Joanna Bjerga

Alder: 52
  RSS

Om Joanna

Spaltist, journalist, medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Mest opptatt av tro og livssyn, miljøvern og flyktningesaken. Blogger på www.jojobjerga.com

Følgere

Godt spørsmål

Publisert rundt 2 år siden
Men kan man si at man tilhører samme religion når man ikke tror på samme Gud(er)?

Men da havner vi tilbake i en diskusjon om definasjonsmakt. Hvem skal definere hvem eller hva Gud er? Kanskje ingen av oss. Jeg tror Gud humrer litt oppgitt av debattene våre. Jeg har heller ikke den akademiske tyngden til å gå inn i dem  på skikkelig vis. Det slår meg igjen og igjen i kommentarfeltene her at noe som for meg oppleves ganske enkelt og liketil blir så vanvittig komplisert. Må det være sånn? 

Gå til kommentaren

Sukk...

Publisert rundt 2 år siden

Det er veldig mange ting som skiller mormonisme fra det som den universelle kristenheten oppfatter som bibelsk lære. Men kan bare ta en titt på det følgende for å se det:

 Comparison Chart — Mormonism and Christianity

Litt grundigere beskrivelser av en del skilnader kan man finne i Wikipedia:

Wikipedia — De siste dagers hellige

Så hvorfor mormonerne på død og liv vil at kristne skal anse dem som kristne, er litt underlig: For det er jo ikke slik at kristne da liksom skal innse at mormonerne egentlig fulgte den samme lære som dem selv hele tiden - men at de selv aldri har vært ordentlig kristne, at hele den universelle kristenheten har vært ført bak lyset siden begynnelsen — mens mormonerne forvalter den egentlige sanne lære, som er en annen:

Mormonism describes itself as falling within world Christianity, but as a distinct restored dispensation; it characterizes itself as the only true form of the Christian religion since the time of a Great Apostasy that began not long after the ascension of Jesus Christ. According to Mormons this Apostasy involved the corruption of the pure, original Christian doctrine with Greek and other philosophies, and followers dividing into different ideological groups... (Wikipedia)

Denne tanken om at hele verden ble lurt inn i en falsk versjon av kristendommen, mens en liten gruppe lang tid etterpå har fått åpenbart den egentlige sannheten, samt at kun de som følger denne menighetens lære og blir innlemmet i den kan bli frelst, er et typisk tegn for en rekke sekter og begynte allerede med gnostisismen. Så realitetene er vel at Joseph Smith har laget sin egen religion, som inkluderer en annen Kristus enn ham vi finner i evangeliene — på lignende vis som gnostikerne gjorde.

Men mennesker kan kanskje få åpenbaringer. Jeg tror f.eks. det ligger litt åpenbaring i animasjonsserien South Park sine episoder om Joseph Smith:

Joseph Smith: Part 1 - Gary's dad starts to tell Stan the story of Joseph Smith, founder of Mormonism

Joseph Smith: Part 2 - The Harrisons tell Randy about Joseph Smith

Joseph Smith: Part 3 - Gary tells Stan how Joseph Smith wrote the Book of Mormon

Wikipedia og South Park? Really? 

Gå til kommentaren

Ok

Publisert rundt 2 år siden

Jeg er uenig i den konklusjonen, og det er også de ulike sammenslutningene av kristne kirkesamfunn i dag. Jeg mener også det blir selvmotsigende å operere med en historisistisk kritikk av fremveksten av den kristne trosbekjennelse, samtidig som man opererer med en essensialistisk og helt ukritisk forståelse av en angivelig privatåpenbaring på 1800-tallet.

De økumeniske konsilene var ikke politiske kompromisser, men en gradvis definisjon av innholdet i den kristne og apostoliske tro. Det var jo nettopp fordi definisjonen var viktig at det var så mange stridigheter om den. Konsilene dreiet seg om en avklaring av logikken som finnes i selve åpenbaringen, som inneholdes i Skriften. Å kritisere dette innholdet er greit nok — men da stiller man seg utenfor den kristne trosbekjennelsen. Det er ikke annet enn rett og rimelig å trekke disse distinksjonene.

Da må vi nok bare enes om å være uenige.  Det er klart at siden medlemmene av Jesu Kristi kirke forfekter at det finnes mer hellig skrift enn bare Bibelen, så skiller vi oss ut fra resten av den kristne verden. Samtidig faller det på sin egen urimelighet at en kirke som forkynner at Jesus Kristus er verdens Frelser og Forløser, og som lærer menneskeheten å tro på Ham, å følge Ham og tjene Ham ikke skal være kristen.

Jeg har forøvrig skrevet om dette også. Her.

Og her er det kirken selv sier om akkurat det. 
 

Gå til kommentaren

Ikke?

Publisert rundt 2 år siden
Tor Egil Hansen – gå til den siterte teksten.
Interne kilder vil jo naturlig nok aldri stille selvkritiske spørsmål som kan føre til tvil.

Jeg tenker at hvis noe er sant, så er det sant, og da tåler det dagens lys. Jeg kjenner meg ikke igjen i at vi ikke stiller selvkritiske spørsmål, ei heller at det er enormt press til å ikke forandre livssyn. 

At tvil skal være bevis på at man evner å tenke selv tenker jeg er en sannhet med modifikasjoner. No offence taken, men det ligger jo mellom linjene at de som ikke tviler, ikke klarer å tenke selv. 

Jeg tror faktisk jeg klarer å tenke selv. Jeg gjør i hvert fall et ærlig forsøk. :-)

Åndelig kunnskap tilegnes på andre måter enn intellektuell kunnskap. Det er en annen metodikk enn den vitenskapelige, men det blir for lettvint å bare avskrive den.

Jeg ser på sannheten litt som et puslespill med mange biter som tilslutt danner en helhet. Jeg avskriver ikke dermed andres opplevde sannheter. 

Gå til kommentaren

Nettopp

Publisert rundt 2 år siden
Det er viktig å poengtere at denne læren bryter kraftig med de økumeniske konsilenes lære om Treenigheten.

Hvis du tar en titt på min forrige spalte som omhandlet Guddommen, så vil du se mitt argument for hvorfor vi er uenige i treenighetslæren. Den var et politisk og teologisk kompromiss som vokste frem i løpet av noen hundre år etter Jesu død og oppstandelse. Tror nok det går fint an å være kristen selv om man ikke anerkjenner de økumeniske konsilene...

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere