Jostein Gjærum

Alder: 59
  RSS

Om Jostein

Tidliger ansatt i NLM, Normisjon, Telemark Søndagsskolekrets og Kirken, Den Norske. Jobber i dag som turbuss sjåfør. Fra Stathelle, Telemark. Gift. 3 barn.

Følgere

Tabloid 1. siden i Vårl Land

Publisert over 1 år siden

1. side av Vårl LAnd 28. januar var en frytelig skuffelse. Vi som med ujavne mellomrom prøver å få ting på trykk i avisa, blir ofte refusert med den forklaring at spaltemillimeterne er så dyrebare. Kan nå VL forlare hvorfor dere smører et bilde av styggen sjøl med hans kunstner på halve forsida, og med en lite tiltalene tittel under?

Jeg har satt pris på VL som en avis der jeg får brynt egne meninger og fått argumenter for eget ståsted. Med liten tid i hverdagen, kommer jeg sjelden lengre enn til side 3. Jeg er selvsagt ikke enig i alt, og stiller meg noen ganer spørsmål om hvorfor akkurat han eller hun har fått spalteplass i en kristen avis. Nå vil jo VL for alt i livet ikke være et menighetsblad. Det har blitt understreket utallige ganger, og det respekterer jeg. Men skal avisa, som har kommet i postkassa i ca 25 år,  gi meg stadige ergrelser og grunnlag for irritasjon, har dere snart en oppsigelse i abbonementsavdelingen. Og da tenker jeg ikke bare på innholdet, men presentasjon av stoffet. Jeg ønsker at det som står på 1. sida avspeiler innholdet, ikke gir et inntrykk av sensasjoner inne i avisa. Jeg ønsker meg en avis som gir plass til ulike meninger, men har et mål om at kristenarven skal bringes videre. At avisa gir plass til undring over noe som er større enn oss selv og skriver om det vi ikke kan forstå, men må tro. Jeg ønsker meg en avis til inspirasjon og korreksjon.

Gå til innlegget

Vi må forby alkohol i Norge!

Publisert over 3 år siden

Når jeg leser argumentene og hører retorikken til både vår statsminister og fremtredenen representanter i Frp i tiggerdebatten, undrer jeg meg på hvorfor vi ikke kan overføre argumentene til alkoholdebatten i Norge.  NRK har avslørt åpenbart skyggesider ved tigging i enkelte miljøer i Norge. Mange jeg har hørt kommentert saken, gjentar at tiggingen fører så mye negativt med seg, at det må vi forby.  Kan vi si det samme om alkohol eller bilkjøring eller for den sakens skyld sukker ? Selvsagt kan vi det, men for å sitere pragmatikere og liberale talsmenn; Vi kan ikke forby alt vi ikke liker.

I vårt overflodssamfunn har vi problemer med å forestille oss hvordan det er ikke å kunne spise seg mett hver dag og ikke se noe lys i enden av tunellen.  Så kan man reise noen timer, kanskje ett døgn og komme til et land der mennesker kaster det de ikke trenger og omgås luksus disse menneskene kanskje kun har sett på TV. En reise som ikke koster all verden.

Vi har ord på oss for å være godhjerta i Norge, noen påstår dumsnille. Det er IKKE dumt å hjelpe mennesker i en fortvilet livssituasjon. Så får det være politiets oppgave å sile ut de som slår mynt på mennesker i nød.

Gå til innlegget

Vår velstand er bygget på tyranni.

Publisert over 4 år siden

Den vestlige verden hentet i fire hundre år mellom 9 og 12 millioner slaver fra Afrika til Europa/Amerika. I 1885 delte kolonimaktene Afrika mellom seg uten tanke på etnisitet eller folkegrupper.

Om det er gjort estimater på verdier som ble tatt ut av verdensdelen, er meg ukjent, men at det dreier seg enorme summer, er utvilsomt.Har Europa noen gang gjort opp den gjelden, eller er det "pay-backtime"nå? Og det var ikke bare i Afrika europeerne herjet, både Asia og sør- Amerika fikk føle europeisk sinnelag.

I dag er det først og fremst multinasjonale selskaper som fortsetter utsugingen av Afrika, med vestlige regjeringers velsignelse. To eksempeler; I 2005 inngikk Etiopia en avtale med det nederlandske selskapet «HPFI» om patentering av det nasjonale kornslaget Teff. I dag må etiopiske bønder kjøpe alt såkorn fra dette selskapet og har ikke lov å bruke noe av innhøstningen til neste såing, slik de tidligere gjorde. «Nestle» driver kampanjer i mange utviklingsland for at mødre skal slutte å die sine barn og heller kjøpe deres morsmelkerstatning, helt motsatt av alle ernæringsråd. En internasjonal boikott ble startet helt tilbake i 1977 og er støttet av blant andre «Ammehjelpen». Det norske oljefondet eide i 2015 aksjer for 47,923,918,408 kroner og eier 2,7 % av Nestle.

I dag vil vi ikke lengere ha immigranter til Europa fra Afrika og Asia, men varene deres er vi avhengig av. Har vi ingen samvittighet? Føler vi intet ansvar for hvordan vi har plyndret Afrika i over 500 år? Svaret finner vi i grensekontroll, gjerder og Middelhavets våte grav.

Vår velferd er truet, men hva er denne velferden bygget på? Er det rart afrikanerne vil ha en del av velstanden vi regner som vår selvsagte rett.

Det er ikke mangel på ressurser i verden, men mangel på vilje til å fordele disse ressursene rettferdig og humant. De militære utgiftene lå i 2010 på 8.648 milliarder norske kroner på verdensbasis, ifølge en SIPRIs rapport. Under bankkrisen i 2008 så vi hvilke enorme summer som ble sprøytet inn for å opprettholde vår levestandard.

Ekstremisme og terrorisme bekjempes ikke med store forskjeller og urettferdighet, våpen og murer. Den kan bekjempes med rettferdighet.

Tusenvis av mødre står opp hver dag uten å vite om de kan brødfø sine barn dagen ut. Vi kaster brød så fort det er litt tørt eller gått ut på dato. Syke i utviklingsland blir nektet hjelp fordi de ikke kan betale for behandling og medisin. Vi lar vår vrede gå ut over sykehus og myndigheter fordi de ikke klarer å oppfylle sine løfter om behandling og ventetid.

Verden er urettferdig, og det er vår skyld!!

 

Jostein Gjærum

Styreleder i Ma Ma Children Center of Noway

 

Gå til innlegget

Banning i TV 2

Publisert nesten 11 år siden

Jeg kan dessverre lite gjøre med den banninga som florerer i samfunnet i dag. Det jeg kan gjøre noe med, er hva slags prat jeg sjøl ønsker inn i egen stue. Det betyr at noen TV-programmer alltid slås av når de dukker opp på sendeplanen, selv om de både kan være morsomme og seer verdige.

Jeg kommer, etter fredagens sendinger, til å legge to nye programmer til denne lista, dessverre; Senkveld og Golden goal, begge programmene på TV2. Når Golden Goal i tillegg legger bannskap inn i overskriften på en kåring, er det lavmål.

Som turbuss sjåfør med unger i bussen ukentlig, er det lett å høre hvor de håpefulle lærer å bruke sine kraftsalver. 

Lufta er for alle, men forurensning bør vi ha ytterst liten toleranse for. Kanskje det handler om respekt?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere