Jens Petter Gitlesen

Alder:
  RSS

Om Jens Petter

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Spesielt engasjert i sosialpolitikk og skolepolitikk.

Følgere

Publisert over 3 år siden

Jeg har aldri hevdet at verden ville blitt et bedre sted om akademia forsvant. Forskningen kan fremme menneskeverd, men også true det. Det er heldigvis sjelden man opplever slike ytringer fra akademia som Sterri har stått bak. Nå de kommer og en sier fra, så er det påfallende å registrere reaksjonene fra akademia.

Til nå er det 1,2 personer fra akademia som har reagert på Sterris uttalelser. Morten Magelsen reagerte knapt, han kom med noen betraktninger om relasjonen mellom noen abstrakte begreper.  Morten Horn kom også på banen med noe mer konkret kritikk. De 3527 andre vitenskapelig ansatte ved UiO og etvesentlig større antall ved andre læresteder, har forholdt seg oppsiktsvekkende tause. Jeg har mottatt noen e-poster og meldinger med støtte. Ut over det, har jeg registrert at fokuset har vært rettet mot den akademiske friheten.

Det kommer mye fra akademia og det meste er uproblematisk. Systemet og personene har oftest et visst etisk gangsyn og det er selvregulingssystemer både på individnivå og på institusjonsnivå. Få er mer interessert i å posere enn å argumentere. Men når unntakene kommer, så er jeg langt i fra overbevist om at systemet fungerer.

1. Da statssekretær Laabak la ut sitt mye omtalte blogginnlegg, så var det ingen i akademia som så muligheten for at Laabak kunne ha handlet i berettiget harme. Rektor trakk frem de store linjene. Både han og alle de andre akademikere overså helt muligheten av at Sterris uttalelser om voksne med Downs syndrom var velegnet til å gjøre fedre forbannet. Laabak er nok en like stor trussel for den akademiske friheten som jeg er en trussel for tyngdekrafen.
2. Rektor Ole Petter Ottersen gir tilsvar til innlegget jeg skrev på Verdidebatt. Rektor skal har ros for å respondere. Det står respekt av slikt. Rektor Ottersen fokuserer på ytringsfriheten, en frihet som de fleste holder høyt. Men heller ikke ytringsfriheten er ubegrenset. Hatefulle ytringer er en slik begrensning. I tillegg er universitet og høgskoler pålagt å sikre både den faglige og etiske kvaliteten. Jeg ser ikke at UiO har utøvd sitt institusjonelle ansvar. Jeg ser heller ingen fra akademia som påpeker dette.

Mitt innlegg er en overgeneralisering hvis det leses som at folk i akademia er aktive trussler mot mennesker med utviklingshemming. I norsk akademia ser jeg kun ett slikt tilfelle. Det som skremmer meg, er tausheten og at ingen fra akademia stiller spørsmål med ytringer som er listet opp i mitt innlegg, det faglige grunnlaget for påstandene og om påstandene er i samsvar med de etiske kravene som akademia har pålagt seg selv. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Du må være så uenig som du vil med min ordbruk og definere menneskeverd som du måtte ønske. Det kan godt være at jeg bruker begrepet på en måte som er uvanlig, men jeg tror du forstår innholdet i kommentarene.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

I blogginnlegget Lever personer med Downs syndrom fullverdige liv, skriver Sterri at personer med Downs syndrom er "...begrenset i akkurat de kapasiteter som vi gjerne holder fram som spesielt attråverdige ved det å være menneske, som blant annet vår rasjonalitet, vår evne til å styre våre liv og evne til å søke sannhet".

Når en tar fra en gruppe mennesker det som er spesielt attråverdig ved å være menneske, så synes jeg det er å redusere menneskeverdet til gruppemedlemmene betraktelig. Men en kan saktens bruke andre ord.

En annen sak, hvor har Sterri påstanden fra? Er det Sterri som skal definere det attråverdige med livet? Er det forsvarlig forskningsformidling å hevde at en gruppe mennesker som har det tilfelles at de har trisomi 21, har mindre attråverdige liv?

Sterri sitter på avstand, kjenner ikke til dem han uttaler seg om, har ikke forsøkt å bli kjent med dem eller å sette seg inn i deres ulike situasjoner. Han viderebringer de fordommene som gruppen i utgangspunktet er belastet med. Slikt er ikke greit selv om Sterri liker å spinne tanker.

 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Sterie har kommet med uttalelser både før og etter han ble ansatt. Han har uttalt seg på moralistene.no og han har uttalt seg i NRK. Om noen mener seg krenket, tror jeg nok mange kan svare bekreftende på.  Hvordan andre vurderer krenkelsene, er vanskelig for meg å si. I NFU sin medlemsmasse oppfattes Sterris uttalelser som grovt fornedrende. Laabaks reaksjon oppfatter jeg som rimelig menneskelig når noen reduserer datterens menneskeverd. Men at Laabaks reaksjon overhode ikke var politisk klok, det er jeg enig i. 

Jeg mener at en ikke kan sammenligne Sandbergs utspill med Laabaks. Sanberg har ansvaret for svært mye av forskningen på feltet. Laabak har ikke ansvar for UiO. Sandberg var neppe spesielt personlig berørt av forskerutsagnene. For Laabak var nok utsagnene adskillig verre. Når det neppe ligger spesielt mye forskning bak Sterris utsagn, får det hele mer karrakter av krenkelser.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.

1. Jeg og flere med meg oppfatter Sterris uttalelser som krenkende. Adresseavisa hadde et oppslag i dag om andre som følte seg krenket. Hvordan de ulike organene som har kompetanse til å avgjøre slike saker vurderer dem, vet vi ikke.  
2. Rektor skrev et blogginnlegg som kanskje var litt lite gjennomtenkt. Universitetet har forpliktelser gjennom universitetsloven. Det skal være interne mekanismer for å sikre et visst etisk nivå. Det er flere andre reguleringer som Universitetet skal følge. Uavhengig av om krenkelsene oppfattes som å være i strid med regelverk, bør Rektor ha en oppfatning om hvor langt akademia kan gå i uttalelser om en spesiell og lett identifiserbar gruppe. Skal personer delta i eksperimenter, må de ha samtykkekompetanse. Sterri involverer de han måtte ønske i sine tankeeksperimenter.
3. Laabak betrakter jeg som litt underordnet i denne saken. Han kan ta igjen selv hvis han mener seg urettferdig behandlet. Sterris krenkende uttalelser gjaldt ikke Laabak, men personer med utviklingshemming og spesielt personer med Downs syndrom. 

4. Ingen friheter er ubegrensede, heller ikke den akademiske friheten. Det eksisterer flere meningsfiltre fra strengt lovverk til almenn dannelse.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3448 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
12 dager siden / 1225 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 959 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
18 dager siden / 883 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
10 dager siden / 815 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
10 dager siden / 627 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
22 dager siden / 561 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 490 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere