Jarle Haugland

Alder: 44
  RSS

Om Jarle

Daglig leder i Tro & Medier

Følgere

Ja til en ikke-kommersiell kringkaster!

Publisert nesten 10 år siden

Det er igjen tid for å betale NRK-lisensen, avgiften ikke alle betaler med like stor glede.

Mer enn 200 000 har markert sin motstand mot avgiften på Facebook, mens drøyt tusen markerer sin støtte. Noen lurer på hvorfor de skal betale for en kanal de aldri ser på, mens andre mener at det er prinsipielt problematisk med en statsfinansiert kanal.

Familie & Medier vil understreke viktigheten av å ha en kommersielt uavhengig allmennkringkaster i en tid der seertall og økt inntjening virker å være det styrende prinsippet i mange redaksjoner. Det er en styrke for samfunnet vårt å ha en uavhengig stemme i medielandskapet, og på linje med andre velferdsgoder skal den ikke kun betales av dem som bruker den. Hvordan ville helse-Norge eller skole-Norge sett ut om det kun var brukeren som betalte for opprettholdelsen av disse velferdstilbudene?

I Stortingsmelding 57 (2000-2001) I ytringsfrihetens tjeneste ble det uttalt: “NRK skal være ledende arena og garantist for samfunnsdebatt og bedriften skal bidra til å bevare den nasjonale identitet i en stadig mer aggressiv internasjonal medieindustri.” Det ble også påpekt at et sterkt og uavhengig finansiert NRK kommer til å være viktigere en noen gang.

Ti år etter denne uttalelsen er den minst like aktuell. Det er ingen selvfølge med en uavhengig presse. Heller ikke i Norge. Derfor betaler jeg kringkastingsavgiften med glede, i forventning til at NRK tar sitt ansvar som allmennkringkaster på alvor.

Kanalen skal informere, underholde og drive opplæring. I mange tilfeller gjør NRK dette på en forbilledlig måte, der de med kreativitet og kompetanse skaper øyeblikk som er med og former nasjonen. På andre områder stiller vi spørsmål ved kanalens vurderinger, slik vi gjorde med programserien Trekant i fjor høst. Derfor setter vi i Familie & Medier, Norges desidert største seer- og lytterorganisasjon, pris på dialogen vi har med NRK, og ser frem til et nytt lisensår med en sterk allmennkringkaster preget av tydelige og gode verdier.

Da er lisenspengene vel anvendt.

Gå til innlegget

Sakene mediene endelig husket

Publisert nesten 10 år siden

Er de siste ukenes mediedekning av forfulgte kristne starten på et mer langvarig engasjement i norsk presse mot religiøs forfølgelse?

I 2007 satte fagbladet Journalisten fokus på “Sakene mediene glemte”, der en jury pekte ut fem viktige områder som de mente var neglisjert av riksmediene. En av sakene var forfølgelsen av kristne i muslimske land.

De siste ukene har dette bildet endret seg noe. Flere dypt tragiske hendelser i Irak, Egypt og Pakistan har blitt dekket av norsk presse, også utover de kristne mediene. Midt i tragediene som utspiller seg, bringer det håp til de forfulgte at mediene nå har satt fokus på de kristne minoritetenes situasjon.

I 2007 uttalte juryen til Journalisten at “en av pressens aller viktigste oppgaver er å beskytte enkeltmennesker og svake grupper mot overgrep, forsømmelser og i verste fall forfølgelse. For truede minoriteter er offentlig omtale og oppmerksomhet i mange tilfeller den beste beskyttelse de kan få.”

Dette er kloke ord som er verd å huske på, midt i kampen om oppmerksomhet og annonsekroner. For mediene har fortsatt en vei å gå. I følge organisasjonen Åpne Dører er det over 100 millioner mennesker som blir forfulgt for sin kristne tro. Irak, Pakistan og Egypt er henholdsvis nummer 8, 11 og 19 på den nylig offentliggjorte World Watch List 2011, en liste Åpne Dører hvert år offentliggjør med oversikt over de 50 landene hvor det er vanskeligst å være kristen.

Vi håper de siste ukenes mediedekning kan være starten på et mer langvarig engasjement i norsk presse mot religiøs forfølgelse. Det vil kreve økt fokus, økt kompetanse og økt forståelse for de forfulgtes sak.  Det er mange organisasjoner og enkeltpersoner i Norge som har  førstehåndskjennskap til forfulgte kristne og en kompetanse på feltet som pressen kan utnytte i langt større grad enn den gjør i dag.

Gå til innlegget

Dialog for døve ører

Publisert nesten 10 år siden

Håkon Moslet i NRK lytter til kritikken fra gateprest Jan Christian Nielsen, men vi kjenner oss fortsatt ikke igjen av hans beskrivelse av Familie & Mediers kritikk mot "Trekant".

Det er sin egen blogg gateprest Nielsen gir programmet betimelig kritikk for å formidle grenser som noe "teit, feigt og kjipt". På vl.no svarer NRK UNG-redaktør Håkon Moslet følgende på kommentaren om at det ikke bare lengre er "kristenkonservative" som kritiserer programmet:

– Nei, ordskiftet er blitt mer nyansert etter hvert. I starten var det veldig dominert av den gruppen, og kritikken var basert på at NRK i det hele tatt skulle sende et program som heter «Trekant».

Jeg synes da det er på sin plass å henvise til Familie & Mediers første mediekommentar om saken, "Duger NRK som sexveileder?" Siste avsnitt sier følgende:

Familie & Medier ønsker å bidra til å gi ungdommer en god ungdomstid. Det tror vi NRK også gjør. Derfor har vi tatt initiativet til en dialog. Vi håper å se en programserie som tar både ungdommer og gode grenser på alvor.

Jeg kjenner ikke helt igjen bildet Moslet tegner av oss. Er det meg som ser feil?

Vårt mål er fortsatt å være lyttende og i dialog, men da trenger vi at NRK er mer saklig i møte med vår kritikk.

Gå til innlegget

Utro i reklamepausen

Publisert rundt 10 år siden

I det siste har vi sett flere eksempler på at markedsførere blir så opptatt av kortsiktige resultater at de glemmer den langsiktige effekten av omdømmebygging. Det synes å være det som har skjedd i utformingen av NetCom og Jotuns reklamekampanjer som går på TV nå.

Her møter vi henholdsvis familien Utrosen som skal få deg til å bestille familieabonnement på telefon og en utro Barbie som skal selge deg maling. Gode teknikker som humor og overraskelser er brukt, men det fremstår som totalt verdibevisstløst når et så smertefullt tema som utroskap brukes for å markedsføre bedriften.

Verdier ligger i kjernen av bedriften og får sitt uttrykk i hvordan de opptrer utad. Utroskap formidler negative verdier som svik, egoisme og kortsiktig nytelse på bekostning av langsiktige relasjoner. Jeg vil tro at NetCom, Jotun og andre bedrifter heller ønsker å bli assosiert med positive verdier som trofasthet, fellesskap og medmenneskelighet

Er bedrifter i Norge for verdibevisstløse? Er det problematisk at utroskap blir brukt som et virkemiddel i markedsføring? Vil bedriftene tjene på slike fremstøt, eller blir omdømmet deres skadet?

For meg fremstår dette som dårlig omdømmebygging. For en bedrift som promoterer utroskap i reklamepausen er det svært lite attraktiv å inngå et forhold med.

Les hele mediekommentaren her.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere