så god, kjøp dette, så blir du en del av en større familie.

Spill. 

Det mest absurde eksempelet er reklamene for nettbaserte pengespill som skyller over oss, særlig under store idrettsarrangementer som fotball-VM.

Produktet er en plattform hvor mennesker kan spille bort penger. Men det er ikke det reklamene viser. I stedet snakker man om mot, glede, om å drive bort tristessen – og mest av alt: om fellesskap.

Mennesker lokkes til å bli med i «betting communities» – spillefellesskap. Reklamefilmene viser venner som omfavner hverandre, kompiser som spiller fotball eller tar en dukkert en varm sommerkveld. Mange av selskapene bruker også kjendiser, og lokker slik med mulig-­
heten for å bli en del av samme fellesskap som dem.

Alene, om natten. 

Dette er absurd, for det er vanskelig å se for seg en mer ensom aktivitet enn pengespill på data. Undersøkelser viser at nettpoker for det meste spilles alene og om natten. Dessuten er det en aktivitet som forbindes med store sosiale problemer. Nesten en halv million svensker har problemer med spillingen sin, og blant de mellom 25 og 44 år er andelen 5 prosent. Likevel driver flere spillselskap en aggressiv markedsføring som trekker flere mennesker dypere inn i avhengighet.

Dette er en mørk og ensom aktivitet som isolerer mennesker mer jo dypere de dras inn i den. Derfor er reklamen så forræderisk. En ensom aktivitet som nettgambling framstiller seg selv som fellesskapsdannende. Her identifiseres et smertepunkt i vår moderne, vestlige kultur, nemlig ­ensomheten og lengselen etter fellesskap. Den utnytter de kynisk for å selge et produkt som i seg selv skaper mer isolering.

Trykket i Vårt Land 18. juli 2018 i spalten Ideologi. 

Gå til innlegget

Ikke frykt

Publisert rundt 2 år siden

Den som lar seg skremme kan gå med på det meste i bytte for en følelse av trygghet.

På et bilde fra G7-møte, som spredt seg som ild i tørt gress, kan vi se Tysklands forbundskansler Angela Merkel lent over Donald Trump med et strengt blikk. I en tid der politisk lederskap er mangelfullt, fremstår Merkel som et unntak: prinsippfast, trygg og stabil. 

Hører sammen. 

Merkel er prestedatter. Hun prater helst ikke om det personlige, men har fortalt at hun har sin kristne tro med seg hvor enn hun går. På den måten utfordrer hun den mistenksomheten mange knytter til relasjonen mellom politikk og religion. Hos Merkel hører de to sammen. Den som tar Gud med seg i politikken blir ofte uglesett. Ofte med god grunn. Når målet helliger middelet, er det mange stygge midler som passerer. «Av de onde menneskene i verden er onde religiøse mennesker de verste», konstaterte C. S. Lewis. 

En høyere lojalitet

Den som har blikket vendt mot himmelen har stødigere kurs enn den som navigerer etter hvor vinden snur. Det er ikke vanskelig å se at Merkels stabilitet er et uttrykk for at hun svarer til en høyere makt. Eller for å sitere den tidligere FBI-direktøren James Comeys memoarer, en annen politisk personlighet: At hun har en lojalitet til noe høyere. For at Gud misbrukes, betyr ikke i seg selv at Gud selv er et problem. Det er snarere redselen som er grobunnen for den verste politikken. 

Frykten brer om seg. 

Redsel er ikke ondt, men et naturlig instinkt. Når vi identifiserer farer og blir skremt, reagerer vi på to måter: med flukt eller med å slåss. Spørsmålet er om vi har noe å være redde for i dag? Statistikken sier nei. Voldsforbrytelser, krig, og sykdommer tar færre liv enn før. Likevel brer frykten om seg, og er drivakselen i politikken. Vi er redde for kriminalitet, russere, innvandrere, islam og verdenskollaps. Politikken tar til seg frykten i folkedypet, og reagerer deretter. Budskapet er: Nå har vi vært på flukt så lenge – nå er det på tide å slåss. Fra høyre til venstre høres derfor løfter om hardere tak. 

Dårlig politisk kompass. 

Selvfølgelig bør politikere høre på velgernes uro. Deres egen forankring må likevel være dypere, eller høyere, om du vil. Frykt er et dårlig politisk kompass av den enkle grunn at trygghet er umulig. Det er alltid noe å være redd for. Den som bygger murer for å stenge redselen ute, blier aldri ferdig med å bygge. 

Det er verdt å huske at det var frykten – ikke Gud – som førte til noen av 1900-tallets største katastrofer. Den som lar seg skremme kan gå med på det meste i bytte for en følelse av trygghet. Hvor sikkert livet i de nordiske velferdsstatene er, kan vi diskutere i det uendelige. Men sikkert er det at det er tryggere enn i Palestina for 2000 år siden. Gjennomsnittsalderen var omkring 40 år, og et infisert sår kunne innebære uførhet eller død. En tørke som den i år ville trolig ført til hungersnød. 

Vær ikke redd. 

Likevel gikk en snekkersønn fra Nasaret rundt og utfordret mennesker til ikke å være redde. Faktum er at «vær ikke redd!» er en av Jesu vanligste replikker. I dag ville han blitt avfeid som blåøyd og naiv. Likevel motiverte Jesus omgivelsene sine via sitt budskap, ikke med å vifte bort problemer, tvert imot. Verden er farlig, men midt i stormen står Gud på vår side. 

Det er derfor Gud kan være en støtte i politikken: Hvem kjenner seg vel tryggere enn den som setter sin lit til Gud? Man kunne ønske seg at flere politikere kunne finne samme stabilitet og forankring.

Trykket i Vårt land 20. juni 2018

Gå til innlegget

Den amerikanske pastoren

Publisert over 2 år siden

Graham evnet å lede en bevegelse fra irrelevans til innflytelse. Men han maktet ikke å utruste den samme bevegelsen til å håndtere maktens fristelser.

Forrige uke kom nyheten om at Billy Graham var gått hjem til sin skaper, 99 år gammel. Plutselig fant det vanligvis så oppsplittede amerikanske medielandskapet noe alle kunne enes om: Hele floraen, fra Fox News på høyrekanten til de liberale TV-kanalene som CNN, fyltes med hyllest av Graham – eller «America’s Pastor», som han kalles.

Amerikansk religion, kultur og politikk løper på uatskillelig vis sammen i Billy Graham. Gjennom sine vekkelseskampanjer snakket han direkte til mer enn 200 millioner mennesker – trolig flere enn noen andre i historien – og mer enn tre millioner skal ha tatt imot Jesus under møtene hans.

Full tilgang. Han kjente elleve presidenter (samtlige fra Truman til George W. Bush), var venner med ti av dem (alle unntatt Truman) og nær venn til fire av dem (Johnson, Nixon, Reagan, George H. W. Bush). Grahams religiøse innflytelse var også god politisk valuta: I 1952 annonserte han at han kunne levere 16 millioner evangeliske stemmer i presidentvalget.

Graham endret den konservative protestantismen, fra den fundamentalismen han selv vokste opp i til den evangeliske bevegelsen vi ser i dag. Fundamentalisme på begynnelsen av 1900-tallet var betegnelsen på trossamfunn som motsatte seg modernisering og som målte troen mot et sett teologiske «fundament».

Oppsyn og vektlegging. Graham vek aldri fra denne læren. Det han endret var stil, fremtoning og betoninger. Slik formet han en konservativ protestantisme som plasserte seg mellom fundamentalister og liberalere. En bevegelse som var teologisk og moralsk konservativ, men sosiologisk liberal. Med bibelordet i sentrum, men bekvem i kulturen og åpen for samtidens strømninger. Rasjonelle og viljestyrte, men ikke ekstatiske og emosjonelle, som for eksempel pinsevennene.

Graham ble omdreiningspunktet i denne bevegelsen, ja, han personifiserte den. Han var aldri en lokal pastor, men en konstant reisende evangelist. Han drev kampanjer over hele kloden – eller «crusades», som de ble kalt, en begrepsbruk som er utenkelig i dag.

På visse vilkår. Graham kom på forespørsel, men aksepterte bare invitasjonen om en majoritet av sognet sto bak den. Det var en økumenisk, grenseoverskridende holdning som provoserte hans gamle, fundamentalistiske venner.

Grahams styrke var evnen til å plassere den evangeliske bevegelsen i kulturens midte. Han spiste middag med presidenter, var en fremtredende gjest i TV-studioene, og «poster boy» for Time magazine. Videre holdt han relevante, slagkraftige prekener som knyttet an til spørsmål i
tiden: redselen for kommunisme og atomvåpenkrig.

Graham red høyt på patriotismen som preget USA etter andre verdenskrig, og tilpasset sitt budskap til den. Kirkehistorikeren Matthew Sutton har beskrevet det slik: Den evangeliske bevegelsen i USA ble døpt i den amerikanske patriotismens vann- og seremonimesteren var Graham.

På godt og vondt. I dag er det klart at denne arven ikke bare er positiv. Graham ledet de kristne til makt og innflytelse, men kampen om makten har også trukket bevegelsen inn i en kulturkrig som har svertet dens renommé. Billy Graham brukte sin innflytelse til å støtte Martin Luther Kings kamp for svartes rettigheter, mens sønnen hans hører til Donald Trumps fremste støttespillere.

Grahams styrke var evnen til å lede en bevegelse fra irrelevans til innflytelse. Men han maktet ikke å gi den samme bevegelsen redskap til å håndtere maktens fristelser.


Gå til innlegget

For at senteret skal holde

Publisert over 2 år siden

De kirkelige forsamlingene genererer den sosiale kapitalen som er avgjørende for demokratiets overlevelse.

Troen på demokratiet er på vei ned, hovedsakelig blant de unge. I USA tror 60 prosent av dem som er født på 50-tallet at det er avgjørende å leve i et demokrati, mens bare 30 prosent av dem som er født på 80-tallet mener det samme. Autoritære trender peker oppover, mens det politiske engasjementet synker.

Nylig konstaterte Wall Street Journal at det blir stadig vanligere at journalister siterer William Butler Yeats dystopiske linjer: Things fall apart, the centre cannot hold . Ting faller fra hverandre, senteret kan ikke holde.

Pyrrhosseier

Yeats skrev diktet kort tid etter at Nietzsche kvitterte vekk Gud, og den kristne teologien ble erstattet av politiske ideologier. I kampen som fulgte slo liberalismen først fascismen og deretter kommunismen. Liberalismen var en formidabel fiende for dem begge, men seieren har også avslørt dens svakheter.

Forholdet mellom liberalisme og kirken har alltid vært uavklart og preget av uoverensstemmelser. Kirkens maktmonopol var en åpenbar fiende for liberalismen, samtidig som den integrerte og tok opp i seg mange av forestillingene i kristen teologi. Ideen om absolutt menneskelig verdighet bygger for eksempel på den jødisk-kristne ideen om at mennesket er skapt i Guds bilde. Verken menneskelig verdighet eller menneskerettigheter kan utledes av et biologisk og materialistisk syn på mennesker. Det går simpelthen ikke.

Fjordgløtt

Liberalismen trenger kristendommen for moralsk stabilitet, og for å låne utsikt til en videre horisont. Uten dette blir økonomi, hedonisme og livets små gjøremål alt som gjenstår. Konsekvensen blir en forbrukerklasse som beskytter sin sikkerhet og retten til ikke å bli krenket – selv når det går på bekostning av den liberalismen de sverger troskap til.

Men kristendommen som tynn lakk er ikke nok. Mennesket blir det hun gjør; ideene må derfor praktiseres hvis de skal overleve. De krever at vi kommer oss ut av sengen på søndagsmorgenen og tar oss til kirken. Visst går det utover søndagsbrunsjen, men ingen seire uten ofre.

Ledes av paven

Dere har hørt det er sagt at kirken er bakpå og dilter etter. Men i virkeligheten er det få områder der kirkene ikke er i forkant. Klimabevegelsen ledes av paven. Og i Sverige er det få som arbeider like intensivt med integrering. Nesten hver menighet driver språkkafeer og flerspråklige aktiviteter.

Internasjonal forskning viser at regelmessige kirkebesøk korrelerer positivt med politisk engasjement, tillit og sjenerøsitet.

Livet i kirken gjør slik en politisk forskjell. De kirkelige forsamlingene genererer den sosiale kapitalen som er avgjørende for demokratiets overlevelse.

Tror på noe

Så vil mange innvende at de ikke tror på Gud. Bare en fjerdedel av svenskene sier at de tror på Gud. Ikke desto mindre rapporterer de fleste at tror på «noe». Halvparten erklærer at de håper på et liv etter døden, og de som ber regelmessig er dobbelt så mange som dem som går i gudstjeneste.

Og religion er uansett veldig mye mer enn tilslutning til dogmer. Troen kommer på kjøpet når du begynner å gjøre .

Gjennom livet stilles vi ofte på valget mellom jag og lag, men slik er det ikke her. Kirken kan ikke reduseres til et smøremiddel for det liberale demokratiet. Visjonen er større: Det handler om evig liv.

Allerede i dette livet

Noen kirker har avskaffet helvete, men ingen kan unngå å se at det er mulig å ødelegge sin sjel allerede i dette livet.

Og frelse har aldri handlet om hva du skal reddes fra, men om hva du er velkommen til : et liv i fellesskap med Gud. Det er nøyaktig like stort som det høres ut.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
15 dager siden / 1448 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
25 dager siden / 1284 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
29 dager siden / 1278 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
1 dag siden / 762 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
5 dager siden / 739 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
24 dager siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere