Jens Petter Gitlesen

Alder:
  RSS

Om Jens Petter

Forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU). Spesielt engasjert i sosialpolitikk og skolepolitikk.

Følgere

Publisert nesten 3 år siden
Anders Tyvand – gå til den siterte teksten.
Min spådom er likevel at valget i 2021 vil bli et valg med like tydelige alternativer som i 2017. Hvis KrF ikke tar stilling da, vil vi gjøre oss selv irrelevante for velgerne. 

Spådomskunst er en vanskelig disiplin. Meterologene forsøker seg med lantidssvarsel en uke frem, men det blir usikkert. I januar 2015 fikk ap 42,4 prosent oppslutning og ventet trolig bare på å få nøklene til regjeringskvartalet. Nå er situasjonen en smule annerledes. Hvordan partienes oppslutning vil være i 2021, er det umulig å mene noe om. Det avhenger av spillet mellom partiene, mediafokus og forhold utenfor partienes kontroll. 

Gå til kommentaren

Takk for at du kjemper!

Publisert nesten 3 år siden

Det største problemet med sorteringsdebatten, er at den sjelden dukker opp. Mellom hvert av slagene utvides muligheten til å avdekke uønskede avvik som legitimerer abort. Når helsebyråd Rebekka Ljosland begrunner sitt syn med kristen tro, så er det en velkjent posisjon. For meg er diskrimineringsaspektet det sentrale. Downs syndrom er ikke en tilstand som kun eksisterer på fosterstadiet. Når samfunnet mener at Downs syndrom er en såpass stor svakhet at det legitimerer abort, så sier en svært mye om synet på fødte med Downs syndrom. Fostediagnostikken har utviklet seg og er blitt i stand til å avdekke flere genetiske «avvik». Men fortsatt mangler fosterdiagnostikerne behandling av de «uønskede tilstandene» som de avdekker.

Vår kunnskap innen genetikk er kraftig voksende og teknologien med å avdekke fosteregenskaper kommer etter. Hanne Sofie Greve sa: «Menneskeverdet kan ikke gradbøyes. Et samfunn som begir seg ut på å utelukke enkeltgrupper kan ende opp med ikke å ha plass for noen.»

Takk til helsebyråd Rebekka Ljosland som tar opp kampen!

Gå til kommentaren

Takk til professor Ellingsen

Publisert over 3 år siden

Det er mye som forundrer meg med Sterris siste utspill, her er noen forhold:

1. Abort og fosterdiagnostikk har vært diskutert siden tidlig på 1970-tallet. Debattene har ofte vært heftige, men jeg kan ikke huske andre enn Sterri fra fagmiljøene som har angrepet menneskeverdet til unge og voksne med Downs syndrom. Jeg ser heller ikke nødvendigheten av Sterris karakteriseringer av unge og voksne med Downs syndrom. Tankene hans er ikke nye og slutningene er mulige å trekke uten systematisk å måtte nedsnakke mennesker med Downs syndrom.

2. Skal en formelt beskrive en sykkel, trengs det tre dimensjoner. En sykkel i bevegelse krever fire dimensjoner. Skal en i tillegg beskrive sykkelens farge og posisjonen til sykkelens bevegelige deler, trenger en 15-20 dimensjoner. Hva som skaper et menneskeverd og hva som gir livet mening, er diskutert i tusener av år. Vi får en fattig forståelse av menneskeverdet når det reduseres til de tre dimensjonene tankeevne, autonom og sannhetssøking.

3. Det går tydelig fram fra intervjuet i Minerva, blogginnlegget på moralistene.no og på NRK Dagsnytt atten, at Sterri ikke kunne ha tenkt seg å hatt Downs syndrom. Referansen er absurd. Det ingen fare for at Sterri skal få syndromet. Det å benytte seg selv som referanse for hvordan andre har det, er en pussig referanse. Jeg er f.eks. fornøyd med å være mann og foretrekker det fremfor å være kvinne. Imidlertid vil nok de fleste kvinner vil ha den motsatte vurderingen. Folk flest, både de med og uten utviklingshemming, skaper et liv innen rammen av sine forutsetninger. Skal en vurdere andres livsverdi, må en ta utgangspunkt i personenes egne verdier, ikke Sterris verdier.

4. Det er krevende å bygge opp analytiske resonnementer ut i fra ett sett med forutsetninger som de fleste kan slutte seg til er dekkende. I psykofysikken og den matematisk orienterte delen av psykologien finnes en lang tradisjon for å gi aksiomatiske tilnærminger til menneskets opplevelse av ytre forhold. Til tross for at mange kloke hoder med store analytiske ferdigheter har bidratt, finner en få resultater som både er omforente og generelle. Sterri har gjort lite for å etablere det formelle systemet som skal lede frem tilhans konklusjoner. Tankerekken fremstår mer som den typen slutninger som kan fremkomme i et typisk kaffeslabberas.

5. Hvis Sterri var opptatt av kvaliteten i sine tankerekker, så er det underlig at han ikke starter med å publisere dem i fagtidsskrifter. Publiseringsprosessen i seriøse fagtidsskrifter innebærer en faglig kvalitetssikring utover det en kan forvente ved publisering i pressen og riksdekkende radiokanaler.

Kan hende Sterri er mer opptatt av å posere enn å argumentere?

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Utsagnene kommer fra Minerva, NRK og moralistene.no. Moralistene.no hevder at de er en fagformidlingsblogg ved  Universitetet i Oslo. Bloggen er tilknyttetforskningsprosjektet «What should not be bought and sold?», som er finansiert av Norges forskningsråd. Uttalelsene er kommet etter at han ble ansatt som stipendiat.

Det kan godt være at vi kommer til å klage Minerva og NRK til pressens faglige utvalg. De presenterer kraftige salver mot mennesker med Downs syndrom uten å forsøke å legge til rette for tilsvar fra dem som rammes. Det kan være andre forhold en tilsvarsretten som også kan vurderes. Fristen for å klage til pressens faglige utvalg er seks måneder, så den vurderingen får vi ta når ting roer seg litt.

Akademias ansvar og plikter, regner jeg med vil bli ytterligere avklart den nærmeste tiden. Jeg har liten tro på posisjonen som rektor Ottersen tar, men jeg kan ta feil.

Vi har nok ulikt syn på om utsagnene er nedverdigende eller ikke. Når utsagnene fremsettes i riksdekkende medier og rammer en lett identifiserbar gruppe som har vaskelig for å ta til motmæle, så gjør det saken enda mer alvorlig, sett med mine øyne.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Jeg håper inderlig at du har rett, Sølve Nicolay Thobro Lauvås. Rektor Ottersen fortolket Laabaks utblåsning som at regjeringen ville kneble den akademiske friheten. Rektors blogginnlegg fikk hundrevis av likerklikk. Det kom ingen kritiske spørsmål. Debatten som jeg har fanget opp på ulike facebooksider, består i en professorstand som er dypt bekymret over den akademiske friheten, men ingen som stiller spørsmål med det å nedsnakke personer med Downs syndrom. Men for all del, vi får håpe at de kritiske sjelene kun er litt trege i starten.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere