Joanna Bjerga

Alder: 52
  RSS

Om Joanna

Spaltist, journalist, medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Mest opptatt av tro og livssyn, miljøvern og flyktningesaken. Blogger på www.jojobjerga.com

Følgere

Igjen - ingenting å skjule

Publisert rundt 2 år siden

Det er ikke noe ønske fra min side (eller kirkens side) å holde historien skjult på noe vis. Informasjonen finnes lett tilgjengelig for de som er interessert i å finne den. Og så må det være opp til den enkelte å gjøre seg opp en mening om den. 

Jeg har tidligere lenket til en artikkel om flergifte. Her er lenken igjen. 

Siden det stadig dukker opp som emne i kommentarer på spaltene jeg skriver, så får jeg kanskje vurdere å skrive om det en gang. :-)


Gå til kommentaren

Best å gå til kilden :-)

Publisert rundt 2 år siden

Open Air Campaigners? Hvis du vil ha korrekt informasjon, så er det vel best å gå til kilden, synes du ikke? 

Når det gjelder Esaias sitatet så er det nettopp det at Lucifer ønsket å opphøye seg  selv til Gud som utgjorde sviket. 

Slik vi forstår det, så var det et råd i himmelen før jorden ble skapt, der Gud Faderen presenterte en plan for menneskeheten. Menneskene skulle få komme til jorden og få et legeme, utvikle seg og bli prøvet, for en dag å komme tilbake til ham. Fordi han visste at vi som mennesker ville måtte velge mellom riktig og galt, så risikerte vi av og til å trå feil. Fordi intet urent kan bo hos Gud, trengte vi en Frelser som kunne forsone oss med Gud. Jesus og Lucifer tilbød seg begge å være Frelseren vår. Lucifer ville tvinge menneskene til å gjøre Guds vilje, og dermed sikre at alle kom tilbake. Men da ville han ha æren for det. Jesus tilbød seg å ofre sitt liv for å frelse oss, men ville ikke ta æren for det. Det oppstod en strid i himmelen, og de som stemte for Lucifers plan utgjorde 1/3 av alle åndene. 2/3 valgte å følge Jesus sin plan. Alle mennesker som har levd, eller lever eller kommer til å leve, er en del av de 2/3 som fulgte Jesus. Vi forsto at det var viktigere å ha muligheten til å velge, enn å være garantert å komme tilbake. 

Dette er det vi kaller Frelsesplanen. 

Når det gjelder Joseph Smith og hans rolle i gjenopprettelsen, så kan man jo si at det var underlig at ikke Gud på et tidligere tidspunkt forsøkte å gi beskjed til de andre kirkesamfunnene at de var på avveier. Men kanskje han gjorde det? Vi tror for eksempel at reformasjonen var inspirert av Gud. Reformatorene banet vei for religionsfriheten som var en forutsetning for at gjenopprettelsen i det hele tatt kunne finne sted. 

Og selv om det stemmer at Joseph Smith fikk beskjed om å ikke vise frem gullplatene til hvem som helst, så  finnes det flere vitner som både så og rørte ved gullplatene ved forskjellige anledninger. 

Du har tydeligvis satt deg relativt godt inn i mye av det vi tror på, men dessverre fra noe tvilsomme kilder. 

Jeg svarer gjerne på spørsmål, eller henviser til korrekte kilder, dersom du skulle være interessert i å vite mer. :-)Gå til kommentaren

Ingenting å skjule

Publisert rundt 2 år siden

Joseph Smith var en sammensatt person. Men kriminell var han nok ikke. Siden de som drepte ham var maskerte, vet man ikke nøyaktig hvem det var. Men noe vet man. Se link til følgende artikkel.

Gå til kommentaren

Hvor har du det siste sitatet fra?

Publisert rundt 2 år siden
Tor Egil Hansen – gå til den siterte teksten.

Det første du siterer fra våre nettsider er korrekt. Ja, det stemmer at vi tror at Gud Faderen en gang var et menneske som oss, og at vi hans barn alle kan bli som ham en dag. Hvem som skapte Ham vet vi ikke, men det er heller ikke så vesentlig for oss. Han er vår Gud, og har sammen med Jesus  skapt oss og den verden vi lever på nå. 

Det stemmer også at vi tror Himmelen består av tre herlighetsgrader, og at så godt som alle kommer til en av dem. At "det ytterste mørket" er forbeholdt Judas og frafalte mormonere stemmer nok ikke. 

De som ikke vil motta en herlighetsgrad er de som aktivt fornekter Den hellige ånd etter å ha mottatt den. 

At Satan (Lucifer) og Jesus er brødre burde ikke komme som en overraskelse. I Jesaias kapittel 14 kan vi for eksempel lese at Lucifer, morgenrødens sønn, ble kastet ut av himmelen og Guds nærhet. Vi tror det var fordi han gjorde opprør mot Guds plan for menneskene. Som straff mistet han muligheten til å få et legeme på jorden, og ble forvist, sammen med de som fulgte ham, til å fortsette i ånds form i all evighet. 

Når det gjelder Joseph Smith, så er heldigvis historien langt fra så sensasjonalistisk og hoderystende som enkelte versjoner kan få en til å tro. 

Når det gjelder polygami, så anbefaler jeg at man leser følgende artikkel

Og du har helt rett. Gud er nok rettferdig. 
Gå til kommentaren

Publisert rundt 2 år siden

Prøv igjen! ;-)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere