Jens Petter Gitlesen

Alder:
  RSS

Om Jens Petter

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Spesielt engasjert i sosialpolitikk og skolepolitikk.

Følgere

Om å holde seg til saken

Publisert nesten 8 år siden

Problemstillingen som Siri Fuglem Berg trekker opp, er noe helt annet enn du svarer på Robin Haug.

Professor Strurla Eik Nes er blant de ledende skikkelsene i det norske fostermedisinske miljøet. På Bispemøtet promoterte han fostermedisinens muligheter og effekter på en måte som er i strid med dokumentert kunnskap, uten å opplyse om dette.

Det er positivt om du, Robin Haug, starte en diskusjonstråd om fosterdiagnostikk. Debatten om fosterdiagnostikk og eventuelle grenser for fosterdiagnostikken vil helt sikkert fortsette, men det var ikke spørsmålet Siri Fuglem Berg stilte i denne tråden.

Gå til kommentaren

Jeg var selv tilstede under innlegget til professor Sturla Eik-Nes og opplevde professorens markedsføringsstunt som sjokkerende. Det hele var en tendensiøs fremstilling hvor velkjente og dokumenterte fakta som ikke støttet hans syn ble fortiet. Til gjengjeld ble udokumenterte påstander fremlagt som sannheter. Det ble heller ikke skilt mellom undersøkelser tidlig og sent i svangerskapet.

Når professor Sturla Eik-Nes prater stikk i strid med Kunnskapssenterets rapport, burde han i det minste skrive en kritikk av rapporten. På den måten kunne en fått debatt og i større grad fått en omforent forståelse av hva som er faktagrunnlaget når det gjelder tidlig ultralyd og annen tidlig fosterdiagnostikk.

Jeg antar at professoren er normsettende i fagmiljøet, argumentasjonen finner jeg igjen i politikeres argumentasjon.

– Det er ingen tvil om at tidlig ultralyd kan redde liv, det viser senterets data tydelig sa en stortingspolitiker etter besøk hos Sturla Eik-Nes hos Nasjonalt senter for fostermedisin.

Med bakgrunn i markedsføringsstuntet som jeg opplevde av Sturla Eik-Nes er det svært forståelig at både politikere og andre tilhørere går på limpinnen. Det er svært beklagelig at professor Sturla Eik-Nes ikke bidrar i den offentlige debatten. Vitenskap og faktagjengivelse er nødvendigvis ikke sammenfallende med markedsføring og politisk påvirkningsarbeid.

Gå til kommentaren

En fin omtale med en kjedelig feil

Publisert rundt 9 år siden

Takk for et fint og innsiktsfullt innlegg. I demokratiet betyr antallet mye, i media betyr markedet mye. Det er positivt at det settes lys på alvorlige utfordringer som ikke rammer folk flest.

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) har i lang tid arbeidet overfor sentrale politiske myndigheter. Vi ønsker at regjeringen og statsforvaltningen skal følge retningslinjene som er gitt av regjeringen selv og av Stortinget. Den absolutt beste støttespilleren vår på den nasjonale arenaen, er inkluderingsminister Audun Lysbakken. Han er kjenner reformen svært godt. I tillegg har statsråd Lysbakken også brakt inn viktige perspektiver som er kommet til etter reformen, slik som diskrimineringsperspektivet og menneskerettighetsaspektet. Dessverre sorterer ikke Husbanken og den statlige økonomiske virkemiddelbruken under statsråd Lysbakkens departement. I dette århundre er Audun Lysbakken den som på regjeringsnivå klarest har fremmet livssituasjonen til mennesker med utviklingshemning.

Avslutningsavsnittet fremstår som urettferdig overfor statsråd Lysbakken: "Norsk Forbund for Utviklingshemmede spør om kommunaldepartementet bryter egne instrukser og mener barne- og familieminister Audun Lysbakken hverken kjenner eller har interesse av å følge opp reformen. Hvem spør de utviklingshemmede hva de vil? Hvor blir det av Tangerud -effekten?"

NFU vet at statsråd Audun Lysbakken kjenner til reformen, vi vet at han har kjempet og kjemper for å sikre at reformen.

Problemet til NFU er at vi bare har en Audun Lysbakken i regjeringen.

Jens Petter Gitlesen

forbundsleder

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere